ul. 3 Maja 27/4a
43-300 Bielsko-Biała
tel. (033) 810 16 20
tel. (033) 812 28 85
fax. (033) 812 27 90


04-01-2018
Wniosek na kierownika DZIAŁU FARMACJI
Magister farmacji ubiegający się o stwierdzenie rękojmi należytego prowadzenia działu farmacji w związku ze zmianą na stanowisku kierownika działu farmacji powinien złożyć komplet dokumentów w siedzibie Izby w terminie: 3 dni przed posiedzeniem Rady.

Należy złożyć:
1. wniosek o rękojmie na kierownika działu farmacji,
2. ksero dyplomu (oryginał do wglądu),
3. ksero prawa wykonywania zawodu (oryginał do wglądu),
4. załączniki od nr 1 - 4
5. ksero świadectw pracy,
6. załącznik nr 5 w przypadku braku posiadania świadectwa pracy z
ostatniego miejsca pracy.

W załączniku stosowne dokumenty do wypełnienia.

(ES)
  Copyrights 2005 BOIA. All rights reserved.