ul. 3 Maja 27/4a
43-300 Bielsko-Biała
tel. (033) 810 16 20
tel. (033) 812 28 85
fax. (033) 812 27 90


2017-09-20
Wniosek - zmiana nazwiska
Zmiana nazwiska Farmaceuty
Osoby, które zmieniły nazwisko muszą dokonać aktualizacji w Rejestrze Farmaceutów prowadzonego przez BOIA oraz dokonać zmian danych osobowych w Prawie Wykonywania Zawodu Farmaceuty.

W związku z powyższym należy dostarczyć osobiście lub listownie do Izby:
1 – wypełniony załącznik;
2 - oryginał Odpisu Skróconego Aktu Małżeństwa lub Odpis Skrócony Aktu Małżeństwa potwierdzony notarialnie;
3 - oryginał PWZ do dokonania wpisu;
4 - kserokopia dowodu osobistego.
  Copyrights 2005 BOIA. All rights reserved.