ul. 3 Maja 27/4a
43-300 Bielsko-Biała
tel. (033) 810 16 20
tel. (033) 812 28 85
fax. (033) 812 27 90


01.01.2017
Wniosek o zmianie danych w Rejestrze Farmaceutów
Farmaceuta ma obowiązek informować niezwłocznie okręgową izbę aptekarską, o której mowa w ust. 1, o danych objętych rejestrem farmaecutów i każdej zmianie tych danych.
W załączniku wniosek do wypełnienia.
(BW)
  Copyrights 2005 BOIA. All rights reserved.