ul. 3 Maja 27/4a
43-300 Bielsko-Biała
tel. (033) 810 16 20
tel. (033) 812 28 85
fax. (033) 812 27 90


24-05-2017
Wniosek o rękojmie na kierownika do NOWEJ apteki WIF - Katowice
Magister farmacji ubiegający się o rękojmię na kierownika do NOWO POWSTAJĄCEJ apteki / hurtowni farmaceutycznej powinien złożyć komplet dokumentów w siedzibie Izby w terminie: 3 dni przed posiedzeniem Rady.

Należy złożyć:
1. wniosek o rękojmie na kierownika,
2. ksero dyplomu (oryginał do wglądu),
3. ksero prawa wykonywania zawodu (oryginał do wglądu),
4. załącznik nr A - WIF Katowice,
5. załączniki od nr 1 - 5,
6. ksero świadectw pracy,
7. załącznik nr 6 w przypadku braku posiadania świadectwa pracy z
ostatniego miejsca pracy.

W załączniku stosowne dokumenty do wypełnienia.
(BW)

24-05-2017
Wniosek o rękojmie na kierownika do NOWEJ apteki - WIF Kraków
Magister farmacji ubiegający się o rękojmię na kierownika do NOWO POWSTAJĄCEJ apteki / hurtowni farmaceutycznej powinien złożyć komplet dokumentów w siedzibie Izby w terminie: 3 dni przed posiedzeniem Rady.

Należy złożyć:
1. wniosek o rękojmie na kierownika,
2. ksero dyplomu (oryginał do wglądu),
3. ksero prawa wykonywania zawodu (oryginał do wglądu), ,
4. załącznik nr B - WIF Kraków,
5. załączniki od nr 1 - 5,
6. ksero świadectw pracy,
7. załącznik nr 6 w przypadku braku posiadania świadectwa pracy z
ostatniego miejsca pracy.

W załączniku stosowne dokumenty do wypełnienia.
(BW)
  Copyrights 2005 BOIA. All rights reserved.