ul. 3 Maja 27/4a
43-300 Bielsko-Biała
tel. (033) 810 16 20
tel. (033) 812 28 85
fax. (033) 812 27 90


23-11-2017
Wniosek - powierzenie zastępstwa
Ustanowienie zastępcy kierownika apteki na czas nieobecności kierownika powyżej 30 dni (art. 95 ust. 4 pkt 5 ustawy Prawo Farmaceutyczne).
Osoba, która podejmuje się pełnienia funkcji kierownika apteki (p.o. kierownika)
musi dostarczyć do BOIA następujące dokumenty:
1. kserokopia dyplomu ukończenia studiów;
2. kserokopia PWZ;
3. przebieg pracy zawodowej (świadectwa pracy - kserokopie)
4. wypełnione druki z załącznika (ustanowienie zastępstwa oraz załączniki 2, 3);

Osoba, które podejmuje się pełnienia funkcji kierownika apteki - w okresie pełnienia tej funkcji opłaca składkę członkowską w wysokości składki kierownika apteki.
  Copyrights 2005 BOIA. All rights reserved.