ul. 3 Maja 27/4a
43-300 Bielsko-Biała
tel. (033) 810 16 20
tel. (033) 812 28 85
fax. (033) 812 27 90


02.01.2015
Ewidencja zatrudnionych/zwolnionych magistrów w aptece
Zgodnie z przepisem art. 88 ust. 5, pkt. 6 i pkt. 7 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991r. o izbach aptekarskich / tekst jednolity: Dz. U. z 2014r., poz. 1429 / „do zadań kierownika apteki należy między innymi: prowadzenie ewidencji zatrudnionych w aptece osób wymienionych w art. 90; przekazywanie okręgowym izbom aptekarskim danych niezbędnych do prowadzenia rejestru farmaceutów przewidzianego ustawą o izbach aptekarskich;”
Formularz w załączniku.
(BW)
  Copyrights 2005 BOIA. All rights reserved.