ul. 3 Maja 27/4a
43-300 Bielsko-Biała
tel. (033) 810 16 20
tel. (033) 812 28 85
fax. (033) 812 27 90


2015-01-02
Wniosek o wpis na listę członków BOIA
Do zarejestrowania się w Beskidzkiej Okręgowej Izbie Aptekarskiej
w Bielsku-Białej należy złożyć następujące dokumenty:
1. Zaświadczenie o wyrejestrowaniu się z poprzedniej Izby.
2. Prawo Wykonywania Zawodu.
3. Xero Dyplomu (oryginał do wglądu).
4. Wypełnić Kartę Zgłoszeniową znajdujacą się w załączniku.
(BW)
  Copyrights 2005 BOIA. All rights reserved.