ul. 3 Maja 27/4a
43-300 Bielsko-Biała
tel. (033) 810 16 20
tel. (033) 812 28 85
fax. (033) 812 27 90


2015-01-02
Wniosek o wyrejestrowanie się z BOIA
Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991r. o izbach aptekarskich (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r., poz. 1429 z późn. zm.), wpisowi na listę członków okręgowej izby aptekarskiej podlegają wszystkie osoby wykonujące zawód farmaceuty na terenie danej izby;
Stosownie do przepisu art. 15 ust. 4 zdanie pierwsze ustawy z dnia 19 kwietnia 1991r. o izbach aptekarskich, osobę wykonującą zawód farmaceuty na terenie więcej niż jednej izby wpisuje się na listę członków tej izby, na której terenie ma stałe miejsce zamieszkania;
W załączniku zamieszczamy wniosek do wypełnienia.
(BW)

  Copyrights 2005 BOIA. All rights reserved.