ul. 3 Maja 27/4a
43-300 Bielsko-Biała
tel. (033) 810 16 20
tel. (033) 812 28 85
fax. (033) 812 27 90


URPL o zabezpieczeniach na opakowaniach leków
2019-02-11

Na stronie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych znajduje się
omówienie zabezpieczeń opakowań produktów leczniczych
=> www.urpl.gov.pl
Fragmenty:
Zabezpieczenia składają się z niepowtarzalnego identyfikatora  (ang. unique identifier – UI) oraz zabezpieczenia zapobiegające niepożądanemu naruszeniu (ang. anti-tampering device – ATD).
Obowiązek umieszczania zabezpieczeń nie dotyczy produktów leczniczych wydawanych bez recepty – OTC (wyjątkiem jest substancja czynna omeprazol), produktów homeopatycznych, gazów medycznych, radiofarmaceutyków oraz produktów leczniczych wydawanych z przepisu lekarza, umieszczonych na tzw. białej liście.
Niepowtarzalny identyfikator musi być przedstawiony w postaci kodu 2D i musi zawierać co najmniej:
1. Kod produktu (odpowiada oznaczeniu – PC:) umożliwiający identyfikację nazwy, nazwy zwyczajowej, postaci farmaceutycznej, mocy produktu i wielkości opakowania;
2. Numer seryjny (odpowiada oznaczeniu – SN:) składający się z maksymalnie 20 znaków, będący sekwencją liczbową lub alfanumeryczną;
3. Nr serii (odpowiada oznaczeniu – Lot:);
4. Termin ważności (odpowiada oznaczeniu – Exp:).
(JB)


KOWAL - serializacja - zasady postępowania
2019-02-11

Na stronie KOWAL - zasady postępowania z lekami od 9 lutego 2019r
- fragment:
1. Wszyscy użytkownicy, którzy pobrali certyfikat dostępu do Systemu dokonują od 9 lutego 2019 roku weryfikacji lub wycofania jedynie opakowań leków na receptę i Omeprazolu, które spełniają jednocześnie dwie przesłanki:
1. Zostały zwolnione do obrotu od dnia 9 lutego 2019 roku oraz
2. Posiadają na opakowaniu leku występujące razem: kod 2D Data Matrix oraz zabezpieczenie przed otwarciem (ATD) .
Szczegóły => https://www.nmvo.pl/
(JB)GIF o zarządzaniu alertami podczas weryfikacji autentyczności leków
2019-02-08

Przewodnik zarządzania alertami generowanymi przez system weryfikacji autentyczności leków
=> www.gif.gov.pl
(JB)


NIA w sprawie Rozporządzenia Delegowanego z 02.10.2015r
2019-02-08

KOMUNIKAT
dotyczący stosowania rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/161 z dnia 2 października 2015 r. uzupełniającego dyrektywę 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady przez określenie szczegółowych zasad dotyczących zabezpieczeń umieszczanych na opakowaniach produktów leczniczych stosowanych u ludzi, (Dz.U.UE.L.2016.32.1 z dnia 2016.02.09)
=> www.nia.org.pl/
Fragment:
Zdaniem Naczelnej Izby Aptekarskiej, z powyższej normy wynika, że:

1) wszystkie „produkty lecznicze, które zostały dopuszczone do sprzedaży lub dystrybucji” przed 9 lutego 2019 r. i po tej dacie nie zostały ponownie zapakowane ani ponownie oznaczone, nie mają zabezpieczeń w rozumieniu Rozporządzenia, ponieważ takie zabezpieczenia mogły być wymagane najwcześniej w dniu 9 lutego 2019 r.;

2) w konsekwencji „produkty lecznicze, które zostały dopuszczone do sprzedaży lub dystrybucji” przed 9 lutego 2019 r. i po tej dacie nie zostały ponownie zapakowane ani ponownie oznaczone, nie podlegają weryfikacji autentyczności przewidzianej w Rozporządzeniu.

Każdy produkt leczniczy, co do którego apteka posiada informację, że spełnia wskazany powyżej warunek, tj. zwolnienie serii przed 9 lutym 2019 r. oraz brak po tej dacie ponownego zapakowania lub ponownego oznaczenia) może być spokojnie wydany pacjentowi bez weryfikacji autentyczności.

Zdaniem Naczelnej Izby Aptekarskiej bez wątpienia będą to leki znajdujące się na stanie magazynu apteki oraz leki, co do których hurtownia farmaceutyczna potwierdzi, że zwolnienie serii dokonane zostało przed 9 lutym 2019 r.
(JB)


MZ w sprawie kodów EAN-13 i GTIN-14
2019-02-08

Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie kodów EAN-13 i GTIN-14
=> www.gov.pl
Fragment:
"z uwagi na zmianę symboliki kodowej z EAN-13 na GS1 DataMatrix Ministerstwo Zdrowia informuje, że dotychczasowe 13-cyfrowe kody EAN oraz 14-cyfrowe kody GTIN, powstałe przez uzupełnienie z przodu nieznaczącym „0” (zerem) dotychczasowego kodu, są równoważne."
(JB)


IX Konferencja Oddziałów Katowickich PTD i PTF - 27.02.2019r.
2019-02-07

Szanowni Państwo,
Zapraszamy serdecznie na IX Konferencję Oddziałów Katowickich
Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego i Polskiego Towarzystwa
Farmaceutycznego, która odbędzie się w Domu Lekarza w Katowicach w
dniu 27 lutego 2019 r. w godz. 10.00 do 13.00. (program w załączniku).
[ES]


Zmarł mgr farm. MICHAŁ STAŚ
2019-02-07

Szanowni Państwo,
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 06 lutego 2019r. zmarł
mgr farm. Michał STAŚ.
Uroczystości pogrzebowe z Mszą Świetą Żałobną - odbędą się 09 lutego 2019r. o godz. 15:15 w Kościele pw. Opatrzności Bożej w Bielsku-Białej.

Wyrazy głębokiego współczucia i żalu Rodzinie oraz Najbliższym Zmarłego, składa Prezes BOIA wraz z Radą oraz biuro BOIA.
[ES]


POSIEDZENIE RADY APTEKARSKIEJ -06.02.2019r.
2019-02-05

Szanowni Państwo,
Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska w Bielsku-Białej - informuje, że w dniu 06 lutego br. (środa) - odbędzie się posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej - biuro Izby w tym dniu będzie czynne od godz. 15:00.
Za utrudnienia przepraszamy.
(ES


Zmarła mgr farm. JANINA SZOPIŃSKA
2019-02-04

Szanowni Państwo,
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 30 stycznia 2019r. zmarła
mgr farm. Janina SZOPIŃSKA.
Uroczystości pogrzebowe z Mszą Świetą Żałobną - odbędą się 09 lutego 2019r. o godz. 12:00 w Kościele pw. Opatrzności Bożej w Bielsku-Białej - po Mszy Świętej kondukt uda się na cmentarz parafialny.

Wyrazy głębokiego współczucia i żalu Rodzinie oraz Najbliższym Zmarłej, składa Prezes BOIA wraz z Radą oraz biuro BOIA.
[ES]


Komunikat Fundacji KOWAL w sprawie serializacji
2019-01-28

Szanowni Państwo,
w załączeniu przesyłamy komunikat Fundacji Kowal w sprawie serializacji leków.
[ES]


NIA o uzyskaniu certyfikatu do procesu serializacji
2019-01-27

W związku z wysyłką korespondencji elektronicznej docierającej do aptek ogólnodostępnych, aptek szpitalnych, działów farmacji, hurtowni farmaceutycznej z Fundacji KOWAL, Naczelna Izba Aptekarska przypomina, że zgodnie z załączonym komunikatem uzyskanie certyfikatu niezbędnego do weryfikacji oryginalności leków wymaga otrzymania:
wysyłki e-mail (wiadomości e-mail)
wysyłki pocztowej (listu poleconego tradycyjną drogą pocztową).
Cały komunikat => www.nia.org.pl
(JB)


Propozycja szkolenia z zakresu medycyny konopnej
2019-01-25

Szanowni Państwo,
w załączniku przesyłamy PROPOZYCJĘ szkolenia w zakresie medycznej marihuany.
Zainteresowanych wzięciem udziału w szkoleniu prosimy o kontakt z biurem BOIA do dnia 31.01 br.
Ze względu na fakt, że szkolenie planowane jest na 8h zegarowych w dniu roboczym - przed uzgodnieniem terminu szkolenia musimy znać ilość chętnych osób. Jeżeli ilość osób będzie wystarczająca - szkolenie odbędzie się w siedzibie BOIA.

z poważaniem,
mgr farm. Magdalena BAŚCIK


Naklejki dla aptek - Tu zrealizujesz e-receptę
2019-01-25

Szanowni Państwo,
Informujemy, że w biurze BOIA jest możliwość odbioru bezpłatnych naklejek - Tu zrealizujesz e-receptę.
Naklejki są dostępne tylko dla aptek działających na terenie BOIA.
[ES]


Przekazanie 1% podatku dochodowego za rok 2018 dla Krzysia
2019-01-23

Szanowni Państwo,
jak co roku przesyłamy prośbę o przekazanie 1% podatku dochodowego dla Krzysia. To wnuczek naszej koleżanki mgr farm. Marii Radda.
Wszystkim, którzy przyłączą się do wsparcia rehabilitacji Krzysia serdecznie dziękujemy.
[ES]Ciclolac lakier - OTC od 28 grudnia 2018r
2019-01-21

W załączniku:
Decyzja Prezesa URPL o zmianie kategorii dostępności z "Rp" na "OTC"
produktu leczniczego Ciclolac lakier do paznokci
od 28 grudnia 2018r.
(JB)


Clotidal - OTC od 28 grudnia 2018r
2019-01-21

W załączniku:
decyzja Prezesa URPL o zmianie kategorii dostępności z "Rp" na "OTC"
produktu leczniczego Clotidal krem.
(JB)


Skrócony termin ważności dopuszczenia do obrotu grudzień 2018r
2019-01-21

W załączniku:
decyzje Prezesa URPL o skróceniu terminów ważności pozwoleń na dopuszczenie do obrotu wydane w grudniu 2018r.
(JB)


Sympozjum szkoleniowe- e-dukacja
2019-01-17

Szanowni Państwo,
Na portalu e-dukacja udostępniono sympozjum szkoleniowe:" Podłoża recepturowe - farmakopealne podłoża lipofilowe".

Szkolenia certyfikowane jest przez Okręgową Izbę Aptekarską w Krakowie.
[ES]


Praca Biura BOIA w dniu 09.01 br. (środa)
2019-01-07

Szanowni Państwo,
Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska w Bielsku-Białej - informuje, że w dniu 09 stycznia br. (środa) - odbędzie się posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej - biuro Izby w tym dniu będzie czynne od godz. 15:00.
Za utrudnienia przepraszamy.
(ESCzytajmy maile z naszej Izby !
2019-01-14

Każda apteka z terenu działania Beskidzkiej Okręgowej Izby Aptekarskiej
otrzymuje co jakiś czas maile informacyjne dotyczące różnych "gorących" w tym okresie dla aptekarzy tematów.

Zachęcamy gorąco do czytania tych wiadomości - jest to najszybsza droga komunikacyjna i chyba najpewniejsza - do Internetu nie zawsze jest czas zaglądnąć - do poczty mailowej raczej każdy zagląda, ale w natłoku przesyłek część odrzuca i w ogóle nie czyta.
Niech przesyłki z BOIA nie należą do grupy "odrzuconych" -
Izba nie przesyła ani reklam, ani informacji marketingowych - przesyła tylko istotne i pomocne w pracy wiadomości. A nadawcą najczęściej jest Pani Prezes BOIA Magdalena Baścik.
(JB)Weryfikacja autentyczności leków serializowanych od 09.02.2019r
2019-01-06

Na stronie NIA szczegóły dotyczące weryfikacji autentyczności leków serializowanych od 09.02.2019r - "obowiązkiem hurtowników i osób upoważnionych lub uprawnionych do dostarczania pacjentom produktów leczniczych, w tym aptekarzy [dalej łącznie zwanymi „Użytkownikami Końcowymi”] będzie weryfikacja autentyczności produktu leczniczego w Systemie Baz.
Zgodnie z Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) 2016/161, Europejski System Baz, w tym System Krajowy będzie działał od dnia 9 lutego 2019 roku. Z tym dniem po stronie Użytkowników Końcowych powstanie obowiązek korzystania z Systemu Baz w celu weryfikacji autentyczności produktów leczniczych."
W piśmie są omówione zasady uzyskania certyfikatu koniecznego do korzystania z w/w Systemu Baz.
www.nia.org.pl
(JB)


Ryczałt za lek robiony 11,30
2019-01-06

Od 01.01.2019r ryczałt za lek robiony wynosi 11,30zł.
Szczegóły => www.nia.org.pl
(JB)


Szkolenie z realizacji recept elektronicznych
2019-01-03

Szanowni Państwo,
w dniu 13 stycznia br. (niedziela) o godz. 10:00 odbędzie się w siedzibie BOIA, ul. 3 Maja 27/4a, Bielsko-Biała - szkolenie organizowane przez NIA oraz CSIOZ dot. realizacji recepty elektronicznej oraz recept papierowych po 1 stycznia 2019r.
Przewidywany czas szkolenia: 5 godzin zegarowych.
Szkolenie: nieodpłatne.
W załączeniu materiały dotyczące szkoleń wymagane przez CSIOZ: oświadczenie oraz ankietę musi wypełnić każdy z uczestników szkolenia.
Po zakończonym szkoleniu ankietę i oświadczenie proszę przekazać wykładowcy.
W ZWIĄZKU Z OGRANICZONĄ ILOŚCIĄ MIEJSC W BOIA - BARDZO PROSZĘ ABY APTEKĘ REPREZENTOWAŁA 1 OSOBA!

Zapisy telefonicznie w biurze BOIA do dnia: 09 stycznia br.
lub pod adresem e-mail: izbabesk@bb.onet.pl

z poważaniem,
mgr farm. Magdalena BAŚCIKKomunikat ws. uzupełniania DRR [Dokument Realizacji Recepty]
2018-12-28

Szanowni Państwo,
na stronie Ministerstwa Zdrowia pojawił się komunikat ws. uzupełniania DRR [Dokumentu Realizacji Recepty]:
=> www.gov.pl

[ES]


Komunikat do kierowników aptek szpitalnych
2018-12-28

Szanowni Państwo,
na stronie Ministerstwa Zdrowia pojawił się komunikat dot. obowiązku serializacji:
=> www.gov.pl

[ES]


Sympozjum szkoleniowe- e-farmacja.net
2018-12-28

Szanowni Państwo,
informujemy, że na portalu e-farmacja.net udostępniono sympozjum szkoleniowe „Funkcje farmaceuty w interdyscyplinarnej opiece medycznej nad pacjentem z chorobą nowotworową”.
Szkolenie dotyczy roli farmaceuty w interdyscyplinarnej opiece onkologicznej. Udział w sympozjum jest punktowany w ramach szkolenia ciągłego farmaceutów. Prawidłowe wypełnienie testu (próg zaliczenia - 50% prawidłowych odpowiedzi) upoważnia do zdobycia 2 pkt miękkich.

Szkolenia certyfikowane jest przez Okręgową Izbę Aptekarską w Krakowie.
[ES]BIURO IZBY czynne do 14:00 - 28.12.2018
2018-12-28

Szanowni Państwo,
Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska w Bielsku-Białej - informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 28.12. br. - biuro Izby będzie czynne do godz. 14:00.
Za utrudnienia przepraszamy.
(ES)
24.12 oraz 31.12 - biuro BOIA NIECZYNNE
2018-12-20

Szanowni Państwo,
Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska w Bielsku-Białej - informuje, że w dniach 24 i 31 grudnia br. - biuro Izby będzie nieczynne.
Za utrudnienia przepraszamy.
(ES)
ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE
2018-12-19

Niech ten szczególny czas
Świat Bożego Narodzenia
będzie dla Was okazją
do spędzenia miłych chwil w gronie najbliższych,
w atmosferze pełnej miłości i wzajemnej życzliwości,
a Nowy Rok, by stał się czasem spełnionych marzeń i nadziei

Prezes Beskidzkiej ORA
mgr farm. Magdalena Baścik
wraz z Radą BOIA oraz biurem


Praca Biura BOIA w dniu 14.12 br. (piątek)
2018-12-13

Szanowni Państwo,
Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska w Bielsku-Białej - informuje, że w dniu 14 grudnia br. (piątek) - biuro Izby w tym dniu będzie nieczynne od godz. 10:30 do 12:00.
Za utrudnienia przepraszamy.
(ES)Praca Biura BOIA w dniu 05.12. br. (środa)
2018-12-04

Szanowni Państwo,
Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska w Bielsku-Białej - informuje, że w dniu 05 grudnia br. (środa) - odbędzie się posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej - biuro Izby w tym dniu będzie czynne od godz. 15:00.
Za utrudnienia przepraszamy.
(ES


e-recepta: procedura zakładania kont w P1 dla p.o. kierownika apteki
2018-11-27

Szanowni Państwo,
w załączeniu przekazuję uaktualnioną przez CSIOZ procedurę.
[ES]
Materiały e-recepta
2018-11-27

Szanowni Państwo,
w załączeniu przesyłam materiały przekazane przez CSIOZ dot. e-recepty.
Poniżej linki do filmu instruktażowego dotyczący składania wniosku o dostęp do Systemu P1 dla apteki/ punktu aptecznego:
https://www.youtube.com/watch?v=1vFFU61vmyA

z poważaniem,
mgr farm. Magdalena BaścikPraca Biura BOIA w dniu 26.11. br. (poniedziałek)
2018-11-22

Szanowni Państwo,
Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska w Bielsku-Białej - informuje, że w dniu 26 listopada br. (poniedziałek) - biuro Izby w tym dniu będzie czynne od godz. 15:00 z uwagi na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się o godz. 18:00.
Za utrudnienia przepraszamy.
(ES)


Spotkanie Wigilijne - 05.12.2018 - BOIA
2018-11-19

Szanowni Państwo,
W imieniu Pani Prezes mgr farm. Magdaleny Baścik oraz Rady BOIA z radością pragniemy zaprosić członków BOIA na spotkanie Wigilijne, które odbędzie się 05 grudnia br. (środa) o godz. 17:00 w siedzibie Izby przy ul. 3 Maja 27/4a w Bielsku-Białej.
W związku z planowanym cateringiem - prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 28.11.2018r. na adres mailowy biura Izby: izbabesk@bb.onet.pl

[ES]Nabór do służby w Wojsku Polskim na stanowisku oficera-farmaceuty.
2018-11-19

Szanowni Państwo,
w załączeniu przekazujemy pismo dotyczące naboru do służby w Wojsku Polskim na stanowisku oficera-farmaceuty.
[ES]Nabór na specjalizacje w dziedzinie: farmacji aptecznej /jesień 2018/
2018-11-14

Szanowni Państwo,
W załączeniu przesyłamy informacje dotyczącą naboru w sesji jesiennej 2018 na specjalizacje w dziedzinie farmacji aptecznej.
[ES]


Sympozjum szkoleniowe- e-dukacja
2018-11-14

Szanowni Państwo,
informujemy, że na portalu e-dukacja udostępniono nowe sympozjum szkoleniowe: „Leczenie pacjentów z zapaleniem tkanek gardła”
Sympozjum oferowane jest w ramach szkoleń ciągłych dla farmaceutów za 2 punkty szkoleniowe z puli punktów "miękkich".
Szkolenia certyfikowane jest przez Okręgową Izbę Aptekarską w Krakowie.
[ES]
III Puchar Polski Farmaceutów w Narciarstwie Alpejskim - Istebna - 19.01.2019 r.
2018-11-13

Szanowni Państwo,
zapraszamy do udziału w III Pucharze Polski Farmaceutów w Narciarstwie Alpejskim, który odbędzie się w Istebnej 19 stycznia 2019r.
Szczegóły na stronie Śląskiej OIA:
=> www.katowice.oia.pl

[ES]


II termin szkolenia z e-recepty: "E-recepta- projekt P1 dla farmaceutów" 26.11 br.
2018-11-13

Szanowni Państwo,
Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska zaprasza na 2 termin posiedzenia naukowo-szkoleniowego, które odbędzie się w dniu 26.11.2018r. (poniedziałek) o godzinie 18.00 w sali wykładowej BOIA w Bielsku-Białej ul. 3 Maja 27/4a.
Temat szkolenia: "E-recepta- projekt P1 dla farmaceutów". Wykład przedstawią przedstawiciele Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ).
Każdy uczestnik za udział w szkoleniu otrzyma 2 punkty edukacyjne.
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniu, prosimy o wcześniejszy kontakt z biurem Izby.
Z poważaniem
Magdalena Baścik


Praca Biura BOIA w dniu 14.11 br. (środa)
2018-11-13

Szanowni Państwo,
Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska w Bielsku-Białej - informuje, że w dniu 14 listopada br. (środa) - biuro Izby w tym dniu będzie czynne od godz. 15:00 z uwagi na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się o godz. 18:00.
W tym dniu nie będzie dyżuru Pani Prezes oraz Pana Mecenasa.
Za utrudnienia przepraszamy.
(ES)


12.11.2018r - jak mają pracować apteki
2018-11-08

W Dzienniku Ustaw z 07.11.2018r
ukazała się ustawa o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej
Fragmenty:
Art. 2. Dzień 12 listopada 2018 r. jest dniem wolnym od pracy.
(…)
Art.3.2. Apteka ogólnodostępna, która zgodnie z uchwałą rady powiatu, o której mowa w art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2211, z późn. zm.2)) jest obowiązana zapewnić dostępność świadczeń na terenie powiatu w dni wolne od pracy, zapewnia tę dostępność także w dniu 12 listopada 2018 r.
Cały tekst ustawy => dziennikustaw.gov.pl
(JB)Brak wolnych miejsc na szkolenie w BOIA w dniu 14.11.2018r.
2018-11-08

Szanowni Państwo!
Chciałabym poinformować, że lista osób chętnych do wzięcia udziału w zebraniu w dniu 14.11.2018 została zamknięta. Osoby, które nie zdążyły wpisać się na listę, nie zostaną wpuszczone na salę. Jest to podyktowane względami bezpieczeństwa.
mgr farm. Magdalena BAŚCIKNowe kursy szkoleniowy - e-dukacja
2018-11-08

Szanowni Państwo,
informujemy, że na portalu e-dukacja udostępniono nowe sympozjum szkoleniowe oraz kurs:
– „Znaczenie szczepów Lactobacillus oraz ich metabolitów w postępowaniu przy atopowym zapaleniu skóry i przy alergii pokarmowej”.
Sympozjum oferowane jest w ramach szkoleń ciągłych dla farmaceutów za 2 punkty szkoleniowe z puli punktów "miękkich". Warunkiem jest zaliczenia udzielenie pozytywnej odpowiedzi na 60% pytań w teście wypełnianym on-line.
- „Postępy w zakresie leku roślinnego, wybrane zagadnienia” obejmujący tematykę : Surowce stosowane w schorzeniach układu oddechowego; Leki roślinne - znaczenie w terapii, interakcje z innymi lekami, perspektywy rozwoju; Fitoterapia w świetle regulacji europejskiej i Polski.
Kurs oferowany jest w ramach szkoleń ciągłych dla farmaceutów za 6 punktów szkoleniowych z puli punktów "twardych". Warunkiem zaliczenia kursu jest udzielenie prawidłowej odpowiedzi na 60% pytań w teście wypełnianym on-line.

Szkolenia certyfikowane jest przez Okręgową Izbę Aptekarską w Krakowie.
[ES]Zmarła mgr farm. GRAŻYNA MOLIN
2018-11-07

Szanowni Państwo,
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 05 listopada 2018r. zmarła
mgr farm. Grażyna Molin -
Nabożeństwo żałobne - w piątek 09 listopada 2018r. o godz. 14:00 w Kościele Ewangelicko - Augsburskim w Wiśle.
Wyrazy głębokiego współczucia i żalu Rodzinie oraz Najbliższym Zmarłej, składa Prezes BOIA wraz z Radą oraz biuro BOIA.
[ES]


Sympozjum szkoleniowe- e-dukacja
2018-11-06

Szanowni Państwo,
informujemy, że na portalu e-dukacja udostępniono nowe sympozjum szkoleniowe: „Dobre suplementy. Czy to jest możliwe?”
Sympozjum w formie audiowizualnej oferowane jest w ramach szkoleń ciągłych dla farmaceutów za 2 punkty "miękkie". Warunkiem zaliczenia jest udzielenie pozytywnej odpowiedzi na 60% pytań w teście wypełnianym on-line.
Szkolenie certyfikowane jest przez Okręgową Izbę Aptekarską w Krakowie.
[ES]


Praca Biura BOIA w dniu 07.11. br. (środa)
2018-11-05

Szanowni Państwo,
Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska w Bielsku-Białej - informuje, że w dniu 07 listopada br. (środa) - odbędzie się posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej - biuro Izby w tym dniu będzie czynne od godz. 15:00.
Za utrudnienia przepraszamy.
(ES)
Problemy z korzystaniem z portali e-dukacja
2018-11-05

"Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję, iż w sprawach problemów związanych z korzystaniem z portali e-dukacja lub e-farmacja należy kontaktować się z administratorami poprzez adres : administracja@e-dukacja.pl
W sprawach pilnych można dzwonić od poniedziałku do piątku ( za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy ) w godz.10-13 na numer kom. 531 197 051
Mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran
Wiceprezes ORA w Krakowie"
[ES]


Dicuno tabl.25mg - OTC od 01.11.2018r
2018-11-01

Decyzja Prezesa URPL zmieniająca kategorię dostępności produktu leczniczego Dicuno tabletki 25mg z Rp na OTC
od 01.11.2018r
=> www.nia.org.pl
(JB)


Informacja MZ - praca aptek w dniu 12.11.2018
2018-10-30

Szanowni Państwo,
na stronie Ministerstwa Zdrowia pojawiła się informacja dotycząca udzielania świadczeń opieki zdrowotnej oraz pracy aptek ogólnodostępnych w dniu 12 listopada 2018r.
=> www.gov.pl
https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacja-dotyczaca-udzielania-swiadczen-opieki-zdrowotnej-oraz-pracy-aptek-ogolnodostepnych-w-dniu-12-listopada-2018BIURO IZBY NIECZYNNE - 02.11.2018r. (piątek)
2018-10-29

Szanowni Państwo,
Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska w Bielsku-Białej - informuje, że w dniu 02 listopada br. (piątek) - biuro Izby będzie nieczynne.
Za utrudnienia przepraszamy.
(ES)Informacja o pilotażu Polskiego Systemu Weryfikacji Produktów Leczniczych
2018-10-28

Na stronie NIA - Informacja o pilotażu Polskiego Systemu Weryfikacji Produktów Leczniczych
=> www.nia.org.pl
(JB)


Rozporządzenie w sprawie zapotrzebowań oraz wydawania z apteki produktów leczniczych
2018-10-28

Dziennik Ustaw z 19.10.2018r poz. 2008:
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zapotrzebowań oraz wydawania z apteki produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych
dostępne na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych
=> isap.sejm.gov.pl
Fragmenty:
§ 1. Rozporządzenie określa:
1) sposób realizacji zapotrzebowania podmiotu wykonującego działalność leczniczą, zwanego dalej „zapotrzebowaniem”;
2) sposób sporządzania leku recepturowego i aptecznego;
3) sposób wydawania z apteki produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych;
4) wzór zapotrzebowania;
5) sposób prowadzenia oraz wzory ewidencji zapotrzebowań, ewidencji recept farmaceutycznych i ewidencji zrealizowanych zapotrzebowań.
§ 2. 1. Realizacja zapotrzebowania obejmuje:
(…)
2) sprawdzenie w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, (…)czy zapotrzebowanie wystawił podmiot wykonujący działalność leczniczą;
3) ocenę autentyczności zapotrzebowania;
(…)
2. Produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny może być wydany na podstawie zapotrzebowania wyłącznie osobie upoważnionej na piśmie przez kierownika podmiotu leczniczego, w którym zostało wystawione zapotrzebowanie.
W § 4. jest mowa o zasadach wykonywania leków recepturowych.
§ 5. - zasady wydawania leków z apteki oraz dzielenia opakowań.
(JB)


Konkursy na funkcję Kierownika
2018-10-26

Szanowni Państwo,
W załączeniu przesyłamy ogłoszone przez Dziekana Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego UM w Katowicach - konkursy na funkcję kierownika: (1) Zakładu Analizy Instrumentalnej Katedry Analizy Instrumentalnej oraz (2) Katedry Analizy Instrumentalnej.
Szczegóły w załączniku.
[ES]


Posiedzenie naukowo-szkoleniowe - 14.11.2018r. w BOIA
2018-10-23

Szanowni Państwo,
Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska zaprasza na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się w dniu 14.11.2018r. (środa) o godzinie 18.00 w sali wykładowej BOIA w Bielsku-Białej ul. 3 Maja 27/4a.
Temat szkolenia: "E-recepta- projekt P1 dla farmaceutów". Wykład przedstawią przedstawiciele Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ).
Każdy uczestnik za udział w szkoleniu otrzyma 2 punkty edukacyjne.
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniu, prosimy o wcześniejszy kontakt z biurem Izby do dnia 09.11.br.
Z poważaniem
Magdalena BaścikKonkurs na funkcję kierownika Katedry i Zakładu Patologii
2018-10-22

Szanowni Państwo,
W załączeniu przesyłamy ogłoszony przez Panią prof. dr hab.Krystynę Olczyk - Dziekana Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, konkurs na funkcję kierownika Katedry i Zakładu Patologii.
[ES]


Produkty lecznicze o skróconym terminie dopuszczenia do obrotu IX 2018r
2018-10-21

Szczegóły w załączniku. (JB)


Przeliczanie etanolu w recepturze
2018-10-21

Na stronie NIA:
Wykonanie recept zawierających w swoim składzie etanol
- pismo KONSULTANTA WOJEWÓDZKIEGO W DZIEDZINIE FARMACJI APTECZNEJ dr n. farm. Moniki Zielińskiej - Pisklak
=> www.nia.org.pl
(JB)NIA - w sprawie receptury wg nowej monografii FP
2018-10-21

Komunikat Naczelnej Izby Aptekarskiej w sprawie ustanowienia Osoby Odpowiedzialnej na gruncie XI wydania Farmakopei Polskiej
=> www.nia.org.pl
(JB)


NIA o dofinansowaniu aptek w związku z wdrażaniem e-recepty
2018-10-21

Na stronie NIA -
Stanowisko Naczelnej Izby Aptekarskiej w sprawie deklaracji Ministerstwa Zdrowia dotyczącej finansowego wsparcia dla aptek:
- nagranie z konferencji NIA - MZ => www.nia.org.pl
- w załączniku - pismo.
(JB)Muzeum Medycyny i Farmacji
2018-10-19

Szanowni Państwo,
przesyłamy prośbę Śląskiego Uniwersytetu Medycznego:

"W chwili obecnej prowadzone są bardzo intensywne prace zmierzające do utworzenia Muzeum Medycyny i Farmacji w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, z siedzibą na Wydziale Farmaceutycznym w Sosnowcu. Placówka zlokalizowana będzie w Domu Studenta (DS II), przy ulicy Ostrogórskiej 30, w Sosnowcu. Obecnie, w pomieszczeniach DS, w których – w latach poprzednich, mieścił się Dziekanat Wydziału oraz Studium WF, odbywa się gruntowny remont, dostosowujący pomieszczenia do prowadzenia placówki muzealnej. Gromadzone są także eksponaty oraz przygotowywane miejsca do ich ekspozycji. W założeniu, muzeum będzie podzielone na 3 ekspozycje: farmaceutyczną, lekarską oraz dedykowaną diagnostom laboratoryjnym. Dla farmacji przewidziano dwa pomieszczenia. Pierwsze z nich dedykowane jest izbie pamięci oraz historycznym ciekawostkom ze świata farmacji. W drugim pomieszczeniu odtworzona zostanie stara apteka wraz z recepturą.
Otwarcie Muzeum Medycyny i Farmacji, które nastąpi już niebawem – w miesiącu grudniu 2018, wieńczyć będzie obchody 70-lecia Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.
W imieniu organizatorów prosimy o informacje na temat ewentualnych darczyńców, którzy zechcieliby przekazać na szlachetny cel „Meble apteczne” oraz przedmioty związane z farmacją i medycyną, tj. stare książki, wagi czy utensylia.
Przyczyńmy się do ocalenia od zapomnienia wartościowych przedmiotów, wykorzystywanych w przeszłości przez aptekarzy i lekarzy, a w ten sposób także do popularyzacji wiedzy na temat Ich cennego dorobku, prezentując zbierane latami i pozyskiwane do chwili obecnej eksponaty młodym adeptom sztuk farmaceutycznej i lekarskiej, a także – szerokiej społeczności naszego regionu.
dr hab. n. farm. Paweł Olczyk"
[ES]


E-dukacja udostępniono nowe szkolenia dla farmaceutów
2018-10-11

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję, że na portalu e-dukacja udostępniono nowe szkolenia dla farmaceutów :
Kurs „Postępy farmakoterapii chorób układu pokarmowego, część 1, za 6 punktów szkoleniowych z puli punktów "twardych".
Sympozjum szkoleniowe – „Suchość pochwy. Przyczyny i postępowanie” za 2 punkty edukacyjne „miękkie”
Sympozjum szkoleniowe – „Postępowanie w stanach odwodnienia organizmu, podczas biegunki lub wymiotów oraz w sytuacjach, w których występuje ryzyko odwodnienia” za 2 punkty edukacyjne „miękkie”
Sympozjum szkoleniowe – „Farmakoterapia chorób górnych dróg oddechowych: zapalenie gardła, angina oraz próchnica” za 2 punkty edukacyjne „miękkie”
Kurs: „Produkty kosmetyczne, wybrane zagadnienia” za 3 punkty szkoleniowe z puli punktów "twardych"
Warunkiem zaliczenia i otrzymania punktów edukacyjnych jest udzielenie pozytywnej odpowiedzi na 60% pytań w teście wypełnianym on-line.
Szkolenie certyfikowane jest przez Okręgową Izbę Aptekarską w Krakowie.
[ES]Praca Biura BOIA w dniu 05.10. br., (piątek)
2018-10-04

Szanowni Państwo,
Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska w Bielsku-Białej - informuje, że w dniu 05 października br. (piątek) - biuro Izby będzie czynne od godz. 15:00.
Za utrudnienia przepraszamy.
(ES)Praca Biura BOIA w dniu 03.10 br. (środa)
2018-10-02

Szanowni Państwo,
Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska w Bielsku-Białej - informuje, że w dniu 03 października br. (środa) - odbędzie się posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej - biuro Izby w tym dniu będzie czynne od godz. 15:00.
Za utrudnienia przepraszamy.
(ES)


Heparinum WZF inj. 5000j/ml - Rp od 01.10.2018
2018-10-01

Decyzja Prezesa URPL o zmianie kategorii dostępności
produktu leczniczego
Heparinum WZF roztwór do wstrzykiwań 5000j./ml
z "LZ" na "Rp" -
zmiana obowiązuje od 01.10.2018r.
Decyzja na naszej stronie przy komunikacie z 31 maja 2018r.
(JB)


CSIOZ o podłączeniu do systemu P1
2018-09-30

W załączniku:
Pismo Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia o podłączeniu do systemu P1.
(JB)


CSIOZ o skanerach w aptekach
2018-09-30

W załączniku pismo Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
w sprawie skanerów w aptekach.
(JB)


NIA o wydawaniu z aptek szczepionki VAXIGRIPTETRA
2018-09-30

Na stronie NIA 18.09.2018r:

Komunikat w sprawie wydawania z apteki szczepionki VaxigripTetra

VaxigripTetra (czterowalenta szczepionka przeciw grypie, zawiesina do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce 0.5ml, EAN 5909991302108) od dnia 1 lipca 2018 roku została zamieszczona w załączniku do Obwieszczenia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia oraz wyrobów medycznych.
Preparat ten uzyskał decyzję refundacyjną na okres 2 lat w zakresie wskazań: czynne uodpornienie osoby powyżej 65 roku życia w zapobieganiu grypy wywołanej przez dwa podtypy wirusa grypy A oraz dwa podtypy wirusa grypy B, które zawarte są w szczepionce. Poziom odpłatności za ten preparat wynosi 50%.
W związku z powyższym przypominamy, iż wydanie w/w szczepionki na podstawie recepty z naliczeniem obniżonej zapłaty może nastąpić tylko w przypadku, gdy świadczeniobiorca ukończył 65 rok życia, a osoba wystawiająca receptę nie naniosła na niej poziomu odpłatności 100% lub symbol X.
Jeżeli na recepcie dla tego preparatu została wpisana odpłatności 100% lub symbol X osoba realizująca receptę wydaje lek za 100% odpłatnością.
=> www.nia.org.pl
(JB)NIA o terminach wdrażania elementów e-zdrowia
2018-09-30

Na stronie NIA 18.09.2018:
Trzy ważne daty dla aptekarzy – wdrożenie elementów eZdrowia coraz bliżej

- 31 grudnia 2018 roku – eRecepta, czyli recepta elektroniczna w aptekach
- 9 lutego 2019 roku – Serializacja – dyrektywa antyfałszywkowa
- 1 kwietnia 2019 roku – Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi.

Pełny komunikat: => www.nia.org.pl
(JB)


NIA o umowach farmaceutów o prowadzenie apteki
2018-09-30

Na stronie NIA:
Komunikat Naczelnej Izby Aptekarskiej w sprawie zawierania umów przez farmaceutów w związku z prowadzeniem przez nich aptek ogólnodostępnych,
wyniku których tracą oni kontrolę nad prowadzona apteką.

Naczelna Izba Aptekarska ostrzega farmaceutów przed pochopnym zawieraniem umów, które mają wpływ na prowadzoną przez farmaceutę działalność gospodarczą w postaci prowadzenia apteki ogólnodostępnej i uzależniają farmaceutów od osób lub podmiotów trzecich.

Cały komunikat: => www.nia.org.pl
(JB)


Dziś - Ogólnopolski Dzień Aptekarza
2018-09-26

Szanowni Państwo,
W dniu Święta Kosmy i Damiana - patronów Aptekarzy i Farmaceutów,
życzę Państwu wielu sukcesów i satysfakcji w pracy zawodowej oraz pomyślności w życiu osobistym.

mgr farm. Magdalena Baścik Prezes ORA
wraz z Radą oraz biurem BOIA


Posiedzenie naukowo-szkoleniowe - 05.10.2018r. w BOIA
2018-09-24

Szanowni Państwo,
Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska zaprasza na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się w dniu 05.10.2018r. (piątek) o godzinie 18.00 w sali wykładowej BOIA w Bielsku-Białej ul. 3 Maja 27/4a.
Temat szkolenia: "Zmiany Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept a wdrożenie e-recepty". Wykład przedstawi Pani Prezes Beskidzkiej Okręgowej Rady Aptekarskiej - mgr farm. Magdalena Baścik.
Każdy uczestnik za udział w szkoleniu otrzyma 2 punkty edukacyjne.
Ze względów organizacyjnych, osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniu, prosimy o wcześniejszy kontakt z biurem Izby do dnia 02.10 br.
[ES]Praca Biura BOIA w dniu 05.09 br. (środa)
2018-08-31

Szanowni Państwo,
Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska w Bielsku-Białej - informuje, że w dniu 05 wrzesnia br. (środa) - odbędzie się posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej - biuro Izby w tym dniu będzie czynne od godz. 15:00.
Za utrudnienia przepraszamy.
(ES)


Śląskie Farmaceutyczne Spotkanie Naukowe
2018-08-27

Szanowni Państwo,
Zapraszamy do udziału w konferencji pt. „Śląskie Farmaceutyczne Spotkanie Naukowe”, które odbędzie się 7 września 2018r. o godz. 9.00 na Wydz. Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Termin zgłoszeń: do 29 sierpnia 2018.
Termin nadsyłania streszczeń: do 31 sierpnia 2018.
Zgłoszenia i streszczenia przyjmowane są poprzez e-mail: gjanikowska@sum.edu.pl
Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku.
[ES]


Praca Biura BOIA w dniu 20.08 br. (poniedziałek)
2018-08-17

Szanowni Państwo,
Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska w Bielsku-Białej - informuje, że w dniu 20 sierpnia br. (poniedziałek) - biuro Izby będzie czynne do godz. 14:00.
Za utrudnienia przepraszamy.
(ES)


III MISTRZOSTWA POLSKI FARMACEUTÓW w maratonie MTB
2018-08-06

Szanowni Państwo,
HURTAP SA wraz z OIA w Łodzi, pod patronatem NIA organizuje III Mistrzostwa Polski Farmaceutów w maratonie MTB.
W załączniku przesyłamy Państwu komplet informacji.
Termin i miejsce zawodów: 22 września 2018r. Józefów k. Warszawy.
[ES]


WyścigThe Transcontinental Race -mapa TCRN06
2018-07-30

Szanowni Państwo!
przesyłamy link do mapy, na której zawodników można śledzić w czasie rzeczywistym. Mgr farm. Alina Kilian ma nr 53.
Wyścig wystartował w niedzielę o godz.22:00.
=> /www.transcontinental.cc
Wszyscy trzymamy mocno kciuki ....
[ES]


Nasza koleżanka startuje w wyściguThe Transcontinental Race
2018-07-19

Szanowni Państwo!
Mam przyjemność poinformować, że nasza koleżanka, członek BOIA, mgr farm. Alina Kilian, już 29 lipca wystartuje w jednym z najtrudniejszych wyścigów rowerowych świata, tj. The Transcontinental Race.
Ala będzie miała tylko 15 dni na pokonanie aż 4000 km, bez żadnego wsparcia. Jest jedną z 20 kobiet na 300 zawodników, której udało się zakwalifikować do takiego konkursu. Podczas wyścigu Ala jest zdana tylko na siebie, sama musi zadbać o sprzęt. Wszyscy będziemy jej mogli kibicować śledząc jej sygnał GPS. Więcej szczegółów z przygotowań do wyścigu można się dowiedzieć tutaj:
=> www.facebook.com/alamakola
Można wesprzeć Alę w jej przedsięwzięciu:
=> polakpotrafi.pl/projekt
Prezes RA BOIA
mgr farm. Magdalena BaścikObowiązek złożenia wniosku o wpis do rejestru podmiotów gospodarującymi odpadami
2018-07-18

Szanowni Państwo,
w załączniku przesyłam komunikat dotyczący obowiązku złożenia przez apteki wniosku o wpis do rejestru podmiotów gospodarującymi odpadami

z poważaniem
mgr farm. Magdalena Baścik
/Prezes BOIA/


NFZ - sprawozdawanie danych świadczeniodawcy na recepcie
2018-07-05

Na stronie NFZ:
03-07-2018
Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie prawidłowego sprawozdawania w komunikacie LEK, danych dotyczących świadczeniodawcy (numer REGON) u którego wystawiono receptę refundowaną.
=> www2.nfz.gov.pl
(JB)


MZ - informacja dla pacjentów w sprawie walsartanu
2018-07-05

Na stronie Ministerstwa Zdrowia:
Informacja dla pacjentów przyjmujących leki zawierające substancję czynną valsartanum.
Konsultant krajowy w dziedzinie kardiologii prof. dr hab. med. Jarosław Kaźmierczak wyjaśnia, jak postąpić w razie wstrzymania w obrocie lub wycofania z obrotu produktów leczniczych zawierających substancję czynną valsartan pochodzącą od chińskiego wytwórcy – Zhejiang Huahai Pharmaceutical.
=> www.gov.pl
(JB)


Decyzje GIF w sprawie niektórych produktów leczniczych z walsartanem
2018-07-05

Na stronie GIF są opublikowane wcześniejsze decyzje wstrzymujące w obrocie oraz późniejsze decyzje wycofujące z obrotu część produktów leczniczych zawierających walsartan w składzie:
=> www.gif.gov.pl
(JB)


GIF - komunikat w sprawie valsartanu
2018-07-05

Ze strony GIF:

Wycofanie z obrotu wskazanych serii produktów leczniczych zawierających substancję czynną valsartanum:
Główny Inspektor Farmaceutyczny wycofał z obrotu serie produktów leczniczych zawierających w swoim składzie substancję czynną valsartanum wyprodukowaną przez chińskiego wytwórcę - Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co. Ltd. Decyzje wycofujące z obrotu są efektem rekomendacji Europejskiej Agencji Leków.

Powodem rekomendacji Europejskiej Agencji Leków jest zanieczyszczenie jakie wykryto w substancji czynnej używanej do produkcji leków. Europejska Agencja Leków wspólnie z państwami członkowskimi UE ocenia obecnie wpływ stosowania produktów zawierających zanieczyszczony valsartanum na zdrowie Pacjentów. Jednakże jako środek prewencji, w trosce o bezpieczeństwo polskich Pacjentów, Główny Inspektor Farmaceutyczny zadecydował o wycofaniu z rynku produktów leczniczych zawierających valsartanum, który pochodził od wymienionego wyżej wytwórcy.

Produkty lecznicze zawierające valsartanum to jedna z grup produktów stosowana w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Osoby zażywające do tej pory produkty lecznicze wskazane w decyzjach powinny niezwłocznie skontaktować się ze swoim lekarzem prowadzącym, celem ustalenia dalszego sposobu terapii.
………………………………….
(JB)

Decyzje Głównego Inspektora Farmaceutycznego znaleźć można w zakładce „Decyzje i komunikaty”.


Pismo NFZ w spr. sporządzania refundowanego leku recepturowego.
2018-06-27

Szanowni Państwo,
w załączeniu przekazujemy do wiadomości pismo Narodowego Funduszu Zdrowia dot. rozliczania refundacji dla leków sprowadzanych z zagranicy.
[ES]
Zovirax tabletki 200mg - OTC od 07.06.2018r
2018-06-22

W załączniku:
decyzja Prezesa URPL w sprawie zmiany kategorii dostępności
produktu leczniczego
Zovirax tabl. 200mg z "Rp." na "OTC"
oraz zmiany nazwy z "Zovirax" na "Zovirax Active"
- od 07.06.2018r.
(JB)


BRAK DYŻURU PANI PREZES (20.06.2018 - środa)
2018-06-13

Szanowni Państwo,
Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska w Bielsku-Białej - informuje, że w dniu 20 czerwca br. nie będzie dyżuru Pani Prezes.
Za utrudnienia przepraszamy.
[ES]Konkursy na funkcję Kierownika - ZMIANY
2018-06-04

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję, że w dniu 04.06.2018 r. Dziekan Wydziału
Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
Śląskiego UM w Katowicach wprowadził zmiany w treści wcześniej opublikowanych ogłoszeń konkursowych na funkcję
kierownika w Zakładzie Nutrigenomiki i Bromatologii Katedry Biologii
Molekularnej, w Zakładzie Biologii Molekularnej Katedry Biologii
Molekularnej oraz w Katedrze Biologii Molekularnej.
[ES]


Heparinum WZF 5000j - z LZ na Rp - od 1 października 2018r
2018-05-31

W załączniku:
Decyzja Prezesa URPL zmieniająca kategorię dostępności produktu leczniczego Heparinum WZF roztwór do wstrzykiwań 5000j/ml
z "LZ" na "Rp".
Decyzja wchodzi w życie 1 października 2018r.
(JB)


Erdomed zawiesina - OTC od 1 lipca 2018r
2018-05-31

W załączniku:
Decyzja Prezesa URPL zmieniająca kategorię dostępności produktu leczniczego Erdomed proszek do przygotowania zawiesiny z Rp na OTC oraz nazwę na Erdomed Muko.
Decyzja wchodzi w życie 1 lipca 2018r.
(JB)


Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii - tekst jednolity
2018-05-31

W Dzienniku Ustaw z 29.05.2018r poz.1030
opublikowano Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
Tekst jest dostępny => dziennikustaw.gov.pl
Zawiera rozdziały:
1- Przepisy ogólne,
2 - Podmioty realizujące zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii,
3 - Działalność wychowawcza, edukacyjna, informacyjna i profilaktyczna,
4 - Postępowanie z osobami uzależnionymi,
5 - Prekursory, środki odurzające, substancje psychotropowe, środki zastępcze i nowe substancje psychoaktywne,
- Art. 33d dotyczy konopi jako surowca farmaceutycznego,
- Art. 41. dotyczy aptek,
6 - Uprawa maku i konopi,
6a - Kara pieniężna,
7 - Przepisy karne,
8 - Zmiany w przepisach obowiązujących oraz przepisy przejściowe i końcowe
oraz załączniki zawierające wykazy środków odurzających I-N, II-N, III-N, IV-N i substancji psychotropowych I-P, II-P, III-P, IV-P.
(JB)


NIA - RODO - BEZPŁATNY PORADNIK, INSTRUKCJA I DOKUMENTY DO POBRANIA
2018-05-27

Na stronie Naczelnej Izby Aptekarskiej:
RODO W TWOJEJ APTECE – BEZPŁATNY PORADNIK, INSTRUKCJA I DOKUMENTY DO POBRANIA
=> www.nia.org.pl
(JB)


NFZ o przekazywaniu danych farmaceutów
2018-05-20

Ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia 23.04.2018r:
Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie prawidłowego przekazywania danych dotyczących farmaceutów realizujących recepty refundowane w aptekach.
=> www2.nfz.gov.pl
(JB)


NFZ o zgłaszaniu miejsca przechowywania recept
2018-05-20

Na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia:
Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie obowiązku pisemnego powiadomienia oddziału wojewódzkiego NFZ o miejscu przechowywania recept i wydanych na ich podstawie odpisów w przypadku cofnięcia, uchylenia, stwierdzenia wygaśnięcia lub nieważności zezwolenia na prowadzenie apteki lub punktu aptecznego.
www2.nfz.gov.pl
(JB)


O obowiązku uzupełnienia PESEL w CEIDG
2018-05-18

Na stronie NIA:
KOMUNIKAT W SPRAWIE OBOWIĄZKU UZUPEŁNIENIA DO DNIA 19 MAJA 2018 R. INFORMACJI O NR PESEL W CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
=> www.nia.org.pl
(JB)


Szkolenia on-line Akademia Dobrego Farmaceuty
2018-05-17

Szanowni Państwo,
poniżej oświadczenie Prezes ORA w Białymstoku

Oświadczenie.
"W związku z wygaśnięciem umowy współpracy z firmą Pfizer, dotyczącej szkoleń on-line Akademia Dobrego Farmaceuty ADF, Okręgowa Izba Aptekarska w Białymstoku informuje, że z dniem 15 kwietnia 2018r. zaprzestała z przyczyn od siebie niezależnych certyfikowania szkoleń dla magistrów farmacji na w/w portalu.
Z poważaniem
Prezes ORA w Białymstoku – mgr farm. Jarosław Mateuszuk"
[ES]
Zachęcamy do czytania wiadomości mailowych otrzymywanych z naszej Izby
2018-05-16

Biuro Beskidzkiej Okręgowej Izby Aptekarskiej wysyła na adresy e-mail aptek ze swojego terenu działania informacje i komunikaty. Mamy świadomość, że obecnie skrzynki pocztowe są codziennie zapełniane zarówno pożądanymi jak i nie chcianymi mailami. Starajmy się jednak informacje z Izby traktować jako te pożądane - czasami jest to jedyna szybka metoda przekazania ważnych informacji do aptek.
Np. komunikaty o zebraniach, takich jak ten poniżej - najpierw są wysyłane do aptek drogą mailową.
Apelujemy również o zgłaszanie aktualnych adresów e-mail aptek i ewentualnych zmian tych adresów - ułatwi to komunikację pomiędzy Izbą a aptekami.
(JB)


Posiedzenie naukowo-szkoleniowe Receptura- 22.05.2018r. w BOIA
2018-05-15

Szanowni Państwo,
Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska zaprasza na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się w dniu 22.05.2018 (wtorek) o godzinie 18.00 w sali wykładowej BOIA w Bielsku-Białej ul. 3 Maja 27/4A. Temat szkolenia: "Nowe wytyczne wg Farmakopei XI - leki sporządzane w aptece". Wykład przedstawi dr n. farm. Lucyna Bułaś.
Każdy uczestnik za udział w szkoleniu otrzyma 2 punkty edukacyjne.
Ze względów organizacyjnych, osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniu, prosimy o wcześniejszy kontakt z biurem Izby.
[ES]Przypomnienie - wieczorem zebranie dotyczące zmian w aptekach
2018-05-11

Przypominamy o zebraniu dziś wieczorem o godz. 18.30:

Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska zaprasza na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się w dniu 11.05.2018 (piątek) o godzinie 18.30 w sali wykładowej BOIA w Bielsku-Białej ul. 3 Maja 27/4A. Tematem szkolenia będzie " Co nowego czeka apteki do 2020r. Elementy RODO" Wykład przedstawi dr n. farm. Joanna Paprotna-Kwiecińska koordynator ds.strategii rynku zdrowia Kamsoft S.A.
Każdy uczestnik za udział w szkoleniu otrzyma 2 punkty edukacyjne.
Ze względów organizacyjnych, osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniu, prosimy o wcześniejszy kontakt z biurem Izby.
(ES - JB)


Praca Biura BOIA w dniu 11.05 br. (piątek)
2018-05-08

Szanowni Państwo,
Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska w Bielsku-Białej - informuje, że w dniu 11 maja br. (piątek) - biuro Izby będzie czynne od godz. 15:00.
Za utrudnienia przepraszamy.
(ES)


Zmarł mgr farm. Aleksander Żurek
2018-05-07

Szanowni Państwo,
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 30 kwietnia 2018r. zmarł
mgr farm. Aleksander Żurek - Prezes Salus International Sp. z o.o.
Nabożeństwo żałobne - w środę 09 maja 2018r. o godz. 11:00 w Kościele Matki Boskiej Bolesnej, ul. Franciszka Rybnickiego 2 w Rybniku.
Wyrazy głębokiego współczucia i żalu Rodzinie oraz Najbliższym Zmarłego, składa Prezes BOIA wraz z Radą oraz biuro BOIA.
[ES]MZ - instrukcje dotyczące komunikatów do ZSMPOL
2018-05-06

Na stronie Ministerstwa Zdrowia znajduje się komunikat z 27.04.2018r:
Instrukcje dotyczące komunikatów odnoszących się do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL)
=> www.gov.pl
(JB)


NIA - opracowanie dotyczące zmian w rozporządzeniu o receptach
2018-05-06

Na stronie NIA - opracowanie różnic pomiędzy wcześniejszym a nowym rozporządzeniem w sprawie recept.
=> www.nia.org.pl
(JB)


Praca Biura BOIA w dniu 09.05 br. (środa)
2018-05-04

Szanowni Państwo,
Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska w Bielsku-Białej - informuje, że w dniu 09 maja br. (środa) - odbędzie się posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej - biuro Izby w tym dniu będzie czynne od godz. 15:00.
Za utrudnienia przepraszamy.
(ES)
Posiedzenie naukowo-szkoleniowe - 11.05.2018r,
2018-05-04

Szanowni Państwo,
Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska zaprasza na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się w dniu 11.05.2018 (piątek) o godzinie 18.30 w sali wykładowej BOIA w Bielsku-Białej ul. 3 Maja 27/4A. Tematem szkolenia będzie " Co nowego czeka apteki do 2020r. Elementy RODO" Wykład przedstawi dr n. farm. Joanna Paprotna-Kwiecińska koordynator ds.strategii rynku zdrowia Kamsoft S.A.
Każdy uczestnik za udział w szkoleniu otrzyma 2 punkty edukacyjne.
Ze względów organizacyjnych, osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniu, prosimy o wcześniejszy kontakt z biurem Izby.
[ES]


NIA - w sprawie realizacji w aptece zapotrzebowań na leki
2018-04-29

Na stronie NIA - komunikat w sprawie wydawania z apteki ogólnodostępnej produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych na podstawie zapotrzebowania podmiotu wykonującego działalność leczniczą:
=> www.nia.org.pl
(JB)Komunikat II MZ dot. stosowania rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept
2018-04-19

Szanowni Państwo,
na stronie NIA został zamieszczony następujący Komunikat:
=> www.nia.org.pl
[ES]


Nowe rozporządzenie w sprawie recept - komunikat MZ c.d.
2018-04-18

Fragmenty komunikatów Ministerstwa Zdrowia, do których link podaliśmy wcześniej:
(...) "Ministerstwo Zdrowia informuje, że do końca 2018 r. realizacja recept może następować na dotychczasowych zasadach.
W świetle art. 10 ust. 1 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty, do dnia 31 grudnia 2018 r. apteki gromadzą i przekazują informacje do oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia na dotychczasowych zasadach."

„od dnia 17 października 2018 r. otaksowanie recept w postaci papierowej realizowanych przez aptekę podłączoną do Platformy P1 będzie następowało przez wystawienie Dokumentu Realizacji Recepty, a w braku ww. podłączenia również na zasadach dotychczasowych”.

"W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept (Dz. U. poz. 745) oraz będącymi tego konsekwencją wątpliwościami w przedmiocie sposobu postępowania w aptece, w przypadku zasadności dokonania podzielenia opakowania produktu leczniczego, tj. co do możliwości postąpienia w takim przypadku na dotychczasowych zasadach określonych w § 19 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (Dz. U. 2017, poz. 1570) lub § 19 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2015 r w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne (Dz. U. 2017, poz. 1589) Ministerstwo Zdrowia informuje, że dzielenie takie może się odbywać na dotychczasowych zasadach."
W załączniku - cały tekst komunikatów ze strony Ministerstwa Zdrowia.
(JB)


Komunikat dot. stosowania rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie recept
2018-04-18

Szanowni Państwo,
Na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia zamieszczono komunikat dotyczący stosowania rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept:
=> www.gov.pl
W załączniku Rozporządzenie MZ w sprawie recept.
Dziennik Ustaw
Rok: 2018
Pozycja: 745
[ES]


Komunikat NIA w sprawie stosowania od 25.05.2018 r. przepisów RODO
2018-04-17

Szanowni Państwo,
w załączeniu przekazujemy komunikat NIA w sprawie RODO.
[ES]


MZ - informacja o zmianach w wydawaniu środków pomocniczych
2018-04-10

Na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia zamieszczono informację dotyczącą interpretacji zmian w Rozporządzeniu w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, które weszło w życie 3 marca.
=> www.gov.pl
(JB)


ŻYCZENIA Z OKAZJI ŚWIĄT WIELKANOCNYCH
2018-03-27

Szanowni Państwo,
z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych - składamy wszystkim Państwu najlepsze życzenia. Zdrowia, wiosennego nastroju, dużo radości w życiu zawodowym i prywatnym oraz wiele szczęścia na co dzień.

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej
Beskidzkiej Okręgowej Izby Aptekarskiej
mgr farm. Magdalena BAŚCIK
wraz z Radą i biurem BOIA


Sympozjum szkoleniowe „Nasivin - swobodne oddychanie”
2018-03-19

Szanowni Państwo,
informuje, że na portalu e-dukacja udostępniono Sympozjum szkoleniowe „ Nasivin - swobodne oddychanie” za 2 punkty „miękkie”.
Szkolenie certyfikowane jest przez Okręgową Izbę Aptekarską w Krakowie.
[ES]


Szkolenie dotyczące systemu SMK - 14.04.2018r.
2018-03-15

Szanowni Państwo,
W imieniu Pani dr hab. Katarzyny Winsz-Szczotki, Kierownika Kolegium Kształcenia Podyplomowego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, SUM w Katowicach zapraszamy Państwa na szkolenie dotyczące systemu SMK.
Szczegóły w załączniku.
[ES]NIA - komunikat w sprawie szkoleń ciągłych
2018-03-12

Fragmenty:
Wchodzące w życie przepisy określające sposoby zdobywania punktów edukacyjnych nie uległy zmianie i brzmią identycznie od kilkunastu lat. Czytając nakaz zdobywania punktów w drodze wykładów, seminariów i ćwiczeń należy pamiętać, że rozporządzenie pozwala realizować je z zastosowaniem nowoczesnych metod dydaktycznych, adekwatnych do przedmiotu oraz celu kursu, w szczególności z uwzględnieniem internetowych programów edukacyjnych.
(...) szkolenia odbywające się w formie internetowych programów edukacyjnych będą uznawane przez okręgowe izby aptekarskie, na takich samych zasadach, jak miało to miejsce dotychczas.
Cały komunikat => www.nia.org.pl
(JB)


Konferencja naukowo-szkoleniową, 17.03.2018r. w Katowicach.
2018-03-12

Szanowni Państwo,
Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne Oddział w Katowicach, Śląska Izba Aptekarska oraz Edukacja i Medycyna zapraszają na konferencję naukowo-szkoleniową, która odbędzie się 17.03.2018 r. w Katowicach.
Za udział w konferencji będzie można uzyskać 4 punkty "miękkie" oraz 4 punkty "twarde".
Rejestracja: http://www.edukacjaimedycyna.com/szkolenia.php?id_szkolenia=1356
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie zgłoszenia do biura organizacyjnego:
http://www.edukacjaimedycyna.com/szkolenia.php?id_szkolenia=1356
mailem: biuro@edukacjaimedycyna.com
[ES]Sprawozdanie o odpadach dla Urzędu Marszałkowskiego za 2017r do 15 marca
2018-03-06

Szczegóły => bip.slaskie.pl

-> Zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów oraz o sposobach gospodarowania nimi ->
na samym końcu strony są adresy oraz wejście do wzoru sprawozdania - załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska.
(JB)


Praca Biura BOIA w dniu 07.03 br. (środa)
2018-03-05

Szanowni Państwo,
Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska w Bielsku-Białej - informuje, że w dniu 07 marca br. (środa) - odbędzie się posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej - biuro Izby w tym dniu będzie czynne od godz. 15:00.
Za utrudnienia przepraszamy.
(ES)


Konkurs na funkcję kierownika Katedry i Zakładu Chemii i Analizy Leków.
2018-03-05

Szanowni Państwo,
W załączeniu przesyłamy ogłoszony przez Panią prof. dr hab.Krystynę Olczyk - Dziekana Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, konkurs na funkcję kierownika Katedry i Zakładu Chemii i Analizy Leków.
[ES]


BRAK DYŻURU PANI PREZES ORAZ PANA MECENASA 14.03 br. (środa)
2018-03-02

Szanowni Państwo,
Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska w Bielsku-Białej - informuje, że w dniu 14 marca br. nie będzie dyżuru Pani Prezes oraz Pana Mecenasa.
Za utrudnienia przepraszamy.
[ES]Prośba o przekazanie 1% podatku dochodowego dla Krzysia
2018-02-23

Szanowni Państwo,
przesyłamy prośbę o przekazanie 1% podatku dochodowego dla Krzysia.
To wnuczek naszej koleżanki mgr farm. Marii Radda.
Wszystkim, którzy przyłączą się do wsparcia rehabilitacji Krzysia
serdecznie dziękujemy.
[ES]


XXVII Sympozjum Historii Farmacji Stargard 2018
2018-02-19

Szanowni Państwo,
w załącznikach przesyłamy: komunikat nr 2, harmonogram (agendę) sympozjum i wymogi edytorskie.
Wszelkie uwagi, wnioski i zapytania proszę kierować na adres:
shfstargard2018@gmail.com
[ES]


Decyzja Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu
2018-02-18

W załączniku:
decyzja Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu.(JB)Targi farmaceutyczne SIA, szkolenia z ZSMOPL, RODO, terapii chorób układu nerwowego -3.03.2018
2018-02-16

Szanowni Państwo,
Śląska Izba Aptekarska zaprasza na targi farmaceutyczne oraz szkolenia z tematyki ZSMOPL (Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi), RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) oraz terapii niektórych chorób układu nerwowego - 3 marca 2018 r. (sobota) w Katowicach.
Za udział w szkoleniach można uzyskać 7 punktów edukacyjnych.
Szczegóły w sprawie targów dostępne na stronie:
=> www.katowice.oia.pl
[ES]VIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTF - 28.02.2018 r
2018-02-14

Szanowni Państwo,
zapraszamy na VIII Konferencję Naukowo-Szkoleniową oddziałów katowickich Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego i Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, która odbędzie się w dniu 28.02.2018 r. w Domu Lekarza w Katowicach.
Szczegółowe informacje w załączniku.
[ES]


Komunikat Zespołu Sekcji Historii Farmacji PTFarm dotyczący XXVII Sympozjum Historii Farmacji
2018-02-07

Szanowni Państwo,
w załączniku przekazujemy Komunikat Zespołu Sekcji Historii Farmacji PTFarm dotyczący XXVII Sympozjum Historii Farmacji
[ES]


MZ o lekach, którym zakończył się okres obowiązywania decyzji refundacyjnej
2018-02-05

Na stronie NIA opublikowano pismo Ministerstwa Zdrowia
w sprawie leków, którym zakończył się okres obowiązywania decyzji refundacyjnej
=> www.nia.org.pl
(JB)


Praca Biura BOIA w dniu 07.01 br. (środa)
2018-02-05

Szanowni Państwo,
Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska w Bielsku-Białej - informuje, że w dniu 07 luty br. (środa) - odbędzie się posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej - biuro Izby w tym dniu będzie czynne od godz. 15:00.
Za utrudnienia przepraszamy.
(ES)Nowy kurs: Farmakoterapia stanów spastycznych układu oddechowego
2018-02-02

Szanowni Państwo,
informujemy, że w systemie e-dukacja.pl udostępniony został nowy kurs:
Farmakoterapia stanów spastycznych układu oddechowego.
Kurs oferowany w ramach szkoleń ciągłych za 6 punktów "twardych”.
Szkolenie certyfikowane jest przez Okręgową Izbę Aptekarską w Krakowie.
[ES]

Zmarła prof. dr hab. n. farm. Ewa Buszman
2018-01-29

Szanowni Państwo,
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 24 stycznia 2018 r. zmarła
prof. dr hab. n. farm. Ewa Buszman.
Kierownik Katedry i Zakładu Chemii i Analizy Leków Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Członek Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Prodziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu w latach 1996-2002, Członek Polskiego Towarzystwa Biofizycznego, Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, sekretarz Komisji Biofizyki Komitetu Fizyki Medycznej PAN w latach 1982-1984, członek Komisji Analizy Farmaceutycznej Komitetu Chemii Analitycznej PAN.
Nabożeństwo żałobne - we wtorek 30 stycznia 2018 r. o godz. 10:00 w Archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach, ul. Plebiscytowa 49A, po czym odbędzie się ceremonia pogrzebowa na Cmentarzu w Starych Panewnikach przy ul. Panewnickiej 463 (cmentarz przy Kościele pw. Św. Antoniego)
Wyrazy głębokiego współczucia i żalu Rodzinie oraz Najbliższym Zmarłej, składa Prezes BOIA wraz z Radą oraz biuro BOIA.
[ES]Pismo Ministerstwa Zdrowia w sprawie zakładania kont w ZSMPOL
2018-01-28

Na stronie NIA jest dostępne pismo Ministerstwa Zdrowia w sprawie zakładania kont w Zintegrowanym Systemie Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi
=> www.nia.org.pl
(JB)


Posiedzenie naukowo-szkoleniowe - 21 lutego 2018 roku
2018-01-25

Szanowni Państwo,
informujemy o posiedzeniu naukowo-szkoleniowym, które poświęcone jest leczeniu otyłości i chorób przewodu pokarmowego, które odbędzie się w Hotelu Qubus w Bielsku-Białej - 21 lutego 2018 roku (zaprasza Firma Aboca)
Posiedzenie jest certyfikowane 4 punktami miękkimi - przyznanymi przez UM w Lublinie.
Szczegóły w załączniku.
[ES]


Urząd Statystyczny - sprawozdanie ZD-5 składają wszystkie apteki i punkty apteczne
2018-01-24

Na stronie NIA - Komunikat Urzędu Statystycznego informujący, że sprawozdanie apteki i punktu aptecznego na formularzu ZD-5 obowiązuje wszystkie apteki ogólnodostępne, zakładowe i punkty apteczne, które działały w dniu 31.12.2017r.
Termin przekazania sprawozdania upływa 31.01.2018r.
Szczegóły => www.nia.org.pl
(JB)MZ o poprawkach i różnych charakterach pisma na recepcie
2018-01-24

Na stronie NIA jest opublikowane pismo Ministerstwa Zdrowia do Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie doprecyzowania niektórych stwierdzeń dotyczących sposobu realizacji recept:
=> www.nia.org.pl
(JB)


26 stycznia 2018r. - Biuro BOIA nieczynne
2018-01-22

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuje, że w dniu 26 stycznia br. (piątek) - biuro Izby BOIA będzie nieczynne.
Za utrudnienia przepraszamy.
[ES]Nabór kandydatów do wojska w charakterze oficera farmaceuty.
2018-01-16

Szanowni Państwo,
w załączeniu przekazujemy informacje o trwającej procedurze naboru kandydatów do wojska w charakterze oficera farmaceuty.
Szczegóły w załącznikach.
[ES]

12 stycznia 2018r - Biuro BOIA nieczynne
2018-01-09

Informujemy uprzejmie, że 12 stycznia 2018r (piątek)
Biuro naszej Izby będzie nieczynne.
Przepraszamy za utrudnienia.
(ES)


Opłata recyklingowa od toreb foliowych - c.d.
2018-01-04

Zachęcamy do zaglądnięcia na stronę Śląskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej
- na opracowanie dotyczące przepisów o opłacie recyklingowej:
=> www.katowice.oia.pl
(JB)


Opłata recyklingowa od lekkich i bardzo lekkich toreb z tworzywa sztucznego
2018-01-02

Na stronie NIA:
opracowanie dotyczące przepisów o opłacie recyklingowej od lekkich i bardzo lekkich toreb z tworzyw sztucznych przeznaczonych do pakowania towarów zakupionych przez klienta.
=> www.nia.org.pl
(JB)


Praca Biura BOIA w dniu 03.01 br. (środa)
2018-01-02

Szanowni Państwo,
Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska w Bielsku-Białej - informuje, że w dniu 03 stycznia br. (środa) - odbędzie się posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej - biuro Izby w tym dniu będzie czynne od godz. 15:00.
Za utrudnienia przepraszamy.
(ES)Nowy kurs szkoleniowy-Standardy leczenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP)
2018-01-02

Szanowni Państwo,
Informujemy, ze na portalu e-dukacja udostępniono nowy kurs szkoleniowy „Standardy leczenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP)”. Kurs oferowany w ramach szkoleń ciągłych dla farmaceutów - 3 punkty szkoleniowe z puli punktów "twardych".
Szkolenie certyfikowane jest przez Okręgową Izbę Aptekarską w Krakowie.
[ES]
Zmiana odpłatności ryczałtowej za lek recepturowy
2017-12-29

Ze strony NIA:

W związku ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2018 roku ulegnie zmianie odpłatność ryczałtowa za lek recepturowy i od 1 stycznia 2018 roku wynosić będzie 10,50 zł.
Podstawa prawna:
– Ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, art. 6 ust. 7. (Dz.U. 2011 nr 122 poz. 696)
– Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 września 2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2018 r. (Dz.U. 2017 poz. 1747)
................................
=> www.nia.org.pl
(JB)


29 grudnia 2017r - Biuro BOIA nieczynne
2017-12-27

Informujemy uprzejmie, że 29 grudnia 2017r (piątek)
Biuro naszej Izby będzie nieczynne.
Przepraszamy za utrudnienia.
(JB)


MZ - nowy komunikat w sprawie ZSMOPL
2017-12-20

Na stronie Ministerstwa Zdrowia opublikowano komunikat
w sprawie Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL)
=> www.mz.gov.pl
Fragmenty:
"w przedmiocie przekazywania danych i informacji do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi, w Ministerstwie Zdrowia trwają obecnie prace nad wprowadzeniem zmian w ustawie z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2211) mające na celu zawieszenie obowiązywania w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 czerwca 2018 r., przepisów art. 36z ust. 2, art. 78 ust. 1 pkt 6a, art. 95 ust. 1b"
(JB)


ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE
2017-12-19

Szanowni Państwo,
Niech radość i pokój
Świąt Bożego Narodzenia
towarzyszy wszystkim
przez cały Nowy Rok.
Życzę, aby był to Rok
szczęśliwy w osobiste doznania,
spełnił marzenia i dążenia zawodowe
oraz by przyniósł wiele satysfakcji …

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej
Beskidzkiej Okręgowej Izby Aptekarskiej
mgr farm. Magdalena BAŚCIK
wraz z Radą i pracownikami biura BOIAZespoł Sekcji Historii Farmacji PTFarm
2017-12-18

Szanowni Państwo,
w załączniku list Przewodniczącej Zespołu Sekcji Historii Farmacji PTFarm. - dr Lidii Marii Czyż - z informują, że we wrześniu 2018 r., w Bieczu, planowane są dwudniowe obchody Święta Kosmy i Damiana, pod hasłem „Farmacja wczesnego Średniowiecza, 1020 rocznica urodzin Hildegardy z Bingen”.
Szczegóły w załączniku.
[ES]


Praca Biura BOIA w dniu 15.12 br. (piątek)
2017-12-15

Szanowni Państwo,
Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska w Bielsku-Białej - informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 15 grudnia br. (piątek) - biuro Izby będzie czynne do godz. 13:00.
Za utrudnienia przepraszamy.
[ES]INFORMACJA O ŚRODOWISKACH I CERTYFIKATACH W ZSMOPL
2017-12-14

Szanowni Państwo,
na stronie CSIOZ pojawiła się:
INFORMACJA O ŚRODOWISKACH I CERTYFIKATACH W ZSMOPL
Szczegóły => www.csioz.gov.pl
[ES]
Pod koniec komunikatu na w/w stronie znajduje się odnośnik do zaktualizowanej Instrukcji podłączenia do ZSMOPL na środowisku produkcyjnym.
(JB)


II Puchar Polski Farmaceutów w Narciarstwie Alpejskim
2017-12-14

Szanowni Państwo,
Zapraszamy do udziału w II Pucharze Polski Farmaceutów w Narciarstwie Alpejskim w Istebnej 27 stycznia 2018 r. Organizatorem zawodów jest Śląska Izba Aptekarska. Patronat nad zawodami objęła Naczelna Izba Aptekarska, a patronat medialny Aptekarz Polski.
Szczegóły w załącznikach.
[ES]


W systemie e-dukacja udostępniony został nowy kurs
2017-12-14

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję, że w systemie e-dukacja udostępniony został nowy kurs:
Kurs postępy farmakoterapii chorób metabolicznych
Kurs oferowany w ramach szkoleń ciągłych dla farmaceutów za 8 punktów "twardych”.
Szkolenie certyfikowane jest przez Okręgową Izbę Aptekarską w Krakowie.
[ES]


mgr farm. Sylwia KOPEĆ - otrzymała wyróżnienie
2017-12-11

Szanowni Państwo,
jest nam niezmiernie miło poinformować, że Pani mgr farm. Sylwia KOPEĆ (członek BOIA) - otrzymała wyróżnienie za pracę poglądową zgłoszoną do konkursu "Probiotyki - nie tylko antybiotyterapia", organizowanym przez Podkarpacką Okręgowa Izbę Aptekarska we współpracy z firmą Sanprobi.
Serdecznie gratulujemy Pani Magister i życzymy dalszych sukcesów - Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej BOIA mgr farm. Magdalena BAŚCIK wraz z Radą.
[ES]


NIA - komunikat w sprawie ZSMPOL
2017-12-10

szczegóły => www.nia.org.pl
(JB)


Zmarła mgr farm. EWA KOPIJASZ
2017-12-08

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 04 grudnia 2017 r. zmarła mgr farm. Ewa Kopijasz.
Wyrazy głębokiego współczucia i żalu Rodzinie oraz Najbliższym Zmarłej, składa Prezes BOIA wraz z Radą oraz biuro BOIA.
[ES]


Praca Biura BOIA w dniu 05.12 br. (wtorek)
2017-12-04

Szanowni Państwo,
Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska w Bielsku-Białej - informuje, że w dniu jutrzejszym tj. 05 grudnia br. (wtorek) - biuro Izby będzie czynne do godz. 14:00.
Za utrudnienia przepraszamy.
[ES]


Praca Biura BOIA w dniu 06.12 br. (środa)
2017-12-01

Szanowni Państwo,
Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska w Bielsku-Białej - informuje, że w dniu 06 grudnia br. (środa) - odbędzie się posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej - biuro Izby w tym dniu będzie czynne od godz. 14:00.
Za utrudnienia przepraszamy.
(ES)


Spotkanie naukowo-szkoleniowe 29.11.2017
2017-11-28

Szanowni Państwo,
PTF oddział w Katowicach zaprasza na na spotkanie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się w dniu 29 listopada 2017 roku w godz. 10.00 - 13.00 w sali kinowej firmy Kamsoft SA przy ul. 1 Maja 133 w Katowicach. Szczegółowy program spotkania w załączniku.
[ES]
Praca Biura BOIA w dniu 28.11 br. (wtorek)
2017-11-28

Szanowni Państwo,
Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska w Bielsku-Białej - informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 28 listopada br. (wtorek) - biuro Izby będzie czynne do godz. 14:30.
Za utrudnienia przepraszamy.
[ES]Praca Biura BOIA w dniu 24.11 br. (piątek)
2017-11-23

Szanowni Państwo,
Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska w Bielsku-Białej - informuje, że w dniu 24 listopada br. (piątek) - biuro Izby będzie czynne od godz. 8:30 - 14:30.
Za utrudnienia przepraszamy.
[ES]


Przegląd Dzienników Ustaw - ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej
2017-11-19

Dziennik Ustaw z 19.10.2017r poz.1938,
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 15 września 2017 r.w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych.
Zawiera m.in.:
- Art.2. - osoby uprawnione do świadczeń,
- od Art.32 - zakres świadczeń opieki zdrowotnej,
- od Art.42a - świadczenia poza granicami kraju,
- od Art.43 - szczególne uprawnienia - ZHDK, seniorzy 75+, IW, IB,
- od Art.49 - dokumenty do potwierdzenia i weryfikacji prawa do świadczeń,
- od Art.96 - Narodowy Fundusz Zdrowia,
- od Art.132 - umowy ze świadczeniodawcami.
Tekst ustawy dostępny => isap.sejm.gov.pl
(JB)Przegląd Dzienników Ustaw - Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych
2017-11-19

Dziennik Ustaw z 25.09.2017r poz.1778
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 15 września 2017 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
Przypominamy, co zawiera:
- Art.15. - wysokość składek,
- Art.23. - odsetki od nieopłaconych w terminie składek,
- Art.24.4. - przedawnienie,
- Art.40.c - waloryzacja składek,
- Art.43.b - zmiana systemu opłacania składek od 01.01.2018r - każdy płatnik składek otrzyma od ZUS osobny nr rachunku składkowego,
- Art.47.1 - terminy opłacania składek i przesyłania deklaracji,
- od Art.51 - Fundusz Ubezpieczeń Społecznych,
- od Art.68.1 - zakres działania ZUS,
- od Art.80 - obowiązki ubezpieczonych,
- od Art.88 - obowiązki płatników składek.
Ustawa jest dostępna => isap.sejm.gov.pl
(JB)Spotkanie Wigilijne - 06.12.2017 - BOIA
2017-11-13

Szanowni Państwo,
W imieniu Pani Prezes mgr farm. Magdaleny Baścik oraz Rady BOIA z radością pragniemy zaprosić wszystkich członków BOIA na spotkanie Wigilijne, które odbędzie się 06 grudnia br. (środa) o godz. 17:00 w siedzibie Izby przy ul. 3 Maja 27/4a w Bielsku-Białej.
W związku z planowanym cateringiem - prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 20.11.2017 na adres mailowy biura Izby: izbabesk@bb.onet.pl

[ES]


Przypominamy o konieczności zgłaszania zmian do Okręgowej Izby Aptekarskiej
2017-11-13

Przypominamy o konieczności zgłaszania zmian do Okręgowej Izby Aptekarskiej.
Chodzi m.in.:
- o niezwłoczne zgłaszanie zmiany nazwiska, zmiany adresu, aby ewentualna korespondencja z Izby doszła na czas,
- informowanie Izby o zaprzestaniu pełnienia funkcji kierownika, przejściu na emeryturę lub rentę, zaprzestaniu wykonywania pracy w aptece,
gdyż może to wpłynąć na zmianę wysokości składki członkowskiej, co może nastąpić dopiero po pisemnym zgłoszeniu złożonym przez zainteresowaną osobę.
Trzeba również pamiętać, że po wyrejestrowaniu się z jednej Izby, np po zmianie miejsca pracy, należy zarejestrować się w tej Izbie, na której teren się przeszło do pracy w aptece, ponieważ w aptece może pracować tylko farmaceuta będący członkiem Izby Aptekarskiej.
(JB)Raportowanie do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi
2017-11-12

KOMUNIKAT W SPRAWIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU MONITOROWANIA OBROTU PRODUKTAMI LECZNICZYMI (ZSMOPL)
=> www.csioz.gov.pl

Podłączenie podmiotów raportujących do środowiska ZSMOPL
=> www.csioz.gov.pl (JB)


Konferencja naukowo-szkoleniowa 15.11 br.
2017-11-10

Szanowni Państwo,
PTF oddział w Katowicach zaprasza na konferencję naukowo-szkoleniową w dniu 15.11.2017r. w siedzibie firmy KAMSOFT SA, ul. 1 Maja 133 w Katowicach.
Szczegóły w załączniku.
[ES]Praca Biura BOIA w dniu 08.11 br. (środa)
2017-11-06

Szanowni Państwo,
Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska w Bielsku-Białej - informuje, że w dniu 08 listopada br. (środa) - odbędzie się posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej - biuro Izby w tym dniu będzie czynne od godz. 14:30.
Za utrudnienia przepraszamy.
(ES)


Od 1 stycznia 2018r - zmiana sposobu opłacania składek do ZUS
2017-11-05

Przypominamy - od 1 stycznia 2018r składki będzie się opłacać jednym przelewem na swój numer rachunku składkowego, który obecnie ZUS wysyła listownie.
Szczegóły => www.zus.pl
(JB)


Przegląd dzienników ustaw - ustawa refundacyjna
2017-10-29

Dziennik Ustaw z 05.10.2017r poz.1844
Ustawa o refundacji leków, środków spożywczych
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
- tekst jednolity
uwzględnia nowelizacje z przed 15.09.2017r,
tekst dostępny => isap.sejm.gov.pl
Przypominamy co zawiera - m.in.:
- zasady ustalania cen, limitów,
- Art.6 - kategorie dostępności refundacyjnej,
- Art.37 - wykazy cen i leków refundowanych są korygowane co dwa miesiące,
- Art.41 - umowa na realizację recept,
- Art.44 - informowanie o zamiennikach i zasady ich wydawania,
- Art.45 - terminy przekazywania do NFZ zestawień refundacyjnych elektronicznie i w wersji papierowej - bez wersji papierowej zgodnej z zestawieniem elektronicznym nie ma refundacji,
- Art.47 - zasady kontroli przez NFZ,
- Art.49 - zakazy programów pomiędzy przedsiębiorcami, wpływających na obrót lekami.
(JB)
Elektroniczny rejestr VAT od 01.01.2018r przesyłają również mikroprzedsiębiorcy
2017-10-29

Informacja na stronie NIA:
www.nia.org.pl
(JB)


Projekt zmian w wykazach od 1 listopada 2017r - opracowanie DATUM
2017-10-26

DATUM opracowało zmiany w wykazach leków refundowanych,
które będą obowiązywać od 1 listopada 2017r
na podstawie projektu zmian ogłoszonego przez Ministerstwo Zdrowia.

Opracowanie DATUM udostępniło na swojej stronie internetowej:
www.datum.pl
(JB)Praca Biura BOIA w dniu 24.10 br. (wtorek)
2017-10-24

Szanowni Państwo,
Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska w Bielsku-Białej - informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 24 października br. (wtorek) - biuro Izby będzie czynne do godz. 13:00.
Za utrudnienia przepraszamy.
(ES)


Zmiany kategorii dostępności
2017-10-10

Ketonal tabl. 0,05g
zmiana kategorii dostępności z "Rp" na "OTC"
od 01.10.2017r

Aleric Deslo Activ roztwór
zmiana kategorii dostępności z "Rp" na "OTC"
od 02.10.2017r

Szczegóły w załącznikach.(JB)


Praca Biura BOIA w dniu 03.10 br. (wtorek)
2017-10-02

Szanowni Państwo,
Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska w Bielsku-Białej - informuje, że w dniu 03 października br. (wtorek) - biuro Izby w tym dniu będzie czynne do godz. 14:00.
Za utrudnienia przepraszamy.
(ES)


Śląski NFZ - recepty od 1 pażdziernika
2017-10-02

Na stronie NFZ Oddział Katowice:
Komunikat nr 112/2017dla aptek
w sprawie realizacji recept w związku z rozpoczęciem z dniem 1 października 2017 r. realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej
Fragment:
"W pierwszych dniach października mogą pojawić się recepty zawierające rozbieżności pomiędzy numerem REGON przedstawionym w postaci kodu kreskowego a numerem REGON zawartym w danych nagłówkowych podmiotu wystawiającego receptę. W takiej sytuacji apteka winna w komunikacie elektronicznym do Funduszu sprawozdać numer REGON zawarty w danych nagłówkowych."
Szczegóły => www.nfz-katowice.pl
oraz w załączniku.
(JB)Praca Biura BOIA w dniu 04.10 br. (środa)
2017-10-02

Szanowni Państwo,
Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska w Bielsku-Białej - informuje, że w dniu 04 października br. (środa) - odbędzie się posiedzenie Rady Aptekarskiej - biuro Izby w tym dniu będzie czynne od godz. 14:30.
Za utrudnienia przepraszamy.
(ES)


Praca Biura BOIA w dniu 25.09 br.
2017-09-25

Szanowni Państwo,
Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska w Bielsku-Białej - informuje, że w dniu 25 września br. (poniedziałek) biuro Izby będzie czynne do godz. 14:45.
Za utrudnienia przepraszamy.
[ES]


Honorowi krwiodawcy - wzory legitymacji i odznak wg rozporządzenia
2017-09-19

W Dzienniku Ustaw z 14 września 2017r poz.1742
opublikowano Rozporządzenie Ministra Zdrowia
w sprawie wzorów odznak i legitymacji wydawanych w związku z honorowym dawstwem krwi

Rozporządzenie zawiera wzory odznak i legitymacji
Honorowego Dawcy Krwi oraz
Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi.

Tekst rozporządzenia => dziennikustaw.gov.pl
(JB)


Przegląd ostatnich Dzienników Ustaw - c.d.
2017-09-14

Dziennik Ustaw z 25.08.2017r poz.1589
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne.
=> isap.sejm.gov.pl
Tekst jednolity uwzględnia zmiany włącznie z nowelizacją rozporządzenia
z Dz.U. poz.1360 z 2016r.

Dziennik Ustaw z 01.09.2017r poz.1677
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie legitymacji i odznaki „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”
=> isap.sejm.gov.pl/
Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu to jest Honorowy Dawca Krwi, który oddał co najmniej 20 litrów krwi. (wg ustawy o publicznej służbie krwi - Dz.U.poz.1371 z 2017r art.7)
(JB)
Sympozjum szkoleniowe:„Leczenie objawów bólu gardła w ciągu dnia i w nocy”
2017-09-14

Szanowni Państwo,
informuję, że w systemie e-dukacja.pl udostępnione zostało sympozjum szkoleniowe: „Leczenie objawów bólu gardła w ciągu dnia i w nocy”.
Sympozjum szkoleniowe oferowane jest w ramach szkoleń ciągłych dla farmaceutów za 2 punkty „miękkie”.
Szkolenie certyfikowane jest przez Okręgową Izbę Aptekarską w Krakowie.
[ES]


Przegląd ostatnich Dzienników Ustaw
2017-09-14

Dziennik Ustaw z 10.08.2017r poz.1524
Ustawa o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw
=> isap.sejm.gov.pl
Fragment:
"art. 56 otrzymuje brzmienie:
„Art. 56. 1. Dokumentacja medyczna określona w przepisach wydanych na podstawie art. 13a może być prowadzona w postaci papierowej do dnia 31 grudnia 2018 r.
2. Recepty mogą być wystawiane w postaci papierowej do dnia 31 grudnia 2019 r.
3. Skierowania mogą być wystawiane w postaci papierowej do dnia 31 grudnia 2020 r.

Dziennik Ustaw z 23.08.2017r poz.1570
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich
=> isap.sejm.gov.pl
Tekst jednolity uwzględnia zmiany włącznie z rozporządzeniem z Dz.U.poz.1261 z 2016r.
(JB)


BRAK DYŻURU PANA MECENASA
2017-09-14

Szanowni Państwo,
Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska w Bielsku-Białej - informuje, że w dniach 20/09 br. oraz 27/09 br. nie będzie dyżuru Pana Mecenasa.
Za utrudnienia przepraszamy.
[ES]


Ogólnopolska Konferencja BEZPIECZNA FARMAKOTERAPIA
2017-09-13

Fundacja „ZDROWIE i OPIEKA” oraz Salus International
zapraszają na IX Ogólnopolską Konferencję Lekarsko-Farmaceutyczną
BEZPIECZNA FARMAKOTERAPIA - 6-7 października 2017r.
Miejsce konferencji: Centrum Dydaktyczno-Kongresowe Wydziału Lekarskiego UJ CM, ul. Łazarza 16, Kraków.
Temat wiodący konferencji: Aktualne możliwości terapii białaczek i chorób nowotworowych skóry.
Szczegóły w załączniku.
(JB)


Ogólnopolska Pielgrzymka Farmaceutów do Niepokalanowa
2017-09-13

Organizatorzy: Stowarzyszenie Farmaceutów Katolickich Polski
zapraszają wszystkich farmaceutów i pracowników aptek oraz ich rodziny na Drugą Ogólnopolską Pielgrzymkę Farmaceutów do Niepokalanowa, która odbędzie się w dniach 07-08 października 2017 roku. Pielgrzymkę poprowadzi o. prof. dr hab. Andrzej Derdziuk OFMCap. z KUL-u.
Szczegóły w załączniku.
(JB)


Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii - nowelizacja
2017-09-12

W Dzienniku Ustaw z 31.07.2017r poz.1458
opublikowano ustawę z dnia 7 lipca 2017 r.
o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Nowelizacja dopuszcza "ziele konopi innych niż włókniste oraz wyciągi, nalewki farmaceutyczne, a także wszystkie inne wyciągi z konopi innych niż włókniste oraz żywica konopi innych niż włókniste, o których mowa w załączniku nr 1 do ustawy", jako surowiec farmaceutyczny, po uzyskaniu pozwolenia na dopuszczenie do obrotu.
Leki recepturowe z w/w surowcem otrzymują kategorię dostępności "Rpw",
nie będzie mógł ich wypisywać lekarz weterynarii i nie będą podlegać refundacji.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Szczegóły: Dziennik Ustaw na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych
=> isap.sejm.gov.pl

(JB)PRACA BIURA w dniu 06 września br.
2017-09-04

Szanowni Państwo,
Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska w Bielsku-Białej - informuje, że w dniu 06 września br. (środa) biuro Izby będzie czynne od godz. 15:00 do 20:00.
Za utrudnienia przepraszamy.
(BW)Projekt zmian w wykazach od 1 września 2017r - opracowanie DATUM
2017-08-27

DATUM opracowało zmiany w wykazach leków refundowanych,
które będą obowiązywać od 1 września 2017r
na podstawie projektu zmian ogłoszonego przez Ministerstwo Zdrowia.

Opracowanie DATUM udostępniło na swojej stronie internetowej:
www.datum.pl
(JB)MZ - stanowisko w sprawie realizacji recept bez wpisanego poziomu odpłatności
2017-08-27

Na stronie NIA:
stanowisko Ministra Zdrowia w sprawie realizacji recept, na których nie został określony poziom odpłatności, a lek występuje w wykazie leków refundowanych w dwóch poziomach odpłatności:
=> www.nia.org.pl
(JB)


NFZ o przekazywaniu danych dotyczących leków recepturowych
2017-08-27

Na stronie NFZ:
Komunikat w sprawie prawidłowego przekazywania w komunikacie elektronicznym LEK danych dotyczących zrealizowanych recept refundowanych wystawionych na leki recepturowe
=> www2.nfz.gov.pl
(JB)Wielkopolska OIA zaprasza na konferencje
2017-08-27

Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska wraz z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie zapraszają farmaceutów na konferencję naukowo-szkoleniową: ROLA FARMACEUTY W PROCESIE LECZENIA PACJENTA

Konferencja odbędzie się w Poznaniu, 23.09.2017r. (sobota, godz. 08.30 - 15.30),Novotel Poznań Centrum, Pl. Andersa 1
...............
Konferencja naukowo-szkoleniowa 17 września 2017 r. godz. 9.00 w Hotelu Novotel Centrum w Poznaniu przy Placu Andersa 1:
Zmikronizowana diosmina jako standard leczenia przewlekłej niewydolności żylnej.
Rola leczenia objawowego w schorzeniach gardła i górnych dróg oddechowych.
Kurs 1.17. Profilaktyka oraz leczenie nadwagi i otyłości

Szczegóły w załącznikach.(JB)Zaproszenie na wykład:„USTAWA Apteka dla aptekarza – problemy i pytania”
2017-08-23

Szanowni Państwo,
Na stronie OIA w Krakowie pojawiło się zaproszenie na wykład:
„USTAWA Apteka dla aptekarza – problemy i pytania” w dniu 21 września 2017r. o godz.16.00 - Auditorium Maximum, Kraków, ul. Krupnicza 33.
Uczestnicy otrzymają 4 punkty edukacyjne miękkie.
link: :=> oia.krakow.pl
[ES]


URLOP PREZESA BOIA
2017-08-09

Szanowni Państwo,
Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska w Bielsku-Białej - informuje, że w dniach 16/08 br. oraz 23/08 br. nie będzie dyżuru Pani Prezes.
Za utrudnienia przepraszamy.

[ES]


Porozumienie między GIF i NIA w sprawie zezwoleń i kierowników
2017-08-03

Szanowni Państwo,
na stronie GIF pojawiła się informacja dotycząca zawartego porozumienia pomiędzy GIF a NIA.
"W dniu 21 lipca br. p.o. Głównego Inspektora Farmaceutycznego Zbigniew Niewójt i Prezes Naczelnej Izby Aptekarskiej Elżbieta Piotrowska - Rutkowska podpisali porozumienie w sprawie zasad współdziałania przy wydawaniu opinii w sprawach udzielania i cofania zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych oraz ustanawiania i zmiany kierowników aptek".
W załączniku treść tego porozumienia
[ES]


MZ - określanie ilości środka odurzającego plastrów transdermalnych
2017-07-28

Na stronie NIA jest dostępne pismo Ministerstwa Zdrowia
w sprawie sposobu określania ilości środka odurzającego na receptach w przypadku ordynowania leków w postaci plastrów transdermalnych
=> www.nia.org.pl
(JB)


Komunikaty portalu e-dukacja o wycofaniu kursów
2017-07-28

Uprzejmie informuję,że z dniem 31.07.2017 zostaną zablokowane następujące kursy i sympozja co oznacza, że od 01 sierpnia nie będzie można rozwiązywać testów zaliczających wymienione kursy i sympozja
e-dukacja:
- Kurs - nutraceutyki, suplementy i witaminy,
- Kurs - Bisakodyl - substancja lecznicza w ujęciu teoretycznym i praktycznym,
- Sympozjum szkoleniowe - Aktualny stan wiedzy o kaszlu suchym i jego leczeniu,
- Sympozjum szkoleniowe - Butylobromek hioscyny. Wszystko to, co warto wiedzieć, kiedy do apteki zgłasza się Pacjent ze skurczowym bólem brzucha
- Sympozjum szkoleniowe - glukometr Contour Plus One
- Sympozjum szkoleniowe - Dekstrometorfan w leczeniu kaszlu nieproduktywnego.
..............
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że z dniem 25 sierpnia br z systemu e-dukacja wycofane zostaną poniższe sympozja szkoleniowe:
- Przegląd dostępnych postaci farmaceutycznych ambroksolu
- Ambroksol w leczeniu kaszlu produktywnego
Po tym terminie niemożliwe będzie rozwiązywanie testów zaliczających szkolenie.
Z poważaniem,
Administracja systemu e-duk@cja.
..................
(JB)


Zaproszenie na VI Żeglarskie Mistrzostwa Polski Aptekarzy - c.d.
2017-07-28

W załączniku:
deklaracja uczestnictwa.
(JB)


Gynoxin 200mg - zmiana kategorii dostępności
2017-07-28

W załączniku:
decyzja Prezesa URPL w sprawie zmiany kategorii dostępności
z "Rp" na "OTC" produktu leczniczego
Gynoxin kapsułki dopochwowe 200mg.
(JB)


Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny dla Farmaceutów
2017-07-16

Zaproszenie Śląskiej OIA:
Zapraszamy farmaceutów - amatorów fotografii do wzięcia udziału w III Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym dla Farmaceutów - FotoFarm, który jest organizowany przez Śląską Izbę Aptekarską w Katowicach.
Termin składania prac upływa 29.09.2017 r.
Szczegóły => www.katowice.oia.pl
(JB)


Mistrzostwa Polski Farmaceutów w maratonie MTB
2017-07-16

Informacja NIA:
II Mistrzostwa Polski Farmaceutów w maratonie MTB
Warszawa Józefów Holiday Inn 23 września 2017 r.
Szczegóły => www.nia.org.pl
(JB)


VI Żeglarskie Mistrzostwa Polski Aptekarzy
2017-07-16

Na stronie NIA informacja:
regaty organizowane przez Klub Żeglarski “APTEKARZ” i Okręgową Izbę Aptekarską w Olsztynie tradycyjnie odbędą się we wrześniu na Mazurach w terminie 07-09.09.2017 r.
Szczegóły => www.nia.org.pl
(JB)


MZ - Komunikat w sprawie ZSMOPL
2017-07-02

Komunikat Ministerstwa Zdrowia w sprawie Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL)
=> www.mz.gov.pl
Fragment:
" projekt zakłada wydłużenie do końca 2017 r., okresu obowiązywania dotychczasowego obowiązku przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia lub organom Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej na ich żądanie, informacji o przeprowadzonych transakcjach, stanach magazynowych, przesunięciach magazynowych czy też fakcie zwolnienia serii."
(JB)


Amorolak lakier do paznokci - zmiana kategorii dostępności
2017-07-02

W załączniku:
decyzja URPL o zmianie kategorii z "Rp" na "OTC"
produktu AMOROLAK lakier do paznokci
od 02.06.2017.
(JB)


MF o transakcjach 15.000 zł w działalności gospodarczej
2017-06-13

W załączniku:
odpowiedź Ministerstwa Finansów na zapytanie Naczelnej Izby Aptekarskiej o transakcje powyżej 15.000 zł w działalności gospodarczej.
(JB)


Farmaceutycze Standardy Sporządzania Mieszanin Do Żywienia Pozajelitowego
2017-06-13

W załączniku:
informacja Wielkopolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej
o wydaniu Farmaceutycznych Standardów Sporządzania
Mieszanin Do Żywienia Pozajelitowego Polskiego Towarzystwa
Farmaceutycznego.
(JB)


Zaproszenie do udziału w konkursie
2017-06-13

Podkarpacka Okręgowa Izba Aptekarska serdecznie zaprasza wszystkich farmaceutów do udziału w Ogólnopolskim Konkursie na publikację pt.: "Probiotyki - nie tylko antybiotykoterapia".

Dla Uczestników, którzy zajmą pierwsze, drugie oraz trzecie miejsce przewidziano atrakcyjne nagrody, które zwycięzcom pozwolą zaplanować w dogodnym dla nich terminie, odpoczynek w jednym z hoteli SPA, dostępnych w serwisie www.spa-prezent.pl:
Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdziecie Państwo na stronie www.poia.pl/konkurs
Pozdrawiam,
dr n. farm. Natasza Staniak
Komisja Nauki i Szkolenia
Podkarpacka Okręgowa Izba Aptekarska
...........
(JB)


Neosine forte - zmiana kategorii dostępności
2017-06-13

W załączniku:
Decyzja URPL o zmianie kategorii dostępności produktu leczniczego
Neosine forte tabletki 1000mg
z "Rp" na "OTC"
z dniem 31 maja 2017r.
(JB)


Rozp.w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie
2017-06-06

W Dzienniku Ustaw z 31.05.2017r poz.1061
opublikowano
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.
Rozporządzenie jest dostępne m.in. na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych => isap.sejm.gov.pl
Rozporządzenie określa:
"1) wykaz wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie osoby uprawnionej oraz pielęgniarki i położnej, o której mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1251, 1579 i 2020), wraz z określeniem limitów ich finansowania ze środków publicznych i wysokości udziału własnego świadczeniobiorcy w tym limicie,
2) kryteria przyznawania wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie,
3) okresy użytkowania wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie,
4) limity cen napraw wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie
– stanowiące załącznik do rozporządzenia."
(JB)


Zmiany w zakresie informacji gromadzonych i przekazywanych przez apteki do NFZ c.d.
2017-06-06

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia, o którym mowa we wcześniejszym komunikacie,
zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 31 maja 2017r poz.1058
i jest dostępne m.in. na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych
=> isap.sejm.gov.pl
(JB)


Nowelizacja ustawy Prawo farmaceutyczne
2017-05-30

W Dzienniku Ustaw z 25 maja 2017r poz. 1015.
opublikowano Ustawę o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne.
Fragmenty:
„3a. Zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, nie wydaje się, jeżeli wnioskodawca, wspólnik lub partner spółki będącej wnioskodawcą:
1) jest wspólnikiem, w tym partnerem, w spółce lub spółkach, które prowadzą łącznie co najmniej 4 apteki ogólnodostępne lub;
2) prowadzi co najmniej 4 apteki ogólnodostępne albo podmiot lub podmioty przez niego kontrolowane w sposób bezpośredni lub pośredni, w szczególności podmiot lub podmioty zależne w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów, prowadzą co najmniej 4 apteki ogólnodostępne, lub
3) jest członkiem grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, której członkowie prowadzą łącznie co najmniej 4 apteki ogólnodostępne, lub
4) wchodzi w skład organów spółki posiadającej zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub zajmującej się pośrednictwem w obrocie produktami leczniczymi.
3b. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, wydaje się, jeżeli na dzień złożenia wniosku o wydanie zezwolenia, liczba mieszkańców w danej gminie, w przeliczeniu na jedną aptekę ogólnodostępną, wynosi co najmniej 3000 osób i odległość od miejsca planowanej lokalizacji apteki do najbliższej funkcjonującej apteki ogólnodostępnej, liczona pomiędzy wejściami do izb ekspedycyjnych aptek w linii prostej, wynosi co najmniej 500 metrów.(...)
(...)
„4. Prawo do uzyskania zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej posiada:
1) farmaceuta posiadający prawo wykonywania zawodu, o którym mowa w art. 4 i art. 4b ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą;
2) spółka jawna lub spółka partnerska, której przedmiotem działalności jest wyłącznie prowadzenie aptek, i w której wspólnikami (partnerami) są wyłącznie farmaceuci posiadający prawo wykonywania zawodu, o którym mowa w pkt 1.”;

Tekst ustawy dostępny na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych => isap.sejm.gov.pl
(JB)


Zmiany w zakresie informacji gromadzonych i przekazywanych przez apteki do NFZ
2017-05-30

Na stronie NIA:
W dniu 25 maja 2017 Minister Zdrowia podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia.
więcej => www.nia.org.pl
(JB)


OBLICZANIE STAŻU PRACY do wykonywania funkcji KIEROWNIKA
2017-05-25

Szanowni Państwo,
w załączniku przedstawiamy stanowisko NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ z dnia 23 maja 2017r. - w sprawie stosowania przez izby aptekarskie art. 88 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 2142 z późn. zm.) - w zakresie obliczania stażu pracy niezbędnego do wykonywania funkcji kierownika apteki.
[ES]


Sympozjum szkoleniowe „Problematyka łysienia” - e-dukacja
2017-05-15

Szanowni Państwo,
Informuję, że w systemie e-dukacja udostępniono sympozjum szkoleniowe „Problematyka łysienia”. Sympozjum oferowane jest w ramach szkoleń ciągłych dla farmaceutów za 2 punkty "miękkie". Warunkiem zaliczenia jest udzielenie pozytywnej odpowiedzi na 50% pytań w teście wypełnianym on-line.
Certyfikat wydany przez ORA w Krakowie będzie możliwy do wydrukowania po zaliczeniu testu.
[ES]


ZAPROSZENIE na obchody XXV-lecia BOIA
2017-05-09

Szanowni Państwo,

Prezes mgr farm. Magdalena Baścik i Okręgowa Rada Aptekarska Beskidzkiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Bielsku-Białej mają zaszczyt zaprosić wszystkich członków Izby na uroczyste obchody XXV-lecia powstania Beskidzkiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Bielsku-Białej, które odbędą się w sobotę 20 maja 2017 r. w siedzibie Izby przy ul. 3 Maja 27/4a, 43-300 Bielsko-Biała.

Program uroczystości XXV-lecia BOIA
11:00 – 14:00 część oficjalna
14:00 – 15:30 poczęstunek
od 15:45 część artystyczna

Serdecznie zapraszamy.
(BW)


NFZ - terminy realizacji recept
2017-05-08

Na stronie NIA:
Pismo NFZ dotyczące terminów realizacji recept.
=> www.nia.org.pl
(JB)NIA - Międzynarodowy Program Staży Zawodowych - Hiszpania
2017-05-02

Ze strony NIA:
Międzynarodowy Program Staży Zawodowych dla polskich
farmaceutów organizowany przez Naczelną Izbę Aptekarską we
współpracy z Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria
- rozpoczyna się proces rekrutacji.
Szczegóły dotyczące programu, regulaminu, kalendarza i inn.:
=> www.nia.org.pl
c.d.:
W związku z dużym zainteresowaniem
Międzynarodowym Programem Staży Zawodowych dla polskich
farmaceutów organizowanym przez Naczelną Izbę Aptekarską we
współpracy z Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria
rozszerzamy kryteria kwalifikacyjne!
=> www.nia.org.pl
(JB)


Projekt zmian w wykazach od 1 maja 2017r - opracowanie DATUM
2017-04-26

DATUM opracowało zmiany w wykazach leków refundowanych,
które będą obowiązywać od 1 maja 2017r
na podstawie projektu zmian ogłoszonego przez Ministerstwo Zdrowia.

Opracowanie DATUM udostępniło na swojej stronie internetowej:
www.datum.pl
(JB)NFZ - o sprzedaży jednoskładnikowych oraz wieloskładnikowych surowców farmaceutycznych
2017-04-26

Na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia znajduje się
Komunikat w sprawie sprzedaży jednoskładnikowych oraz wieloskładnikowych surowców farmaceutycznych w aptekach.
=> www2.nfz.gov.pl
Fragment:
"(...)wydawanie jednoskładnikowych (np. balsam peruwiański, wazelina biała) oraz wieloskładnikowych (np. maść cholesterolowa, gotowe mieszanki ziół) surowców farmaceutycznych w oryginalnym opakowaniu wytwórcy, lub jego części w opakowaniu własnym apteki, nie będzie traktowane jako wykonanie leku recepturowego, ale jako sprzedaż gotowego surowca farmaceutycznego lub sporządzenie fasunku aptecznego, które nie podlega refundacji ze środków publicznych."
W załączniku - pismo o w/w treści.
(JB)Neosine forte syrop - zmiana kategorii dostępności z "Rp" na "OTC"
2017-04-25

Szczegóły w załączniku.(JB)


MZ - Projekt zmian w wykazie leków refundowanych od 1 maja 2017 r.
2017-04-25

Na stronie Ministerstwa Zdrowia:
24.04.2017
Projekt zmian w wykazie leków refundowanych, który wejdzie w życie 1 maja 2017 r.
=> www.mz.gov.pl
(JB)Zmiana kategorii dostępności - Pirolam Lakier i Acyclovir Hasco tabl.0,2g
2017-04-23

W załącznikach :
decyzje URPL o zmianie kategorii dostępności
z "Rp" na "OTC" produktów leczniczych:
Pirolam lakier
Acyclovir Hasco tabl.0,2g.
(JB)


Praca biura w dniu 21 kwietnia 2017r. - SZKOLENIE
2017-04-19

Szanowni Państwo,

W związku z posiedzeniem naukowo-szkoleniowym w dniu 21 kwietnia 2017r. (piątek) biuro Izby będzie czynne od 15:00 do 20:00.

Temat : "Magister farmacji a samorząd zawodowy - prawa i obowiązki".
Prowadząca : Prezes ORA mgr farm. Magdalena BAŚCIK
Każdy uczestnik posiedzenia otrzyma 2 punkty miękkie.

(BW)WESOŁYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH !
2017-04-13

Z okazji zbliżających się
ŚWIĄT WIELKANOCNYCH
życzę zdrowia i wszelkiej pomyślności,
aby świąteczny czas był wyjątkowy,
pełen nadziei oraz szczęścia.
Radosnego wiosennego nastroju
oraz serdecznych spotkań w gronie rodziny
WESOŁEGO ALLELUJA
życzy
Magdalena Baścik Prezes ORA
wraz z Radą i pracownikami biura BOIAKonferencja naukowo-szkoleniowa 23 kwiecień 2017r.
2017-04-13

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy na konferencje naukowo-szkoleniową
która odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2017r. w Katowicach
w Hotelu NOVOTEL CENTRUM.
Temat: Profilaktyka oraz leczenie nadwagi i otyłości.
Szczegóły w załączniku.
(BW)


Śląski Oddz.NFZ - komunikat o zamiennikach
2017-04-11

Na stronie Śląskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia znajduje się
Komunikat nr 37/2017 (11.04.2017) dla aptek w sprawie wydawania zamienników.
Komunikat przypomina zasady informowania pacjentów o możliwości otrzymania odpowiedników leku przepisanego na recepcie
oraz omawia zasady ich wydawania z uwzględnieniem kryteriów:
1. nazwa międzynarodowa
2. dawka,
3. postać farmaceutyczna, która nie powoduje powstania różnic terapeutycznych,
4. wskazanie terapeutyczne.

Tekst komunikatu w załączniku.
(JB)
Wycofanie EpiPen c.d. - pilny komunikat Małopolskiego WIF
2017-04-10

Dla aptek z terenu działania Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego
w Krakowie:
Małopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny zwraca się do kierowników aptek o pilną wybiórkę recept na EpiPen.
Szczegóły w załączniku.
(JB)Wycofanie EpiPen c.d. - pilny komunikat Prezesa RA BOIA
2017-04-08

Szanowni Państwo Kierownicy Aptek,
W związku z decyzją Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 06 kwietnia 2017 roku
nr 27/WC/2017 w sprawie wycofania produktu leczniczego
EpiPen Jr.(Epinephrinum) 0,15 mg/dawkę roztwór do wstrzykiwań
nr serii : 5ED824G, data ważności 04.2017
nr serii : 6ED117AA data ważności 08.2017
EpiPen Senior (Epinephrinum ) 0,3 mg/dawkę, roztwór do wstrzykiwań
nr serii : 6FA293P, data ważności 09.2017
ukazało się Obwieszczenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia z dnia 07 kwietnia 2017 Poz. 47 w sprawie poinformowania o możliwości zwrotu produktu leczniczego do apteki.
Śląski Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach prosi o zrealizowanie w trybie pilnym wybiórki recept dotyczących wyżej wymienionych produktów leczniczych.
=> www.gif.gov.pl
W załączniku komunikaty.

Z poważaniem
Prezes Okręgowej  Rady Aptekarskiej
Beskidzkiej Okręgowej Izby Aptekarskiej
mgr farm. Magdalena Baścik
............................................
W załącznikach:
Decyzja GIF, Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia,
Pismo WIF o wybiórce recept.
(JB)


Komunikat Śląskiego WIF - wybiórka recept na EpiPen
2017-04-07

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny zwraca się do kierowników aptek o pilną wybiórkę recept na EpiPen.
Szczegóły w załączniku.
(JB)


WAŻNE - Komunikat NFZ !
2017-03-30

W związku z komunikatem NFZ w sprawie aktualizacji danych ewidencji osób zatrudnionych w aptece lub punkcie aptecznym

:=> www.nfz.gov.pl

informujemy, że Śląski Oddział NFZ stoi na stanowisku, że właściwy numer Prawa Wykonywania Zawodu Farmaceuty jaki powinien być wpisany w Portalu Świadczeniodawcy w Portalu Personelu, to numer składający się z ośmiu cyfr.
Farmaceuci, którzy mieli wydane Prawo Wykonywania Zawodu przed rokiem 2005, mogą sprawdzić swój nowy numer na stronie Centralnego Rejestru Farmaceutów wpisując swoje imię i nazwisko.

:=> crf.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl

Osoby, które posiadają Prawo Wykonywania Zawodu Farmaceuty, wydane przed rokiem 2005 ( numer zawiera cyfry rzymskie) otrzymają zaświadczenie o zaktualizowanym numerze.

W załączniku Pismo z NFZ.

Z poważaniem
Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej
Beskidzkiej Okręgowej Izby Aptekarskiej
mgr farm. Magdalena BaścikII Mistrzostwa Polski Farmaceutów w Raftingu
2017-03-29

Szanowni Państwo,
Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie organizuje II Mistrzostwa Polski Farmaceutów w Raftingu. Zawody odbędą się w dniach 19 – 21 maja 2017 r., w Ośrodku Olimpijskim „KOLNA”, położonym na terenie Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, 6 km od centrum Krakowa.
Szczegóły w załącznikach
[ES]


Posiedzenie naukowo-szkoleniowe w dniu 21 kwiecień 2017r.
2017-03-28

Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska zaprasza na posiedzenie
naukowo-szkoleniowe dla wszystkich magistrów, które odbędzie się w sali wykładowej BOIA w Bielsku-Białej ul. 3 Maja 27/4a.
Termin: 21 kwiecień 2017r. (piątek) o godz. 18.20
Każdy uczestnik posiedzenia otrzyma 2 punkty miękkie.
Prowadząca : Prezes ORA mgr farm. Magdalena BAŚCIK
Temat : Magister farmacji a samorząd zawodowy - prawa i obowiązki.
(BW)


zmarła Ś.P. mgr farm. WANDA KOTOWICZ
2017-03-27

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 23 marca 2017r. zmarła Ś.P. mgr farm. Wanda KOTOWICZ
Nabożeństwo żałobne odbędzie się jutro, tj. 28.03 br. na Cmentarzu Komunalnym w Kamienicy o godz. 14:00
[ES]


Rozp.MZ w sprawie informacji gromadzonych przez apteki(...)
2017-03-26

W Dzienniku Ustaw z 15.03.2017r poz. 547
opublikowano
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia.
Tekst dostępny na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych:
=> isap.sejm.gov.pl
(JB)Rozporządzenie MZ w sprawie Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej
2017-03-26

W Dzienniku Ustaw z 10.03.2017r poz. 509
opublikowano
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.
Tekst dostępny na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych:
=> isap.sejm.gov.pl

Rozporządzenie dotyczy obrotu hurtowego, w tym również dostaw do aptek.
M.in. - monitoring temperatury i wilgotności przechowywania, warunki przyjmowania zwrotów, np. takich, które wymagają szczególnych warunków temperaturowych.
(JB)Rozporządzenie MZ w sprawie specjalizacji
2017-03-26

W Dzienniku Ustaw z dnia 10.03.2017 poz. 516
opublikowano:
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów.
Tekst dostępny na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych
=> isap.sejm.gov.pl
(JB)


I Ogólnopolskie Mistrzostwa Farmaceutów w piłce siatkowej
2017-03-22

Drodzy Koledzy i Koleżanki,
Organizatorami I Farmaceutycznych Mistrzostw Polski w piłce siatkowej są:
- Lubelskie Towarzystwo Wspierania Nauk Farmaceutycznych,
- Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,
- Lubelska Okręgowa Izba Aptekarska,
- Lubelska Sekcja Akademickiego Związku Sportowego.
Termin: 2-4.06.2017 w Lublinie
Chętnych prosimy o zgłoszenie do:
Beskidzkiej Okręgowej Izby Aptekarskiej - w terminie nie późniejszym niż 20 kwietnia 2017r. na adres email: izbabesk@bb.onet.pl - celem uzyskania szczegółowych informacji

[ES]Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Farmaceuta na oddziale szpitalnym - korzyści i wyzwania"
2017-03-20

Serdecznie zapraszamy
do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. "Farmaceuta na oddziale szpitalnym - korzyści i wyzwania", która odbędzie się 22 kwietnia 2017 r. w nowoczesnym budynku Wydziału Farmaceutycznego z O. Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Celem wydarzenia jest zwiększenie świadomości odnośnie farmacji klinicznej wśród pracowników ochrony zdrowia, sprowokowanie dyskusji na ten temat, zachęcenie do zatrudniania farmaceutów klinicznych jako pełnoprawnych członków zespołów interdyscyplinarnych dbających o dobro pacjenta, a także nawiązanie szerszej współpracy między przedstawicielami zawodów medycznych.
Konferencja organizowana jest przez Katedrę i Zakład Farmakologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu wraz z Komisją Farmakologii i Farmacji Klinicznej Polskiej Akademii Nauk, Polskim Towarzystwem Farmakologii Klinicznej i Terapii oraz Studenckim Kołem Farmakologii Klinicznej.
Za udział w wydarzeniu przyznawane będą punkty edukacyjne.
W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej http://www.konferencje.umed.wroc.pl/farmaceutanaoddziale/ oraz profilu w mediach społecznościowych https://www.facebook.com/farmaceutanaoddziale/.
[ES]Nowa platforma edukacyjna - Akademia Dobrego Farmaceuty
2017-03-20

Szanowni Państwo,
Okręgowa Izba Aptekarska w Białymstoku we współpracy z firmą Pfizer Polska sp. z o.o., serdecznie zaprasza do skorzystania z możliwości szkoleń internetowych na nowej platformie edukacyjnej Akademii Dobrego Farmaceuty www.dobryfarmaceuta.pl.
Portal umożliwia zdobywanie wiedzy i podnoszenie kompetencji zawodowych oraz zdobywanie punktów edukacyjnych przyznawanych przez OIA w Białymstoku. Więcej informacji w załączniku.
[ES]


XXVI Sympozjum Historii Farmacji - w dniach 25-28 maja 2017 r., w Bolestraszycach koło Przemyśla
2017-03-17

Szanowni Państwo,
W dniach 25-28 maja 2017 r., w Bolestraszycach koło Przemyśla, odbędzie się
XXVI Sympozjum Historii Farmacji pod hasłem SPECYFIKI FARMACEUTYCZNE OFICJALNE I NIEOFICJALNE – WZAJEMNE PRZENIKANIE.
Podaję Państwu niezbędne wiadomości:
1. zgłoszenia przyjmujemy do 15 kwietnia 2017 r.
2. do tego samego terminu proszę o przesłanie tzw. abstraktów według następującego schematu Tytuł (po polsku i po angielsku); Autor (Autorzy); kontakt z Autorem,; (ew. miejsce pracy); Streszczenie po polsku i po angielsku – każde 300 do 500 znaków; słowa kluczowe po polsku i po angielsku (cztery określenia) ; treść zasadnicza abstraktu po polsku – 3500--4500 znaków; Piśmiennictwo.
Druk abstraktu w Czasopiśmie Aptekarskim nastąpi jedynie w przypadku opłaconego w terminie wpisowego.
3. wpłaty za uczestnictwo (300,00 - trzysta złotych) przyjmuje Zarząd Główny PTFarm. ; 00-238 Warszawa ul. Długa 16; numer konta
29 1160 2202 0000 0000 2770 0281
4. W zgłoszeniu proszę podać rodzaj pokoju, jaki będą rezerwować Organizatorzy lub informację o rezerwacji samodzielnej.
Informacja o adresie poczty e-mail – w przypadku braku połączenia z adresem podanym obok, proszę użyć adresu lidia-czyz@neostrada.pl lub zawiadomić o trudnościach używając numeru telefonu 514 709 122.
Podaję też Państwu adres, pod którym można przeczytać najnowszy ISHP Newsletter
http://histpharm.org/wordpress/wp-content/uploads/2015/12/ISHP-Newsletter18.pdf
Przewodnicząca Zespołu Sekcji Historii Farmacji dr n. o zdr. Lidia Maria Czyż

[ES]
Konferencja naukowo-szkoleniowa - Katowice - 2017-03-18
2017-03-10

Szanowni Państwo,
Śląska Izba Aptekarska, Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne Oddział
w Katowicach, Uniwersytet Medyczny w Lublinie oraz Edukacja i Medycyna
zapraszają na konferencję naukowo-szkoleniową "Rola farmaceuty w
procesie leczenia pacjenta", która odbędzie się 18 marca 2017 r. w
Katowicach.
Za udział w konferencji będzie można uzyskać 3 punkty edukacyjne
"twarde" oraz 4 "miękkie".
DATA: 18 marca (tj. sobota) 2017 r., godz. 8.30-14.30
MIEJSCE:
Novotel Katowice Centrum
Al. Roździeńskiego 16
WARUNKIEM UCZESTNICTWA W SZKOLENIU JEST PRZESŁANIE ZGŁOSZENIA DO
BIURA ORGANIZACYJNEGO:
- przez internet: www.edumed.pl/konferencje.php [1]
- mailem: biuro@edukacjaimedycyna.com
- faxem: 22 620-11-27
- pocztą:
Edukacja i Medycyna
ul. Konduktorska 18/6
00-775 Warszawa
Udział w konferencji naukowo-szkoleniowej jest nieodpłatny.
SZCZEGÓŁY NA STRONIE ŚLĄSKIEJ IZBY APTEKARSKIEJ:
:=> www.katowice.oia.pl
[ES]VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTD i PTF
2017-02-27

VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego i Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego
w dniu 01.03.2017 r. w godzinach od 10:00 – 13:00
w sali audytoryjnej Domu Lekarza w Katowicach przy ulicy Grażyńskiego 49a
PROGRAM KONFERENCJI:
- „Choroby włosów – mała powierzchnia duży problem”
Prof. dr. hab. med. Ligia Brzezińska-Wcisło – Kierownik Katedry i Kliniki Dermatologii, SUM w Katowicach
- „Ocena jakości dermatologicznych preparatów glikokortykosteroidowych”
Dr hab. n. farm. Małgorzata Dołowy – Zakład Chemii Analitycznej, Katedra Chemii Ogólnej i Analitycznej, SUM w Katowicach
- „Prawdziwe oblicze dermatoz infekcyjnych – aktualny stan wiedzy”
Dr. n. med. Dominika Wcisło-Dziadecka – Zakład Badań Strukturalnych Skóry, Katedry Kosmetologii, SUM w Katowicach
- „Nowe podłoża stosowane w maściach i kremach w praktyce dermatologicznej”
Dr n. farm. Lucyna Bułaś – Zakład Technologii Postaci Leku, Katedra Farmacji Stosowanej, SUM w Katowicach
- „Wypadanie włosów. Wzrost anabolizmu komórkowego”
Natasza Szymczak – Dyrektor sprzedaży firmy GENACTIV TRADE
Uczestnikom konferencji przysługują:
3 punkty edukacyjne - Okręgowa Izba Lekarska
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 06.10.2004 r.
2 punkty edukacyjne - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25.06.2003 r.
w sprawie szkoleń ciągłych farmaceutów

[ES]Projekt zmian w wykazach od 1 marca 2017r - opracowanie DATUM
2017-02-23

DATUM opracowało zmiany w wykazach leków refundowanych,
które będą obowiązywać od 1 marca 2017r
na podstawie projektu zmian ogłoszonego przez Ministerstwo Zdrowia.

Opracowanie DATUM udostępniło na swojej stronie internetowej:
www.datum.pl
(JB)Uwaga - wirus na stronie URPL
2017-02-21

Uprzejmie informujemy o nie wchodzenie na stronę: URPL. GOV. PL !!! - Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych. Na stronie jest wirus typu ransomware.

[ES]


Kurs naukowo-szkoleniowy poświęcony farmakoterapii IBS i chorób odcinka żołądkowo-przełykowego
2017-02-21

Firma Aboca Polska ma zaszczyt zaprosić Państwa na kurs naukowo-szkoleniowy poświęcony farmakoterapii IBS i chorób odcinka żołądkowo-przełykowego. Kurs odbędzie się 18 marca 2017 r. w godz. 9:00-14:00 w Centrum Konferencyjnym Concordia Design w Poznaniu na ul. Zwierzynieckiej 3. Udział w szkoleniu jest bezpłatny i honorowany będzie 7 punktami edukacyjnymi "twardymi" po ukończonym teście. Ilość miejsc jest ograniczona. Zgłoszenia na konferencję proszę przesyłać przez podanie danych (Imię, nazwisko, dokładny adres miejsca pracy lub zamieszkania, ulica, numer, kod pocztowy, miejscowość i dopisek KONFERENCJA POZNAŃ ) i przesłanie ich mailem na adres info@aboca.pl lub sms-em na numer +48 508 760 066. Nie przyjmujemy zgłoszeń telefonicznie.
Szczegóły dostępne na:
http://www.woia.pl/dat/attach/265_gastro-day---zaproszenie-poznan.pdf

[ES]


Planowane zmiany w przesyłaniu danych o leku recepturowym
2017-02-19

Ze strony NIA:
Kamsoft informuje o planowanych zmianach w komunikatach (xml) przesyłanych przez apteki do NFZ w zakresie danych leku recepturowego – istotne fragmenty komunikatu
=> www.nia.org.pl
(JB)


Jubileusz 45-lecia Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
2017-02-16

Na stronie Śląskiej Izby Aptekarskiej pojawił się Komunikat 2 -
w sprawie - Jubileusz 45-lecia Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
Termin: 21 kwietnia 2017 r. (piątek)
Główna uroczystość tj. konferencja: „Postępy w diagnostyce laboratoryjnej i farmakoterapii” związana jest z jubileuszem 45-lecia Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu.
Konferencja ta jest organizowana przez Władze Wydziału i Dziekana - Panią prof. dr hab. Krystynę Olczyk.
Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne (program na stronie http://www.konferencjafarmacja45.pl/page/9/).
W kolejnym komunikacie nr 3 przekażemy bardziej szczegółowe informacje.
Andrzej Bednarz - 603 193 247
Stanisław Dyląg - 602 530 300
Małgorzata Korzeńska-Sokół - 693 828 552
Są to osoby, do których można się zwracać o dodatkowe informacje.

[ES]


Kurs "Komunikacja i informacja o leku w pracy aptekarza. Wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne",
2017-02-15

SERDECZNIE ZAPRASZAMY na jubileusz pięciolecia AKADEMII FARMACEUTY
Kurs: 12. Komunikacja i informacja o leku w pracy aptekarza – wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne.
Uczestnicy kursu zdobywają 10 punktów „twardych” oraz 2 punkty „miękkie"
więcej na:
http://www.woia.pl/dat/attach/257_szkolenie-neoart-26032017-1.pdf

[ES]


Składki członkowskie
2017-02-14

W ostatnich dniach wszyscy członkowie naszej Izby otrzymali pisma dotyczące zmiany wysokości składek członkowskich, które będą obowiązywać od 1 marca 2017r.
Do pisma są dołączone dwie uchwały podjęte przez Radę Aptekarską.
Jedna dotyczy właśnie zmiany wysokości składek,
a druga uchwała zmienia uchwałę z 07.07.2004r, która zwalniała w ogóle z płacenia składek osoby pozostające czasowo bez pracy - uchwała ta zostaje uchylona i już nie będzie działać.

Izby okręgowe muszą odprowadzać do Naczelnej Izby Aptekarskiej składki za każdego farmaceutę wpisanego na listę swoich członków, niezależnie od tego czy płaci składki.
Prawo nie przewiduje zwolnienia farmaceuty posiadającego prawo wykonywania zawodu z płacenia składek. Może to nastąpić tylko w przypadku skreślenia z listy członków oia w sytuacjach, o których mówi ustawa o izbach aptekarskich.

Dla przypomnienia - fragment Ustawy o izbach aptekarskich:
Art. 20. Skreślenie z listy członków okręgowej izby aptekarskiej następuje wskutek:
1) śmierci;
2) pozbawienia prawa wykonywania zawodu z mocy orzeczenia sądu aptekarskiego lub wyroku sądowego;
3) zrzeczenia się prawa wykonywania zawodu;
4) przeniesienia się na teren innej izby.
(...)
Art. 64. 1. Dochodami izby aptekarskiej są:
1) składki członkowskie;
(...)
Art. 66. Nieopłacone w terminie składki członkowskie i koszty postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
(...)
(JB)


Ustawa o wyrobach medycznych - tekst jednolity
2017-02-14

W Dzienniku Ustaw z 3 lutego 2017r poz.211
opublikowano
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach medycznych.
Tekst dostępny na stronie => dziennikustaw.gov.pl
(JB)


NFZ w sprawie aktualizacji ewidencji zatrudnionych w aptece
2017-02-14

Aktualności Centrali
Komunikat NFZ w sprawie aktualizacji danych w ewidencji osób zatrudnionych w aptece lub punkcie aptecznym -
fragment:
"Prosimy o zweryfikowanie ewidencji osób zatrudnionych w aptece lub punkcie aptecznym, w formie elektronicznej, na Portalu Personelu lub w Systemie Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI), według stanu zatrudnienia na dzień 31 stycznia 2017 r.,
w terminie do dnia 28 lutego 2017 r."
cały komunikat => www2.nfz.gov.pl
(JB)


Śl.O.NFZ - zgłaszanie zmian w ewidencji zatrudnionych w aptece
2017-02-14

Ze strony Śląskiego Oddziału NFZ:
Komunikat nr 19/2017 (wraz z załącznikiem) w sprawie aktualizacji danych ewidencji osób zatrudnionych w aptece lub punkcie aptecznym
2017-02-10
Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia udostępnia instrukcję zgłaszania zmian w ewidencji osób zatrudnionych w aptece lub punkcie aptecznym na Portalu Świadczeniodawcy.
=> www.nfz-katowice.pl
(JB)


Prośba o 1% dla Krzysia
2017-02-10

Kochana Rodzinko i Przyjaciele, Drodzy Znajomi.
Tradycyjnie zwracamy się do Was z prośbą o wsparcie w leczeniu i rehabilitacji naszego Krzysia, który zmaga się z konsekwencjami swojej ultrarzadkiej choroby genetycznej SATB2 (więcej tutaj http://satb2gene.com/)
Tak, Krzysia choroba doczekała się swojej nazwy i lekarza, który w Arkansas rozpoczyna prace badawcze nad tym syndromem.
Oczywiście, weźmiemy udział w tych badaniach (na odległość), bo chociaż w ten sposób Krzyś będzie mógł się przyczynić do rozwoju nauki.
Póki co, wg słów pana doktora "wiemy, jak nazywa się ta planeta, na której wylądowaliśmy z naszymi dziećmi - ok.90 zarejestrowanych przypadków na świecie - ale nie wiele umiemy o niej powiedzieć".....
Wracając do naszej prośby.
Jeśli jeszcze nie rozliczyliście się z Urzędem Skarbowym za rok 2016
i nie obiecaliście swojego 1% podatku komuś bardziej potrzebującemu,
prosimy o przekazanie go na subkonto Krzysia w Fundacji Dziecom "Zdążyć z Pomocą". Ponieważ tylko Fundacja, do której przekazywane są pieniądze, ma wgląd w listę osób przekazujących podatek na rzecz konkretnego dziecka,
dlatego nie będziemy mogli podziękować osobiście każdemu,kto wesprze naszego syna. Chcieliśmy więc już dzisiaj podziękować wszystkim, którzy przekażą swój 1% Krzysiowi, a także dziękujemy tym wszystkim, którzy zrobili to w ubiegłym roku. Aby przekazać 1% na subkonto Krzysia w Fundacji Dzieciom "Zdążyć z Pomocą", trzeba wpisać w rocznym formularzu PIT te same dane, co zawsze, czyli: w rubryce „Numer KRS” KRS 0000037904
w rubryce „cel szczegółowy 1%” 13473 SOWA KRZYSZTOF WOJCIECH
W ubiegłym roku skupiliśmy się głównie na leczeniu Krzysia jelit (przewlekły stan zapalny i candida, czyli grzybicze zakażenie jelit) i na poprawie jego zdrowia psychicznego. Ogólna kondycja Krzysia (lęki i agresja) i restrykcyjna dieta nie pozwoliły nam na udział w żadnym turnusie rehabilitacyjnym, a i tak koszt wizyt lekarskich, badań, leków, dojazdów do specjalistów, środków higieny i specjalnych środków spożywczych wyniósł ponad 22 000 zł. W tym roku planujemy przede wszystkim zakup nowego wózka dla Krzysia (stary jest za mały i ledwo jeździ). W obecnym stanie psychicznym Krzysia wyjścia na spacer bez wózka są niemożliwe - akty buntu uniemożliwiają powrót do domu. Planujemy też dostosowanie mieszkania w celu zapewnienia większego bezpieczeństwa Krzysiowi (właśnie wymieniamy drzwi na wersję bez szyb) i zapewnienie większego spokoju sąsiadom
(niestety, Krzyś coraz bardziej hałasuje i musimy wyciszyć mieszkanie).
Jak więc widzicie, Wasze 1% wsparcie może wiele!
Dziękujemy raz jeszcze za Waszą pomoc i prosimy nie martwić się, jeśli Wasz 1% powędruje do kogoś innego - grunt, żeby się nie zmarnował! Jest coraz więcej osób potrzebujących i trzeba spokojnie zdecydować, komu taka pomoc jest bardziej konieczna. Ale nawet, jeśli nie możecie nas wesprzeć 1%, zawsze możecie wysłać ten apel do swoich znajomych i przede wszystkim możecie nas wesprzeć dobrym słowem, obecnością i modlitwą.
I o to też Was prosimy i dziękujemy za taką dotychczasową pomoc.
Gosia i Piotrek Sowa

[ES]


Zmarła Pani Małgorzata TYC
2017-02-09

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy informacje o śmierci śp. Małgorzaty Tyc.
Nabożeństwo żałobne odbędzie się 11 lutego br. (sobota) o godz. 13:00 (różaniec za Zmarłą o godz. 12:30) w Parafii Najświętszej Rodziny w Małych Kozach (ostatni przystanek autobusowy linii nr 6).

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim zmarłej składają Prezes i Rada a także pracownicy biura

[ES]

Żegnamy naszą Panią Małgosię z Biura Izby.
Prowadziła Biuro prawie od początku istnienia Beskidzkiej Izby Aptekarskiej, jeszcze w czasach, gdy nasza siedziba mieściła się przy ul. Krasińskiego.

Sympatyczna, kompetentna, koleżeńska.
Pamiętajmy o Niej.
(JB)Nowy kurs szkoleniowy
2017-02-06

Uprzejmie informuję ,że na portalu e-dukacja udostępniono nowy kurs szkoleniowy: „Farmakoterapia w pediatrii” obejmujący tematykę :
Antybiotykoterapia w pediatrii
Bezpieczeństwo stosowania leków w pediatrii
Terapia przeziębienia i grypy u dzieci
Szczepienia ochronne
Leki roślinne i preparaty pochodzenia roślinnego u dzieci
Kurs oferowany jest w ramach szkoleń ciągłych dla farmaceutów za 7 punktów edukacyjnych z puli punktów "TWARDYCH". Warunkiem zaliczenia kursu jest udzielenie prawidłowej odpowiedzi na 50% pytań w teście wypełnianym on-line.
[ES]

Zakończony okres szkoleniowy 01.01.2012r. - 31.12.2016r.!
2017-02-01

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że z dniem 31 grudnia 2016r. zakończył się 5-letni okres edukacyjny dla osób, które rozpoczęły szkolenia od 01 stycznia 2012r.
Prosimy o dostarczenie certyfikatów i zaświadczeń do biura BOIA, celem zakończenia 5-letniego okresu (2012 -2016).

W razie nie zebrania 100 pkt edukacyjnych jest możliwość złożenia wniosku przedłużającego okres szkoleniowy do 24 miesięcy.
(wniosek o przedłużenie jest na naszej stronie w zakładce : PRAWO -Wniosek o przedłuż. okresu edukacyjnego)

Wnioski o przedłużenie okresu edukacyjnego są przyjmowane do 31 marca 2017r.
(BW)VII Ogólnopolski Zjazd PSFO od 30 marca do 02 kwietnia 2017r. - Kraków
2017-01-30

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy na VII Ogólnopolski Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Farmaceutów Onkologicznych. Plakat w załączeniu.
(BW)


Nowy kurs szkoleniowy
2017-01-27

Szanowni Państwo,
Na portalu e-dukacja udostępniono kurs szkoleniowy: „Kurs - komunikacja i informacja o leku w pracy aptekarza - wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne”
Szkolenie zawiera materiały prezentujące zagadnienia:
Prawidłowa komunikacja – słuchanie i budowanie wypowiedzi,
Komunikacja werbalna i niewerbalna
Narzędzia ułatwiające przekaz – algorytmy i standardowe procedury postępowania
Podstawowe założenia w zakresie przekazu naukowej informacji o leku
Ocena działalności informacyjnej – różne sposoby prowadzenia oceny
Kurs oferowany jest w ramach szkoleń ciągłych dla farmaceutów za 8 punktów szkoleniowych z puli punktów "TWARDYCH". Warunkiem zaliczenia kursu jest udzielenie prawidłowej odpowiedzi na 60% pytań w teście wypełnianym on-line.
(ES)


Nowe szkolenie
2017-01-25

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że na platformie edukacyjnej FarmaKlub.pl udostępnione zostało nowe szkolenie ciągłe nt. „Nowe podejście do profilaktyki i leczenia zakażeń górnych dróg oddechowych z zastosowaniem bakterioterapii”, który przeprowadził dr Artur Domerecki.
Szkolenie jest dostępne pod linkiem: http://farmaklub.pl/autologin/f68ad2a3685df819cc61ec7da526bf63?m=lesson&p=58:180
(BW)


Zmiana kategorii dostępności - lista produktów homeopatycznych
2017-01-19

Na stronie Naczelnej Izby Aptekarskiej jest pismo przewodnie oraz lista produktów homeopatycznych zmieniających kategorię dostępności:
=> www.nia.org.pl
(JB)


Aleric Deslo Active oraz Pyrantelum - zmiana kategorii dostępności
2017-01-19

Na stronie NIA są dostępne pisma wprowadzające oraz decyzje Prezesa
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
w sprawie zmiany kategorii dostępności z "Rp" na "OTC" leków:

Aleric Deslo Active tabl. powl. 5mg - od dnia 01.02.2017r,
Pyrantelum MEDANA zaw. doustna 250 mg/5 ml – od dnia 01.03.2017 r.
=> www.nia.org.pl
(JB)
I Puchar Polski Farmaceutów w Narciarstwie Alpejskim - Istebna - 2017-01-28
2017-01-13

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w I Pucharze Polski Farmaceutów w Narciarstwie Alpejskim, który odbędzie się w Istebnej 28 stycznia 2017 r.
Organizatorem zawodów jest Śląska Izba Aptekarska oraz HURTAP. Patronat nad zawodami objęła Naczelna Izba Aptekarska, a patronat medialny Gazeta Farmaceutyczna. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa i integracji farmaceutów z całej Polski, ich rodzin, dzieci, a także przyjaciół farmacji.
Informacje organizacyjne
Termin zawodów: 28 stycznia 2017 r.
Miejsce zawodów:
Stok narciarski „Zagroń” Istebna
Program:
28 stycznia 2017 r. (sobota)
8.00-9.00 - zapisy w Biurze Zawodów
9.00-10.00 - losowanie i odbiór numerów startowych
10.00 - rozpoczęcie zawodów
ok. 14.00 - dekoracja zwycięzców
10.00-15.00 - poczęstunek dla wszystkich uczestników
18.00 - impreza integracyjna w Hotelu Zagroń
Organizatorzy:
Śląska Izba Aptekarska
HURTAP
Organizator techniczny:
Szkoła Narciarska „Nartus” Istebna
Opłata:
Udział w zawodach jest bezpłatny. Dla wszystkich chętnych planowana jest wieczorna impreza integracyjna w dniu zawodów. Udział w imprezie jest płatny dla każdego uczestnika, koszt uczestnictwa wynosi 100 zł/os. Dzieci do lat 10 bezpłatnie.
Zgłoszenia:
Wypełniony formularz zgłoszeniowy, dostępny do pobrania pod adresem www.hurtap.com.pl lub www.katowice.oia.pl prosimy wysyłać na adres: manka.krzysztof@farmacja.pl lub karolina.sobczak@hurtap.com.pl
Formularze zgłoszeniowe można wysyłać do 27 stycznia 2017 r., po tym terminie zgłoszenia dokonujemy w dniu zawodów w godzinach od 8.00 do 9.00.
Informacje dodatkowe:
- Śląska Izba Aptekarska, kom. 668 220 318, e-mail: manka.krzysztof@farmacja.pl
- Dział Marketingu HURTAP SA, tel. (24) 721 25 13, e-mail: karolina.sobczak@hurtap.com.pl
Informacje na temat zawodów, formularz zgłoszeniowy, a także regulamin można znaleźć na stronie internetowej www.katowice.oia.pl lub www.hurtap.com.pl
(BW)


MZ - wydawanie produktów z substancjami psychoaktywnymi
2017-01-12

W załączniku:
Pismo Ministerstwa Zdrowia - Departament Polityki Lekowej i Farmacji w sprawie wątpliwości odnośnie przepisów prawa dotyczących ograniczeń w wydawaniu z aptek produktów leczniczych zawierających substancje o działaniu psychoaktywnym takich jak pseudoefedryna, dekstrometorfan i kodeina.
(JB)


PRACA BIURA w dniu 11 styczeń 2017r.
2017-01-11

Szanowni Państwo,
W dniu 11 stycznia 2017r. (środa) biuro Izby będzie czynne do godz. 13:00.
Za utrudnienia przepraszamy.
(BW)I BAL ŚLĄSKIEGO FORUM - 25 luty 2017r.
2017-01-03

ŚLĄSKIE FORUM SAMORZĄDÓW ZAWODÓW ZAUFANIA PUBLICZNEGO skupiające przedstawicieli 19 organizacji samorządowych z województwa śląskiego zaprasza na:

I BAL ŚLĄSKIEGO FORUM

Termin: 25.II.2017 r.

Miejsce: hotel Monopol, ul. Dworcowa 5, Katowice

Koszt: 600 zł od pary (3 kolacje, lampka szampana, 3 lampki wina, oprawa muzyczna), możliwość noclegu w preferencyjnej cenie

Zapisy na bal przyjmowane są pod adresem:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciuCiaSrqKqA5iVjg7V3nGw2wwG6NsvbpJasbo6yQlYR9pHA/viewform?embedded=true

Więcej informacji pod numerem telefonu: 601-190-224

Liczba miejsc ograniczona, o udziale w balu zdecyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmowane są do 10 stycznia.

Pozdrawiam i do zobaczenia w Nowym Roku
Alicja van der Coghen
koordynator Forum


Komunikat w sprawie Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi
2016-12-29

Na stronie Ministerstwa Zdrowia opublikowano:

Komunikat w sprawie Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL)

Fragment:
"Mając na uwadze zdiagnozowane w trakcie pilotażu problemy podmiotów raportujących w Ministerstwie Zdrowia trwają obecnie prace nad wprowadzeniem zmian w ustawie z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 788 oraz z 2016 r. poz. 960) poprzez zawieszenie obowiązywania w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 czerwca 2017 r., przepisów art. 36z ust. 2, art. 78 ust. 1 pkt 6a, art. 95 ust. 1b oraz art. 127c."
Cały tekst komunikatu => www.mz.gov.pl
(JB)Nowe kursy w systemie e-dukacja
2016-12-29

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że w systemie e-dukacja udostępnione zostały kursy:

„Prezentacja glukometru Contour Plus One” za 2 punkty szkoleniowe z puli punktów "miękkich. Warunkiem zaliczenia jest udzielenie pozytywnej odpowiedzi na 60% pytań w teście wypełnianym on-line.

„Opieka farmaceutyczna w cukrzycy”
Szkolenie zawiera materiały prezentujące wybrane zagadnienia z zakresu opieki farmaceutycznej w cukrzycy. Nowością jest prezentacja interaktywna dotycząca sprawowania opieki farmaceutycznej dla 4 przypadków pacjentów z cukrzycą typu II objętych opieką farmaceutyczną. Kurs oferowany jest w ramach szkoleń ciągłych dla farmaceutów za 4 punkty szkoleniowe z puli punktów "TWARDYCH". Warunkiem zaliczenia kursu jest udzielenie prawidłowej odpowiedzi na 60% pytań w teście wypełnianym on-line.
(BW)Ograniczenia w wydawaniu pseudoefedryny,kodeiny i dekstrometorfanu
2016-12-28

W Dzienniku Ustaw z 28 grudnia 2016r poz.2189
opublikowano:
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wykazu substancji o działaniu psychoaktywnym oraz maksymalnego poziomu ich zawartości w produkcie leczniczym, stanowiącego ograniczenie w wydawaniu produktów leczniczych w ramach jednorazowej sprzedaży.

Rozporządzenie wchodzi w życie 1 stycznia 2017r.

Wyciąg z załącznika do rozporządzenia:

Maksymalna zawartość substancji we wszystkich występujących solach, włączając w to sole estrów, eterów i izomerów, jeżeli istnienie takich soli jest
możliwe w produkcie leczniczym stanowiącym przedmiot jednorazowej sprzedaży:

1 Pseudoephedrinium (pseudoefedryna) 720 mg
2 Codeinum (kodeina) 240 mg
3 Dextromethorphanum (dekstrometorfan) 360 mg

Cały tekst rozporządzenia dostępny na stronie => dziennikustaw.gov.pl
(JB)


Prawo farmaceutyczne - tekst jednolity
2016-12-27

W Dzienniku Ustaw z 23 grudnia 2016r poz.2142
opublikowano Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo farmaceutyczne.
Tekst dostępny na stronie ISAP => isap.sejm.gov.pl
(JB)


Projekt zmian w wykazach od 1 stycznia 2017r - opracowanie DATUM
2016-12-27

DATUM opracowało zmiany w wykazach leków refundowanych,
które będą obowiązywać od 1 stycznia 2017r
na podstawie projektu zmian ogłoszonego przez Ministerstwo Zdrowia.

Opracowanie DATUM udostępniło na swojej stronie internetowej:
www.datum.pl
(JB)Zmiana wysokości ryczałtu za lek recepturowy od 1 stycznia 2017r
2016-12-27

Ze strony NIA:

Od 1 stycznia 2017 roku nowa kwota opłaty pacjenta za lek recepturowy

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 2016 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 roku zmianie ulegnie kwota ryczałtu za lek recepturowy i od dnia 1 stycznia 2017 roku będzie wynosić 10 zł.

Podstawa prawna:
art. 6 ust. 7 ustawy o refundacji leków:
„7. Odpłatność ryczałtowa, o której mowa w ust. 5 wynosi 0,50 proc. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłaszanego w obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U.Nr 200 poz. 1679 z 2004r., Nr 240 poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157 poz. 1314), z zaokrągleniem do pierwszego miejsca po przecinku.”

Od dnia 1 stycznia 2017 roku kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę będzie wynosiła 2 000,00 PLN brutto.
...........
(JB)


ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE
2016-12-22

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru przyniesie spokój i radość.
Niech każda chwila Świat Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem,
a Nowy Rok 2017 obdaruje Was pomyślnością i szczęściem.

Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności w życiu
rodzinnym i zawodowym życzy

Magdalena Baścik Prezes ORA
wraz z Radą i pracownikami biura BOIA23 grudzień 2016r. - Biuro Izby nieczynne
2016-12-22

Szanowni Państwo,
Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska w Bielsku-Białej uprzejmie informuję,
że w dniach 23 grudnia br. (piątek) biuro Izby będzie nieczynne.
Za utrudnienia przepraszamy.
(BW)UWAGA w dniu 21 grudnia br. od 09:00 do 12:00 - nie bedzie prądu
2016-12-16

Szanowni Państwo,
W związku z pracami remontowymi - wymiana instalacji elektrycznej w budynku w dniu 21 grudnia 2016r. w godzinach od 09:00 do 12:00 nie będzie prądu. Biuro będzie czynne od 08:00 do 15:00.
(BW)UWAGA w dniu 09 grudnia br. od 08:00 do 10:30
2016-12-08

Szanowni Państwo,
W związku z pracami remontowymi - wymiana instalacji elektrycznej w budynku w dniu 09 grudnia 2016r. w godzinach od 08:00 do 10:30 może być utrudniony kontakt telefoniczny i e-mailowy
Biuro będzie czynne od 08:00 do 15:00.
(BW)Rozporządzenie o realizacji recept i wydawania leków z aptek podległych Ministrowi Sprawiedliwości
2016-12-06

W Dzienniku Ustaw z dnia 5 grudnia 2016r poz.1960
ogłoszono rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości
w sprawie realizacji recept farmaceutycznych lub zapotrzebowań w aptekach szpitalnych i zakładowych podległych Ministrowi Sprawiedliwości oraz wydawania produktów leczniczych z tych aptek.

Rozporządzenie jest dostępne na stronie => dziennikustaw.gov.pl

"§ 1. Rozporządzenie określa:
1) sposób realizacji recept farmaceutycznych lub zapotrzebowań,
2) sposób sporządzania leku recepturowego lub aptecznego,
3) sposób wydawania z apteki produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych,
4) wzór zapotrzebowania na zakup produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych,
5) sposób i tryb ewidencjonowania recept farmaceutycznych i zapotrzebowań oraz wzór ewidencji recept farmaceutycznych
i zapotrzebowań
– w aptekach szpitalnych i zakładowych podległych Ministrowi Sprawiedliwości."
.......
(JB)


Komunikat NFZ o realizacji recept z adnotacją „pro familiae” oraz „pro autore"
2016-12-06

Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 02.12.2016r
w sprawie prawidłowego sprawozdawania w komunikacie LEK, danych dotyczących realizacji recept refundowanych z adnotacją „pro familiae” oraz „pro auctore”
=> www2.nfz.gov.pl

Fragmenty :
"W związku z powyższym podczas realizacji recepty z adnotacją „pro familiae” lub „pro auctore” nie posiadającej numeru identyfikującego REGON lub numeru umowy upoważniającej do wystawiania recept refundowanych (zaczynający się od cyfr 98…), w komunikacie elektronicznym LEK wykazywany jest numer prawa wykonywania zawodu osoby uprawnionej."
(...)"Numer prawa wykonywania zawodu w Komunikacie Elektronicznym wprowadzany jest wtedy dwukrotnie: jako identyfikator osoby uprawnionej oraz jako identyfikator świadczeniodawcy.
......
(JB)


PRACA BIURA w dniu 07 grudnia 2016r.
2016-12-05

Szanowni Państwo,
W dniu 07 grudnia 2016r. (środa) biuro Izby będzie czynne do godziny 13:00.
Za utrudnienia przepraszamy.
(BW)POSTĘPOWANIE ZE ŚRODKAMI ODURZJACYMI, SUBSTANCJAMI PSYCHOTROPOWYMI I PREKURSORAMI KATEGORII I.
2016-11-28

W załączniku:
opracowanie pt.
POSTĘPOWANIE ZE ŚRODKAMI ODURZJACYMI, SUBSTANCJAMI PSYCHOTROPOWYMI I PREKURSORAMI KATEGORII I.

Dokument chroniony prawami autorskimi.
(JB)


UWAGA : 28 listopada 2016r. w godzinach od 09:00 do 13:00
2016-11-25

Szanowni Państwo,
W związku z pracami remontowymi - wymiana instalacji elektrycznej w budynku w dniu 28 listopada 2016r. w godzinach od 09:00 do 12:30 może być utrudniony kontakt telefoniczny.
Biuro będzie czynne od 08:00 do 15:00.
(BW)


Pismo MZ w sprawie refundacji leków recepturowych i surowców farmaceutycznych
2016-11-24

Na stronie NIA opublikowano pismo Ministerstwa Zdrowia w sprawie refundacji leków recepturowych i surowców farmaceutycznych.
=> www.nia.org.pl
Fragmenty:
"(...) lekiem recepturowym jest produkt leczniczy sporządzony w aptece na podstawie recepty lekarskiej, a w przypadku produktu leczniczego weterynaryjnego - na podstawie recepty wystawionej przez lekarza weterynarii."
(...)
"Natomiast wydanie surowca farmaceutycznego w oryginalnym opakowaniu wytwórcy lub w opakowaniu własnym apteki nie jest traktowana jako wykonanie leku recepturowego. Taki przypadek kwalifikuje się jako sprzedaż surowca farmaceutycznego i nie podlega refundacji ze środków publicznych."
"Odnosząc się bezpośrednio do przedstawionych przykładów surowców farmaceutycznych należy wskazać, że niezależnie od wydawanej pacjentowi ilości leku, nie jest refundowana ze środków publicznych sprzedaż jednoskładnikowych surowców farmaceutycznych takich jak na przykład balsam peruwiański, glukoza lub zioła."
(...)
"Podobnie nie podlega refundacji ze środków publicznych sprzedaż wieloskładnikowych surowców farmaceutycznych takich jak na przykład zakupiona przez aptekę gotowa maść cholesterolowa czy też gotowe mieszanki ziół."
(JB)


Wspólna WIGILIA w dniu 16 grudnia 2016r.
2016-11-24

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Serdecznie zapraszam w imieniu własnym i całej Rady wszystkich
farmaceutów na wigilię w dniu 16 grudnia br. (piątek) o godz. 15:00
w siedzibie Izby w Bielsku-Białej przy ul. 3 Maja 27/4a.

Serdecznie i gorąco zapraszam
mgr farm. Magdalena Baścik
Prezes Okręgowej Rady AptekarskiejStanowiska NRA w sprawie kosmetyków i suplementów diety w aptekach
2016-11-17

W załącznikach - dwa stanowiska Naczelnej Rady Aptekarskiej:

- jedno dotyczące prawnego uregulowania obrotu suplementami diety
w aptekach,

- drugie dotyczące obrotu kosmetykami w aptekach.
(JB)


Noworoczny Koncert Aptekarzy
2016-11-17

Szanowni Państwo,
Okręgową Izba Aptekarską w Krakowie ma zaszczyt zaprosić na Noworoczny Koncert Aptekarzy pt. „Bella Italia”, który odbędzie się 7 stycznia 2017 r. o godz. 18.00 (sobota) w Centrum Kongresowym ICE Kraków.
W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z koncertem prosimy o kontakt pod numerem 664 464 840.
Szczegóły na stronie :=> oia.krakow.pl
(BW)


Kurs 10 grudnia 2016r.
2016-11-10

Szanowni Państwo,
Kolegium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach serdecznie zaprasza na kursu w dniu 10 grudzień 2016 r. – szczegóły w załączniku.
(BW)


Rozporządzenie dotyczące kategorii dostępności
2016-11-09

W Dzienniku Ustaw z 27.10.2016r poz. 1769
ogłoszono Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 19 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów zaliczenia produktu leczniczego do poszczególnych kategorii dostępności.
=> isap.sejm.gov.pl

Rozporządzenie precyzuje, jakie właściwości produktów leczniczych decydują o zaliczeniu do kategorii dostępności Rpw, Rp lub OTC.
(JB)


MZ - stosowanie Aqua pro inj. rozpuszczalnik do sporządzania leków parenteralnych w recepturze
2016-11-08

W załączniku:
odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na zapytanie Naczelnej Izby Aptekarskiej dotyczące stosowania Aqua pro iniectione do wytwarzania leków recepturowych, w tym leków recepturowych refundowanych.

Fragment:

W odpowiedzi na pismo L.dz.P-551/2016 z dnia 6 października 2016 r. ← vide strona www NIA w sprawie stosowania Aqua pro iniectione do wytwarzania leków recepturowych, w tym leków recepturowych refundowanych, uprzejmie informuję, że przepis § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych (Dz.U. z 2012 r. poz.1259) stanowi, że ustala się wykaz leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych, który stanowi załącznik do rozporządzenia.
W wykazie tym przewidziano lek Aqua pro iniectione (Aqua pro iniectione) rozpuszczalnik do sporządzania leków parenteralnych.

Zatem lek Aqua pro iniectione (Aqua pro iniectione), rozpuszczalnik do sporządzania leków parenteralnych może być traktowany jako surowiec farmaceutyczny przy sporządzaniu leków recepturowych.

Całość pisma w załączniku.(JB)


Wspólna WIGILIA w dniu 16 grudnia 2016r.
2016-11-08

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Serdecznie zapraszam w imieniu własnym i całej Rady wszystkich
farmaceutów na wigilię w dniu 16 grudnia br. (piątek) o godz. 15:00
w siedzibie Izby w Bielsku-Białej przy ul. 3 Maja 27/4a.

Wigilię chcemy zorganizować we własnym zakresie,
korzystając z pomocy i uprzejmości koleżanek i kolegów,
chcemy stworzyć serdeczną i rodzinną atmosferę
poprzez wspólne przygotowanie posiłków.
Wkładając własne serce w przygotowane posiłki, dajemy innym siebie
i tak możemy tworzyć nasza wspólną małą rodzinę.

Chętne koleżanki i koledzy do pomocy w przygotowaniu wspólnej wigilii
prosimy o kontakt z biurem Izby do 21 listopada br.

Serdecznie i gorąco zapraszam
mgr farm. Magdalena Baścik
Prezes Okręgowej Rady AptekarskiejMaxigra Go - zmiana kategorii dostępnpści
2016-10-27

W załączniku:
Decyzja Prezesa URPL w sprawie zmiany kategorii dostępności
produktu Maxigra Go z "Rp" na "OTC".
(JB)


MZ o wymaganiu przez hurtowni kopii recept przy zamawianiu niektórych leków
2016-10-25

Na stronie Naczelnej Izby Aptekarskiej
znajduje się pismo Ministra Zdrowia, w którym Minister Zdrowia nie znajduje podstaw do uzależniania przez niektóre hurtownie farmaceutyczne sprzedaży leków do aptek od przedstawienia przez te kopii zanonimizowanych recept.

Fragmenty:

Wprowadzanie przez hurtownie farmaceutyczne dodatkowej, nie przewidzianej w ustawie – Prawo farmaceutyczne reglamentacji sprzedaży produktów leczniczych do aptek (można bowiem założyć, że odmowa przedstawienia przez kierownika apteki zanonimizowanej recepty skutkować będzie odmową sprzedaży produktu leczniczego) nie można uznać za prowadzaną zgodnie z zasadami opisanymi w ustawie - Prawo farmaceutyczne.

(...) prawodawca przewidział dostęp do treści recept (w całości lub w części) wyłącznie dla pacjenta, osoby wystawiającej receptę, osoby realizującej receptę oraz kontrolerom Inspekcji Farmaceutycznej oraz Narodowego Funduszu Zdrowia.

(...) żądanie przekazywania jakichkolwiek kopii recept do hurtowni w celu dokonania weryfikacji istnienia zapotrzebowania na lek jest działaniem nieposiadającym żadnego umocowania w obowiązujących przepisach prawa. Brak jest podstaw, by pracownik hurtowni weryfikował (kwestionował) decyzję profesjonalisty, odpowiedzialnego za prowadzenie apteki.

Cały tekst pisma => www.nia.org.pl
(JB)


Ustawa o zawodzie felczera
2016-10-25

W Dzienniku Ustaw z 06.10.2016r w poz.1618
opublikowano
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 15 września 2016 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodzie felczera.

Fragmenty:

Art.1. (...)
2. Naczelna Rada Lekarska przyznaje prawo wykonywania zawodu i używania tytułu felczera osobom, które:
1) ukończyły liceum felczerskie lub szkołę felczerską (...).

Art. 3. 1. Felczerowi, wykonującemu zawód ponad trzy lata, przysługuje tytuł starszego felczera.

Art. 4. 1. Felczer lub starszy felczer mają prawo przepisywać produkty lecznicze, które są dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem leków bardzo silnie działających oraz niektórych środków odurzających i psychotropowych, oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, oraz wyroby medyczne, wyroby
medyczne do diagnostyki in vitro, wyposażenie wyrobów medycznych, wyposażenie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 876 i 1918 oraz z 2016 r. poz. 542 i 1228).
(...)

Cały tekst można przeczytać na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych => isap.sejm.gov.pl
(JB)Zaproszenie na XXV-lecie Odrodzonego Samorządu Aptekarskiego
2016-10-10

Szanowni Państwo,
Naczelna Rada Aptekarska serdecznie zaprasza wszystkich Farmaceutów i ich najbliższych na uroczystość XXV-lecia Odrodzonego Samorządu Aptekarskiego, która odbędzie się 9 listopada 2016r. o godz. 14:00 w Sali Koncertowej Filharmonii Narodowej w Warszawie przy ul. Jasnej 5.
Informacje o potwierdzeniu przybycia na obchody XXV- lecia proszę zgłaszać do dnia 01.11.2016r. do Kancelarii Naczelnej Izby Aptekarskiej telefonicznie: 22 635-92-82, 22 635-06-70 lub e-mailem: nia@nia.org.pl
Szczegóły w załączniku.
(BW)Nowe kursy na portalu e-dukacja
2016-10-07

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że w systemie e-dukacja udostępnione zostały nowe kurs:
Ambroksol w leczeniu kaszlu produktywnego - Przegląd dostępnych postaci farmaceutycznych - Sympozjum jest oferowane w ramach szkoleń ciągłych dla farmaceutów za 2 punkty szkoleniowe z puli punktów "MIĘKKICH".
Ambroksol w leczeniu kaszlu produktywnego - wskazania do stosowania, zastosowanie kliniczne i bezpieczeństwo terapii - Sympozjum jest oferowane w ramach szkoleń ciągłych dla farmaceutów za 2 punkty szkoleniowe z puli punktów "MIĘKKICH".
UWAGA: system został zmodyfikowany i certyfikaty będzie można wydrukować bezpośrednio po pozytywnym zaliczeniu testu!
(BW)


NIA - Komunikat do aptek dot. produktu Atram
2016-09-26

Na stronie Naczelnej Izby Aptekarskiej znajduje się
komunikat z dnia 26.09.2016r:

"Komunikat do aptek dot. produktu Atram oraz wykonania zobowiązania wynikającego z treści komunikatu do aptek z dn. 9 września b.r., opublikowanego na stronie internetowej Sanofi"
=> www.nia.org.pl
(JB)


Ustawa o refundacji leków - tekst jednolity
2016-09-26

Na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych
dostępny jest Dziennik Ustaw z 23.09.2016r poz.1536
zawierający
OBWIESZCZENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 23 sierpnia 2016 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
=> isap.sejm.gov.pl
(JB)


Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia - tekst jednolity
2016-09-26

Na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych
dostępny jest Dziennik Ustaw z 23.09.2016r poz.1535
zawierający
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 8 września 2016 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia.
=> isap.sejm.gov.pl
(JB)


Ustawa o izbach aptekarskich - tekst jednolity
2016-09-20

19 września 2016r
w Dzienniku Ustaw poz. 1496
opublikowano
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 23 sierpnia 2016 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o izbach aptekarskich.

w/w Dziennik Ustaw dostępny jest na stronach Internetowego Systemu Aktów Prawnych
=> isap.sejm.gov.pl
(JB)


Konferencja w dniu 12 października 2016r.
2016-09-19

Szanowni Państwo,
Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie zaprasza w dniu 12 października br. w Centrum Konferencyjnym Kopernika w Warszawie na Konferencję nt. "Kluczowych zagadnień związanych z wdrażaniem DYREKTYWY FAŁSZYWKOWEJ W POLSCE I ZAGRANICĄ", która ma charakter otwarty.

Link do informacji dot. Konferencji: :=> warszawa.oia.org.pl

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.
(BW)


GIF - komunikat w sprawie zwrotów Atramu - postępowanie w hurtowniach
2016-09-15

W załączniku:
KOMUNIKAT NR 7/2016 GŁÓWNEGO INSPEKTORA FARMACEUTYCZNEGO
z dnia 14 września 2016r.
w sprawie postępowania w hurtowniach farmaceutycznych przy zwrocie wycofanego z obrotu produktu leczniczego Atram.

link do strony GIF z komunikatem => www.gif.gov.pl
(JB)


Aktualny wzór Karty Polaka
2016-09-14

1 września 2016 opublikowano
w Dzienniku Ustaw poz.1382
Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych
w sprawie wzoru wniosku o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka oraz wzoru Karty Polaka.
Szczegóły w załączniku.
(JB)


Syresp - zmiana kategorii odpłatności z "Rp" na "OTC"
2016-09-13

Zmiana weszła w życie 05.09.2016r.
Szczegóły w załączniku.
(JB)


Pilny komunikat Ministerstwa Zdrowia oraz firmy SANOFI do aptek ws. produktu ATRAM.
2016-09-13

Szanowni Państwo,
W poniższym linku komunikat Ministra Zdrowia oraz firmy Sanofi :=> nia.org.pl
(BW)


GIF - Obwieszczenie w sprawie możliwości zwrotu do aptek Atramu
2016-09-09

W załączniku:
Obwieszczenie nr 87 Głównego Inspektora Farmaceutycznego
z dnia 7 września 2016 r.
w sprawie poinformowania o możliwości zwrotu produktu leczniczego do apteki.
(JB)


Zaditen krople oczne - OTC od 31.08.2016r
2016-09-09

Od 31 sierpnia 2016 obowiązuje zmiana kategorii dostępności na
Zaditen krople oczne - z "Rp" na "OTC".
Szczegóły w załączniku.
(JB)


KOMUNIKAT Sanofi-Aventis - ATRAM !
2016-09-08

Szanowni Państwo,
W załączniku znajduje się Komunikat Sanofi-Aventis do aptek w sprawie wycofania trzech serii produktu leczniczego Atram.
(BW)


ATRAM wycofany - PILNE
2016-09-07

Szanowni Państwo,
W związku z decyzją Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 6 września 2016 roku Nr 29 WC w sprawie wycofania z obrotu na terenie całego kraju produktu leczniczego:
ATRAM 12,5 (Carvedilolum), 12,5 mg, tabletki, nr serii: 2561215, data ważności: 11.2017
ATRAM 12,5 (Carvedilolum), 12,5 mg, tabletki, nr serii: 2510216, data ważności: 01.2018
ATRAM 6,25 (Carvedilolum), 6,25 mg, tabletki, nr serii: 2010216, data ważności: 01.2018
podmiot odpowiedzialny: Zentiva k.s., Republika Czeska
przedstawiciel podmiotu odpowiedzialnego: Sanofi-Aventis sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach prosi o PILNE zapoznanie się z treścią komunikatu Głównego Inspektora Farmaceutycznego zamieszczonego na stronie GIF www.gif.gov.pl
Ponadto Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny prosi o informację, czy Państwa apteka zakupiła wyżej wymienione serie produktu ATRAM, jeżeli tak to proszę o podanie ilości sprzedanych opakowań oraz proszę o podanie informacji czy pacjenci dokonywali lub dokonują zwrotów w/w produktu.
(BW)


DYŻUR PRAWNIKA
2016-09-01

Szanowni Państwo,
W dniach 07 i 14 września 2016r. nie będzie dyżuru Prawnika
ze wzgledu na urlop wypoczynkowy.
Za utrudnienia przepraszamy.
(BW)
PIELGRZYMKA do FATIMY 15-22 października 2016r.
2016-09-01

Szanowni Państwo,

NACZELNA IZBA APTEKARSKA w XXV - lecie odrodzenia samorządu aptekarskiego zaprasza farmaceutów z całej Polski na 8 - dniową
PIELGRZYMKĘ do FATIMY, którą z okazji zbliżającej się setnej rocznicy OBJAWIEŃ FATIMSKICH duszpastersko poprowadzi Krajowy Duszpasterz Służby Zdrowia Ks. Arkadiusz ZAWISTOWSKI w terminie: 15-22 10. 2016r.
Telefon kontaktowy do organizatora : Kazimierz Kwasiborski - 501 074 194.
Serdecznie zapraszamy.
Szczegóły w załącznikach
(BW)Zebranie kierowników w dniu 15 września 2016r.
2016-09-01

Szanowni Państwo,
W dniu 15 września 2016r. o godz. 18:30 w siedzibie Beskidzkiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Bielsku-Białej przy ul. 3 Maja 27/4A odbędzie się zebranie kierowników aptek, tematem spotkania będą "SPRAWY BIEŻĄCE".
Serdecznie zapraszamy
(BW)


PIELGRZYMKA DO SANKTUARIUM W KRAKOWIE ŁAGIEWNIKACH
2016-08-31

Szanowni Państwo,

Zapraszamy wszystkich farmaceutów (wraz z rodzinami) na Pierwszą Ogólnopolską Pielgrzymkę Farmaceutów do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach w roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia w dniach 15-16 października b.r. Pielgrzymkę poprowadzi ks. dr hab. Lucjan Szczepaniak SCJ - ksiądz, lekarz, poeta, przyjaciel chorych w jednej osobie - kapelan Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Słowo powitalne wygłosi J.E. Ks. Kard. Stanisław Dziwisz.
Pielgrzymka jest organizowana między innymi przy współudziale Krajowego Duszpasterstwa Służby Zdrowia.
(MT)


MZ - komunikaty w sprawie recept dla osób powyżej 75 r.ż.
2016-08-28

Komunikat Ministra Zdrowia dla pracowników POZ i farmaceutów dotyczący leków 75+
=> www.mz.gov.pl

Fragment:
"Do otrzymania bezpłatnych leków są uprawnieni pacjenci, o których mowa w art. 43a ust. 1 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.) – od dnia 75. urodzin. Recepta na bezpłatne leki może być wystawiona najwcześniej w tym dniu."
(...)
Lekarze, którzy nie są uprawnieni do wystawiania pacjentom recept na bezpłatne leki, to m.in.:
1.lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, którzy wystawiają recepty w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej;
(...)
Farmaceuta nie ma możliwości wpisania na recepcie kodu uprawnienia dodatkowego określonego symbolem S.(...)"

Komunikat ministra zdrowia dla lekarzy specjalistów dotyczący kontynuacji leczenia pacjentów 75+ uprawnionych do bezpłatnych leków
=> www.mz.gov.pl

Fragment:
"Lekarze specjaliści nie mogą wystawiać recept na bezpłatne leki dla pacjentów po 75. roku życia (chyba że są to recepty pro auctore i pro familiae).
Jeśli lekarz specjalista leczy pacjenta lekami, które znajdują się na wykazie bezpłatnych leków, musi przekazać tę informację lekarzowi podstawowej opieki zdrowotnej. Lekarz POZ będzie mógł wówczas wystawić pacjentowi receptę oznaczoną literą S. Dzięki temu pacjent dostanie w aptece lek bezpłatnie."
(JB)
Nowelizacja roaporządzenia w sprawie recept lekarskich
2016-08-28

w Dzienniku Ustaw z dnia 17 sierpnia 2016r poz. 1261
opublikowano nowelizację rozporządzenia w sprawie recept lekarskich.

Nowelizacja rozporządzenia => isap.sejm.gov.pl

NIA udostępnia na swojej stronie opracowanie - rozporządzenie w sprawie recept lekarskich z naniesioną nowelizacją
=> www.nia.org.pl
(JB)


Pirolam - zmiana kategorii dostępności z "Rp" na "OTC"
2016-08-10

szczegóły w załączniku. (JB)


I Podkarpacki Rajd Rowerowy Farmaceutów - 11 wrzesień 2016r.
2016-08-08

Szanowni Państwo,
Podkarpacka Okręgowa Izba Aptekarska zaprasza Państwa do wzięcia udziału w I Podkarpackim Rajdzie Rowerowym Farmaceutów wraz z Przejazdem Kolejką Wąskotorową. Imprezie towarzyszyć będą warsztaty żonglowania, psychologii biznesu i rozwoju osobistego. Zapraszamy również osoby, które wezmą udział w alternatywnej wersji imprezy i zechcą powitać naszych rowerzystów na mecie.
Szczegóły w linku :=> poia.pl
(BW)

Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi
2016-08-02

Szanowni Państwo,
W związku z otrzymanym pismem z Ministerstwa Zdrowia, Naczelna Izba Aptekarska informuje o możliwości dobrowolnego dołączenia aptek do udziału w pilotażu dotyczącym Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL).
Warunkami technicznymi jakie należy spełnić aby wziąć udział w pilotażu ZSMOPL jest posiadanie :
- dostępu do internetu
- adres e-mail
- oraz korzystanie z przegladarki FireFox lub Chrome w najnowszej wersji.

Apteki, które chciałyby wziąć udział w tym przedsięwzięciu proszone są o zgłaszanie się do biura BOIA do dnia 04 sierpnia 2016.
(BW)


GIF - komunikat w sprawie nowego schematu pliku XML dla systemu zgłoszeń odmów realizacji zamówienia
2016-07-28

Na stronie Głównego Inspektora Farmaceutycznego znajduje się komunikat
nr 6/2016 w sprawie nowego schematu pliku XML dla systemu zgłoszeń odmów realizacji zamówienia (ZORZ).
=> www.gif.gov.pl
(JB)


II edycja Kongresu Naukowego w dniach 23-24.09.2016r.
2016-07-27

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy na II edycję Kongresu Naukowego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "FARMACJA 21" w dniach 23-24 września 2016r. we Wrocławiu, ul. Borowska 211
Szczegóły w załącznikach
(BW)


MZ - informacje dotyczące realizacji recept
2016-07-21

W załączniku:
pismo Ministra Zdrowia dotyczące praktycznych aspektów realizacji recept.

W piśmie są informacje dotyczące m.in.
- wydawania leków o różnych wielkościach opakowań,
- recept na leki zawierające w składzie paracetamol z kodeiną,
- odpowiedników dla osób powyżej 75 roku życia,
- różnych nieścisłości na receptach,
- wydawania leków związanych z wiekiem lub płcią pacjenta,
- wydawania leków o określonej trwałości,
- recept dla IB
i inne.
(JB)


URPL - zmiana nazwy Apra na Apra-Swift
2016-07-21

W załącznikach:
decyzje Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych
wprowadzająca zmianę w zapisie nazwy leku Apra na Apra-Swift.
Szczegóły w załączniku
(JB)


V Żeglarskie Mistrzostwa Polski Aptekarzy 2-4 wrzesnia 2016r.
2016-07-18

Szanowni Państwo,
W załącznikach przesyłamy informacje dotyczące organizowanych przez Okręgową Izbę Aptekarską w Olsztynie "V Żeglarskich Mistrzostw Polski Aptekarzy", które odbędą sie w dniach 2-4 września 2016 r. koło Rucianego-Nidy nad jeziorem Bełdany.
Serdecznie zapraszamy
(BW)


NFZ - w sprawie recept realizowanych po zgonie pacjenta
2016-07-14

W załączniku:
pismo NFZ w sprawie recept realizowanych przez aptekę po zgonie pacjenta.
(JB)


GIF - komunikat 4/2016 w sprawie systemu zgłoszeń odmów realizacji zamówienia (ZORZ)
2016-07-14

Na stronie GIF opublikowano komunikat Głównego Inspektora Farmaceutycznego nr 4/2016 w sprawie systemu zgłoszeń odmów realizacji zamówienia (ZORZ).

Zachęcamy do dokładnego zapoznania się z treścią komunikatu,
ponieważ dotychczasowy system zgłoszeń dostępny pod adresem https://www.gif.gov.pl/bip/panel
przestanie funkcjonować z dniem 31 sierpnia br.
i od tego czasu zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie za pomocą systemu ZORZ.

link do komunikatu => www.gif.gov.pl
(JB)


KURSY organizowane przez ŚUM w Katowicach
2016-07-08

Szanowni Państwo,
Kolegium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zaprasza na kursy:
24 wrzesień 2016r. Opieka farmaceutyczna dla pacjentów z cukrzycą – 8 punktów edukacyjnych
22 październik 2016r. Farmakoterapia w leczeniu chorób narządu wzroku – 10 punktów edukacyjnych
26 listopad 2016r. Biotechnologia w naukach farmaceutycznych – 6 punktów edukacyjnych
10 grudzień 2016r. Farmakoterapia bólu – 10 punktów edukacyjnych
Informacja i zapisy:
Renata Duda – email: rduda@sum.edu.pl tel. 32 364 11 40
Kursy odbędą się po zgłoszeniu minimum 40 osób.
Serdecznie zapraszamy
(BW)


Szkolenie w dniach od 28.09.2016r. do 01.10.2016r.
2016-07-07

Szanowni Państwo,
Polskie Stowarzyszenie Farmaceutów Onkologicznych zaprasza na szkolenie MasterClass z zakresu farmacji onkologicznej w dniach 28 września 2016r. - 01 października 2016r. w Hotelu Orle, Gdańsk - Sobieszewo.
(BW)


Nowy kurs w systemie e-dukacja
2016-07-04

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że w systemie e-dukacja udostępniony został nowy kurs: „Hormonalna terapia zastępcza”.
Kurs zawiera materiały prezentujące zagadnienia:
Andrpauza – afrodyzjaki, feromony, womeroferyny.
Antykoncepcja hormonalna – wykład z dołączonym komentarzem dźwiękowym Autora.
Hormonalna terapia zastępcza – skuteczność i bezpieczeństwo.
Menopauza – fitoestrogeny.
Kurs oferowany jest w ramach szkoleń ciągłych dla farmaceutów za 7 punktów szkoleniowych z puli „twardych”.
Warunkiem zaliczenia kursu jest udzielenie pozytywnej odpowiedzi na 60% pytań w teście wypełnianym on-line.
(BW)


Projekt zmian w wykazach od 1 lipca - opracowanie DATUM
2016-06-28

DATUM opracowało zmiany w wykazach leków refundowanych,
które będą obowiązywać od 1 lipca 2016r
na podstawie projektu zmian ogłoszonego przez Ministerstwo Zdrowia.

Opracowanie DATUM udostępniło na swojej stronie internetowej:
www.datum.pl
(JB)ANKIETA
2016-06-24

Naczelna Izba Aptekarska w Warszawie zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej szkoleń dla farmaceutów.
Szczegóły w załączniku.
(MT)


Szkolenie Wojskowe
2016-06-24

Procedura naboru farmaceutów, kandydatów na żołnierzy-oficerów służby zawodowej.
Szczegóły w załączniku.
MT


Wystawa Prac Artystycznych
2016-06-23

Naczelna Izba Aptekarska w Warszawie w związku z obchodami XXV-lecia Odrodzonego Samorządu Aptekarskiego organizuje wystawę prac artystycznych, wykonywanych przez polskich farmaceutów.
Szczegóły w załączniku.
MT


Pielgrzymka do Fatimy
2016-06-23

Naczelna Rada Aptekarska z okazji XXV-lecia samorządu aptekarskiego organizuje Pielgrzymkę do Fatimy, w terminie 8-15 październik 2016r.
Szczegóły w załączniku.
MT


Zmiana kategorii dostępności z "Rp" na "OTC"
2016-06-22

W załączniku:
decyzje Prezesa URPL o zmianie kategorii dostępności
z "Rp" na "OTC" leków:

Maxon Active tabl. 25mg
Alerdes roztwór
Ketesse tabl. 25mg

(JB)Dokument uprawniający do bezpłatnych leków niektórych żołnierzy zastępczej służby wojskowej
2016-06-19

Na podstawie informacji Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych przedstawiamy
wzór zaświadczenia uprawniającego
do bezpłatnego zaopatrzenia w leki o kategorii dostępności „Rp” lub „Rpz” oraz środki spożywcze specjalistycznego przeznaczenia żywieniowego objęte decyzją o refundacji, dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
osób wymienionych w art. 46 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(Dz. U. z 2015 poz. 581 z późn. zm. -> poz.1692):

..."Art.46 „1. Osobom będącym:
(...)
5) żołnierzami zastępczej służby wojskowej, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 2 września 1994 r.o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo
zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1373), którzy otrzymali jednorazowe odszkodowanie w związku z przymusowym zatrudnieniem
w zakładach pozyskiwania i wzbogacania rud uranowych, określone w art. 5a ust. 1 tej ustawy,

6) innymi, niż określeni w pkt 5, żołnierzami zastępczej służby wojskowej, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, w odniesieniu do których orzeczone zostało inwalidztwo będące następstwem
przymusowego zatrudnienia, w miejscach wymienionych w art. 1 ust. 1 tej ustawy,
(...)
– przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki o kategorii dostępności „Rp” lub „Rpz” oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte decyzją o refundacji, dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”;
(JB)


Poradnik HACCP !
2016-06-16

Szanowni Państwo,
Informujemy, że BOIA zakupiła poradnik wdrożenia systemu HCCP
oraz zasady Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) dla aptek.
Poradnik w wersji papierowej zostanie udostępniony każdemu kierownikowi apteki, po uprzednim podpisaniu oświadczenia o nierozpowszechnianiu jego treści.
Warunkiem otrzymania w/w poradnika jest brak zaległości składek członkowskich.
(BW)Rozporządzenie - uznawanie praktyki zawodowej technika farmaceutycznego
2016-06-15

W Dzienniku Ustaw z 9 czerwca 2016r poz.816
ukazało się rozporządzenie Ministra Zdrowia
w sprawie uznawania praktyki zawodowej
odbytej przez technika farmaceutycznego.

Tekst rozporządzenia -> dziennikustaw.gov.pl
(JB)


UWAGA na PRZESYŁKI POCZTOWE za POBRANIEM !
2016-06-14

Szanowni Państwo,
Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności przy odbieraniu przesyłek pocztowych za pobraniem w kwocie 50,00 zł od Firmy VARADERO,
ul. Górczewska 5/7/9 29, kod pocztowy 01-189 Warszawa
Dane nadawcy często sugerują powiązanie z branżą farmaceutyczną.
(BW)


Zamienniki - zasady wydawania od 12 czerwca 2016r
2016-06-13

Przypominamy - nasz komunikat z 15.05.2016r - dotyczący
ustawy z dnia 18 marca 2016 r.
o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. z 12 maja 2016r poz. 652.

Mówi on m.in. również o wydawaniu zamienników na recepty -
zmiany wchodzące w życie 12 czerwca b.r. :
fragmenty:

Art. 2. W ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 345, 1830 i 1991) wprowadza się następujące zmiany:
(...)
3) w art. 44:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Osoba wydająca leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne objęte refundacją ma obowiązek, na żądanie świadczeniobiorcy, wydać lek, o którym mowa w ust. 1 (dot.zamienników - JB),
którego cena detaliczna jest **niższa** niż cena leku przepisanego na recepcie.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a–2d w brzmieniu:
„2a. Osoba wydająca leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne objęte refundacją ma obowiązek, na żądanie świadczeniobiorcy, po uprzednim spełnieniu obowiązku,
o którym mowa w ust. 1 (informacja o tańszych zamiennikach - JB), wydać lek inny niż lek przepisany na recepcie, o tej samej nazwie międzynarodowej, dawce, postaci farmaceutycznej, która nie powoduje powstania różnic terapeutycznych, i o tym samym wskazaniu terapeutycznym,
którego cena detaliczna jest **równa lub wyższa** od ceny leku przepisanego na recepcie.

2b. Osoba wydająca leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne
objęte refundacją może na żądanie świadczeniobiorcy, po uprzednim spełnieniu obowiązku, o którym mowa w ust. 1, wydać lek **nieobjęty refundacją**, inny niż lek przepisany na recepcie, o tej samej nazwie międzynarodowej, dawce oraz o postaci farmaceutycznej, która nie powoduje powstania różnic terapeutycznych,
za 100% odpłatnością.
(...)
...........................
(JB)V Żeglarskie Mistrzostwa Polski Aptekarzy w dniach 2-4 września 2016 r.
2016-06-09

Szanowni Państwo,
W załączniku przesyłamy informacje dotyczące organizowanych przez Okręgową Izbę Aptekarską w Olsztynie "V Żeglarskich Mistrzostw Polski Aptekarzy", które odbędą sie w dniach 2-4 września 2016 r. koło Rucianego-Nidy nad jeziorem Bełdany.
Szczegóły w załączniku.
(BW)


Uroczystość rozdania Praw Wykonywania Zawodu
2016-05-23

Kolejny rocznik absolwentów Wydziałów Farmaceutycznych odebrał
Prawa Wykonywania Zawodu.
Uroczystość miała miejsce w siedzibie naszej Izby.
Najpierw było uroczyste ślubowanie
a następnie rozdanie Praw Wykonywania Zawodu
przez Panią Prezes Magdalenę Baścik.
Na zakończenie - wspólne zdjęcie.
A po zakończeniu części oficjalnej
- kameralna część nieoficjalna.
(JB)92 Ogólnopolska Pielgrzymka Służby Zdrowia
2016-05-16

Szanowni Państwo,
w załączeniu przesyłam zaproszenie na 92. Ogólnopolską Pielgrzymkę Służby
Zdrowia na Jasną Górę w dniach 21-22.05.2016 r.
Szczegóły w załączniku.
(BW)


Nabór na specjalizację z farmacji aptecznej w maju 2016 r.
2016-05-16

Szanowni Państwo,
Kolegium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ogłasza nabór osób chętnych do rozpoczęcia specjalizacji w dziedzinie: farmacja apteczna.
Szczegóły w załączniku.
(BW)Zmiany w ustawach - leki dla pacjentów powyżej 75 r.ż., zamienniki - cd
2016-05-15

W załączniku:
fragmenty
ustawy z dnia 18 marca 2016 r.
o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. z 12 maja 2016r poz. 652.

Wybrane fragmenty mówią o lekach dla pacjentów powyżej 75 r.ż,
wykazie leków - będą obwieszczenia,
kto może je przepisywać - lekarze poz, pielęgniarki poz,
a także o wydawaniu zamienników.
(JB)
NIA - komunikat w sprawie leków dla seniorów i innych zmian
2016-05-15

Ze strony NIA:
Ustawa wprowadzająca bezpłatne leki dla seniorów - zapisy postulowane przez Naczelną Radę Aptekarską zostały uwzględnione w zakresie zasad wydawania zamienników leków refundowanych - szczegóły w załączonym komunikacie.
=> www.nia.org.pl
(JB)Opublikowano ustawę wprowadzającą bezpłatne leki dla pacjentów po ukończeniu 75r.ż.
2016-05-13

12 maja opublikowano:

Ustawę z dnia 18 marca 2016 r.
o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. z 12 maja 2016r poz.652

=> ://dziennikustaw.gov.pl

Zmiany dotyczą bezpłatnego zaopatrzenia w leki pacjentów po ukończeniu 75 roku życia.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia,
z wyjątkiem art. 4 pkt 1, który wchodzi
w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.


Nowy wykaz leków zagrożonych brakiem dostępności
2016-05-10

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2016r.
w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na dzień 5 maja 2016 r.:
=> www.bip.mz.gov.pl
(JB)


II Rajd Rowerowy Aptekarzy 04-05 czerwiec 2016r.
2016-04-27

Szanowni Państwo,
Rusza II edycja aktywnych spotkań aptekarzy.
Program i organizacja całej imprezy znajduje się w załączniku.
Serdecznie zapraszamy.
(BW)


Projekt zmian w wykazach od 1 maja - opracowanie DATUM
2016-04-25

DATUM opracowało zmiany w wykazach leków refundowanych,
które będą obowiązywać od 1 maja 2016r
na podstawie projektu zmian ogłoszonego przez Ministerstwo Zdrowia.

Opracowanie DATUM udostępniło na swojej stronie internetowej:
www.datum.pl
(JB)Projekt zmian w wykazie leków refundowanych, który wejdzie w życie 1 maja 2016 r.
2016-04-25

Na stronie Ministerstwa Zdrowia opublikowano
projekt zmian w wykazie leków refundowanych, który wejdzie w życie 1 maja 2016 r.
=> www.bip.mz.gov.pl

Komunikat MZ:
Projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia zawiera listę refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, która wejdzie w życie 1 maja 2016 r.

W wyniku prac nad XXVII obwieszczeniem refundacyjnym Ministra Zdrowia zostało ocenionych 498 wniosków, w tym o:
objęcie refundacją i ustalenie ceny urzędowej – 119 wniosków;
przedłużenie decyzji o objęciu refundacją – 324 wniosków;
podwyższenie urzędowej ceny zbytu – 3 wnioski;
obniżenie urzędowej ceny zbytu – 46 wniosków;
skrócenie obowiązywania decyzji – 6 wniosków;

W porównaniu do XXVI obwieszczenia, obowiązującego od 1 marca 2016 r., projekt XXVII obwieszczenia refundacyjnego zawiera następujące zmiany:

I. W ZAKRESIE LISTY APTECZNEJ
1) Wykaz leków refundowanych dostępnych w aptece na receptę został poszerzony o dwa produkty lecznicze (kody EAN) zawierające substancję czynną parykalcytol. Leki: Paricalcitol Teva, kaps. miękkie, 2 µg, 30 szt., kod EAN: 5909991144692 i Paricalcitol Teva, kaps. miękkie, 1 µg, 30 szt., kod EAN: 5909991144609, zostały objęte refundacją z poziomem odpłatności dla pacjentów: 30% do wysokości limitu finansowania we wskazaniu: leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc związanej z przewlekłą niewydolnością nerek w stadium 3 i 4 oraz z przewlekłą niewydolnością nerek w stadium 5 u pacjentów poddawanych hemodializom lub dializom otrzewnowym, po nieskuteczności terapii alfakalcydolem.
Ogółem do obwieszczenia zostanie dodanych 73 nowych produktów, będących odpowiednikami leków dotychczas refundowanych.

2) W związku z:
wpłynięciem wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych,
upłynięciem z dniem 1 maja 2016 r. terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych,
– w XXVII obwieszczeniu nie znajdzie się 33 produktów obecnych w poprzednim obwieszczeniu.

3) Dla 230 produktów zawierających 63 substancji czynnych lub rodzajów środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, lub rodzajów wyrobów medycznych wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu:
– od 492,37 zł do 1 gr.

4) Zgodnie z projektem XXVII obwieszczenia, w porównaniu do XXVI obwieszczenia:
dla 389 produktów (421 pozycji obwieszczenia) spadnie dopłata pacjenta – od 360,15 zł do 1 gr;
dla 586 produktów (617 pozycji obwieszczenia) wzrośnie dopłata pacjenta – od 1 gr do 100,77 zł;
dla 775 produktów (837 pozycji obwieszczenia) spadną ceny detaliczne brutto – od 520,10 zł do 1 gr;
dla 167 produktów (169 pozycji obwieszczenia) wzrosną ceny detaliczne brutto – od 1 gr do 23,25 zł.

II. W ZAKRESIE LEKÓW STOSOWANYCH W RAMACH PROGRAMÓW LEKOWYCH I CHEMIOTERAPII

1) Decyzją Ministra Zdrowia, z dniem 1 maja 2016 r., refundacją został objęty lek Adcetris, brentuximabum vedotinum; proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji; 50 mg; 1 fiol.; kod EAN: 5909991004545. Adcetris będzie dostępny dla pacjentów bezpłatnie w ramach programu lekowego: „Leczenie opornych i nawrotowych postaci chłoniaków CD30+ (C 81 Choroba Hodgkina; C 84.5 Inne i nieokreślone chłoniaki T)” Decyzję o włączeniu pacjenta do leczenia w programie podejmował będzie lekarz prowadzący w oparciu o kryteria zawarte w opisie przedmiotowego programu lekowego, który stanowi załącznik B.77 do obwieszczenia.

2) Dla 19 leków zawierających 9 substancji czynnych stosowanych w chemioterapii i programach lekowych wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu:
– od 2301,84 zł do 5 gr.

3) W związku z:
wpłynięciem wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych,
upłynięciem z dniem 1 marca 2016 r. terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych,
odmową refundacji na kolejny okres,
– w XXVII obwieszczeniu nie znajdzie się 14 produktów obecnych w poprzednim obwieszczeniu.
..........
(JB)


Rozp.w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów med.- tekst jednolity
2016-04-13

W Dzienniku Ustaw z 13 kwietnia 2016r poz.493,
został ogłoszony tekst jednolity
rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie
wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych.
tekst rozporządzenia => dziennikustaw.gov.pl

Dla przypomnienia fragmenty:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) obowiązki osób realizujących receptę lub zapotrzebowanie, sporządzających lek recepturowy lub apteczny;

2) przypadki, kiedy można odmówić wydania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego;

3) dane, jakie powinno zawierać zapotrzebowanie na zakup produktów leczniczych lub wyrobów medycznych;

4) sposób i tryb ewidencjonowania recept farmaceutycznych.

§ 2.(...)
4. Osoba realizująca receptę lub zapotrzebowanie może wydać produkt leczniczy w dawce mniejszej niż określona na recepcie lub w zapotrzebowaniu, jeżeli dawka ta stanowi wielokrotność dawki, w której produkt leczniczy jest wydawany;
ilość substancji czynnej zawartej w produkcie leczniczym wydawanym w dawce mniejszej ma łącznie odpowiadać ilości substancji czynnej zawartej w produkcie leczniczym w dawce określonej na recepcie lub w zapotrzebowaniu.
(...)
§ 3. 1. Osoba sporządzająca lek recepturowy:
(...)
2) stosuje surowiec o najniższym stężeniu, jeżeli na recepcie ‒ jako wchodzący w skład leku recepturowego ‒ wymieniony został surowiec farmaceutyczny występujący w kilku stężeniach, a stężenie tego surowca nie zostało określone;
(...)
4) zmniejsza ilość surowca farmaceutycznego w składzie leku recepturowego do wielkości określonej przez dawkę maksymalną, jeżeli:

a) dawka maksymalna jest dla tego surowca ustalona,
b) ze składu oraz sposobu użycia podanego w recepcie wynika, że nastąpiło przekroczenie dawki maksymalnej, a wystawiający receptę nie uczynił adnotacji o konieczności zastosowania dawki wskazanej w składzie leku;

5) umieszcza na recepcie lekarskiej adnotacje o dacie i czasie sporządzenia leku recepturowego oraz składa swój podpis
i pieczątkę.
(...)
§ 7. 1. Recepty farmaceutyczne, o których mowa w art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. − Prawo farmaceutyczne,powinny być oznakowane napisem „Recepta farmaceutyczna” i podlegają ewidencjonowaniu.

2. Wzór ewidencji, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

Rozporządzenie zawiera dwa załączniki:
- wzór zapotrzebowania na produkty lecznicze,
- wzór ewidencji recept farmaceutycznych.
(JB)


Dexatussin Junior, Levopront syr.,Viburcol Plus krople - OTC
2016-04-12

W załączniku:

decyzje Prezesa URPL w sprawie zmiany kategorii dostępności
z "Rp" na "OTC" preparatów:

Dexatussin Junior syrop,
Levopront syrop,
Viburcol Plus krople.

(JB)


MZ - komunikat w sprawie leków złożonych zawierających substancje kontrolowane
2016-04-11

Na stronie Ministerstwa Zdrowia,
w zakładce "Leki" -> "Aktualności - leki"
znajduje się komunikat z 07.04.2016r

w sprawie warunków przechowywania oraz sposobu prowadzenia dokumentacji w zakresie ich posiadania i obrotu oraz warunków wystawiania recept i zapotrzebowań oraz warunków wydawania z aptek leków złożonych o kategorii dostępności „Rp” zawierających substancje kontrolowane np. fenobarbitalum w produktach leczniczych takich jak:

Milocardin (ethyli a-bromoisovaleras + phenobarbitalum natricum; 300 mg
+ 300 mg/15g; krople doustne, roztwór, opakowanie zawierające 15 ml)
Bellergot (ergotamini tartras + atropinum + phenobarbitalum; 0,3 mg + 0,1 mg
+ 20,0 mg; tabletki drażowane).

Tekst komunikatu jest na stronie => www.mz.gov.pl
oraz w załączniku.

Fragmenty:

Minister Zdrowia przypomina, że substancja czynna zawarta w składzie m. in. leków Milocardin i Bellergot należy do substancji kontrolowanych określonych w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2012 r. poz.124 z późn.zm.) określającego wykaz substancji psychotropowych grupy IV-P pod pozycją 24, tj.: fenobarbital; luminalum; kwas 5-etylo-5-fenylobarbiturowy oraz jego sole.

Warunki dotyczące wystawiania i realizacji recept na środki odurzające i substancje psychotropowe regulują przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2006 r w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje (Dz.U. z 2015 r. poz.1889).

(...) przepisy te nie wskazują, że dotyczą wyłącznie leków jednoskładnikowych. Zatem szczegółowe warunki określone w ww. rozporządzeniu będą obowiązujące dla wszystkich preparatów zawierających środki odurzające grupy I-N i II-N lub substancje psychotropowe grup II-P, III-P i IV-P, w tym dla produktów leczniczych złożonych.

Apteka prowadząca obrót środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi, preparatami zawierającymi te środki lub substancje oraz prekursorami kategorii 1 jest obowiązana do prowadzenia ewidencji przychodu i rozchodu tych środków, substancji, preparatów oraz prekursorów kategorii 1 (...).

Recepta wystawiona na leki zawierające środki odurzające lub substancje psychotropowe zawiera, oprócz danych określonych w przepisach rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2015 r. w sprawie recept lekarskich, sumaryczną ilość środka odurzającego lub substancji psychotropowej wyrażoną słownie albo ilość środka odurzającego lub substancji psychotropowej wyrażoną słownie za pomocą ilości jednostek dawkowania oraz wielkości dawki. Na jednej recepcie można przepisać tylko jeden preparat zawierający środki odurzające lub substancje psychotropowe; na recepcie tej nie można przepisywać innych produktów leczniczych (...).

(...) kiedy na recepcie zostanie przepisany lek złożony zawierający w swoim składzie substancję psychotropową z grupy IV-P, na przykład Milocardin lub Bellergot, oraz inne leki, taka recepta będzie wystawiona nieprawidłowo w zakresie leków zawierających substancję psychotropową z grupy IV-P, gdyż nie będzie spełniała przepisu § 6 ust 2 ww. rozporządzenia, który stanowi, że na jednej recepcie można przepisać tylko jeden preparat zawierający środki odurzające lub substancje psychotropowe; na recepcie tej nie można przepisywać innych produktów leczniczych.

Natomiast przepisanie na recepcie leku zawierającego substancję psychotropową z grupy IV-P wraz z innymi lekami, nie będzie stanowić przesłanki do odmowy realizacji recepty w zakresie pozostałych leków prawidłowo przepisanych na tej recepcie, w tym z uwzględnieniem refundacji tych leków, jeżeli dotyczy.
..........
(JB)


III Ogólnopolska Konferencja Farmaceutyczna - 25 kwietnia 2016r.
2016-04-08

Pomorsko-Kujawska Okręgowa Izba Aptekarska w Bydgoszczy uprzejmie informuje, że na dzień 25 kwietnia 2016 r. godz. 10.00 zaplanowana została kolejna III Ogólnopolska Konferencja Farmaceutyczna na temat
“ Rynek aptek w Polsce – zjawiska, trendy, wyzwania”.
Konferencja organizowana jest przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego i Pomorsko-Kujawską Okręgową Izbę Aptekarską w Bydgoszczy.
Zaproszenia dla Prezesów ORA oraz członków NRA zostaną wysłane w najbliższym czasie.
Z uwagi na konieczność zapewnienia noclegów, zwracam się z prośbą o dokonywanie rezerwacji do dnia 20.04. 2016 r. w Hotelu City w Bydgoszczy przy ul. 3 Maja 6.
Mamy zagwarantowaną pulę pokoi 1 osobowych w cenie 190,- wraz ze śniadaniem.
Rezerwacji można dokonywać na hasło “Izba Aptekarska” pod adresem rezerwacja@city-hotel.pl lub 52 325-25-00
(BW)


Nabór na specjalizację z farmacji aptecznej
2016-04-08

Szanowni Państwo,
w Imieniu Pani dr Katarzyny Winsz-Szczotki, Kierownika Kolegium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego w Sosnowcu informujemy o naborze na specjalizację z farmacji aptecznej.
Szczegóły w załączniku.
(BW)


NOWE kursy na portalu e-dukacja
2016-04-08

Uprzejmie informuję, że w systemie e-dukacja udostępnione zostały dwa nowe kursy:
„Farmakoterapia chorób jamy ustnej, gardła, krtani, nosa i ucha” - za 7 punktów „twardych”.
„Wybrane zagadnienia z prawa farmaceutycznego – Kodeks etyki aptekarza RP” - za 4 punkty „twarde”.
UWAGA: system został zmodyfikowany i certyfikaty będzie można wydrukować bezpośrednio po pozytywnym zaliczeniu testu.
(BW)


Wykaz A - poprawki wg FP X
2016-04-06

W załączniku:
uzupełniony wykaz substancji bardzo silnie działających - wykaz A -
porównanie wykazu A z FP VIII z wykazem A z FP X.
Prosimy zwrócić uwagę na poz. Brimonidini tartras -
są w aptece krople oczne o tym składzie.
(JB)


Przypominamy - terminy realizacji recept
2016-04-05

W załączniku:
wybór fragmentów przepisów prawnych dotyczących terminów realizacji recept.
(JB)GIF o elektronicznym składaniu wniosku o wydanie zezwolenia
2016-03-17

W załączniku:
KOMUNIKAT nr 1/2016 GŁÓWNEGO INSPEKTORA FARMACEUTYCZNEGO
w sprawie składania wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej oraz wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej / punktu aptecznego w postaci elektronicznej.
(JB)


Decyzje URPL w sprawie preparatu Tribux
2016-03-17

W załączniku:

- decyzja Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych
zmieniająca kategorię dostępności preparatu Tribux tabl.100mg
z "Rp" na "OTC",

- decyzja Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych
zmieniająca nazwę preparatu Tribux na Tribux Bio,

- uzupełnienie wprowadzające w/w zmiany od 15 marca 2016r.

Pod nazwą Tribux Bio tabl.100mg zarejestrowane jest tylko opakowanie zawierające 10 tabletek - z kategorią dostępności OTC
(JB)


Biegiem na Bagry 2! - 24 kwiecień 2016r.
2016-03-14

Szanowni Państwo,
Partnerem wydarzenia jest Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie.
Zapraszamy na imprezę biegową pn. Biegiem na Bagry 2!, która odbędzie się 24 kwietnia 2016 roku nad krakowskim Zalewem Bagry. Podczas biegu głównego zostanie rozegrana dodatkowa kategoria "Najlepsi: Farmaceutka i Farmaceuta".
Podczas drugiej edycji uczestnicy wydarzenia mają do wyboru bieg crossowy na dystansie 10 km (Bieg Główny) lub 3 km (jedno okrążenie zalewu). Oprócz tego zorganizowane zostaną biegi dla dzieci. Na mecie każdy otrzyma pamiątkowy, odlewany medal, a w pakiecie startowym okolicznościową techniczną koszulkę biegową lub użyteczny ręcznik.
(BW)
Recepty na preparaty zawierające środki odurzające, substancje psychotropowe lub prekursory
2016-03-10

Przypomnienie:
Wg rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie środków odurzających,
substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje
(Dz.U. 2015r poz.1889):

§ 6. 1. Recepta wystawiona na preparaty zawierające środki odurzające lub substancje psychotropowe zawiera, oprócz danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 45 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarzai lekarza dentysty, sumaryczną ilość środka odurzającego lub substancji psychotropowej wyrażoną słownie albo ilość środka
odurzającego lub substancji psychotropowej wyrażoną słownie za pomocą ilości jednostek dawkowania oraz wielkości dawki.

2. Na jednej recepcie można przepisać tylko jeden preparat zawierający środki odurzające lub substancje psychotropowe;
na recepcie tej nie można przepisywać innych produktów leczniczych.

§ 7. 1. Recepta wystawiona na preparaty zawierające środki odurzające grupy I-N oraz substancje psychotropowe grupy II-P może dotyczyć takiej ilości środka lub substancji, która nie przekracza zapotrzebowania pacjenta na maksymalnie 90 dni stosowania.

2. Na preparaty zawierające środki odurzające grupy I-N oraz substancje psychotropowe grupy II-P można wystawić do 3 recept na następujące po sobie okresy stosowania nieprzekraczające łącznie 90 dni stosowania.

3. Na recepcie, o której mowa w ust. 1, podaje się sposób dawkowania przepisanych środków odurzających lub substancji psychotropowych.

4. Jeżeli ze wskazanego przez osobę wystawiającą receptę sposobu dawkowania nie można obliczyć sumarycznej ilości przepisanych środków odurzających lub substancji psychotropowych, osoba wydająca przyjmuje, że są to dwa najmniejsze opakowania określone w wykazie (leków refundowanych - JB) określonym w obwieszczeniu, o którym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011r o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych(Dz. U. z 2015 r. poz. 345),
a w przypadku leków niepodlegających refundacji – dwa najmniejsze opakowania dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
(...)
§ 10. 1. Recepty, na których przepisano preparaty zawierające środki odurzające grupy I-N lub substancje psychotropowe grupy II-P, są realizowane nie później niż w ciągu 30 dni od daty ich wystawienia, z uwzględnieniem ust. 2.

2. Recepta wraz z zapotrzebowaniem na sprowadzenie z zagranicy produktów leczniczych, zawierających w swoim składzie środki odurzające lub substancje psychotropowe, nieposiadających pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia pacjentów realizowane są zgodnie z przepisami art. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.).
(...)
Z rozporządzenia w sprawie recept lekarskich (Dz.U.2016r poz.62):

§ 5.2. Jeżeli na recepcie przepisano wyłącznie leki niepodlegające refundacji zawierające w swoim składzie substancje psychotropowe z grup III-P i IV-P oraz leki zawierające środki odurzające z grupy II-N określone w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, osoba wystawiająca receptę, oprócz danych, o których mowa w ust. 1 (tzn.dane pacjenta, imię, nazwisko i pwz lekarza - JB)zamieszcza na recepcie odpowiednio dane określone w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. f albo g. (tzn.PESEL lub nr paszportu - JB)

3. Jeżeli na recepcie przepisano wyłącznie lek niepodlegający refundacji posiadający kategorię dostępności „Rpw”, osoba wystawiająca receptę zamieszcza dane, o których mowa w ust. 1 i 2 (tzn.pacjent i lekarz) oraz unikalny numer identyfikujący receptę.
(JB)
Komunikat w sprawie refundacji produktów leczniczych na bazie ziela konopi indyjskich
2016-03-10

Ministerstwo Zdrowia zamieściło na swojej stronie komunikat w sprawie refundacji produktów leczniczych na bazie ziela konopi indyjskich.

Fragment:
Aby leki mogły być stosowane w Polsce (również te na bazie ziela konopi indyjskich), muszą uzyskać pozwolenie na dopuszczenie do obrotu. Jest ono wydawane po przeprowadzeniu oceny leku (pod względem jakości, skuteczności i bezpieczeństwa stosowania). Pozwolenie to wydaje prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
(...)
W Polsce jest dopuszczony do obrotu jeden produkt leczniczy zawierający w swoim składzie kannabinoidy – jest to lek o nazwie Sativex, stosowany w leczeniu stwardnienia rozsianego.

Inne produkty lecznicze na bazie ziela konopi indyjskich, które zostały zarejestrowane, a są niedostępne w Polsce, mogą być sprowadzone z zagranicy w ramach tzw. importu docelowego. Sposób i tryb sprowadzania z zagranicy produktu leczniczego nieposiadającego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, niezbędnego dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta, określają:
- ustawa z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne oraz
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 2012 roku w sprawie sprowadzania z zagranicy produktu leczniczego nieposiadającego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, niezbędnego dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta.

cały komunikat => www.mz.gov.pl
(JB)


Wykaz leków zagrożonych brakiem dostępności na dzień 5 marca 2016r
2016-03-10

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 5 marca 2016 r.
=> www.bip.mz.gov.pl
(JB)


Targi farmaceutyczne oraz szkolenie za 7 pkt. - 19 marzec 2016r.
2016-03-10

Szanowni Państwo,
Śląska Izba Aptekarska serdecznie zaprasza na coroczne targi farmaceutyczne oraz szkolenia za 7 punktów edukacyjnych (5 "twardych" oraz 2 "miękkie"), które odbędą się 19 marca (tj. sobota) 2016 roku w Katowicach - Giszowcu - Dom Kultury w Katowicach - Giszowcu, pl. Pod Lipami 1.
Kurs zostanie przeprowadzony przez prof. dr hab. n. med. Urszulę Mazurek oraz dr n. biol. Grażynę Janikowską.
Szczegóły na stronie: :=> katowice.oia.pl
(BW)


UWAGA - zmiany na portalu e-dukacja !
2016-03-09

Uprzejmie informuję, że w związku z modyfikacją portalu e-dukacja został wprowadzony obowiązek podania numeru prawa wykonywania zawodu przy zakładaniu konta na portalu. Bez tej informacji, konto nie będzie mogło być założone. Osoby, które mają już konta, proszone są o uzupełnienie tej informacji do końca bieżącego roku.
Zmiany dokonuje się w opcji Moje konto i w polu opisanym jako Numer prawa wykonywania zawodu należy podać aktualny numer.
Jednocześnie informujemy, że wszystkie dotychczasowe konta pozostaną aktywne, nawet bez tej informacji, i nie będzie to miało wpływu na korzystanie ze szkoleń.
(BW)Nowy kurs na portalu
2016-03-07

Szanowni Państwo,
Okręgowa Izba Aptekarska w Białymstoku oraz Redakcja portalu Stworzone dla Farmaceuty zaprasza magistrów farmacji do udziału w kolejnym szkoleniu on-line organizowanym w ramach szkoleń ciągłych farmaceutów.
Tytuł szkolenia: „Stany zapalne układu moczowo-płciowego u kobiet: wybrane problemy”.
Szkolenie jest dostępne po zalogowaniu się na stronie www.stworzonedlafarmaceuty.pl
(BW)


I Mistrzostwa Polski Farmaceutów 20-22 maj 2016r.
2016-03-07

Szanowni Państwo,
Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie serdecznie zaprasza na
I Mistrzostwa Polski Farmaceutów w Raftingu, Kraków, 20 – 22 maja 2016 r.
:=> oia.krakow.pl
Jeżeli szukacie mocnych i niezapomnianych wrażeń, to zapraszamy w dniach 20 – 22 maja do udziału w I Mistrzostwach Polski w Raftingu, które organizuje OIA w Krakowie na torze kajakarstwa górskiego Krakowskiego Klubu Kajakowego (www.kolna.pl). Obiekt ten umiejscowiony jest na terenie Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego w sąsiedztwie opactwa o.o. Benedyktynów w Tyńcu.
Zainteresowanych udziałem w zawodach prosimy o zgłoszenie do biura OIA w Krakowie: e-mail: wiceprezes@oia.krakow.pl lub tel. 12-264-25-53
Szczegóły w załącznikach.
(BW)Sprawozdanie o odpadach dla Urzędu Marszałkowskiego za 2015r do 15 marca
2016-03-01

Szczegóły => bip.slaskie.pl

Na samym końcu strony są adresy oraz wejście do wzoru sprawozdania - załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska.
(JB)


Sprawozdanie ze zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego za II półrocze do 15 marca
2016-03-01

Przypominamy (informacje ze strony GIOŚ):
Sprawozdanie o masie zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu należy przekazywać do GIOŚ w terminie do 31 lipca 2009r. za okres od 1 stycznia do 30 czerwca i do dnia 15 marca za okres od 1 lipca do 31 grudnia każdego roku.

Sprawozdania mogą być przekazywane w formie: pisemnej, na adres: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska,
ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa

Informacja oraz wzór formularza => www.gios.gov.pl

-> gospodarka odpadami -> sprawozdanie obowiązujące od I półrocza 2009 -> zbierający zużyty sprzęt -> pobierz sprawozdanie
(JB)


Posiedzenie naukowo-szkoleniowe 15 marca 2016r.
2016-03-01

Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska wraz Firmą Berlin-Chemie zaprasza na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się w sali wykładowej BOIA w Bielsku-Białej przy ul. 3 Maja 27/4a.
Termin: 15 marca 2016r. (wtorek) o godz. 18.15
Uczestnik szkolenia otrzyma 2 punkty "miękkie".
Tematy: "Pacjent z bólem w aptece" – dr Katarzyna Kózka
"Co robić, żeby pacjent do mnie wrócił?".
(BW)XXII Rekolekcje Wielkopostne 12-13 marzec 2016r.
2016-02-24

Szanowni Państwo,
Opolska Okręgowa Izba Aptekarska serdecznie zaprasza na XXII Rekolekcje
Wielkopostne Aptekarzy, które odbędą się w w dniach 12-13 MARCA 2016
R. w Kamieniu Śląskim.
Szczegóły w załączeniu.
(BW)


V Mistrzostwa Polski Okręgowych Izb Aptekarskich w Piłce Halowej w dniach 22-24 kwietnia 2016r.
2016-02-24

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, że w dniach 22 - 24 kwietnia 2016 roku odbędą się w Łęczycy V Mistrzostwa Polski Okręgowych Izb Aptekarskich w Piłce Nożnej Halowej. Organizatorem Mistrzostw jest Okręgowa Izba Aptekarska w Łodzi wespół z Klubem Sportowym Hurtap Łęczyca, będącym organizatorem technicznym. Patronat nad tym sportowym wydarzeniem objęła Naczelna Izba Aptekarska i Burmistrz Miasta Łęczyca.
Zgłoszenia do udziału w Mistrzostwach będą przyjmowane do 31 marca 2016 roku. Pisemne zgłoszenia proszę przesyłać do Anny Straszewskiej (KS Hurtap Łęczyca), e-mail: anna.straszewska@hurtap.com.pl ,tel. 665 750 778 i do wiadomości OIA w Łodzi, e-mail: biuroizby@oia.lodz.pl ,tel. 42 6573038.
Szczegóły dotyczące trybu zgłaszania zespołów reprezentujących okręgowe izby aptekarskie zawarte są w załączonym regulaminie.
(BW)


Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii - tekst jednolity
2016-02-23

W Dzienniku Ustaw z dnia 23 lutego 2016r poz.224
ukazało się
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 26 stycznia 2016 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
=> dziennikustaw.gov.pl

Dla przypomnienia - kilka fragmentów:

Art. 20. 1. Zabrania się reklamy i promocji substancji psychotropowych lub środkow odurzających.

2. Produkty lecznicze zawierające substancje psychotropowe lub środki odurzające mogą być reklamowane na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne.

3. Zabrania się reklamy i promocji środków spożywczych lub innych produktow przez sugerowanie, że:

1) posiadają one działanie takie jak substancje psychotropowe lub środki odurzające lub
2) ich użycie, nawet niezgodne z przeznaczeniem, może powodować skutki takie jak skutki działania substancji psychotropowych lub środków odurzających.

Art. 41. 1. Obrót detaliczny środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami będącymi produktami leczniczymi prowadzą apteki i punkty apteczne, zapewniając odpowiednie warunki ich przechowywania uniemożliwiające dostęp osób nieuprawnionych do tych środków i substancji.

2. Preparaty zawierające środki odurzające lub substancje psychotropowe są wydawane z apteki wyłącznie na podstawie specjalnie oznakowanej recepty albo zapotrzebowania, z zastrzeżeniem ust. 4.

3. Do podmiotów, o których mowa w ust. 1, stosuje się art. 40 ust. 3.

(Art.40. 3. Przedsiębiorcy, o których mowa w ust. 2, są obowiązani:
1) prowadzić dokumentację dotyczącą środka odurzającego, substancji psychotropowej lub prekursorów kategorii 1;
2) przechowywać posiadane środki odurzające, substancje psychotropowe lub prekursory kategorii 1 w sposób zabezpieczający przed kradzieżą lub zniszczeniem, w tym podczas ich transportu.)

4. Preparaty zawierające środki odurzające grupy II-N lub substancje psychotropowe grup III-P i IV-P mogą być wydawane z apteki na podstawie recept innych niż określone w ust. 2, a preparaty zawierające środki odurzające grupy III-N mogą być wydawane z apteki bez recepty.

5. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe warunki przechowywania przez apteki środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje oraz sposób prowadzenia dokumentacji w zakresie ich posiadania i obrotu, uwzględniając zabezpieczenie tych substancji przed dostępem osób trzecich;

2) szczegółowe warunki wystawiania recept i zapotrzebowań na preparaty zawierające środki odurzające lub substancje psychotropowe, wzory tych dokumentów oraz wydawania tych preparatów z aptek, uwzględniając warunki bezpieczeństwa dystrybucji preparatów.

Art. 68. Kto prowadzi reklamę lub promocję wbrew zakazom określonym w art. 20 ust. 1 lub 3, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
...........
(JB)


Ministerstwo Zdrowia - projekt zmian w wykazach leków refundowanych
2016-02-23

Komunikat Ministerstwa Zdrowia:

Projekt zmian w wykazie leków refundowanych, który wejdzie w życie
1 marca 2016 r.
---
W porównaniu do XXV obwieszczenia, obowiązującego od 1 stycznia 2016 r., projekt XXVI obwieszczenia refundacyjnego zawiera następujące zmiany:

I. W ZAKRESIE LISTY APTECZNEJ

1) Ogółem do obwieszczenia zostanie dodanych 46 nowych produktów, będących odpowiednikami leków dotychczas refundowanych.

2) W związku z:
wpłynięciem wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych,
upłynięciem z dniem 1 marca 2016 r. terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych,
– w XXVI obwieszczeniu nie znajdzie się 47 produktów obecnych w poprzednim obwieszczeniu.

3) Dla 191 produktów zawierających 61 substancji czynnych lub rodzajów środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, lub rodzajów wyrobów medycznych wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu:
– od 1350 zł do 1 gr.

4) Zgodnie z projektem XXVI obwieszczenia, w porównaniu do XXV obwieszczenia:
dla 440 produktów (402 pozycji obwieszczenia) spadnie dopłata pacjenta – od 1289,93 zł do 1 gr;
dla 475 produktów (445 pozycji obwieszczenia) wzrośnie dopłata pacjenta – od 1 gr do 359,95 zł;
dla 783 produktów (699 pozycji obwieszczenia) spadną ceny detaliczne brutto – od 1419,10 zł do 1 gr;
dla 65 produktów (65 pozycji obwieszczenia) wzrosną ceny detaliczne brutto – od 3 gr do 97 gr.

II. W ZAKRESIE LEKÓW STOSOWANYCH W RAMACH PROGRAMÓW LEKOWYCH I CHEMIOTERAPII

1) Po dwumiesięcznej przerwie refundacją zostanie ponownie objęty lek zawierający substancję czynną galsulfasum (1 kod EAN) w ramach programu lekowego Leczenie mukopolisacharydozy typu VI (Zespół Maroteaux – Lamy) (ICD-10 E 76.2). W programie będą mogli być leczeni pacjenci z rozpoznaniem mukopolisacharydozy typu VI zdiagnozowanej na podstawie udokumentowanego deficytu aktywności enzymu 4-sulfatazy N-acetylogalaktozaminy w leukocytach lub fibroblastach skóry, potwierdzonego badaniem molekularnym.

2) Refundacją zostaną objęte leki zawierające nową substancję czynną: simoktokog alfa (4 kody EAN) w ramach dotychczasowego programu lekowego Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B (ICD-10 D 66, D 67). Decyzja o objęciu refundacją nowych leków od 1 marca 2016 r. poszerzy zakres opcji terapeutycznych i umożliwi dobór optymalnej terapii dla pacjentów z hemofilią typu A.

3) Refundacją zostaną objęte kolejne leki zawierające substancje czynne: bendamustyna (2 kody EAN), bortezomib (2 kody EAN), pemetreksed (4 kody EAN), worykonazol (1 kod EAN).

4) Dla 20 leków zawierających 8 substancji czynnych stosowanych w chemioterapii i programach lekowych wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu:
– od 720,36 zł do 10 gr.

5) W związku z:
wpłynięciem wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych,
upłynięciem z dniem 1 marca 2016 r. terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych,
odmową refundacji na kolejny okres,
– w XXVI obwieszczeniu nie znajdzie się 19 produktów obecnych w poprzednim obwieszczeniu.
..........
projekt obwieszczenia => www.bip.mz.gov.pl
(JB)


Sympozjum rekolekcyjne w dniach 04-06 marca 2016r.
2016-02-22

Szanowni Państwo,
W dniach od 04 do 06 marca 2016r. w Straszynie koło Gdańska odbędzie się sympozjum rekolekcyjne dla farmaceutów pt. "Dylematy aptekarskiego sumienia trochę głębiej."
W programie między innymi następujące wystąpienia:
Sumienie – wyjątkowy wymiar osoby ludzkiej - ks. prof. dr hab. Marian Machinek (UWM Olsztyn)
Sprzeciw sumienia jako prawo (każdego) człowieka - dr hab. Oktawian Nawrot (UG Gdańsk)
Dylematy sumienia w aspekcie psychologicznym – prof. dr hab. Mikołaj Majkowicz (GUMed Gdańsk
Cnoty kardynalne i teologalne a sumienie – o. dr Krzysztof Niewiadomski OFM Cap.
O radzeniu sobie z obroną własnych przekonań - warsztat psychologiczny - dr Danuta Szemrowicz

Szczegóły na stronie:
:=> sfkp.pl/

Za udział w sympozjum Gdańska Okręgowa Izba Aptekarska przydzieliła 3 punkty edukacyjne miękkie.
Zapraszamy wszystkich farmaceutów, pracowników uczelni oraz studentów farmacji!
(BW)


Stanowisko NIA w sprawie opinii Prokuratora Generalnego o reklamie aptek
2016-02-21

W załączniku:
Stanowisko Naczelnej Izby Aptekarskiej w sprawie opinii Prokuratora Generalnego na temat zakazu reklamy aptek.
(JB)


Komunikat Prezesa NIA w sprawie substancji zubożających warstwę ozonowa
2016-02-14

W załączniku.(JB)


Informacja dotycząca obowiązku rejestracji lodówek, klimatyzatorów, pomp ciepła oraz gaśnic
2016-02-12

W komunikacie z 11 lutego 2016r
Śląska OIA opublikowała na swojej stronie
"Informację dotyczącą obowiązku rejestracji lodówek, klimatyzatorów, pomp ciepła oraz gaśnic"
Prezesa Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
dr farm. Piotra Brukiewicza.
=> katowice.oia.pl
(JB)


Zebranie farmaceutów 11 marzec 2016r. godz. 18:30
2016-02-11

Szanowne Koleżanki i Koledzy,
Prezes Beskidzkiej Okręgowej Rady Aptekarskiej Beskidzkiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Bielsku-Białej zaprasza Panią/Pana na zebranie farmaceutów.
Tematem zebrania będzie „Recepta- wymogi formalne”
Zebranie odbędzie się w dniu 11 marca 2016r. o godz.18.30 w sali wykładowej Beskidzkiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Bielsku-Białej, ul. 3 Maja 27/4a.
Za udział w zebraniu każdy uczestnik otrzyma 2 pkt. edukacyjne.
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc na sali wykładowej zapisy przyjmuje
biuro Izby e-mail: izbabesk@bb.onet.pl lub telefonicznie: 33 812-28-85, 33 810-16-20.
Serdecznie zaprasza PREZES Beskidzkiej Okręgowej Rady Aptekarskiej mgr farm. Magdalena Baścik
(BW)


Kiedy można odmówić w aptece wydania leku
2016-02-10

Art. 6. W ustawie z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.23)) wprowadza się następujące zmiany:
(...)
11) art. 96 otrzymuje brzmienie:
"Art.96.
(...)
5. Farmaceuta i technik farmaceutyczny mogą odmówić wydania produktu leczniczego, jeżeli:

1) jego wydanie może zagrażać życiu lub zdrowiu pacjenta;

2) w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że produkt leczniczy może być zastosowany w celu pozamedycznym;

3) w przypadku uzasadnionego podejrzenia co do autentyczności recepty lub zapotrzebowania;

4) zachodzi konieczność dokonania zmian składu leku recepturowego, w recepcie, do których farmaceuta albo technik farmaceutyczny nie posiada uprawnień, i nie ma możliwości porozumienia się z osobą uprawnioną do
wystawiania recept;

5) od dnia sporządzenia produktu leczniczego upłynęło co najmniej 6 dni – w przypadku leku recepturowego sporządzonego na podstawie recepty lub etykiety aptecznej;

6) osoba, która przedstawiła receptę do realizacji, nie ukończyła 13. roku życia;

7) zachodzi uzasadnione podejrzenie co do wieku osoby, dla której została wystawiona recepta.

6. W razie wątpliwości co do wieku osoby,
której wydaje się produkt leczniczy, w przypadku zakupu produktu leczniczego, którego wydanie jest ograniczone wiekiem, farmaceuta i technik farmaceutyczny jest uprawniony do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek osoby. W przypadku nieprzedstawienia takiego dokumentu produktu leczniczego nie wydaje się.
(...)
..........
jest to fragment ustawy z dnia 9 października 2015r
o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw, opublikowanej w W Dzienniku Ustaw z dnia 27 listopada 2015r poz. 1991
=> isap.sejm.gov.pl
(JB)Jubileuszowe XXV Sympozjum Historii Farmacji 02-05 VI 2016r.
2016-02-05

Szanowni Państwo,
W imieniu komitetu organizacyjnego XXV Sympozjum Historii Farmacji serdecznie zapraszamy na Jubileuszowe XXV Sympozjum Histori Farmacji,
które odbędzie się w dniach 02 do 05 czerwca 2016r w Hotelu "Zamkowy Młyn" Krapkowice, ul. Młyńska 3. Zgłoszenia do dnia 30 kwietnia 2016r.
Szczegóły w załącznikach.
(BW)


Pismo Pani Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej
2016-02-04

Szanowni Państwo,
przesyłamy w załączeniu pismo Pani mgr Elżbiety Piotrowskiej-Rutkowskiej Prezesa NRA skierowane do farmaceutów.
(BW)


Nowe zasady uznawania kwalifikacji zawodowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
2016-02-02

Ze strony NIA:

Aktualności, 2 lutego 2016

INFORMACJE DLA FARMACEUTÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UZNANIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ

Od dnia 18 stycznia 2016 roku obowiązują nowe zasady uznawania kwalifikacji zawodowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Podstawą do uznania kwalifikacji zawodowych jest obecnie Elektroniczna Legitymacja Zawodowa (EPC). Aby ją uzyskać należy zapoznać się z informacjami znajdującymi się na tronie internetowej http://europa.eu/youreurope/citizens (dostępne w języku polskim - odpowiednia zakładka).

Do wniosku należy załączyć skany następujących dokumentów:

Dowodu tożsamości (dowód osobisty lub paszport)
Dyplomu ukończenia studiów
Zaświadczenie NRA o zgodności dyplomu z Dyrektywą 2005/36/WE
Prawa wykonywania zawodu
Zaświadczenie NRA o niekaralności dyscyplinarnej (tzw. Good Standing)
W przypadku praw nabytych świadectwa pracy dokumentujące ciągłe zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 3 lat w ciągu ostatnich 5 lat (dotyczy tylko osób, które uzyskały dyplomy przed 2004r.)

Do wniosku nie należy dołączać skanu części B dyplomu!!!

Zaświadczenia dot. punktów 4, 5, 6 wydaje NRA na dotychczasowych zasadach. Z każde zaświadczenie NRA pobierze opłatę w wysokości 3% minimalnego wynagrodzenia, które w 2016 r. wynosi 55,50 PLN. Opłatę tę należy wpłacić na konto NIA przed wydaniem zaświadczeń wymienionych w pkt. 3 i 5. (art. 4g ust. 2, ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych w państwach członkowskich UE

Całość → menu główne (lewa strona) → Informacja dla farmaceutów polskich ubiegających o uznanie kwalifikacji zawodowych w państwach Unii Europejskiej.
(J.Ł.)
................
(JB)Nowy Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej
2016-02-01

Na VII Krajowym Zjeździe Aptekarzy
30 stycznia 2016r w Jachrance
wybrano nowego
Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej -
mgr farm. Elżbietę Piotrowską–Rutkowską
(JB)


Prośba o 1% podatku !
2016-02-01

Szanowne Koleżanki i Koledzy!
Zwracamy się z gorącą prośbą o przekazanie 1% podatku
na wsparcie procesu rehabilitacyjnego dla Krzysia.
To wnuczek naszej koleżanki jest chory na bardzo rzadką chorobę.
Wszystkim, którzy przyłączą się do wsparcia rehabilitacji Krzysia
serdecznie dziękujemy.
Szczegóły w załączniku.
(BW)


Ministerstwo Zdrowia do Prezesa NRA w sprawie zlecania receptury innym aptekom
2016-01-24

W załączniku:
pismo z Ministerstwa Zdrowia w sprawie dopuszczalności praktyki zlecania przez apteki wykonywania leków recepturowych innym aptekom.
(JB)


Ustawa o uznawaniu kwalifikacji zawodowych w Unii Europejskiej
2016-01-24

W Dzienniku Ustaw z 15 stycznia 2016r w poz.65
ukazała się ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r.
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

=> isap.sejm.gov.pl
(JB)


Spotkanie Ministra Zdrowia i Prezesa NRA
2016-01-24

O KONIECZNOŚCI PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW ANTYKONCENTRACYJNYCH I PROBLEMIE PERMANENTNEGO BRAKU LEKÓW W APTEKACH PODCZAS SPOTKANIE MINISTRA ZDROWIA KONSTANTEGO RADZIWIŁŁA Z PREZESEM NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ GRZEGORZEM KUCHAREWICZEM

=> www.nia.org.pl
(JB)


Prezes i Wiceprezes NRA na Senackiej Komisji Zdrowia
2016-01-24

PREZES NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ GRZEGORZ KUCHAREWICZ I WICEPREZES NRA MAREK JĘDRZEJCZAK NA POSIEDZENIU SENACKIEJ KOMISJI ZDROWIA O „PAKCIE DLA FARMACJI”, SYTUACJI EKONOMICZNEJ APTEK I DOSTĘPIE PACJENTÓW DO LEKÓW REFUNDOWANYCH

=> www.nia.org.pl
(JB)


KURS 05 luty 2016r.
2016-01-19

W imieniu organizatorów zapraszamy na kurs naukowo-szkoleniowy w dniu 5.02.2016 r. Firma Aboca Polska we współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie, Kliniką Alergologii i Pneumonologii Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce Zdroju ma zaszczyt zaprosić Państwa na Cough Day by Aboca, kurs naukowo-szkoleniowy, poświęcony diagnostyce i leczeniu kaszlu u dzieci i dorosłych.
Kurs odbędzie się 5 lutego 2016 r. w godz. 15.30-20.00 w World Trade Center, ul. Bukowska 12, 60-810 w Poznaniu (obok wejścia północnego na teren Międzynarodowych Targów Poznańskich).
Za udział w kursie przysługuje 8 punktów twardych. Certyfikaty, wystawione przez UM w Lublinie, zostaną Państwu przesłane na adres wskazany w zgłoszeniu.
Zgłoszenia będą się odbywać za pośrednictwem e-maila info@aboca.pl, na który należy wysłać zgłoszenie udziału w kursie, podając imię, nazwisko oraz nazwę i adres miejsca pracy. Ilość miejsc jest ograniczona. Osoba odpowiedzalna: Bartosz Łukasik - specjalista ds. informacji medycznej i szkoleń, tel. 508 760 066.
Szczegóły w załączniku.
(BW)Małopolski Oddz.NFZ - o zmianie budowy komunikatu elektronicznego
2016-01-17

Komunikat Małopolskiego Oddziału NFZ:

2016-01-14
Komunikat dla aptek i punktów aptecznych w sprawie zakresu danych przekazywanych do OW NFZ

Szanowni Państwo,
w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2016 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz.U. z 2016 r. poz. 31), Wydział Gospodarki Lekami Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie informuje, o konieczności zapoznania się z nową wersją komunikatu LEK (wersja 2.2), stanowiącą załącznik nr 1 do ww. rozporządzenia (link). Informujemy również, o konieczności dostosowania oprogramowania aptecznego do wymogów przedmiotowego rozporządzenia.

Wydział Gospodarki Lekami
Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie

tel. 12 29 88 497,12 29 88 493,12 29 88 492
..............
Wymienione rozporządzenie jest w naszym komunikacie poniżej.
(JB)


Śląski Oddz.NFZ - o zmianie budowy komunikatu elektronicznego
2016-01-17

Komunikat Śląskiego Oddziału NFZ:

Komunikat nr 6/2016
dla aptek i dostawców oprogramowania wykorzystywanego w aptekach
w związku z ogłoszeniem Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2016 roku zmieniającego rozporządzenie
w sprawie informacji gromadzonych przez apteki
oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach informuje, że ogłoszone zostało rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2016 roku zmieniające rozporządzenie
w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz.U. z 2016 r. poz. 31).
Prosimy o zapoznanie się z nową wersją komunikatu LEK (wersja 2.2), stanowiącą załącznik nr 1 do ww. rozporządzenia.
W związku ze zmianą budowy komunikatu zachodzi konieczność dostosowania oprogramowania aptecznego do wymogów przedmiotowego rozporządzenia.
............
Wymienione rozporządzenie jest w naszym komunikacie poniżej.
(JB)


Rozporządzenie w sprawie recept - tekst jednolity
2016-01-17

W załączniku
- pochodzący ze strony ISAP:

Dziennik Ustaw z 14 stycznia 2016r poz.62
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2015r
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich.

Zachęcamy do przeglądnięcia rozporządzenia, w którym ujęte zostały ostatnie nowelizacje.
(JB)

informacje gromadzone przez apteki oraz informacje przekazywane do NFZ - nowela
2016-01-17

W załączniku:

Dziennik Ustaw z 8 stycznia 2016r poz.31
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2016r
zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Nowelizacja zawiera również trzy załączniki:
nr 1. Budowa komunikatu elektronicznego,
nr 2. Wzór zestawienia zbiorczego recept na leki (...),
nr 3. Wzór komunikatu elektronicznego zawierający uzgodnione zestawienie zbiorcze.
(JB)PROSIMY O OSTROŻNOŚĆ !!!!!!!!!!!!!!
2016-01-13

Młody mężczyzna napadł na aptekę w Bielsku-Białej.
Groził farmaceutce nożem.
(MT)


Nowy wykaz leków zagrożonych brakiem dostępności
2016-01-12

W załączniku:
pochodzący ze strony ISAP
Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia
z 5 stycznia 2016r poz.2

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA
z dnia 5 stycznia 2016 r.
w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
(JB)


Nowelizacja ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia i in.- recepty
2016-01-06

W Dzienniku Ustaw z dnia 27 listopada 2015r poz. 1991
opublikowano ustawę z dnia 9 października 2015r
o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw.

To bardzo obszerna nowelizacja dotycząca również innych ustaw:
- o izbach aptekarskich (art.3)
- o zawodach lekarza i lekarza dentysty (art.4)
- Prawa farmaceutycznego (art.6)
- o świadczeniach opieki zdrowotnej (art.7)
- o izbach lekarskich (art.12)
- ustawy refundacyjnej (art.13)
- o zawodach pielęgniarki i położnej (art.15)
i jeszcze inne.

Cytowany w poprzednim komunikacie Komunikat Ministerstwa Zdrowia dotyczy fragmentu nowelizacji:

"po art. 96 dodaje się art. 96a–96c w brzmieniu:

„Art. 96a. 1. Recepta zawiera następujące informacje:

1) dane dotyczące pacjenta:
a) imię albo imiona i nazwisko albo oznaczenie „NN”, w przypadku osób o nieustalonej tożsamości,
b) adres (nazwa miejscowości, ulica, numer domu, kod pocztowy, numer lokalu, jeżeli nadano):
– miejsca zamieszkania albo
– miejsca pełnienia służby wojskowej, jeżeli dotyczy, albo
– urzędu gminy lub gminnego ośrodka pomocy społecznej – w przypadku świadczeniobiorcy, wobec którego wydano decyzję, o której mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, albo świadczeniodawcy, który udzielił
świadczenia opieki zdrowotnej – w przypadku osoby bezdomnej, o której mowa w art. 6 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.26)), albo
– „NMZ”, w przypadku osób o nieustalonym miejscu zamieszkania,
c) identyfikator usługobiorcy, o którym mowa w art. 17c ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia,
d) datę urodzenia pacjenta albo wiek pacjenta, w przypadku gdy numer PESEL nie został nadany albo jest nieustalony;

2) dane dotyczące podmiotu, w którym wystawiono receptę lub osoby, która wystawiła receptę pro auctore albo receptę pro familiae:
a) w przypadku:
– podmiotu wykonującego działalność leczniczą – nazwę albo firmę, łącznie z nazwą jednostki organizacyjnej,nazwą komórki organizacyjnej, jeżeli dotyczy,
– osoby wystawiającej receptę pro auctore albo receptę pro familiae – imię i nazwisko,
– podmiotu prowadzącego aptekę – nazwę albo firmę, łącznie z nazwą i adresem apteki,
b) adres miejsca udzielania świadczenia zdrowotnego albo usługi farmaceutycznej (nazwa miejscowości, kod
pocztowy, ulica, numer domu, numer lokalu, jeżeli zostały nadane), a w przypadku osób wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w miejscu wezwania – adres miejsca przyjmowania wezwań i miejsca przechowywania dokumentacji medycznej; w przypadku osoby wystawiającej receptę pro auctore albo receptę pro familiae – adres miejsca zamieszkania (nazwa miejscowości, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer lokalu, jeżeli zostały nadane),
c) numer telefonu dostępny w miejscu udzielania świadczenia albo usługi farmaceutycznej; w przypadku osób wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w miejscu wezwania albo wystawiających receptę pro auctore albo receptę pro familiae – numer telefonu kontaktowego do osoby wystawiającej receptę,
d) identyfikator miejsca udzielania świadczeń, o którym mowa w art. 17c ust. 4 ustawy z dnia 28 kwietnia
2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, a w przypadku recepty w postaci papierowej – dziewięcioznakowy numer REGON;

3) dane dotyczące osoby wystawiającej receptę albo odpis recepty:
a) imię lub imiona i nazwisko osoby wystawiającej receptę,
b) kwalifikacje zawodowe osoby wystawiającej receptę, w tym posiadany tytuł zawodowy,
c) identyfikator pracownika medycznego, o którym mowa w art. 17c ust. 5 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r.
o systemie informacji w ochronie zdrowia,
d) numer telefonu do bezpośredniego kontaktu z osobą wystawiającą receptę
– w przypadku recepty w postaci papierowej dane te są nanoszone w sposób czytelny za pomocą nadruku, pieczątki lub naklejki przymocowanej do recepty w sposób uniemożliwiający jej usunięcie bez zniszczenia druku
recepty.(...)
(JB)


MZ - komunikat w sprawie recept od 1 stycznia
2016-01-06

Komunikat Ministerstwa Zdrowia:

Komunikat w sprawie realizacji recept po wejściu w życie zmian zawartych w nowelizacji ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia

W związku z wejściem w życie z dniem 12 grudnia 2015 r. ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia i niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1991), która w zakresie danych umieszczanych na recepcie wprowadziła dodatkowo:

numer telefonu do bezpośredniego kontaktu z osobą wystawiającą receptę, oraz kod pocztowy właściwy dla miejsca zamieszkania pacjenta lub osoby wystawiającej receptę lub podmiotu, w którym wystawiono receptę lub miejsca udzielania świadczenia zdrowotnego,

informuję, że dane te mogą być umieszczane na receptach w sposób fakultatywny do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 96 ust. 12 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 217, z późn. zm.).
................
Cały komunikat w załączniku.

W sprawie recept, które mogą wypisywać pielęgniarki i położne - komunikat na naszej stronie w dniu 26.11.2015.
(JB)


KOMUNIKAT PREZESA NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
2016-01-05

W załączniku przesyłamy KOMUNIKAT Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej
w sprawie przesyłania przez apteki danych dotyczących strat spowodowanych obniżeniem cen leków refundowanych.
Proszę o przesyłanie samej kwoty straty. Informację tą prosimy przesyłać na adres naszej Izby: izbabesk@bb.onet.pl do dnia 11 stycznia 2016r.
(BW)


Zaproszenie na Mszę św. - Katowice - 2016-01-14
2016-01-05

Stowarzyszenie Farmaceutów Katolickich Polski w imieniu o.dra Jana Pietryji, gwardiana klasztoru oo.Franciszkanów w Katowicach-Panewnikach, serdecznie zaprasza Szanowne Koleżanki i Kolegów oraz osoby związane z naukową i zawodem, na coroczną Adorację Bożej Dzieciny w bazylice oo. Franciszkanów w Katowicach-Panewnikach w dniu 14 stycznia 2016 r. (tj. czwartek) o godz. 18.00.
Proszę, aby nasze środowisko było jak najliczniej reprezentowane. Zanieśmy wspólnie nasze intencje i modlitwy o dobrą pomyślność naszego zawodu, błogosławionej pracy dla dobra pacjentów, za nas samych i naszych bliskich. Te niezwykle serdeczne, ciepłe i pełne uroku spotkania stały się już tradycją. Chciejmy ją utrzymywać i pogłębiać.
Piotr Klima, Stowarzyszenie Farmaceutów Katolickich Polski
kom. 501 088 491
e-mail: klimafarm@wp.pl
(BW)Zmiana ryczałtu za leki recepturowe od 1 stycznia 2016r
2015-12-29

Ze strony NIA:

Zmiana kwoty ryczałtu za lek recepturowy i opłaty za zezwolenia
od 1 stycznia 2016 roku.

Aktualności, 23 grudnia 2015

W związku ze zmianą od dnia 1 stycznia 2016 r. minimalnego wynagrodzenia za pracę na kwotę 1.850,00 PLN, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r. ( Dz.U. 2015 poz. 1385), uległa zmianie kwota ryczałtu za lek recepturowy i wynosić będzie:
9,30 zł
(podstawa prawna- art.6 ust. 7 ustawy o refundacji leków).
.......
(JB)


Biuro Izby NIECZYNNE
2015-12-23

Uprzejmie informuję, że w dniu 24.12 i 31.12.2015r biuro Izby będzie nieczynne.
Również pragnie Państwu złożyć życzenia.
Wspaniałych Świąt Bożego Narodzenia
spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze,
samych szczęśliwych dni w nadchodzącym roku
oraz szampańskiej zabawy sylwestrowej

życzą pracownicy biura BOIA
(MT)


Zmiany w wykazach od 1 stycznia - opracowane przez DATUM wg projektu obwieszczenia
2015-12-21

DATUM opracowało zmiany w wykazach leków refundowanych,
które będą obowiązywać od 1 stycznia 2016r
na podstawie projektu zmian ogłoszonego przez Ministerstwo Zdrowia.

Opracowanie DATUM udostępniło na swojej stronie internetowej:
www.datum.pl
(JB)Rozporządzenie w sprawie uwidaczniania cen
2015-12-17

W Dzienniku Ustaw z 15 grudnia 2015r poz.2121
ogłoszono rozporządzenie Ministra Rozwoju
w sprawie uwidaczniania cen.

Fragmenty:

§ 7. Wymogu uwidaczniania cen jednostkowych nie stosuje się do:
(...)
4) produktów leczniczych w rozumieniu art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.3)).
(...)
§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

( Art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne:
produktem leczniczym – jest substancja lub mieszanina substancji, przedstawiana jako posiadająca właściwości zapobiegania lub leczenia chorób występujących u ludzi lub zwierząt lub podawana w celu postawienia diagnozy lub w celu przywrócenia, poprawienia lub modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu poprzez działanie farmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne;)

Rozporządzenie pochodzące ze strony ISAP - w załączniku.
(JB)


Leki dla Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi lub Zasłużonego Dawcy Przeszczepu
2015-12-11

W Dzienniku Ustaw z 10 grudnia 2015r poz.2098
opublikowano tekst jednolity rozporządzenia Ministra Zdrowia
w sprawie wykazu leków
dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł
„Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi”
lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”

warto zwrócić uwagę na podane przy wymienionych lekach
numery EAN.

W/w Dziennik Ustaw pochodzący ze strony http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2015
znajduje się w załączniku.
(JB)Pani mgr farm. Magdalena Baścik nowym Prezesem BORA
2015-12-07

W sobotę 5 grudnia 2015r odbył się Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy Beskidzkiej Okręgowej Izby Aptekarskiej.

Nowym Prezesem Beskidzkiej Okręgowej Rady Aptekarskiej
została wybrana
Pani mgr Magdalena Baścik.

Składamy wielkie podziękowania za dwie kadencje działalności
ustępującego Prezesa
Pana dr Kazimierza Kowalczyka.

A Pani Prezes życzymy dużo sił, energii i zapału
w pełnieniu nowej - wcale nie łatwej - funkcji.
Wszelkiej pomyślności !

Szczegóły dotyczące Zjazdu będą w najbliższym naszym Biuletynie,
który niedługo każdy członek naszej Izby otrzyma do domu.
W najbliższym czasie też zaktualizujemy skład organów BOIA na naszej stronie.
(JB)


Mistrzostwa w Narciarstwie Alpejskim - 20 luty 2016r.
2015-12-02

Szanowni Państwo,
Dolnośląska Izba Aptekarska szykuje się do kolejnych Mistrzostw w Narciarstwie Alpejskim - Karpacz 2016.
Szczegóły w załącznikach.
(BW)


Ustawa o produktach biobójczych wprowadza repelenty do Prawa farmaceutycznego
2015-12-01

Dziennik Ustaw z dnia 20 listopada 2015 r. poz. 1926
Ustawa z dnia 9 października 2015 r.
o produktach biobójczych

Fragmenty:

„ Zmiany w przepisach obowiązujących

Art. 47. W ustawie z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.7))
w art. 72 w ust. 5 po pkt 7 dodaje się przecinek i dodaje się pkt 8 w brzmieniu:
„8) produktami biobójczymi służącymi do utrzymywania higieny człowieka oraz repelentami lub atraktantami służącymi w sposób bezpośredni lub pośredni do utrzymywania higieny człowieka”.”

Teraz przepis brzmi (fragment Prawa farmaceutycznego):

Art. 72. ust.1. Obrót hurtowy produktami leczniczymi, z zastrzeżeniem ust. 8 pkt 2, mogą prowadzić wyłącznie hurtownie farmaceutyczne.
(...)
ust.5. Hurtownie farmaceutyczne mogą również prowadzić obrót hurtowy:
(...)
7) środkami dezynfekcyjnymi stosowanymi w medycynie – spełniającymi wymagania określone w odrębnych przepisach,
8) produktami biobójczymi służącymi do utrzymywania higieny człowieka oraz repelentami lub atraktantami służącymi
w sposób bezpośredni lub pośredni do utrzymywania higieny człowieka”.
(...)
Art. 86.
(...)
8. W aptekach ogólnodostępnych na wydzielonych stoiskach można sprzedawać produkty określone w art. 72 ust. 5 posiadające wymagane prawem atesty lub zezwolenia, pod warunkiem że ich przechowywanie i sprzedaż nie będą przeszkadzać podstawowej działalności apteki.
(JB)Komunikat SANOFI - będzie brakować insulin INSUMAN
2015-11-30

W załączniku:
komunikat SANOFI o spodziewanych ograniczeniach dostaw do Polski insulin INSUMAN.
(JB)


Rozporządzenie w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne
2015-11-26

W Dzienniku Ustaw z dnia 26 listopada 2015r
poz.1971 zostało opublikowane

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA
z dnia 28 października 2015 r.
w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne.

Jest zbliżone do rozporządzenia w sprawie recept lekarskich.

W tym przypadku (§ 3. 1. 7.) dane dotyczące osoby uprawnionej:
a) imię i nazwisko,
b) numer prawa wykonywania zawodu osoby uprawnionej, o którym mowa w przepisach o zawodach pielęgniarki i położnej,
c) podpis.

W załączniku nr 4 jest przedstawiony sposób budowy numeru recepty "pielęgniarskiej" - fragmenty:

"Numer recepty, o którym mowa w § 3 ust. 5 rozporządzenia, jest zbudowany z dwudziestu dwóch cyfr, z których:

1) dwie pierwsze cyfry stanowią oznaczenie wersji wzoru recepty 03 – dla druków recept posiadających unikalne numery identyfikujące recepty przydzielone przez oddział wojewódzki Funduszu;

2) cyfry trzecia i czwarta stanowią identyfikator właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
(...)
4) cyfra dwudziesta pierwsza przyjmuje wartość:
a) „5” – dla recept na leki posiadające kategorię dostępności „Rp”, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne podlegające refundacji, ordynowane samodzielnie przez pielęgniarki
i położne,
b) „6” – dla recept na leki posiadające kategorię dostępności „Rp”, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne podlegające refundacji, ordynowane przez pielęgniarki i położne w ramach
realizacji zleceń lekarskich (kontynuacja);
(...)

W załączniku nr 6 jest wzór recepty "pielęgniarskiej".

§ 32. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
.................................
Zachęcamy do wnikliwego zapoznania się z rozporządzeniem, pomimo tego, że wydaje się znajome.

Należy też pamiętać, że wg Ustawy z dnia 11 września 2015 r.
o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej (...)
pielęgniarki i położne "mają prawo wystawiać recepty na leki, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe (...)" => komunikat z 08.11.2015r

W załączniku - rozporządzenie pochodzące ze strony http://dziennikustaw.gov.pl
(JB)


SUPLEMENTY DIETY- WSPÓLNA AKCJA 12 INSTYTUCJI
2015-11-26

Na stronach m.in.Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, Ministerstwa Zdrowia, Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych
i jeszcze innych znajduje się opis akcji informacyjnej skierowanej do konsumentów i mającej na celu przypomnienie o właściwościach suplementów diety - "suplementy diety nie leczą ani nie zapobiegają chorobom - są środkami spożywczymi, czyli żywnością. Nie są lekami."

Podany jest też adres internetowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego z wykazem zgłoszonych suplementów diety i innych produktów - można sobie sprawdzić, czy produkt opisany jako suplement diety rzeczywiście nim jest.
Opis akcji => www.gif.gov.pl
(JB)Zaproszenie na XXV Sympozjum Farmacji od 02 do 05 czerwca 2016 r.
2015-11-20

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy na XXV Sympozjum Farmacji, które odbędzie się w dniach od 02 do 05 czerwca 2016r. w Krapkowicach (ok. 30 km od Opola)
Hotel „Zamkowy Młyn” Krapkowice ul. Młyńska 3.
Szczegóły w załącznikach.
(BW)


Rozporządzenie w sprawie N, P i R - tekst jednolity
2015-11-18

W załączniku:
pochodzący ze strony dziennikustaw.gov.pl

Dziennik Ustaw z dnia 17 listopada 2015 r.
Poz. 1889
OBWIESZCZENIE ministra zdrowia
z dnia 28 października 2015 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje.
(JB)


Pismo MZ w sprawie wielkości opakowań tego samego leku
2015-11-18

W załączniku:
pismo Ministerstwa Zdrowia w sprawie wydawania na receptę refundowaną
leku SIOFOR 500mg:
zamiast 1 opakowanie po 90 tabletek - 3 opakowania po 30 tabletek.
(JB)


Nowe sympozjum szkoleniowe w systemie e-dukacja
2015-11-14

Szanowni Państwo,
Na portalu e-dukacja udostępnione zostało nowe szkolenie:
„Nowa postać farmaceutyczna bromku tiotropium do leczenia wziewnego pacjentów z POChP"
Szkolenie dostępne jest w ramach szkoleń ciągłych dla farmaceutów za 2 punkty szkoleniowe z puli punktów "miękkich" i certyfikowane przez Okręgową Izbę Aptekarską w Krakowie.
(BW)MZ - w sprawie wipisywania recept przez pielęgniarki i położne
2015-11-11

Na stronie Ministerstwa Zdrowia ukazała się:

11.11.2015
Informacja na temat kształcenia pielęgniarek i położnych w zakresie ordynowania leków i wypisywania recept
---
Wypisywanie recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne, a także kierowanie na badania diagnostyczne to nowe uprawnienia zawodowe pielęgniarek i położnych, wprowadzone, aby usprawnić funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej i ułatwić pacjentom dostęp do świadczeń zdrowotnych.

Nowe kompetencje zawodowe są uprawnieniem, które pielęgniarki i położne będą mogły realizować od 1 stycznia 2016 r. Nie są jednak obowiązkiem ani warunkiem wymaganym w ich codziennej pracy zawodowej.(...)
..............
Cała informacja znajduje się na stronie => www.mz.gov.pl
(JB)


Nowy wykaz leków zagrożonych brakiem dostępności
2015-11-10

W załączniku:
pochodzący ze strony ISAP:

Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia
z dnia 6 listopada 2015r poz.69

obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przypominamy:
otrzymywane z hurtowni kopie odmowy realizacji zamówień na produkty lecznicze zamieszczone w tym wykazie, należy zgłaszać do GIF.
(JB)


Przepisy dotczące wypisywania recept przez pielęgniarki
2015-11-08

Dziennik Ustaw z dnia 19 października 2015 r. Poz. 1640
Ustawa z dnia 11 września 2015 r.
o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw.

Fragmenty:

Art. 1. W ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1435, z późn.
zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:
(...)
3) w art. 15a:
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji pielęgniarka i położna posiadające dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo
lub położnictwo oraz pielęgniarka i położna posiadające tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa mają prawo wystawiać recepty na leki,
z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego niezbędne do kontynuacji leczenia, jeżeli ukończyły kurs specjalistyczny w tym zakresie.”;

Art. 9. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 2, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r (dotyczy gabinetu pomocy przedlekarskiej).

Dziennik Ustaw z dnia 29 października 2015 r. Poz. 1739
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 20 października 2015 r.
w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, wykazu środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wykazu wyrobów medycznych i wykazu badań diagnostycznych.

Rozporządzenie zawiera WYKAZ SUBSTANCJI CZYNNYCH ZAWARTYCH
W LEKACH, KTÓRE MOGĄ BYĆ ORDYNOWANE PRZEZ PIELĘGNIARKI
I POŁOŻNE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 15A UST. 1 USTAWY
Z DNIA 15 LIPCA 2011 R. O ZAWODACH PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ,
ORAZ NA KTÓRE PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE MAJĄ PRAWO WYSTAWIAĆ RECEPTY.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

W załącznikach:
w/w ustawa i rozporządzenie pochodzące ze strony ISAP.
(JB)


Bellergot, Milocardin - podlegają kontroli jak grupa IV-P
2015-11-03

W załączniku - komunikat GIF :

"KOMUNIKAT Nr 10/2015 GŁÓWNEGO INSPEKTORA FARMACEUTYCZNEGO z dnia 26 października 2015 r.
w sprawie nadzoru nad produktami leczniczymi Bellergot i Milocardin
w świetle ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

W związku z napływającymi zapytaniami w sprawie nadzoru nad produktami leczniczych Bellergot oraz Milocardin, zawierającmi w swoim składzie
m.in. fenobarbital poniżej przedstawiam stanowisko Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

Na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r., poz. 124, ze zm.) - fenobarbital został zaliczony do grupy IV-P substancji psychotropowych. W związku z tym produkty lecznicze Bellergot i Milocardin podlegają kontroli na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz przepisów wykonawczych.

Należy wskazać, że ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii nie przewiduje zwolnienia z nadzoru nad produktami leczniczymi zawierającymi środki odurzające lub substancje psychotropowe nawet w przypadku gdy są preparatami złożonymi."
............
(JB)


Vigantoletten - zmiana kategorii dostępności
2015-11-03

W załączniku:
decyzja URPL o zmianie kategorii dostępności
produktu leczniczego Vigantoletten
z "Rp" na "otc".
(JB)


IV Konkurs Nalewek Własnej Receptury
2015-11-02

Szanowni Państwo,
Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie wraz z Okręgową Izbą Lekarską w Krakowie mają przyjemność zaprosić członków zrzeszonych w wyżej wymienionych Izbach na IV edycję Konkursu Nalewki Własnej Receptury.
http://oia.krakow.pl/storage/nalewki2015.jpg
IV Konkurs Nalewek Własnej Receptury
Odbędzie się 4 grudnia 2015 r. w Muzeum Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum przy ul. Floriańskiej 25 w Krakowie. Początek o godzinie 18.00. Wstęp wolny.
Organizatorzy konkursu zapraszają zarówno do wzięcia udziału w rywalizacji, jak i do uczestnictwa w degustacji. Rosnąca popularność konkursu, o czym świadczą liczne zgłoszenia w roku ubiegłym pozwala przypuszczać, że kolejna IV Edycja Konkursu Nalewek Własnej Receptury będzie cieszyła się jeszcze większym zainteresowaniem. Liczymy, że podobnie jak w roku ubiegłym zgłoszenia napłyną do nas z całej Polski i będą sprzyjały dalszej integracji członków obu Okręgowych Izb.
W konkursie mogą wziąć udział jedynie nalewki, które nie są dostępne w sprzedaży komercyjnej. Dwie próbki nalewki w ilości po 200 ml należy dostarczyć do 3 grudnia 2015 r. do godz. 15.00 do siedziby Muzeum Farmacji w Krakowie, ale im wcześniej, tym lepiej! Liczba nalewek zgłaszanych do konkursu przez jednego uczestnika jest dowolna.
Uczestników konkursu prosimy o zapoznanie się i pobranie regulaminu oraz karty zgłoszeniowej konkursu - szczegóły w załącznikach.
(BW)


I Pływackie Mistrzostwa Polski Aptekarzy
2015-10-29

Szanowni Państwo,
w załącznikach przesyłamy szczegółowe informacje dotyczące organizowanych przez Okręgową Izbę Aptekarską w Olsztynie I Pływackich Mistrzostw Polski Aptekarzy, które odbędą się 21 listopada 2015 r. w Olsztynie.
(BW)


Pilne - dla aptek z terenu działania Małopolskiego WIF
2015-10-28

Na prośbę Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego zamieszczamy pilny komunikat dla aptek z terenu działania
Małopolskiego WIF => w załączniku.
Chodzi m.in. o pilne potwierdzenie do 29 października
aktualnego adresu e-mail i innych danych apteki.
(JB)Nowa platforma szkoleniowa przez internet
2015-10-28

Szanowni Państwo,
Okręgowa Izba Aptekarska w Białymstoku we współpracy z USP Zdrowie zaprasza do skorzystania z kolejnej możliwości szkoleń internetowych na nowej platformie szkoleniowej www.stworzonedlafarmaceuty.pl
Portal umożliwia zdobywanie wiedzy i podnoszenie kompetencji zawodowych oraz zdobywanie „miękkich” punktów edukacyjnych pod patronatem Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku.
Na chwilę obecną dostępne są dwa szkolenia: „Farmakoterapia chorób nosa i zatok przynosowych - wybrane zagadnienia” oraz „Leczenie chorób dolnego odcinka układu oddechowego".
Kilka kolejnych jest już przygotowywanych.
(BW)


Uprawnieni do otrzymywania bezpłatnych leków - nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej
2015-10-26

W załączniku pochodzący ze strony ISAP:
DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 23 października 2015 r.
Poz. 1692
USTAWA z dnia 11 września 2015 r.
o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Nowela wymienia wszystkich, którym "przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki o kategorii dostępności „Rp” lub „Rpz” oraz środki spożywcze specjalnego
przeznaczenia żywieniowego objęte decyzją o refundacji, dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”;
(JB)Nowy kurs na portalu e-dukacja
2015-10-26

Szanowni Państwo,
Na portalu e-dukacja udostępniony został nowy kurs:
„Interakcje leków roślinnych” obejmujący tematykę:
- Kompleksowość leku roślinnego, czynniki wpływające na aktywność, interakcje i działania niepożądane
- Dotychczas opisane interakcje i działania niepożądane leków roślinnych.
- Biodostępność witamin, makro- i mikroelementów, roślinne surowce rewitaminizujące i remineralizujące oraz ich interakcje z innymi lekami
- Alergeny roślinne
Kurs oferowany w ramach szkoleń ciągłych dla farmaceutów za 7 punktów szkoleniowych z puli punktów "TWARDYCH".
(BW)


Komunikat dla aptek z terenu działania Małopolskiego NFZ
2015-10-23

Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie
zamieściła na swoich stronach
pismo Narodowego Funduszu Zdrowia, Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego w Krakowie
oraz Przewodnik dla aptek i punktów aptecznych w zakresie rozliczeń refundacji aptecznej. Katalog błędów.
Link do strony OIA w Krakowie (komunikat z 23 października 2015):
=> oia.krakow.pl
(JB)


XIII Międzynarodowa Konferencja PTF 2-4 grudnia 2015r.
2015-10-23

Szanowni Państwo,
W imieniu Zarządu Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w XIII Międzynarodowej konferencji Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego, która odbędzie się w dniach 2 – 4 grudnia 2015 roku w warszawskim hotelu Radisson Blu Sobieski. Tematem przewodnim Konferencji będzie “Farmakoekonomika w zdrowiu publicznym”.
W załączeniu przesyłam katalog przedkonferencyjny i wstępny ramowy plan zjazdu.
Serdecznie zapraszam.
(BW)


Fałszywe recepty z terenu Bielska
2015-10-18

W załączniku:
pochodzące ze strony WIF Katowice wzory fałszywych recept z terenu Bielska na leki psychotropowe.
(JB)


Posiedzenie naukowo-szkoleniowe w dniu 14 listopada 2015r.
2015-10-16

Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska zaprasza na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się w sali wykładowej BOIA w Bielsku-Białej ul. 3 Maja 27/4a.
Termin: 14 listopada 2015r. (sobota) o godz. 9.00
Uczestnik szkolenia otrzyma 4 punkty edukacyjne "miękkie".
Tematy: "Niezależny farmaceuta - bezpieczny pacjent ", "Profesjonalny farmaceuta czyli jak połączyć wiedzę merytoryczną ze sprzedażą w aptece ".
Szczegóły w załączniku.
(BW)Szkolenie Aspekty prawne wykonywania zawodu farmaceuty i funkcjonowania aptek w Polsce
2015-10-16

Centrum Kształceń Prawniczych sp. z o.o. wraz z Kancelarią Kondrat i Partnerzy oraz Centrum Szkoleniowym FarmePra przy wsparciu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej ma zaszczyt zaprosić farmaceutów, właścicieli i kierowników aptek oraz studentów farmacji na praktyczne szkolenie z zakresu problematyki prawnej dotyczącej wykonywania zawodu farmaceuty i prowadzenia aptek w Polsce w dniu 21 listopada 2015r.
szczegóły w linku : => ckprawo.pl
(BW)
Deflegmin krople 7,5mg/ml - OTC
2015-10-13

W załączniku:
Decyzja URPL o zmianie kategorii dostępności produktu leczniczego
Deflegmin krople 7,5mg/ml
pozwolenie nr R/3688
z kategorii "Rp." na "OTC".
(JB)


GIF o dostępności leków w aptekach
2015-10-08

W załączniku:
informacja GIF o dostępności leków w aptekach.
(JB)


List otwarty Prezesa NRA
2015-10-07

Szanowni Państwo,
W załączniku przesyłamy list otwarty Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej Grzegorza Kucharewicza do Ryszarda Petru,Lidera Partii Nowoczesnej.
(BW)


Zaproszenie na Msza św. w Sosnowcu w dniu 18 października 2015r.
2015-09-29

Stowarzyszenie Farmaceutów Katolickich Polski serdecznie zaprasza na Mszę św. w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Sosnowcu (ul. Jagiellońska 2) w dniu 18 października (niedziela) 2015 r. o godz. 18:00.
Dorocznym zwyczajem msza św. połączona jest ze wspomnieniem świętych Kosmy i Damiana, patronów farmaceutów i lekarzy oraz Inauguracją Roku Akademickiego 2015/16 na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.
Liczymy na obecność farmaceutów, analityków medycznych, lekarzy, przedstawicieli innych zawodów medycznych, pracowników ŚUM oraz innych podmiotów i zakładów współpracujących z farmacją.
Drogim uczestnikom Mszy św. życzymy modlitewnego skupienia, wielu owoców i radości ze wspólnie przeżytej uroczystości religijnej oraz życzliwej pamięci i chęci przybycia na kolejne uroczystości, pielgrzymki i spotkania modlitewne gromadzące pracowników służby zdrowia, ich rodziny i przyjaciół.
Po mszy św. zapraszamy na ziołową herbatkę z Herbarium św.Franciszka i aptekarski kołocz w salce katechetycznej.
Informacje szczegółowe:
Piotr Klima, ZG SFKP (Stowarzyszenie Farmaceutów Katolickich Polski)
kom. 501-088-491 lub e-mail: klimafarm@wp.pl
(BW)


Życzenia z okazji Dnia Aptekarza
2015-09-25

Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Aptekarza
składamy wszystkim APTEKARZOM i FARMACEUTOM
najserdeczniejsze życzenia.
Wasz profesjonalizm, fachowość i troska o drugiego człowieka,
a także poświęcenie w pracy zasługują na słowa uznania i szacunku.
Życzymy zdrowia i wytrwałości w codziennej pracy,
satysfakcji z jej wykonywania oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.
Prezes wraz z Radą Aptekarską i pracownikami biura BOIA.
(BW)
Nowy wykaz leków zagrożonych brakiem dostępności
2015-09-24

W załączniku:
pochodzący ze strony ISAP:

Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 2015.47
Ogłoszony: 2015-09-11

obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2015r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
(JB)


Głosujemy na najlepsze fotografie zgłoszone do konkursu fotograficznego FotoFarm
2015-09-24

Szanowni Państwo,
15 września 2015 r. minął termin zgłaszania zdjęć do Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego Farmaceutów - FotoFarm. Do Śląskiej Izby Aptekarskiej wpłynęły w postaci cyfrowej oraz papierowej w sumie 104 zdjęcia od 30 uczestników z 12 Okręgowych Izb Aptekarskich (Białystok, Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Kraków, Łódź, Opole, Rzeszów, Szczecin, Wrocław, Zielona Góra).
Od 23 września 2015 r. publiczność ma możliwość wyboru najlepszego zdjęcia biorącego udział w konkursie FotoFarm przez „kliknięcie lajków” znajdujących się przy danej fotografii na stronie www.facebook.com/SlaskaIzbaAptekarska.
Zdjęcie, które do 8 października br. otrzyma największą ilość lajków, wygra w kategorii - nagroda publiczności.
Odrębne głosowanie przeprowadzi jury w siedzibie Śląskiej Izby Aptekarskiej, które również wyłoni laureatów do 15 października 2015 r. w 4 kategoriach (K1. "Apteka i aptekarz w obiektywie", K2. "Farmacja na świecie", K3. "Nie samą pracą żyje aptekarz" oraz K4. "Varia").
Serdecznie zapraszamy do głosowania.
(BW)


Przypomnienie o możliwości zakupu NAKLEJEK do APTEK
2015-09-16

Uprzejmie informujemy, że w siedzibie Izby są do nabycia naklejki z informacją,
że apteka ma podpisaną umowę z NFZ - cena za 1 szt. = 10 zł oraz wywieszki z informacją dla pacjenta o prawie korzystania poza kolejnością i o możliwości nabycia tańszych odpowiedników objętych refundacją - cena za 1 szt. = 2 zł.
(BW)Deflegmin kaps.75mg - OTC
2015-09-09

W załączniku:
Decyzja URPL o zmianie kategorii dostępności z Rp na OTC
leku Deflegmin kaps.o przedłużonym uwalnianiu 75mg.
(JB)


WIF Kraków - formularz do przesyłania odmów od 8 IX
2015-09-09

Na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Krakowie
zamieszczono informację dotyczącą przekazywania do WIF w Krakowie odmów realizacji zamówień od 8 września - formularz i nowy adres:

"Od dnia 08 września 2015r. powyższe dane należy zgłaszać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie:
wif.malopolska.pl w zakładce „Przejdź do formularza odmów” (https://wif.malopolska.uw.gov.pl/odmowa).

Zgłoszenia kierowane na dotychczasowy adres elektroniczny monitoring@wif.malopolska.pl nie będą przyjmowane."
............
Cały komunikat - w załącznikach.
Wejście na stronę z formularzem - w piśmie z drugiego załącznika.
(JB)


Zmarł dr n. farm. Stanisław VOGEL
2015-09-08

Szanowni Państwo,

Zmarł dr n. farm. Stanisław VOGEL - Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Izb Aptekarskich w 1991 r.
W I, II, III i IV kadencji członek Naczelnej Rady Aptekarskiej.
W latach 1991-1999 oraz 2003-2007 Prezes Gdańskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, a w latach 1999-2003 jej Wiceprezes.
W I i II kadencji Przewodniczący Komisji ds. Nauki i Szkolenia Naczelnej Rady Aptekarskiej
W IV kadencji pełnił funkcję Koordynatora Departamentu Wykonywania Zawodu i Rejestru Farmaceutów Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w czwartek 10 września br. w Elblągu:
godz. 9.30 – wystawienie zamkniętej trumny w Kościele p.w. Świętej Rodziny przy Alei Odrodzenia 13,
godz. 10.00 – msza św. żałobna w Kościele p.w. Świętej Rodziny przy Alei Odrodzenia 13
godz. 11.00 – pogrzeb na cmentarzu komunalnym “Dębica” (nowa część cmentarza) przy ul. Łęczyckiej 39. Orszak żałobny uformuje się przy Nowej Kaplicy na ww. cmentarzu. Ponieważ msza żałobna odbędzie się w kościele parafialnym, w Kaplicy Cmentarnej nie będzie nabożeństwa żałobnego.
Miejsce pochówku ś.p. dr Stanisława Vogla - sektor E II 7, nr rzędu 18, nr grobu 2.

Kontakt telefoniczny do Córki P. Beaty Vogel-Kluge tel. 605 725 656; e-mail: bkpoczta@onet.pl

Wyrazy współczucia dla Rodziny i znajomych.
(BW)


Zebrania przedwyborcze
2015-09-04

W związku z nadchodzącym Zjazdem Sprawozdawczo-Wyborczym
zostają zorganizowane zebrania przedwyborcze w poszczególnych rejonach.
Podajemy terminy zebrań:
1. Bielsko-Biała w dniu 18 września 2015r. o godz. 18:30;
2. Żywiec w dniu 22 września 2015r. o godz. 18:30;
3. Oświęcim w dniu 25 września 2015r. o godz. 18:30;
4. Cieszyn w dniu 29 września 2015r. o godz. 19:00;
5. Sucha Beskidzka w dniu 01 października 2015r. o godz. 18:30.
Dokładne miejsce spotkania z danego rejonu widnieje na zaproszeniu.
(BW)


Zmiany w wykazach od 1 września - opracowane przez DATUM wg projektu obwieszczenia
2015-08-26

DATUM opracowało zmiany w wykazach leków refundowanych,
które będą obowiązywać od 1 września
na podstawie projektu zmian ogłoszonego przez Ministerstwo Zdrowia.

Opracowanie DATUM udostępniło na swojej stronie internetowej:
www.datum.pl
(JB)PILNY KOMUNIKAT WIF - wysokie temperatury - uwaga na przechowywanie leków!
2015-08-07

Z uwagi na obecnie panujące warunki atmosferyczne, tj. bardzo wysokie temperatury, Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach ponownie przypomina o konieczności sprawdzania w momencie przyjmowania dostawy, warunków przechowywania oraz transportu produktów leczniczych i wyrobów medycznych, które są przedmiotem dostawy. Ponadto przypominamy, że zakazany jest obrót, a także stosowanie produktów leczniczych nieodpowiadających ustalonym wymaganiom jakościowym oraz produktami leczniczymi, w odniesieniu do których upłynął termin ważności. Jednocześnie informuję, o przepisach regulujących powyższe zagadnienie.

Cały komunikat wraz z odnośnikiem do odpowiednich przepisów,
znajduje się na stronie -> wif.katowice.pl
(BW)


PROTEST APTEKARZY TRWA !
2015-08-07

SZANOWNI PAŃSTWO,
PRZESYŁAM W ZAŁĄCZENIU KOMUNIKAT PREZESA NRA
PROTEST APTEKARZY TRWA !
Szczegóły w załączniku.
(BW)


Zgłoszenia o brakach do WIF Katowice od 31.07.2015r na formularzu
2015-07-31

Komunikat WIF Katowice:

Zgłoszenie do WIF

Informacje o brakach leków Rp., RpZ., Rpw., i LZ., (nie będących w wykazie MZ) a także środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych objętych refundacją
w co najmniej 3 hurtowniach
należy przesyłać do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach na adres:
sekretariat@wif.katowice.pl

Od dnia 31 lipca 2015 zgłoszenia o brakach leków należy wysłać korzystając z formularza, do którego odnośnik znajduje się poniżej.

FORMULARZ => wif.katowice.pl
......
(JB)


Dyżur PRAWNIKA
2015-07-31

W dniach 05 i 12 sierpnia 2015r. nie będzie dyżuru Prawnika
ze wzgledu na urlop wypoczynkowy.
Za utrudnienia przepraszamy.
(BW)
IV Żeglarskie Mistrzostwa Polski Aptekarzy - PLAKAT
2015-07-31

Szanowni Państwo,
z upoważnienia Prezesa Okręgowej Rady Aptekarskiej w Olsztynie Pana Romana Grzechnika, w załączeniu przesyłam plakat dotyczący IV Żeglarskich Mistrzostw Polski Aptekarzy. Jest to wersja aktualna plakatu.
Serdecznie zapraszam do zapoznania się z nową stroną internetową
KLUBU ŻEGLARSKIEGO „APTEKARZ”: www.kzaptekarz.pl
Na stronie znajdziecie Państwo wszelkie informacje na temat Klubu Żeglarskiego.
(BW)"FARMACJA 21. FARMACEUCI w OCHRONIE" - 11-12.09.2015r.
2015-07-30

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że w dniach 11-12 września 2015r. we Wrocławiu odbędzie się pierwsza edycja Kongresu Naukowego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego pt. "FARMACJA 21. FARMACEUCI w OCHRONIE ZDROWIA".
Szczegóły w załączniku i na stronie: www.farmacja21.pl
(BW)


Informacje ze spotkania w GIF i MZ
2015-07-24

Szanowni Państwo,
W załącznikach przekazujemy informacje ze spotkania w GIF w dniu 17 lipca 2015r. oraz ze spotkania z Ministrem Zdrowia w dniu 24 lipca 2015r.
Szczegóły w załącznikach.
(BW)


GIF - przekazywanie odmów - c.d. - komunikat 7/2015
2015-07-20

Data publikacji : 20.07.2015
KOMUNIKAT Nr 7/2015 GŁÓWNEGO INSPEKTORA FARMACEUTYCZNEGO z dnia 20 lipca 2015 r.
w sprawie obowiązku przekazywania Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu kopii odmowy realizacji zamówienia.

W związku z wejściem w życie dnia 12 lipca 2015 r. ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. 2015, poz. 788) oraz niektórych innych ustaw, od 12 lipca 2015 r. na podstawie art. 36z ust. 7 ustawy – Prawo farmaceutyczne istnieje obowiązek przekazywania do Głównego Inspektora Farmaceutycznego kopii odmowy realizacji zapotrzebowania na produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne określone w obwieszczeniu Ministra Zdrowia zawierającym wykaz produktów zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 78a ust. 14 ustawy – Prawo farmaceutyczne.

W celu realizacji ww. obowiązku uruchomiony został formularz zgłoszenia kopii odmowy realizacji zamówienia (formularz III), który pozwala na zbieranie informacji w sposób usystematyzowany i umożliwiający analizę otrzymanych danych.

Jednocześnie w odpowiedzi na uwagi użytkowników, podjęte zostały działania mające na celu uproszczenie sposobu obsługi formularza. Miedzy innymi zmieniono sposób podawania informacji o produkcie, którego dotyczy odmowa tj. zamiast wpisywania danych dotyczących produktu wystarczy wybrać produkt z listy. Rozszerzono także listę typów plików, które można załączać.

Uruchomiona została możliwość dodawania wielu produktów na jednym formularzu.

Ponadto został wprowadzony wymóg rejestracji apteki lub hurtowni w systemie. Rejestracja w systemie pozwoli na uniknięcie każdorazowego podawania danych zgłaszającego odmowę. Konieczne będzie podanie tylko:

danych hurtowni farmaceutycznej lub podmiotu odpowiedzialnego, który odmówił realizacji zamówienia,

załadowanie kopii pliku odmowy,

wybranie z listy produktu/produktów, których dotyczy odmowa,
wybranie z listy przyczyny odmowy lub w przypadku braku na liście stosownego wpisu, uszczegółowienie przyczyny poprzez wypełnienie pola „Inna przyczyna odmowy (uszczegółowienie)”.

W przypadku braku otrzymania pisemnej odmowy wystarczy zaznaczyć pole „Brak uzyskania odmowy realizacji zamówienia”. Wypełniając dane hurtowni farmaceutycznej, która przesłała odmowę wystarczy podać identyfikator z rejestru dostępnego na stronie: http://rhf.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/_layouts/15/RHF/glowna.aspx.

Instrukcja rejestracji w systemie i edycji swoich danych znajduje się pod adresem: https://www.gif.gov.pl/bip/formularze/422,Instrukcja-rejestracji-uzytkownika-w-celu-przeslania-odmowy-realizacji-zamowieni.html

W związku z sygnałami o problemach z ustaleniem identyfikatora apteki lub hurtowni farmaceutycznej w odpowiednich rejestrach, przygotowaliśmy instrukcję wyszukiwania tego identyfikatora dostępną pod adresem: https://www.gif.gov.pl/bip/formularze/421,Instrukcja-wyszukiwania-identyfikatora-AptekiHurtowni-w-rejestrze-Aptek-i-Hurtow.html.

Informujemy, że prace usprawniające mechanizm zgłaszania odmów do Głównego Inspektora Farmaceutycznego są nadal prowadzone i będą Państwo informowani o dalszych działaniach w tym zakresie.
............
link do komunikatu -> www.gif.gov.pl
w załączniku - oryginał komunikatu.
(JB)


Sprawozdanie ze zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego za I półrocze do 31 lipca
2015-07-20

Przypominamy - do końca lipca należy przekazać do GIOŚ sprawozdanie o masie zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektronicznego za okres od stycznia do czerwca 2014r
na adres:
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa
Wzór formularza do wypełnienia jest
w załączniku oraz
na stronie GIOŚ => www.gios.gov.pl :
-> gospodarka odpadami -> sprawozdanie obowiązujące od I półrocza 2009 -> zbierający zużyty sprzęt -> pobierz sprawozdanie
(JB)


Zgłaszanie braków c.d.
2015-07-16

Uzupełnienie Pani dr Lucyny Bułaś z WIF Katowice - sekcja Bielsko-Biała
do naszego poprzedniego komunikatu:

"Proszę zwrócić uwagę, że do WIF kierowane są pisemne informacje wówczas gdy faktycznie nie można zrealizować zamówienia na lek objęty refundacją w co najmniej w dwóch hurtowniach farmaceutycznych a w aptece mamy receptę na ten lek. Dokładnie tłumacząc, nie jesteśmy w stanie zrealizować recepty dla konkretnego pacjenta. Dodatkowo w przesłanej informacji musi być podana przyczyna odmowy realizacji zamówienia przez hurtownię. Jednocześnie korespondencja ta przechowywana jest w aptece przez okres trzech lat. "
......
(JB)
Zgłaszanie braków w dostępności leków
2015-07-14

Na podstawie komunikatów
zamieszczonych wcześniej na naszej stronie 11 VI, 9 VII i 13 VII 2015r
podpowiadamy:

Z komunikatu GIF:

"(...) obowiązek przekazywania do Głównego Inspektora Farmaceutycznego kopii odmowy realizacji zapotrzebowania na produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne określone w obwieszczeniu Ministra Zdrowia zawierającym wykaz produktów zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 78a ust. 14 ustawy – Prawo farmaceutyczne."

- czyli do GIF wysyłamy kopie odmowy realizacji zapotrzebowania na leki z wykazu produktów zagrożonych brakiem dostępności
na formularzu -> www.gif.gov.pl/bip/formularze

a do WIF :

"Wszelkie braki w dostępności produktu leczniczego wydawanego na receptę, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego objętych refundacją, zgodnie z art. 95a ust. 1 ustawy – Prawo farmaceutyczne, należy zgłaszać w formie pisemnej lub w formie elektronicznej właściwemu wojewódzkiemu inspektorowi farmaceutycznemu."

- na odpowiednie adresy :

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach
40-074 Katowice, ul. Raciborska 15
e-mail : sekretariat@wif.katowice.pl

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Krakowie
31–011 Kraków; Plac Szczepański 5
monitoring@wif.malopolska.pl

"w temacie wiadomości proszę wpisać – Braki leków, umożliwi to sprawny nadzór nad przesyłanymi informacjami" -> jest to fragment komunikatu
Małopolskiego WIF -
cały komunikat - w załączniku.
(JB)Komunikat nr 6/2015 GIF
2015-07-13

Szanowni Państwo,
w sprawie obowiązku przekazywania Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu kopii odmowy realizacji zamówienia oraz w sprawie obowiązku zgłaszania braków w dostępności do produktu leczniczego, wyrobu medycznego lub środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego objętych refundacją właściwym wojewódzkim inspektorom farmaceutycznym, szczegóły : => www.gif.gov.pl
(BW)


Obwieszczenie MZ z dnia 12 lipiec 2015r.
2015-07-13

Szanowni Państwo,
DZ. URZ. Min. Zdr. 2015.33 Ogłoszony: 2015-07-12
obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 12 lipca 2015r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Szczegóły w załączniku.
(BW)


Artykuł pod tytułem "Rządy silniejszego"
2015-07-10

Szanowni Państwo,
Przesyłamy link do artykułu pod tytułem „Rządy silniejszego” prezesa NRA Grzegorza Kucharewicza w najnowszym wydaniu „Aptekarza Polskiego” :
=> www.aptekarzpolski.pl
(BW)GIF - komunikat 5/2015 o przekazywaniu kopii odmowy realizacji zamówienia
2015-07-09

Data publikacji : 09.07.2015
KOMUNIKAT Nr 5/2015 GŁÓWNEGO INSPEKTORA FARMACEUTYCZNEGO
w sprawie obowiązku przekazywania Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu kopii odmowy realizacji zamówienia

W związku z wejściem w życie w dniu 12 lipca 2015 r. ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. 2015 r. poz. 788) oraz niektórych innych ustaw, Główny Inspektor Farmaceutyczny informuje, iż od 12 lipca 2015 r., na podstawie art. 36z ust. 4 ustawy – Prawo farmaceutyczne, apteki ogólnodostępne, punkty apteczne, podmioty prowadzące apteki szpitalne, apteki zakładowe, działy farmacji szpitalnej oraz hurtownie farmaceutyczne mają obowiązek składania zamówień na zapotrzebowanie produktów leczniczych o kategorii dostępności Rp, Rpz, Rpw oraz Lz, a także środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych objętych refundacją, w formie pisemnej albo w formie dokumentu elektronicznego doręczanego środkami komunikacji elektronicznej. (...)
.........
Cały komunikat - w załączniku.
(JB)


IV ŻEGLARSKIE MISTRZOSTWA POLSKI APTEKARZY
2015-07-09

Informujemy, że Okręgowa Izba Aptekarska w Olsztynie organizuje w dniach 3 - 6 września 2015 r. IV ŻEGLARSKIE MISTRZOSTWA POLSKI APTEKARZY. Regaty odbędą się tak jak przed rokiem w Wilkasach koło Giżycka nad jeziorem Niegocin.
Szczegóły w załącznikach.
(BW)


Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii - nowelizacja
2015-06-29

Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw została opublikowana
w Dzienniku Ustaw z dnia 24 czerwca 2015 - poz.875.

Nowelizacja wchodzi w życie 1 lipca 2015r (za wyjątkami wymienionymi na końcu ustawy).

- w załączniku 1 - wybrane fragmenty nowelizacji,
- W załączniku 2 - tekst nowelizacji ze strony dziennikustaw.gov.pl, - należy koniecznie przeczytać !

Zmiany to m.in.:
- poszerzone wykazy grup I-N, I-P, II-P, IV-P.
M.in. do grupy IV-P dodano :
- zaleplon (preparaty Morfeo, Sonata, Zaleplon Richter),
- zopiklon (preparaty Dobroson, Imovane, Senzop)
i inne nie wymienione a zawierające te substancje.

Inne fragmenty nowelizacji:

Art. 3. W ustawie z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.4)) wprowadza się następujące zmiany:
2) po art. 71 dodaje się art. 71a w brzmieniu:
(...);
„Art. 71a. 1. Obrót detaliczny produktami leczniczymi zawierającymi w składzie substancje o działaniu psychoaktywnym, określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 5, posiadającymi kategorię dostępności „wydawane bez przepisu lekarza – OTC”, mogą prowadzić wyłącznie apteki ogólnodostępne i punkty apteczne.
2. Wydawanie z aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych produktów leczniczych, o których mowa w ust. 1, w ramach jednorazowej sprzedaży, podlega ograniczeniu ze względu na maksymalny poziom zawartości
w nich określonej substancji o działaniu psychoaktywnym niezbędny do przeprowadzenia skutecznej terapii w dopuszczalnym okresie bezpiecznego leczenia dla jednej osoby, z wyłączeniem produktów leczniczych wydawanych
z przepisu lekarza.
3. Farmaceuta i technik farmaceutyczny odmawia wydania produktu leczniczego, o którym mowa w ust. 1 lub 2, osobie, która nie ukończyła 18. roku życia, lub jeżeli uzna, że może on zostać wykorzystany w celach pozamedycznych lub spowodować zagrożenie dla zdrowia i życia.
4. Wydając produkt leczniczy, o którym mowa w ust. 1 lub 2, farmaceuta lub technik farmaceutyczny informuje, że wydawany produkt leczniczy zawiera substancję psychoaktywną, i podaje pacjentowi informację na temat sposobu
dawkowania oraz o możliwych zagrożeniach i działaniach niepożądanych związanych ze stosowaniem tego produktu leczniczego.
5. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wykaz substancji o działaniu psychoaktywnym oraz maksymalny poziom ich zawartości w produkcie leczniczym, niezbędny do przeprowadzenia skutecznej terapii w dopuszczalnym okresie bezpiecznego leczenia dla jednej osoby, stanowiący ograniczenie w wydawaniu produktów leczniczych w ramach jednorazowej sprzedaży, mając na uwadze ochronę zdrowia publicznego oraz bezpieczeństwo i skuteczność stosowania produktów leczniczych, a także sposób ich dawkowania.”;
(...)
Art. 8. 1. Produkt leczniczy, o którym mowa w art. 71a ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 3, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, przekraczający określony w przepisach wydanych na podstawie art. 71a ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 3, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, maksymalny poziom zawartości substancji o działaniu psychoaktywnym,
wprowadzony do obrotu przed dniem 1 stycznia 2017 r., jest wydawany z aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych w ilości do jednego opakowania danego produktu w ramach jednorazowej sprzedaży.
2. Do dnia 31 grudnia 2016 r. w ramach jednorazowej sprzedaży wydaje się z aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych nie więcej niż jedno opakowanie danego produktu leczniczego zawierającego w składzie pseudoefedrynę, dekstrometorfan lub kodeinę, posiadającego kategorię dostępności „wydawane bez przepisu lekarza – OTC”.
3. Farmaceuta i technik farmaceutyczny odmawia wydania produktu leczniczego, o którym mowa w ust. 1 i 2, osobie,
która nie ukończyła 18. roku życia, lub jeżeli uzna, że może on zostać wykorzystany w celach pozamedycznych lub spowodować zagrożenie dla zdrowia i życia.(...)
............................
(JB)

Zmiany w wykazach od 1 lipca - opracowane przez DATUM wg projektu obwieszczenia
2015-06-24

DATUM opracowało zmiany w wykazach leków refundowanych,
które będą obowiązywać od 1 lipca,
na podstawie projektu zmian ogłoszonego przez Ministerstwo Zdrowia.

Opracowanie DATUM udostępniło na swojej stronie internetowej:
www.datum.pl
(JB)Nowy kurs na portalu e-dukacja
2015-06-24

Szanowni Państwo,
Na portalu e-farmacja udostępniony został nowy kurs:
"Nutraceutyki, suplementy diety i witaminy. Znaczenie w profilaktyce i leczeniu chorób cywilizacyjnych" - upoważnia do zdobycia 7 punktów szkoleniowych z puli punktów "twardych”
(BW)

Prawo farmaceutyczne - nowelizacja
2015-06-11

W Dzienniku Ustaw z dnia 11 czerwca 2015 poz. 788
opublikowano
ustawę z dnia 9 kwietnia 2015r
o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw.

Wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia,
z wyjątkami ogłoszonymi na końcu dokumentu,
które zaczną obowiązywać od 01.01.2017r.

Fragmenty:

Art.36z Prawa farmaceutycznego:

"4. Podmioty uprawnione do obrotu detalicznego produktami leczniczymi, przedsiębiorcy zajmujący się obrotem hurtowym produktami leczniczymi i podmioty prowadzące jednostki, o których mowa w art.36g ust.1 pkt 18 lit.b,
składają zamówienie na zapotrzebowanie, o którym mowa w ust. 1, w odniesieniu do produktów leczniczych o kategorii dostępności, o której mowa w art. 23a ust. 1 pkt 2–5, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia
żywieniowego i wyrobów medycznych objętych wykazem określonym w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, w formie pisemnej albo w formie dokumentu elektronicznego doręczanego środkami komunikacji elektronicznej.

5. Odmowa realizacji zamówienia, o którym mowa w ust. 4, następuje niezwłocznie, w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego doręczanego środkami komunikacji elektronicznej.

6. Odmowa realizacji zamówienia, o którym mowa w ust. 4, w zakresie produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych objętych wykazem określonym
w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, zawiera uzasadnienie.

7. Kopia odmowy realizacji zamówienia, o którym mowa w ust. 4, w zakresie produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych objętych wykazem, o którym mowa w art. 78a ust. 14, podmiot składający zamówienie przekazuje niezwłocznie Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu. (...)"

W art.78a Prawa farmaceutycznego:

"14. Minister właściwy do spraw zdrowia, na podstawie informacji przekazywanych przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego, gromadzonych w Zintegrowanym Systemie Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi lub innych informacji dotyczących dostępności do produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia
żywieniowego lub wyrobów medycznych, uwzględniając dynamikę obrotu, ogłasza co najmniej raz na 2 miesiące, w drodze obwieszczenia, wykaz produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia
żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.(...)"

„Art. 86a. Zakazane jest zbywanie produktów leczniczych przez aptekę ogólnodostępną lub punkt apteczny hurtowni farmaceutycznej, innej aptece ogólnodostępnej lub innemu punktowi aptecznemu.”;

„Art. 95a. 1. W przypadku, gdy podmiot prowadzący aptekę, punkt apteczny lub dział farmacji szpitalnej, nie może wykonać obowiązku zapewnienia dostępu do:
1) produktu leczniczego wydawanego na receptę,
2) środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, o których mowa w wykazie określonym w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
– jest obowiązany w ciągu 24 godzin poinformować o tym za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi właściwego miejscowo wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, który
ustala przyczyny braku tego dostępu."

Cały tekst nowelizacji, pochodzący ze strony http://dziennikustaw.gov.pl/
znajduje się w załączniku.
(JB)


GIF uchyla decyzję z 2013r dotyczącą Ketoconazolu HASCO
2015-06-10

W załączniku:
Decyzja GIF z dnia 8 czerwca 2015r
uchylająca decyzję 39/ZW/2013
zakazującą wprowadzenia do obrotu Ketokonazolu HASCO
z powodu zbyt dużego ryzyka doustnego stosowania leku w grzybicach
w stosunku do korzyści.

Obecna decyzja ma związek z koniecznością stosowania ketokonazolu
u pacjentów z inną jednostką chorobową.

Szczegóły w załączniku.
(JB)URPL - projekty monografii narodowych do Suplementu 2015 FP X
2015-06-10

Aktualności ze strony URPL:

Informacja Prezesa Urzędu z dnia 8.06.2015 r. o projektach monografii narodowych do Suplementu 2015 FP X
2015-06-08

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych informuje,
że w przygotowywanym do publikacji Suplemencie 2015 do Farmakopei Polskiej wydanie X w dziale „Monografie narodowe”, planowana jest publikacja niżej wymienionych monografii narodowych, tj. nieposiadających odpowiedników w Farmakopei Europejskiej:

Aqua Calcis
Calcii oxidum
Coffeinum et natrii benzoas
Crataegi tinctura
Gargarisma prophylacticum
Iodoformium

Projekty powyższych monografii dostępne są w Departamencie Farmakopei (ewa.leciejewicz@urpl.gov.pl lub maja.bialobrzeska@urpl.gov.pl).

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
/-/ Grzegorz Cessak
......
(JB)Wzór legitymacji Zasłużonego Dawcy Przeszczepu
2015-06-02

W załączniku:
pochodzące ze strony http://dziennikustaw.gov.pl

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie odznak „Dawca Przeszczepu” i „Zasłużony Dawca Przeszczepu”,
Dziennik Ustaw z 2 czerwca 2015r, poz. 755.

W rozporządzeniu jest również wzór legitymacji
"Zasłużony Dawca Przeszczepu".
(JB)


Farmakopea Polska X w siedzibie BOIA
2015-06-01

Szanowne Koleżanki i Koledzy,
Nasza Izba zakupiła dwutomowy egzemplarz Farmakopei Polskiej X.
Jest ona dostępna do przeglądania na miejscu w siedzibie BOIA.
Zachęcamy członków naszej Izby, którzy nie mają dostępu do tego
wydania Farmakopei, a chcą z niego skorzystać - do wizyty w Izbie.
(BW)


Po co nam Biuletyn ?
2015-05-31

W ostatnich dniach wszyscy członkowie BOIA otrzymali kolejny numer Biuletynu BOIA.

Pomimo tego, że nie jest to pismo do czytania w celach relaksacyjnych,
jednak zachęcamy - nie traktujmy Biuletynu jak poczty z kolejną ulotką reklamową, której się nawet nie otwiera.

Biuletyn to wydawnictwo informacyjne.
Zawarte w nim treści są związane z naszą pracą i w jakimś momencie mogą się przydać.
Biuletynu nie trzeba - jeśli ktoś nie ma cierpliwości - czytać "od deski do deski". Warto jednak przynajmniej zorientować się, jakimi problemami zajmuje się nasza Izba, Naczelna Izba Aptekarska,
a także, jakie nowe przepisy weszły w życie.
I w razie potrzeby sięgnąć do nich.

Opinie i propozycje odnośnie naszego Biuletynu można zgłaszać w Biurze naszej Izby - najlepiej e - mail.
(JB)Fałszywe recepty
2015-05-28

W załączniku:
ze strony WIF Katowice - wzory fałszywych recept
na Tramal, Alpragen i Poltram.
(JB)


Pismo Ministerstwa Zdrowia ws. przekazywania kopii recept
2015-05-26

W załączniku:
pismo Ministerstwa Zdrowia do Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej
w sprawie przekazywania kopii recept.
Chodzi o problem ze zmuszaniem aptek do przekazywania kopii recepty, jako warunku do otrzymywania niektórych leków.
(JB)


Link do artykułu na portalu rynekaptek.pl
2015-05-21

Szanowni Państwo,
Przesyłamy link do artykułu na portalu rynekaptek.pl - „Grzegorz Kucharewicz: ta ustawa już nadaje się do nowelizacji” :
=> rynekaptek.pl
Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z powyższym artykułem.
(BW)


PROTEST APTEKARZY TRWA ...
2015-05-19

Prośba do wszystkich farmaceutów o poparcie PROTESTU APTEKARZY,
na stronie Naczelnej Izby Aptekarskiej została zamieszczona informacja
w sprawie protestu przeciw reglamentacji leków.
PROTEST należy poprzeć szczegóły :
=> nia.org.pl

(BW)


Regionalna Konferencja Naukowo-Szkoleniowa 13 czerwiec 2015r.
2015-05-19

Serdecznie zaproszamy wszystkich farmaceutów na Regionalną Konferencją Naukowo-Szkoleniową organizowaną pod Patronatem Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, która odbędzie się 13 czerwca 2015r. w Hotelu Diament Arsenal Palace w Chorzowie
Temat konferencji : „OPIEKA FARMACEUTYCZNA W CHOROBACH UKŁADU MOCZOWO-PŁCIOWEGO”.
Czas trwania: 9:00 – 15:00
Punkty edukacyjne: 7 (5 „twardych” i 2 „miękkie”)
Udział w konferencji dla wszystkich farmaceutów jest BEZPŁATNY.
Szczegóły w załącznikach.
(BW)


III Międzynarodowa Konferencja Radiofarmaceutyczna w Łódzi 28-29.05.2015 r.
2015-05-18

Serdecznie zapraszamy na III Międzynarodową Konferecję
"Radiofaramceutyczną" w Łodzi w dniach 28-29 maja 2015r.
Szczegóły w załączniku.
(BW)
KONFERENCJA APTEKA XXI - WARSZAWA 2015-05-23
2015-05-18

Moda na Zdrowie, Moda na Farmację oraz Rzeczpospolita zapraszają na Ogólnopolską Konferencję Naukowo - Biznesową dla Farmaceutów, która odbędzie się 23 maja 2015 r. w Warszawie.
Uczestnikom Konferencji przysługują punkty edukacyjne, przyznawane przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Podczas Konferencji farmaceuci poznają aspekty medyczne opieki nad pacjentami z:
- Chorobami przewodu pokarmowego,
- Zespołem metabolicznym (cukrzyca, nadciśnienie i otyłość),
- Alergiami (oddechowymi, pokarmowymi, kontaktowymi),
oraz techniki psychologiczne i sprzedażowe, przydatne w pracy z pacjentami przy pierwszym stole.
WŚRÓD PRELEGENTÓW - pracownicy naukowi Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz ceniony trener biznesu: prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong, prof. dr hab. n. med. Jacek Muszyński, dr n. med. Andrzej Dąbrowski i Wojciech Haman.
AMBASADOREM KONFERENCJI jest profesor dr hab. n. med. Jerzy Woy-Wojciechowski.
PATRONI MERYTORYCZNYMI WYDARZENIA - Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne i Centrum Kształcenia Podyplomowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Nie może Państwa tam zabraknąć.
DLA PRENUMERATORÓW MODY NA ZDROWIE 50% RABATU NA UDZIAŁ W KONFERENCJI DLA DWÓCH OSÓB.
CENA UWZGLĘDNIAJĄCA RABAT TO 120 ZŁ NETTO + 23% VAT OD OSOBY.
Organizator wynegocjował również zniżkę w Hotelu Sofitel na pokoje hotelowe, z której uczestnicy Konferencji mogą skorzystać.
Hotel Sofitel kontakt: (22) 657 80 11.
ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W KONFERENCJI MOŻNA SKŁADAĆ PRZEZ FORMULARZ, ZAMIESZCZONY NA STRONIE WWW.APTEKAXXI.PL [2] LUB MAILEM KONFERENCJA@MODANAZDROWIE.PL.
RAMOWY HARMONOGRAM:
- 09.00-10.00 - rejestracja uczestników konferencji
- 09.00-18.00 - stoiska firm farmaceutycznych czynne od 10.00 do 18.30
- 10.00 - 10.10 - Powitanie - prof. dr hab. n. med. Jerzy Woy-Wojciechowski - Ambasador Konferencji i Adam Górczyński - redaktor naczelny Mody na Zdrowie i Mody na Farmację
- 10.10 - 10.15 - Prezentacja - PRZEDSTAWIENIE PARTNERÓW
- 10.15 - 11.00 - I wykład - ZESPÓŁ METABOLICZNY PLAGA NASZYCH CZASÓW - prof. dr hab. n.med. Zbigniew Gaciong
- 11.00 - 11.45 - II wykład - ROLA FARMACEUTY W ROZPOZNAWANIU STANÓW ZAGRAŻAJACYCH ZDROWIU I ŻYCIU ZE STRONY PRZEWODU POKARMOWEGO - prof. dr hab. n. med. Jacek Muszyński
- 11.45 - 12.00 - przerwa kawowa
- 12.00 - 12.45 - III wykład - CO WARTO WIEDZIEĆ PRZED I W TRAKCIE SEZONU ALERGICZNEGO - dr n.med. Andrzej Dąbrowski
- 12.45 - 13.30 - IV wykład - OPIEKA FARMACEUTYCZNA W WYBRANYCH JEDNOSTKACH CHOROBOWYCH - prof. dr hab. n. farm. Helena Makulska-Nowak
- 13.30 - 14.30 - LUNCH
- 14.30 - 15.00 - LEKI ZASTĘPCZE JAKO SPOSÓB ZWIĘKSZENIA PRZYCHODÓW APTEKI - przedstawiciel firmy MYLAN
- 15.00 - 15.30 - STREFA MIESZANA - Spotkania indywidualne oraz prezentacje firm - partnerów konferencji
- 15.30 - 16.30 - WARSZTATY INTERAKTYWNE - JAK UTRZYMAC KLIENTA W APTECE - Wojciech Haman - psycholog - trener biznesu
- 16.30 - 16.45 - Przerwa kawowa
- 16.45 - 18.00 - WARSZTATY - równoległe zajęcia warsztatowe w trzech grupach tematycznych
SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KONFERENCJI I WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE WWW.APTEKAXXI.PL [2]
(BW)


PROTEST APTEKARZY
2015-05-18

Szanowni Państwo,
Przesyłamy komunikat Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej Pana Grzegorza Kucharewicza z uprzejmą prośbą do wszystkich farmaceutów o poparcie PROTESTU APTEKARZY.
Szczegóły w załączniku.
(BW)
DZIEŃ FARMACEUTY - 14 maj 2015r.
2015-05-14

Z okazji Dnia Farmaceuty
składamy wszystkim FARMACEUTOM
najserdeczniejsze życzenia.
Wasz profesjonalizm, fachowość i troska o drugiego człowieka,
a także poświęcenie w pracy zasługują na słowa uznania i szacunku.
Życzymy zdrowia i wytrwałości w codziennej pracy, satysfakcji z jej wykonywania oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Rada Aptekarska i pracownicy biura BOIA.
(BW)


Artykuł Prezesa - Żądamy Równego Dostepu do Leków
2015-05-12

Szanowni Państwo,
Prosimy o zapoznanie się z artykułem Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej, który ukazał się w ostatnim numerze „Aptekarza Polskiego” nt. "Równego dostępu do leków".
Szczegóły w załaczniku.
(BW)Szkolenie naukowe w Lesznie w dniu 14 maja 2015r.
2015-05-08

W dniu 14 maja 2015r. (czwartek) o godz. 18:30 w Lesznie odbędzie się spotkanie naukowo-szkoleniowe.
Szczegóły w załączniku.
(BW)


KURS - 18 czerwca 2015r. - czwartek
2015-05-05

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie oraz Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie
serdecznie zapraszają na kurs nt.: "Zafałszowane leki i wyroby medyczne" w dniu 18 czerwca 2015r. (czwartek) o godz. 14:00.
Uczestnik szkolenia otrzyma 6 punktów "twardych".
Szczegóły w załączniku.
(BW)Mucofluid - ograniczenia stosowania u dzieci
2015-05-03

Szczegóły w załączniku pochodzącym ze strony URPL
(JB)


Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej
2015-05-03

W Dzienniku Ustaw z 29 kwietnia 2015r - poz. 581
ukazało się Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP
z dnia 8 kwietnia 2015 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W ustawie są m.in. przepisy dotyczące osób ze szczególnymi uprawnieniami
(rozdział 3, od art.43 - str 80)
- inwalidów wojennych i wojskowych,honorowych krwiodawców itd., dokumentów uprawniających,
zakresu uprawnień do bezpłatnych leków.

W załączniku:
Obwieszczenie pochodzące ze strony dziennikustaw.gov.pl
(JB)Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia
2015-05-03

W Dzienniku Ustaw z 30 kwietnia 2015r - poz. 594
opublikowane zostało Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP
z dnia 8 kwietnia 2015 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Ustawa dotyczy również suplementów diety (art.27),
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (art.24)
i zakazie ich reklamowania (art.25),
wód mineralnych (art.33).

W załączniku:
Obwieszczenie pochodzące ze strony dziennikiustaw.gow.pl
(JB)


Kodeina - ograniczenia stosowania u dzieci
2015-05-03

Informacja Prezesa Urzędu Rejestracji z dnia 27 kwietnia 2015 roku
w sprawie stanowiska Grupy Koordynacyjnej ds. Procedury Wzajemnego Uznania i Zdecentralizowanej dotyczącego wprowadzenia ograniczeń w stosowaniu kodeiny na kaszel i przeziębienie u dzieci.

Grupa Koordynacyjna ds. Procedury Wzajemnego Uznania i Zdecentralizowanej dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi (CMDh)przyjęła jednomyślnie nowe rozwiązania, mające na celu zminimalizowanie ciężkich działań niepożądanych, m.in. zaburzeń oddychania, dla leków zawierających kodeinę stosowanych w leczeniu kaszlu i przeziębienia u dzieci.

Nowe rozwiązania obejmują:
• Wprowadzenie przeciwwskazania dla stosowania kodeiny u dzieci do 12 roku życia. Oznacza to, że leki te nie mogą być stosowane u tej grupy pacjentów.
• Zastosowanie kodeiny na kaszel i przeziębienie nie jest zalecane dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami oddychania, które są w wieku od 12 do 18 lat.
Nowe ograniczenia wynikają z przeglądu danych przeprowadzonego przez Komitet ds. Oceny Ryzyka w Ramach Nadzoru Farmakoterapii (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee; PRAC). PRAC wziął pod uwagę fakt, że choć wywołane morfiną działanie może występować u pacjentów w każdym wieku, to proces przemiany kodeiny w morfinę w organizmie dzieci do 12 roku życia, jest zmienny i nieprzewidywalny, co naraża tę grupę pacjentów w większym stopniu na działania niepożądane. Dodatkowo, dzieci, u których już występują trudności z oddychaniem, mogą być bardziej narażone na tego rodzaju działania w przypadku stosowania kodeiny. PRAC zwrócił także uwagę, że kaszel i przeziębienie są to zazwyczaj samoograniczające się dolegliwości, a dowody na skuteczność działania leczącego kaszel kodeiny u dzieci są ograniczone.

Dodatkowo, poza ograniczeniami stosowania kodeiny u dzieci, wprowadzono także zakaz stosowania kodeiny niezależnie od wieku u osób, o których wiadomo, że ich organizm przetwarza kodeinę w morfinę szybciej niż jest to normalne (‘ultraszybki metabolizm’), oraz u matek karmiących piersią, ponieważ kodeina jest przekazywana dziecku wraz z mlekiem.

Ponieważ CMDh przyjęła rozwiązania zaproponowane przez PRAC jednomyślnie, zostaną one wprowadzone bezpośrednio zgodnie z ustalonymi terminami przez państwa członkowskie, w których leki te zostały dopuszczone do obrotu.
(...)
Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych
/-/ Grzegorz Cessak
...........
W załączniku:
komunikat Europejskiej Agencji Leków
(JB)


APEL gorąca PROŚBA
2015-04-29

Szanowni Państwo,
Kierujemy prośbę o jednorazowe przekazanie Jednego Złotego tzw. "Wdowiego
Grosza" na Fundację Budowy Pomnika - Apteki Jana Pawła II w Rybnik i Obiektu
Służby Zdrowia dla osób niepełnosprawnych.
Koleżanki i Koledzy! Przyjaciele i Czciciele Papieża św. Jana Pawła II.
Jeden "wdowi grosz" (1 złoty, 1 euro, 1 dolar, 1 frank), ofiarowany przez
nas, a zebrany przez wolontariuszy naszych aptek, hurtowni farmaceutycznych,
producentów leków,a także wszystkich ludzi dobrej woli - i przekazany na
konto naszej Fundacji - pozwoli wspólnie wybudować żywy Pomnik - Aptekę św.
Jana Pawła II - jako Dar Narodu Polskiego i Ludzi Wielkiego Serca dla
Człowieka Wszech Czasów - Naszego Papieża.
Będzie to piękna wizytówka Wszystkich Pracowników Zawodu Farmaceutycznego i
Całej Służby Zdrowia w Polsce i na świecie.
Za każdą "cegiełkę", "kamyczek", "ziarnko piasku" złożone na ten cel -
składamy serdeczne Bóg zapłać! Zależy nam, aby jak najwięcej miłośników i
przyjaciół Naszego Papieża miało swój udział w budowie tego obiektu.
Fundacja Budowa Pomnika - Apteki im. Jana Pawła II w Rybniku
Bank Pekao SA Rybnik Nr rachunku: 20 1240 4357 1111 0000 5313 9245
REGON: 240364220
NIP: 642-318-16-50
KRS: 0000048029
Za trud i poświęcenie składamy wszystkim ofiarodawcom i wolontariuszom -
najserdeczniejsze Bóg Zapłać!
Pamiętne słowa: Papieża Jana Pawła II "Nie lękajcie się! Niech zstąpi Duch
Twój i odnowi oblicze Ziemi, tej Ziemi" unoszące się codziennie z kopuły
pomnika na falach eteru (radio, telewizja) w najdalsze zakątki świata i Jego
błogosławieństwo - jest szczególnie potrzebne w dzisiejszych czasach
wszystkim ludziom na świecie.
(BW)


Nowe kursy na portalu e-farmacja.net
2015-04-28

Szanowni Państwo,
Na portalu e-farmacja.net udostępniony został nowy kurs:
"Zadania farmacji onkologicznej i rola jaką powinien w nich odgrywać farmaceuta" - upoważnia do zdobycia 2 punktów szkoleniowych
(tzw. punkty miękkie).
Kurs przeznaczony jest nie tylko dla farmaceutów szpitalnych, ale dla wszystkich zainteresowanych poruszanymi zagadnieniami.
(BW)
III INTERDYSCYPLINARNA KONFERENCJA NAUKOWA 20.06.2015r.
2015-04-27

Katedra i Zakład Medycyny i Epidemiologii Środowiskowej ŚUM w Katowicach zaprasza na III Interdyscyplinarną Konferencję Naukową z cyklu "W przestrzeni lęku i stresu" pt. "Zrozumieć drugiego człowieka. Empatia w medycynie i komunikacji społecznej", która odbędzie się w 20 czerwca 2015 r. o godz. 9.30 w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Karola i Antoniego Szafranków w auli przy ul. Powstańców Śląskich 27 w Rybniku.
Źródło informacji:
sites.google.com


PROTEST APTEKARZY
2015-04-21

Szanowni Państwo,
Przesyłamy komunikat Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej Pana Grzegorza Kucharewicza z uprzejmą prośbą do wszystkich farmaceutów o poparcie PROTESTU APTEKARZY.
Szczegóły w załączniku.
(BW)


PROTEST APTEKARZY
2015-04-20

Prosimy o zapoznanie się z protestem aptekarzy w sprawie równego dostępu do leków.
Link: nia.org.pl


Międzynarodowa Konferencja w dniach 11-12 czerwca 2015r.
2015-04-17

Katedra i Zakład Farmacji Stosowanej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, zaprasza na Międzynarodową Konferencję naukowo-szkoleniową na temat : "Farmacja dziś i jutro - teoria i praktyka" , która odbędzie się w dniach
11-12.06.2015r. w Lublinie.
Opłata dla pracowników aptek wynosi 250,00 zł i obejmuje wstęp na wszystkie wykłady, uzyskanie certyfikatu na punkty miękkie ( 2 punkty za każdy wykład - maksymalnie 20 punktów ), catering. Szczegóły na stronie internetowej; www.farmacjastosowana.umlub.pl
(MT)


Nowa książka Aptekarz i majoliki
2015-04-17

Zachęcamy do nabycia książki mgr farm. Iwony Dymarczyk pt. "Aptekarz i majoliki" O Mateuszu B. Grabowskim i jego krakowskiej kolekcji ceramiki aptecznej.
Szczegóły w załącznikach.
(MT)


Prezes URPL o ryzyku stosowania dużych dawek ibuprofenu
2015-04-16

Informacja Prezesa Urzędu
z dnia 15 kwietnia 2015 roku
w sprawie ibuprofenu i ryzyka zdarzeń sercowo-naczyniowych
przy stosowaniu dużych dawek produktu leczniczego

Prezes Urzędu uprzejmie informuje, że Komitet ds. Oceny Ryzyka Nadzoru Bezpieczeństwa Farmakoterapii EMA (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) ukończył przegląd danych, potwierdzając niewielkie zwiększenie ryzyka zdarzeń sercowo-naczyniowych, np. zawał serca, udar u pacjentów przyjmujących duże dawki ibuprofenu (dawki dobowe wynoszące 2 400 mg lub więcej). Z przeglądu danych wynika, że ryzyko związane ze stosowaniem dużych dawek ibuprofenu jest podobne do ryzyka stwierdzonego dla innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych, w tym dla inhibitorów COX-2 i diklofenaku. Należy unikać podawania dużych dawek ibuprofenu (2 400 mg na dobę lub większych) pacjentom z ciężkimi chorobami serca lub układu krążenia , np. niewydolność serca, zaburzenia czynności serca i układu krążenia, lub którzy przebyli zawał serca lub udar. Komitet zalecił odpowiednie uaktualnienie informacji zawartych w drukach informacyjnych.

Zalecenia PRAC zostaną przekazane do Grupy koordynacyjnej ds. procedury wzajemnego uznania i zdecentralizowanej leków stosowanych u ludzi (CMDh), która ustali obowiązujące stanowisko.

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Leczniczych
/-/ Grzegorz Cessak
.........................
Szczegóły w załączniku.(JB)


Konferencja 13-14 maj 2015r.
2015-04-14

Śląska Sieć Metropolitalna we współpracy z Miastem Gliwice zaprasza na Konferencję w dniach 13-14 maja 2015 r. w Centrum Edukacji i Biznesu „Nowe Gliwice”. Podczas konferencji zaprezentowane zostaną nowoczesne rozwiązania informatyczne oraz dobre praktyki w zakresie digitalizacji i informatyzacji placówek służby zdrowia, a także innowacje technologiczne, takie jak mobilne rozwiązania w praktyce lekarskiej, druk 3D w medycynie czy wirtualna rzeczywistość w rehabilitacji. W programie panele dyskusyjne, konsultacje, warsztaty i prelekcje. Swój udział w konferencji potwierdzili m.in.: Naczelna Izba Aptekarska, Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia.
W trakcie konferencji będzie możliwość konsultacji ze specjalistami w zakresie pozyskiwania środków unijnych dla jednostek ochrony zdrowia oraz prawa medycznego i farmaceutycznego.
Konferencji towarzyszyć będą Targi podmiotów działających w sektorze zdrowia, takich jak: producenci i dystrybutorzy sprzętu medycznego, oprogramowania dla placówek ochrony zdrowia, firmy farmaceutyczne.
Udział w konferencji jest bezpłatny, wymaga wyłącznie rejestracji online na stronie Konferencji.
Szczegółowe informacje o Konferencji znajdą Państwo na stronie: www.konferencjaith.pl oraz w załącznikach.
Patroni Merytoryczni: Śląski Uniwersytet Medyczny, Politechnika Śląska,
Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej -Curie Oddział w Gliwicach.
Szczegóły w załącznikach.
(BW)


FELIETON PREZESA NRA
2015-04-14

Zachęcamy do zapoznania się z felietonem Prezesa NRA dr Grzegorza Kucharewicza.
W załączniku link; aptekarzpolski.pl
(MT)


Sprzedaż wysyłkowa - rozporządzenie
2015-04-12

W załączniku:
pochodzące ze strony dziennikustaw.gov.pl
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA
z dnia 26 marca 2015 r.
w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych
Dziennik Ustaw z dnia 3 kwietnia 2015r poz.481.
(JB)


Nabór na specjalizację dla farmaceutów
2015-04-10

Szanowni Państwo,
Informacja dotycząca uruchomienia naboru na specjalizację dla farmaceutów w dziedzinie: farmacja apteczna przez Kolegium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Serdecznie zapraszamy.
Szczegóły w załączniku.
(BW)


IV Mistrzostwa Polski Aptekarzy
2015-04-07

Szanowni Państwo!
informujemy, że lista osób biorących udział w zawodach jest już zamknięta.
Do udziału w Mistrzostwach zgłosiło się 8 drużyn.
Losowanie drużyn z kolacją odbędzie się w piątek 17 kwietnia o godzinie 20:00. Bardzo prosimy o stawienie się w hotelu możliwie wcześniej, aby dopełnić wszelkich formalności.
Szczegóły w załączniku.
(BW)


Posiedzenie naukowo-szkoleniowe: 18 kwiecień 2015r. - sobota
2015-04-07

Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska zaprasza na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się w sali wykładowej BOIA w Bielsku-Białej ul. 3 Maja 27/4a.
Termin: 18 kwietnia 2015r. (sobota) o godz. 9.00
Uczestnik szkolenia otrzyma 6 punktów "miękkich".
Tematy: "Co w prawie piszczy...", "Apteki niezalezne mogą więcej".
Szczegóły w załączniku.
(BW)Fałszywe recepty
2015-04-06

W załączniku:
ze strony Śląskiego WIF - fałszywe recepty na Symbicort, Oxis, Seretide.
Informacja o fałszywych receptach.
(JB)Insuman - ograniczenie dostaw
2015-04-06

W załączniku:
pismo SANOFI-AVENTIS o spodziewanym czasowym ograniczeniu dostaw do Polski insulin INSUMAN.
(JB)


ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE
2015-04-02

" Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.
radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny
i wśród przyjaciół oraz wesołego "Alleluja"
życzy
dr n. farm. Kazimierz Kowalczyk
Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Bielsku-Białej
wraz z członkami Rady i pracownikami Biura BOIA.
(BW)


Ankieta pt. "Samorząd zawodowy farmaceutów w Polsce - ankieta"
2015-03-31

Szanowni Państwo,
W załączniku przesyłamy pismo Prezesa NRA dr Grzegorza Kucharewicza
w sprawie badań obejmujących ankietę pt. "Samorząd zawodowy farmaceutów w Polsce - ankieta"
Szczegóły w załączniku.
(BW)


Nowy kurs na portalu e-dukacja
2015-03-24

Szanowni Państwo,
Na portalu e-dukacja udostępniony został nowy kurs:
"Sympozjum szkoleniowe - Podstawy monitorowania i walidacji mikrobiologicznej w pracowni cytostatyków" - upoważnia do zdobycia 2 punktów szkoleniowych
(tzw. punkty miękkie).
Kurs przeznaczony jest nie tylko dla farmaceutów szpitalnych, ale wszystkich, którzy zainteresowani są zasadami pracy aseptycznej w procesie wytwarzania leków.
(BW)
Rozporządzenie w sprawie Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej
2015-03-22

W Dzienniku Ustaw z dnia 19 marca 2015 r.poz. 381
ukazało się
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA
z dnia 13 marca 2015 r.
w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej

które dotyczy przedsiębiorców prowadzących obrót hurtowy produktami
leczniczymi, z wyłączeniem produktów leczniczych weterynaryjnych, oraz pośredników w obrocie takimi produktami leczniczymi.

W załączniku:
rozporządzenie pochodzące ze strony ISAP
(JB)


W sobotę 21 marca - Zjazd BOIA
2015-03-17

Przypominamy Delegatom BOIA :

w sobotę 21 marca 2015r
o godz. 10.30
w siedzibie naszej Izby
odbędzie się Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy.
(JB)Projekt nowelizacji ustawy o izbach aptekarskich
2015-03-12

Fragmenty:

"1) tytuł ustawy otrzymuje brzmienie:
„Ustawa o zawodzie farmaceuty i izbach aptekarskich”;"

„Art. 8b. Skreślenie z rejestru farmaceutów następuje wskutek:
(...)
5) nieopłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż 12 miesięcy.”;

Art. 14j. 1. Farmaceuta odpowiedzialny za kierowanie apteką, punktem aptecznym lub hurtownią farmaceutyczną, zwany dalej „kierownikiem”, samodzielnie podejmuje decyzje w sprawach dotyczących kierowania apteką, punktem aptecznym lub hurtownią farmaceutyczną, wynikających z odrębnych przepisów i nie jest związany w tym zakresie poleceniami podmiotu prowadzącego aptekę, punkt apteczny lub hurtownię farmaceutyczną.
2. Kierownik wykonuje zawód na podstawie umowy o pracę.(...)

„Art. 18b. 1. Okręgowa rada aptekarska, w porozumieniu z właściwym konsultantem wojewódzkim do spraw farmacji oraz właściwym wojewódzkim inspektorem farmaceutycznym, dokonuje wizytacji i oceny wykonywania zawodu przez farmaceutę będącego członkiem okręgowej izby aptekarskiej."

Art. 44h. 1. Organizatorami szkolenia ciągłego, zwanymi dalej „organizatorami szkoleń ciągłych", mogą być:
1) Naczelna Izba Aptekarska oraz okręgowe izby aptekarskie;
2) jednostki szkolące.
...........
Cały projekt w załączniku.(JB)


Fałszywa recepta na Xarelto
2015-03-12

W załączniku:
wzór fałszywej recepty na Xarelto , który znajduje się na stronie
WIF Katowice.
(JB)


Ustawa refundacyjna - tekst jednolity
2015-03-12

Na stronie dziennikustaw.gov.pl
opublikowano :
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
Data ogłoszenia: 2015-03-12
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2015
Pozycja: 345
.........
(JB)


Prośba o 1% podatku
2015-03-12

Szanowne Koleżanki i Koledzy!
Zwracamy się z gorącą prośbą o przekazanie 1% podatku
na wsparcie procesu rehabilitacyjnego dla Krzysia.
To wnuczek naszej koleżanki jest chory na bardzo rzadką chorobę.
Wszystkim, którzy przyłączą się do wsparcia rehabilitacji Krzysia
serdecznie dziękujemy.
Szczegóły w załączniku.
(MT)IV Mistrzostwa Polski Aptekarzy
2015-03-10

Szanowni Państwo!
W związku z organizacją IV Mistrzostw Polski Aptekarzy w Piłce nożnej halowej
w załączeniu przesyłam komunikat oraz formularz zgłoszeniowy.
UWAGA:
Rezerwacja pokoi na IV Mistrzostwa Polski Okręgowych Izb Aptekarskich w Piłce Nożnej Halowej – Gniewino 2015 może odbywać się TYLKO za pośrednictwem Gdańskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej !!
Drodzy uczestnicy!! koszt całego pobytu dla osób towarzyszących to 450 zł od osoby dzieci do lat 13 - 220 zł za cały pobyt.
Serdecznie Zapraszamy!!
(BW)


OSTRZEŻENIE !
2015-03-10

Szanowni Państwo - OSTRZEŻENIE !
W związku z pojawieniem się w aptekach osób uzależnionych kradnących leki proszę uważać na pacjentów "kupujących" leki z pseudoefedryną.
"Pacjent" prosi najpierw o lek a następnie "wysyła" personel po strzykawki, kompresy czy ew. opatrunki wiedząc, że farmaceuta musi oddalić się od stanowiska. Potem rezygnuje z zakupów i wychodzi.
Okazuje się, że w czasie chwilowej nieobecności personelu osoba taka wyciąga blistry z tabletkami lub podmienia je na puste.
(BW)


Kongres w dniach 11-12 września 2015r.
2015-03-02

W dniach 11-12 WRZEŚNIA 2015 R. WE WROCŁAWIU odbędzie się pierwsza edycja Kongresu Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego FARMACJA 21. FARMACEUCI W OCHRONIE ZDROWIA.
Szczegóły w załącznikach
(BW)


Sprawozdanie o odpadach dla Urzędu Marszałkowskiego za 2014r do 15 marca
2015-03-01

Przypominamy (ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego):
Podmiot zobowiązany do sporządzania sprawozdań - zgodnie z art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - jest obowiązany sporządzić na formularzu zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, które jest obowiązany przekazać marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, odbierania odpadów komunalnych, zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.
Szczegóły => bip.slaskie.pl

Na samym końcu strony są adresy oraz wejście do wzoru sprawozdania - załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska.
(JB)


Sprawozdanie dla GIOŚ za II półrocze 2014 do 15 marca
2015-03-01

Przypominamy (ze strony Głównego Inspektora Ochrony Środowiska ):
Sprawozdanie o masie zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu należy przekazywać do GIOŚ w terminie do 31 lipca za okres od 1 stycznia do 30 czerwca i do dnia 15 marca za okres od 1 lipca do 31 grudnia każdego roku na adres:

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

Wzór sprawozdania => www.gios.gov.pl
(JB)


Kurs dla farmaceutów onkologicznych
2015-03-01

Ze strony Naczelnej Izby Aptekarskiej:

Szkolenie MasterClass Basic pod egidą Europejskiego Stowarzyszenia Farmaceutów Onkologicznych (ESOP).
Aktualności, 25 lutego 2015

Szanowni Państwo,
zapraszamy na drugą edycję jedynego w Polsce Szkolenia MasterClass Basic prowadzonego zgodnie z wymaganiami i pod egidą Europejskiego Stowarzyszenia Farmaceutów Onkologicznych (ESOP).

Kurs odbywać się będzie w dniach 22-25 kwietnia 2015r. w hotelu Karczyce w Kostomłotach kolo Wrocławia:

Szczegółowe informacje na www.psfo.org w zakładce przyszłe konferencje.
...........
(JB)Pielgrzymka do Fatimy - 25.04.2015r. do 02.05.2015r.
2015-02-26

Szanowni Państwo,
z upoważnienia Prezesa NRA przesyłamy w załączeniu
zaproszenie na pielgrzymkę do Fatimy.
Szczegóły w załączniku.
(BW)


Konferencja Naukowa 27-28 lutego 2015r.
2015-02-24

Serdecznie zapraszamy Koleżanki i Kolegów Farmaceutów oraz osoby interesujące się historią farmacji na Konferencję Naukową pt.: „ROZWÓJ APTEKARSTWA ŚLĄSKIEGO. Moda i styl w aptekach polskich ze szczególnym uwzględnieniem Śląska i jego specyfiki „
Termin: 27-28.02.2015 w Rudach k/Raciborza.
Szczegóły w załącznikach
(BW)


Nowe kursy i szkolenia dla farmaceutów
2015-02-23

Szanowni Państwo,
Na portalu e-dukacja udostępniono nowe kursy i szkolenia:
"Opieka farmaceutyczna w astmie oskrzelowej i przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POChP) - 10 punktów twardych
"Aktualny stan wiedzy o kaszlu suchym i jego leczeniu. Substancje lecznicze w leczeniu kaszlu nieproduktywnego" - 2 punkty miękkie
"Dekstrometorfan w leczeniu kaszlu nieproduktywnego. Wskazania do stosowania, zastosowanie kliniczne i bezpieczeństwo terapii" - 2 punkty miękkie
"Opieka farmaceutyczna nad pacjentem leczonym chemioterapeutycznie" - 2 punkty miękkie
(BW)
DATUM - zmiany w wykazach od 1 marca wg projektu MZ
2015-02-20

DATUM na swojej stronie udostępnia opracowanie zmian w wykazach leków refundowanych od 1 marca 2015 wg projektu Ministerstwa Zdrowia.
=> www.datum.pl
(JB)


Prezes URPL o zgłaszaniu działań niepożądanych
2015-02-15

Ze strony Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych:

Komunikat Prezesa Urzędu z 10 lutego 2015r
w sprawie zgłaszania niepożądanych działań produktów leczniczych

W ramach prowadzonej kampanii Lek bezpieczny, po ponad roku od wprowadzenia zmian do ustawy Prawo farmaceutyczne, Urząd Rejestracji uprzejmie przypomina, że obowiązek zgłaszania niepożądanych działań produktów leczniczych spoczywa obecnie nie tylko na lekarzach i farmaceutach, ale także na pielęgniarkach, położnych i technikach farmaceutycznych.

Możliwość bezpośredniego uczestnictwa w systemie nadzoru uzyskali pacjenci i ich opiekunowie, ratownicy medyczni i diagności laboratoryjni.

Pamiętając o poszerzeniu definicji niepożądanego działania leku należy zgłaszać reakcje niepożądane wynikające zarówno z prawidłowego jak i nieprawidłowego stosowania produktów, przypadki zatruć lekowych i przypadki powikłań będących wynikiem błędu w podaniu leku.

Nadzorem objęte są wszystkie produkty dopuszczone do obrotu w Polsce, a więc leki stosowane wyłącznie w lecznictwie zamkniętym, leki na receptę, w tym szczepionki, leki dostępne w sprzedaży odręcznej, leki stare i nowe, stosowane wyłącznie przez specjalistów i stosowane przez wszystkich pacjentów w powszechnych dolegliwościach.

Zdajemy sobie sprawę, że informacja o zmianach w prawie nie dotarła jeszcze do wszystkich.

Mając na celu podniesienie świadomości pacjentów i grup zawodowych zobowiązanych do uczestnictwa w monitorowaniu niepożądanych działań
leków Urząd Rejestracji przygotował kolejny krótki film przypominający podstawowe informacje na ten temat.
Można go obejrzeć na stronie Urzędu pod adresem: www.urpl.gov.pl.

Prezes Urzędu Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
/-/ Grzegorz Cessak
...............
=> www.urpl.gov.pl
(JB)


WIF Katowice o fałszywych receptach
2015-02-15

Na stronie WIF znajdują się fałszywe recepty, jakie pojawiły się ostatnio
na Fostex, Seretide Dysk i inne.
=> wif.katowice.pl -> Aktualności -> Bieżące informacje Śląskiego WIF.
(JB)


URPL o lekach, które zmieniły kategorię Rp na OTC
2015-02-03

W załączniku:
informacja Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych o lekach, które zmieniły kategorię "Rp" na "OTC":
- Aleric Deslo Active,
- Migea,
- Elofen,
- Meloxilek Activ,
- Otinum,
- Helicid Control,
- Rostil.
(JB)


KLUB ŻEGLARSKI "APTEKARZ"
2015-02-02

Szanowna Pani, Szanowny Panie
jako Prezes stowarzyszenia KLUBU ŻEGLARSKIEGO „APTEKARZ”, chciałbym poinformować, iż w dniu 27 listopada 2014r. stowarzyszenie zostało zarejestrowane w rejestrze stowarzyszeń w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Ponadto odbyło się już pierwsze posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia, na którym zostały podjęte następujące uchwały:
- uchwała w sprawie wysokości składki członkowskiej w 2015r.;
- uchwała w sprawie założenia i prowadzenia konta bankowego w Banku Pekao S.A. O/ Olsztyn;
- uchwała w sprawie przyjęcia wzoru deklaracji członkowskiej Stowarzyszenia;
- uchwała w sprawie utworzenia strony internetowej Stowarzyszenia;
- uchwała w sprawie ustalenia logo Stowarzyszenia i wzoru legitymacji członkowskiej Stowarzyszenia;
- uchwała w sprawie powołania Pani Mileny Bartnickiej do prowadzenia spraw prawno -rachunkowych Stowarzyszenia.
W związku z tym, serdecznie zapraszam do czynnego wspierania rozwoju żeglarstwa na terenie Warmii i Mazur i propagowania walorów żeglarstwa - w szczególności wśród farmaceutów, ich rodzin, jak i znajomych. W załączeniu znajduje się statut KLUBU ŻEGLARSKIEGO „APTEKARZ”, w którym przedstawione są jego cele, zadania i działania.
Jeśli wyraża Pani/Pan chęć czynnego udziału w realizacji celów stowarzyszenia i wspierania tej inicjatywy, w załączeniu znajduje się deklaracja członkowstwa, którą należy uzupełnić i przesłać na adres e-mail oiaols@ol.onet.pl lub olsztyn@oia.org.pl.
Jednocześnie chciałbym poinformować, że składka członkowska za 1 miesiąc wynosi 10 zł i podlega opłaceniu do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący na konto bankowe Stowarzyszenia o nr: 63 1240 5598 1111 0010 6128 7289. Osoby wstępujące do Stowarzyszenia uiszczają składkę w momencie złożenia deklaracji.
W przypadku jakichkolwiek pytań, proszę o kontakt pod nr tel. 89 534 06 81 lub o kontakt na ww. adresy e-mail.
Z poważaniem
mgr farm. Roman Jan Grzechnik
Prezes KLUBU ŻEGLARSKIEGO „APTEKARZ”
(BW)


Informacja o naborze na stanowisko specjalisty
2015-01-27

W załączeniu przesyłam pismo Dyrektora Generalnego Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego dot. naboru na stanowisko specjalisty – Inspektora ds. obrotu hurtowego w Departamencie Nadzoru GIF.
Szczegóły w załączniku.
(BW)


Prośba magistra farmacji o 1% z podatku
2015-01-09

Goraca prośba magistra farmacji o 1 % z podatku dochodowego
choruje on na stwardnienie rozsiane, więcej informacji w załączniku.
(BW)


Życzenia Świąteczne
2014-12-22

Pełnych ciepła i miłości Świąt Bożego Narodzenia,
zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności.
Niech nadchodzący Nowy 2015 Rok będzie
źródłem prawdziwej radości, spełnienia marzeń,
sukcesów i wzajemnej życzliwości.
Składają
Prezes z Radą Aptekarską i pracownicy
biura BOIA w Bielsku-Białej.
(BW)
Wieczór z muzyką i słowem - 10 styczeń 2015r.
2014-12-22

Opolska Okręgowa Izba Aptekarska serdecznie zaprasza na:
WIECZÓR Z MUZYKĄ I SŁOWEM "OPŁATEK MIĘDZY WIERSZAMI",
który odbędzie się: 10 STYCZNIA 2015 ROKU O GODZINIE 16:00 W "ZAMKOWYM MŁYNIE" W KRAPKOWICACH.
W wieczorze wezmą udział opolscy poeci: Walter Pyka- aptekarz z Popielowa i Danuta Babicz-Lewandowska- nauczycielka z Magnuszowic.
W załączniku przesyłam plakat informujący o tym wydarzeniu.
(BW)XV Mistrzostwa Polski Farmaceutów - 07 luty 2015r.
2014-12-10

Szanowni Państwo
Dolnośląska Izba Aptekarska ma zaszczyt zaprosić na XV Mistrzostwa Polski Farmaceutów w Narciarstwie Alpejskim, które odbędą się w dniu 07.02.2015r w Karpaczu. To już stała pozycja w zimowym kalendarzu imprez sportowych integrujących farmaceutów - amatorów białego szaleństwa - z terenu całej Polski. Zawody odbędą się w sześciu kategoriach wiekowych. Zachęcamy do udziału całych rodzin - można rywalizować w kategorii „Puchar Rodzin”.
Emocje sportowe i dobra zabawa gwarantowane. Zapisy prowadzimy do 24 stycznia 2015 r. Wszelkie potrzebne informacje, formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo w załącznikach.
(BW)


Nowe kursy dla farmaceutów
2014-12-04

Szanowni Państwo,
Na portalu e-dukacja udostępniony został nowy kurs:
"Postępy w zakresie leku roślinnego" cz. 2, obejmujący tematykę:
- Roślinne leki przeciwwirusowe i stosowane w malarii
- Farmakologicznie aktywne substancje stosowane jako dodatki dietetyczne
- Fitoterapia w świetle regulacji Unii Europejskiej i Polski
- Niebezpieczeństwo stosowania preparatów pochodzenia roślinnego
Kurs oferowany w ramach szkoleń ciągłych dla farmaceutów za 4 punkty szkoleniowe z puli punktów "TWARDYCH".
(BW)


Spotkanie OPŁATKOWE
2014-12-01

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Z A P R O S Z E N I E

Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska organizuje spotkanie opłatkowe,
które odbędzie się 10 grudnia 2014r. tj. środa o godz. 18:30 w sali wykładowej
Beskidzkiej Okręgowej Izbie Aptekarskiej przy ul. 3 Maja 27/4a w Bielsku- Białej.
Serdecznie zapraszamy koleżanki i kolegów na to spotkanie.
Koszt od osoby 50,00.
Zgłoszenia przyjmuje biuro Izby do 5 grudnia 2014r.
telefonicznie (33 812 28 85)

PREZES
Beskidzkiej Okręgowej Rady Aptekarskiej
dr farm. Kazimierz Kowalczyk

(BW)

Informacje Naczelnej Rady Aptekarskiej
2014-11-28

Szanowni Państwo,
W załącznikach przesyłamy następujące informacje :
1.Stanowisko NRA w w sprawie dezinformującego wystąpienia Ireny REJ – Prezesa Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA” ;
2.Pismo skierowane do portalu Wirtualnej Polski, w związku z zamieszczeniem na portalu wp.pl nierzetelnego i obrażającego polskich farmaceutów tekstu Pawła Rybickiego pod tytułem „Aptekarze oszukują i zgarniają pieniądze. A pacjentom grozi śmierć”;
3.Informację o posiedzeniu (wczorajszym) Komisji Zdrowia - O ZMIANACH W USTAWIE - PRAWO FARMACEUTYCZNE POPIERANYCH PRZEZ NACZELNA IZBĘ APTEKARSKĄ NA POSIEDZENIU SEJMOWEJ KOMISJI ZDROWIA ;
4.Link do strony z informacjami NIA => nia.org.pl
(BW,JB)


Spotkanie dla farmaceutów 25 listopada zostaje ODWOŁANE.
2014-11-24

Uprzejmie informujemy, że ze względu na bardzo małą frekwencję
jutrzejsze spotkanie dla farmaceutów zostaje odwołane.
(BW)Komunikat Śl.NFZ - o weryfikacji komunikatu elektronicznego z aptek
2014-11-18

Ze strony Śląskiego Oddziału NFZ:

Komunikat nr 153/2014
dla aptek w sprawie weryfikacji komunikatu LEK

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach przypomina, że zgodnie z zapisami art. 45 ust. 7 Ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oddział Funduszu przeprowadza weryfikację komunikatu elektronicznego przesłanego przez aptekę oraz przygotowuje i przekazuje komunikat zwrotny zawierający wynik wstępnej analizy poprawności danych oraz projekt zbiorczego zestawienia recept
w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania komunikatu z apteki.
.............
(JB)


Nowe kursy dla farmaceutów
2014-11-17

Szanowni Państwo,
Na portalu e-dukacja udostępniony został nowy kurs:
"Aktualny stan wiedzy o kaszlu suchym i jego leczeniu. Substancje lecznicze w leczeniu kaszlu nieproduktywnego"

Na portalu e-farmacja.net ukazały się nowe kursy:
„Dekstrometorfan w leczeniu kaszlu nieproduktywnego. Wskazania do stosowania, zastosowanie kliniczne i bezpieczeństwo terapii.”
„Wzbogacone Ovofosfolipidy z żółtka jaj kurzych – działanie oraz rola w prewencji chorób”

Przypominamy jednocześnie, że każda osoba, która posiada konto na e-dukacji może je przepisać na e-farmacja.net bez dodatkowej rejestracji!
(BW)


Prezes URPL o Urzędowym Wykazie Produktów Biobójczych
2014-11-09

Ze strony Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych:

Informacja Prezesa Urzędu z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie Urzędowego Wykazu Produktów Biobójczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Uprzejmie, informuję, iż w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia opublikowane zostało Obwieszczenie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia Urzędowego Wykazu Produktów Biobójczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, według stanu na dzień 30 września 2014 r.

Treść Obwieszczenia wraz z załącznikami (Dz. Urz. Ministra Zdrowia z 2014 r., poz. 77) znajduje się pod adresem: http://dziennikmz.mz.gov.pl/booktabs.html

W załączniku Nr 1do Obwieszczenia znalazły się produkty biobójcze, na które wydano pozwolenie na obrót, o którym mowa w art. 54 ustawy z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych ( Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 252, z późn. zm.)

Załącznik nr 2zawiera produkty biobójcze, na które wydano pozwolenie lub pozwolenie tymczasowe.

Prezes Urzędu Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
/-/ Grzegorz Cessak
...........
(JB)


Małopolski Oddz.NFZ - procedury przy zmianie kierownika apteki
2014-11-09

Komunikat Małopolskiego Oddz. Narodowego Funduszu Zdrowia:

2014-11-05
Komunikat dla podmiotów prowadzących apteki i punkty apteczne w zakresie aneksowania umowy na realizację recept w przypadku zmiany na stanowisku kierownika apteki/punktu aptecznego

Zgodnie z § 12 ust. 2 Umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę wszelkie zmiany niniejszej umowy, w tym zmiana kierownika apteki, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Informujemy również, iż dopiero po podpisaniu aneksu kierownik może rozpocząć realizację postanowień umowy tj. m.in. podpisywać zbiorcze zestawienia recept składane do MOW NFZ.
............
Cały komunikat => www.nfz-krakow.pl
(JB)Konferencja - Tajemnica zawodowa
2014-11-02

W załączniku:
zaproszenie na konferencję pt. "Tajemnica zawodowa powierzona przedstawicielowi zawodu zaufania publicznego".

Konferencja odbędzie się 5 listopada 2014r w Łodzi.
Szczegóły w załączniku. (JB)


Spotkanie dla farmaceutów - 25 listopad 2014r.
2014-10-31

W Beskidzkiej Okręgowej Izbie Aptekarskiej zostanie zorganizowane
spotkanie dla farmaceutów przez Firmę KS KAMSOFT,
które odbędzie się w sali wykładowej BOIA w Bielsku-Białej,
ul. 3 Maja 27/4a w dniu 25 listopada 2014r. (wtorek) godz. 18.00.
Każdy uczestnik otrzyma 2 punkty edukacyjne.
Temat spotkania : „Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych”
Zapisy pod nr telefonu : 33 812 28 85 lub e-mailowo : izbabesk@bb.onet.pl
Serdecznie zapraszamy.
(BW)Ustawa o izbach aptekarskich - tekst jednolity
2014-10-23

W załączniku:
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 17 września 2014 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o izbach aptekarskich
ogłoszone w Dzienniku Ustaw z 21.10.2014r poz,1429,
Tekst pochodzi ze strony ISAP
(JB)


MZ o plastrach transdermalnych jako zamiennikach
2014-10-14

W załączniku:
pismo z Ministerstwa Zdrowia o możliwościach traktowania plastrów transdermalnych jako zamienników.
(JB)


Leki dla zasłużonego krwiodawcy i zasłużonego dawcy przeszczepu - nowelizacja
2014-10-10

w Dzienniku Ustaw z 8 października 2014r poz.1360
została ogłoszona nowelizacja rozporządzenia
w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”.
Wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

W załącznikach - pochodzące ze strony Internetowego Systemu aktów prawnych - rozporządzenia:

1 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 19 września 2014 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”,

2 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 3 lutego 2010 r.
w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł
„Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”.
(JB)


Małopolski Oddz.NFZ o zmianach w wypisywaniu recept
2014-10-10

W załączniku - pochodzące ze strony Małopolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia - opracowanie zmian w sposobie wystawiania recept od 4 października 2014.
(JB)


NFZ - recepty od 4 pażdziernika
2014-10-10

Ze strony NFZ:

Komunikat dotyczący zmian w sposobie wystawiania recept lekarskich od dnia 4 października 2014 r.

Informujemy, że od 4 października 2014 r. zmieniają się zasady wystawiania recept. Zmiany polegają przede wszystkim na wydłużeniu okresu, na jaki może zostać wystawiona recepta, oraz zwiększeniu ilości leku, jaką można przepisać na jednej recepcie.

Od 4 października 2014 r. lekarz może wystawić:
- receptę na ilość leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego do maksymalnie 120-dniowego okresu stosowania;
- do 12 recept na następujące po sobie okresy stosowania nieprzekraczające łącznie 360 dni stosowania, z zastrzeżeniem, że na jednej recepcie nie można przepisać leku, na więcej niż 120 dni stosowania;
- receptę na podwójną ilość leku recepturowego;
- do 16 recept na wykonywane w aptece leki recepturowe w postaci maści, kremów, mazideł, past albo żeli do stosowania na skórę, niezbędnych pacjentowi do maksymalnie łącznie 120-dniowego okresu stosowania;
- do 6 recept na środki antykoncepcyjne na następujące po sobie okresy stosowania nieprzekraczające łącznie 6-miesięcznego stosowania.

Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich (Dz. U. poz. 1239).

źródło - Departament Spraw Świadczeniobiorców
.............
Tekst rozporządzenia w naszym komunikacie z 25 września 2014r.
(JB)


III edycja konkursu Nalewki Własnej Receptury !
2014-10-08

Szanowni Państwo,
Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie wraz z Okręgową Izbą Lekarską w Krakowie mają przyjemność zaprosić członków zrzeszonych w wyżej wymienionych Izbach na trzecią edycję Konkursu Nalewki Własnej Receptury. Uprzejmie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w III edycji Konkursu Nalewki Własnej Receptury, który odbędzie się 28 listopada 2014 r. w Muzeum Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum przy ul. Floriańskiej 25 w Krakowie. Początek o godzinie 17.00. Wstęp wolny.
Organizatorzy konkursu zapraszają zarówno do wzięcia udziału w rywalizacji, jak i do uczestnictwa w degustacji. Rosnąca popularność konkursu, o czym świadczą liczne zgłoszenia w roku ubiegłym pozwala przypuszczać, że kolejna III Edycja Konkursu Nalewek Własnej Receptury będzie cieszyła się jeszcze większym zainteresowaniem. Liczymy, że podobnie jak w roku ubiegłym zgłoszenia napłyną do nas z całej Polski i będą sprzyjały dalszej integracji członków obu Okręgowych Izb. Szczegóły w załącznikach.
(BW)


Prezes NRA do Premiera o ratowanie niezależnych aptek i hurtowni
2014-10-07

W załączniku:
APEL PREZESA NRA DO PREZESA RADY MINISTRÓW W SPRAWIE RATOWANIA NIEZALEŻNYCH APTEK I HURTOWNI FARMACEUTYCZNYCH.

Fragmenty:

Pani EWA KOPACZ
Prezes Rady Ministrów
Rzeczypospolitej Polskiej

W imieniu samorządu aptekarskiego oraz wszystkich polskich farmaceutów apeluję do Pani Premier o podjęcie decyzji ratujących niezależne apteki prowadzone przez polskich farmaceutów.(...)

Należy wyraźnie stwierdzić, że w obecnych realiach:
1. pacjent nie ma równego dostępu do leków ratujących życie i zdrowie;
2. nie ma możliwości prowadzenia niezależnych aptek, realizujących ich podstawowe ustawowe zadania w postaci ochrony zdrowia publicznego, ponieważ:
3. niezależne apteki nie mają dostępu do wszystkich produktów leczniczych,
4. o dostępie do leków decydują podmioty sieciowe,
5. warunki oferowane niezależnym aptekom są gorsze od warunków dla aptek sieciowych,
6. nie istnieją, wzorem większości krajów Unii Europejskiej, ograniczenia demograficzne i geograficzne przy zakładaniu nowych aptek, co w konsekwencji oznacza, że każdą niezależną aptekę sieć może „zniszczyć” w bardzo krótkim czasie (...)
........
Całe pismo w załączniku. (JB)Kurs - Postępy w zakresie leku roślinnego.
2014-10-06

Kolegium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zaprasza na kurs
"Postepy w zakresie leku roslinnego. Część I", który odbedzie się
25 października 2014r.(sobota) o godz. 8:30 w Sali Wykładowej nr 1
Wydziału Farmaceutycznego w Sosnowcu przy ul. Jagiellońskiej 4.
Szczegóły w załączniku.
(BW)
Rekolekcje wielkopostne 1-2 marzec 2015r.
2014-09-29

Stowarzyszenie Farmaceutów Katolickich Polski (SFKP) serdecznie zaprasza na rekolekcje wielkopostne farmaceutów, w których mogą wziąć udział farmaceuci, ich rodziny i nasi przyjaciele w dniach 1-2 marca 2015r. Miejsce: Zespół Klasztorno-Pałacowy Diecezji Gliwickiej w Rudach Wielkich k/Raciborza (b.opactwo cysterskie) – Ośrodek Formacyjno-Edukacyjny Diecezji Gliwickiej. Dyrektor: ks. Jan Rosiek.
Szczegóły w załączniku.
(BW)


Zaproszenie na Mszę św. w dniu 3 października 2014r.
2014-09-29

Stowarzyszenie Farmaceutów Katolickich Polski (SFKP) serdecznie zaprasza Szanownych Państwa Koleżanki i Kolegów Farmaceutów, pracowników aptek i firm farmaceutycznych, laboratoriów analitycznych, pracowników i studentów Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wraz z rodzinami, wszystkich związanych ze służbą zdrowia, zacnych Seniorów oraz Szanownych Parafian na coroczną uroczystą mszę św. z okazji liturgicznego wspomnienia świętych Kosmy i Damiana, patronów farmaceutów i lekarzy oraz inauguracji roku akademickiego, która zostanie odprawiona w dniu 3 października (pt.) 2014r. o godz. 18.oo w kościele Miłosierdzia Bożego w Sosnowcu przy ul. Jagiellońskiej 2 (w bezpośrednim sąsiedztwie naszego Wydziału) Mszy św. będzie przewodniczył i kazanie wygłosi ks. Zenon Pikuła, proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego, wieloletni duszpasterz akademicki w Sosnowcu. Koncelebrować będzie ks. dr Paweł Pielka, duszpasterz akademicki. W Eucharystii wezmą również udział uczestnicy pieszej akademickiej pielgrzymki na Jasną Górę. Nasze zaproszenie prosimy przekazać współpracownikom i znajomym.
(BW)


Rozporządzenie w sprawie środków N, P i R1 - nowelizacja
2014-09-28

W załączniku:
obowiązujące już rozporządzenie Ministra Zdrowia
z dnia 21 sierpnia 2014 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1
i preparatów zawierających te środki lub substancje.
Dz.U. pochodzi ze strony ISAP.

Fragmenty:

§ 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Recepta wystawiona na preparaty zawierające środki odurzające lub substancje psychotropowe zawiera, oprócz danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 45 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, sumaryczną ilość środka odurzającego lub substancji psychotropowej wyrażoną słownie albo ilość środka odurzającego lub substancji psychotropowej wyrażoną słownie za pomocą ilości jednostek dawkowania oraz wielkości dawki.”;

§ 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7. 1. Recepta wystawiona na preparaty zawierające środki odurzające grupy I-N oraz substancje psychotropowe grupy II-P może dotyczyć takiej ilości środka lub substancji, która nie przekracza zapotrzebowania pacjenta na maksymalnie 90 dni stosowania.
2. Na preparaty zawierające środki odurzające grupy I-N oraz substancje psychotropowe grupy II-P można wystawić do 3 recept na następujące po sobie okresy stosowania nieprzekraczające łącznie 90 dni stosowania.
3. Na recepcie, o której mowa w ust. 1, podaje się sposób dawkowania przepisanych środków odurzających lub substancji psychotropowych.(...)

Więcej - w załączniku. (JB)


Rozporządzenie w sprawie recept lekarskich - nowelizacja
2014-09-25

W załączniku:
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich
Dziennik Ustaw z 19 września 2014, poz.1239,
- wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Rozporządzenie pochodzi ze strony ISAP.

Przeczytać koniecznie !
Zachęcamy do wnikliwego przeczytania nowelizacji - zawiera "rewolucyjne" zmiany jeśli chodzi m.in. o ilości leku gotowego, leku recepturowego,
okresu na jaki lekarz morze wypisać leki.

Lekarz będzie mógł przepisać
"podając na recepcie sposób dawkowania – ilość leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego niezbędną pacjentowi do maksymalnie 120-dniowego okresu stosowania wyliczonego na podstawie określonego na recepcie sposobu dawkowania.”,
a także
"przepisać podwójną ilość leku recepturowego, ustaloną na podstawie przepisów określających leki, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne stosowane przy sporządzeniu leków recepturowych.”,
a nawet
"W przypadku recept, o których mowa w ust. 2, na maści, kremy, mazidła, pasty albo żele do stosowania na skórę, można przepisać dziesięciokrotną ilość leku recepturowego (...)".

Jeśli chodzi o ilości recept:
"„3. Osoba uprawniona może wystawić:
1) do 12 recept na następujące po sobie okresy stosowania nieprzekraczające łącznie 360 dni stosowania, z zastrzeżeniem, że na jednej recepcie nie można przepisać leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego na więcej niż 120 dni stosowania;
2) w przypadku recept na środki antykoncepcyjne – do 6 recept na następujące po sobie okresy stosowania nieprzekraczające łącznie 6-miesięcznego stosowania;
3) w przypadku recept, o których mowa w ust. 2a – do 16 recept niezbędnych pacjentowi do maksymalnie łącznie 120-dniowego okresu stosowania.”;

- to są fragmenty - szczegóły w załączniku. (JB)


Program Opieki Farmaceutycznej” ostatecznie zakazany
2014-09-04

Ze strony NIA:

„Program Opieki Farmaceutycznej” ostatecznie zakazany.
Aktualności, 2 września 2014
Dnia 27 sierpnia 2014 r. zapadł wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, oddalający skargę złożoną wobec wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 25 stycznia 2013 r., którym Sąd utrzymał w mocy decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie nakazu zaprzestania prowadzenia reklamy apteki w formie programu lojalnościowego - „Program Opieki Farmaceutycznej”

Tym samym, Sąd potwierdził w całej rozciągłości, stanowisko Głównego Inspektora Farmaceutycznego w zakresie uznania, iż organizowanie i prowadzenie przez apteki ogólnodostępne programów lojalnościowych stanowi naruszanie zakazu reklamy aptek zawartego w art. 94a ust. 1 ustawy – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45 poz. 271 z późn. zm.).

Źródło: www.gif.gov.pl
.......
(JB)


XXIV Sympozjum Historii Farmacji w Bydgoszczy w dniach 28-29 V 2015r.
2014-08-11

Organizatorzy - Zespół Sekcji Historii Farmacji Polskiego Towarzystwa
Farmaceutycznego oraz Zakład Historii Medycyny i Pielęgniarstwa
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu, zapraszają gorąco do wzięcia udziału w
XXIV Sympozjum Historii Farmacji pt. "Historia panaceum. Między
marzeniem a oszustwem", które odbędzie się w Bydgoszczy w dniach 28 - 29
maja 2015 r. W załączniku przesyłamy Komunikat I wraz formularzem
zgłoszeniowym.
(BW)


III Żeglarskie Mistrzostwa Polski Aptekarzy 4-7 wrzesień 2014r.
2014-08-06

Szanowni Państwo,
z upoważnienia Prezesa Okręgowej Rady Aptekarskiej w Olsztynie Pana Romana Grzechnika, w załączeniu przesyłamy plakat dotyczący III Żeglarskich Mistrzostw Polski Aptekarzy. Jest to wersja aktualna plakatu.
(BW)


7 września 2014 r. - szansa na farmaceutę w Sejmie RP !
2014-08-06

Komunikat Prezesa Śląskiej Izby Aptekarskiej w Katowicach
dr farm. Piotra Brukiewicza.
Szczegóły w załaczniku.
(BW)


KOMUNIKAT WICEPREZESA NRA
2014-07-30

W załączeniu przekazujemy informację Wiceprezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie trudności zaopatrywania się aptek w leki.
(MT)


Sprawozdanie ze zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego za I półrocze
2014-07-23

Przypominamy - do końca lipca należy przekazać do GIOŚ sprawozdanie o masie zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektronicznego za okres od stycznia do czerwca 2014r
na adres:
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa
Wzór formularza do wypełnienia jest na stronie GIOŚ
==> www.gios.gov.pl
(JB)


Dyżur PRAWNIKA
2014-07-10

W dniach 16 i 23 lipiec 2014r. nie będzie dyżuru Prawnika
ze wzgledu na urlop wypoczynkowy.
Za utrudnienia przepraszamy.
(BW)
III Żeglarskie Mistrzostwa Polski Aptekarzy 4-7 wrzesień 2014r.
2014-07-10

Szanowni Państwo,
Z upoważnienia Prezesa Okręgowej Izby Aptekarskiej w Olsztynie Pana mgr farm. Romana Jana Grzechnika , w załączeniu przesyłamy informację i deklarację o organizacji "III Żeglarskich Mistrzostwach Polski Aptekarzy", które odbędą sie w dniach 4-7.09.2014 r. w Wilkasach kolo Giżycka nad jeziorem Niegocin.
(BW)


Solik comlex - wycofanie z obrotu trzech serii
2014-07-09

W załączniku:
ze strony URPL - notatka bezpieczeństwa firmy ARKONA TRADE and SCIENCE wycofująca z obrotu trzy serie wyrobu medycznego
Solik complex spray do nosa.
(JB)


Komunikat GIF w sprawie programów lojalnościowych
2014-06-29

W załączniku:
komunikat Głównego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie programów lojalnościowych.
(JB)


URPL - sfałszowane prezerwatywy Durex Extra Safe
2014-06-29

W załączniku:
KOMUNIKAT PREZESA URZĘDU REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH,
WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH
z dnia 25 czerwca 2014 r.
w sprawie sfałszowanych prezerwatyw Durex Extra Safe znajdujących się w obrocie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
(JB)


Śląski Oddz.NFZ przypomina o nowych wzorach zleceń na wyroby medyczne
2014-06-25

Komunikat nr 97/2014
w sprawie zmiany wzoru zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne
Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina:

od 1 lipca 2014 r. zaczną obowiązywać nowe wzory zleceń określone
w załącznikach do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy (Dz. U. poz. 1678) -
http://www2.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=q491&ms=383&ml=pl&mi=383&mx=0&mt=&my=767&m
a=033029
Zlecenia potwierdzone do dnia 30 czerwca 2014 r. zachowują swoją ważność:
 w przypadku wyrobów medycznych przysługujących comiesięcznie
do 31 grudnia 2014 roku,
 w przypadku wyrobów medycznych innych niż przysługujące comiesięcznie do 31 lipca 2014 roku.
Zlecenia wystawione do dnia 30 czerwca br., które nie zostały potwierdzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia w tym terminie, tracą ważność.
Procedura zaopatrzenia w wyroby medyczne, wymagająca potwierdzania zleceń w oddziale wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, nie ulega zmianie.

Źródło:
WSM II - Dział ds. Środków Pomocniczych i Przedmiotów Ortopedycznych
- 32 735 05 20, 32 735 05 28, 32 735 05 31, 32 735 05 24
.....
(JB)


KURS ANDROPAUZA ODBĘDZIE SIĘ.
2014-06-20

Kurs SC-1/2014 "Andropauza" odbędzie się w dniu 28.06.2014 tj sobota o godz. 9.oo .Prosimy o dokonywanie wpłat na ten kurs.
(MT)


URPL o plastrach z fentanylem
2014-06-17

W załączniku:
informacja Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych o niebezpieczeństwie jakie może wystąpić po przypadkowej ekspozycji na plastry z fentanylem.
(JB)


KURS NR SC-1/2014 - 28 czerwca 2014r.
2014-06-16

Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska informuje, że w dniu 28.06.2014r.(sobota) o godz. 9.00 w sali Izby organizuje kurs "Andropauza", kurs jest prowadzony przez nowego wykładowcę - lek.med. Małgorzata Dosiak.
Uczestnik uzyskuje 8 punktów twardych.
Zapisy do 16 czerwca 2014r. - pod nr telefonu : 32 364-11-40
Szczegóły w załączniku.
(BW)
Nowe tematy kursów !
2014-06-16

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że Okręgowa Izba Aptekarska w Białymstoku uruchomiła dwa nowe kursy w projekcie szkoleń internetowych pod nazwą : www.farmaklub.pl , tj:
1. Obsługa pacjenta, techniki sprzedaży - psychologia pacjenta/klienta apteki.
2. Kamica moczowa - leczyć czy zapobiegać?
Zachęcamy do udziału w szkoleniach.
(BW)


Rozporządzenie o dopłatach w porze nocnej - tekst jednolity
2014-06-11

W Dzienniku Ustaw z 9 czerwca 2014r poz.765 opublikowano
Obwieszczenie Ministra zdrowia z dnia 8 kwietnia 2014r
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie maksymalnej wysokości dopłat pobieranych przez aptekę za ekspedycję produktów leczniczych w porze nocnej oraz określenia grupy
produktów leczniczych, za których wydanie w porze nocnej nie pobiera się opłaty.
Tekst pochodzący ze strony Rządowego Centrum Legislacji
w załączniku.
(JB)


Iwabradyna - komunikat bezpieczeństwa
2014-06-11

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych zamieścił komunikat SERVIERA dotyczący zasad bezpieczeństwa w stosowaniu iwabradyny (Procoralan/Corlentor).
Komunikat w załączniku.
(JB)


Śląski Oddz.NFZ o nowym wzorze zleceń na wyroby medyczne
2014-06-10

Komunikat nr 89/2014 dla świadczeniobiorców i świadczeniodawców
w sprawie nowych wzorów zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne,
które będą obowiązywać od dnia 1 lipca 2014 r.

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że od dnia 1 lipca 2014 r zaczną obowiązywać wzory zleceń określone w załącznikach do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r.
w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy (Dz. U. poz. 1678).
Jednocześnie informujemy, że przepisy przejściowe rozporządzenia wprowadzają rozwiązania umożliwiające zachowanie ważności zleceń potwierdzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia przed dniem wejścia
w życie przedmiotowego rozporządzenia.
Zlecenia potwierdzone do dnia 30 czerwca 2014 r. zachowują swoją ważność:
- w przypadku wyrobów medycznych przysługujących comiesięcznie do 31 grudnia 2014 r.,
- w przypadku wyrobów medycznych innych niż przysługujące comiesięcznie do 31 lipca 2014 r.
Zlecenia wystawione do dnia 30 czerwca br., ale nie potwierdzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia w tym terminie, tracą ważność.
Procedura zaopatrzenia w wyroby medyczne, wymagająca potwierdzania zleceń w oddziale wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, nie ulega zmianie.
Źródło:
WSM II - Dział ds. Środków Pomocniczych i Przedmiotów Ortopedycznych
- 32 735 05 20, 32 735 05 28, 32 735 05 31, 32 735 05 24
.....
(JB)


Małopolski Oddz.NFZ o nowym wzorze zleceń na wyroby medyczne
2014-06-08

Ze strony Małopolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia:

2014-06-06
Komunikat dla Świadczeniobiorców oraz dla Świadczeniodawców zlecających i realizujących zaopatrzenie w refundowane wyroby medyczne dotyczący nowych wzorów zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne:

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w związku ze zbliżającym się terminem wejścia w życie z dniem 1 lipca 2014 r. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy (Dz. U. z 2013 r. poz. 1678), uprzejmie informuje, iż od tej daty zaczną obowiązywać nowe wzory zleceń określone w załącznikach do ww. rozporządzenia.
Procedura zaopatrzenia w wyroby medyczne, wymagająca potwierdzania zleceń w oddziale wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, nie ulega zmianie.
Ponadto informujemy, że przepisy przejściowe rozporządzenia wprowadzają rozwiązania umożliwiające zachowanie ważności zleceń potwierdzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia przed dniem wejścia w życie przedmiotowego rozporządzenia.
Zlecenia potwierdzone do dnia 30 czerwca 2014 r. zachowują swoją ważność:
- w przypadku wyrobów medycznych przysługujących comiesięcznie - do 31 grudnia 2014 r.,
- w przypadku wyrobów medycznych innych niż przysługujące comiesięcznie - do 31 lipca 2014 r.
Jednocześnie należy zaznaczyć, iż zlecenia wystawione do dnia 30 czerwca br., ale niepotwierdzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia w tym terminie, tracą ważność.

Wydział do Spraw Służb Mundurowych i Świadczeniobiorców
Dział ds. Środków Pomocniczych i Przedmiotów Ortopedycznych
Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
tel. (12)29 88 368,365,364,374
.....
(JB)


Komunikat w sprawie zmiany zasad udzielania świadczeń osobom szczególnie uprawnionym
2014-06-05

Komunikat w sprawie zmiany zasad udzielania świadczeń osobom szczególnie uprawnionym:
=> nia.org.pl
Są tam także informacje dla aptek dotyczące obsługi poza kolejnością.
(JB)KURS NR SC-1/2014 - 28 czerwca 2014r.
2014-06-03

Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska informuje, że w dniu 28.06.2014r.(sobota) o godz. 9.00 w sali Izby organizuje kurs "Andropauza", kurs jest prowadzony przez nowego wykładowcę - lek.med. Małgorzata Dosiak.
Uczestnik uzyskuje 8 punktów twardych.
Zapisy do 16 czerwca 2014r. - pod nr telefonu : 32 364-11-40
Szczegóły w załączniku.
(BW)
Prezes URPL o kojarzeniu leków działających na układ renina-angiotensyna
2014-05-30

Ze strony URPL:

Informacja Prezesa Urzędu z dnia 29.05.2014 r. w sprawie ograniczenia skojarzonego stosowania leków oddziałujących na układ renina-angiotensyna (RAS).

Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi w Europejskiej Agencji Leków (Committee for Medicinal Products for Human Use; CHMP) zatwierdził zalecenia dotyczące ograniczeń skojarzonego stosowania różnych klas leków oddziałujących na hormonalny układ renina-angiotensyna (RAS), który reguluje ciśnienie tętnicze krwi i objętość płynów w organizmie. Leki te (nazywane środkami oddziałującymi na RAS) należą do trzech głównych klas: antagoniści receptora angiotensyny (ARBs, czasami nazywane sartanami), inhibitory konwertazy angiotensyny (inhibitory ACE) oraz bezpośrednie inhibitory reniny, np. aliskiren. Łączenie leków z dwóch z tych klas nie jest zalecane, w szczególności nie należy podawać ARB z inhibitorem ACE pacjentom z problemami z nerkami wywołanymi cukrzycą (nefropatia cukrzycowa).
W przypadkach, kiedy skojarzone stosowanie tych leków (podwójna blokada) jest absolutnie konieczne, musi być zastosowany szczególny nadzór specjalisty, polegający na dokładnym kontrolowaniu czynności nerek, równowagi wodno-elektrolitowej i ciśnienia krwi. Zalecenie to dotyczy kandesartanu i walsartanu, które należą do grupy ARB, i można je stosować z inhibitorami ACE u pacjentów z problemami z sercem, którzy wymagają takiego połączenia. Skojarzone leczenie aliskirenem i ARB lub inhibitorami ACE jest bezwzględnie przeciwwskazane u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub cukrzycą.

Więcej informacji znajduje się w załączonym poniżej komunikacie Europejskiej Agencji Leków (EMA) oraz jego tłumaczeniu.

Prezes Urzędu Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
/-/ Grzegorz Cessak
2014-05-29 magkac
.....
(JB)


Komunikat dotyczący stosowania leków zawierających imatynib
2014-05-28

Aktualności, 28 maja 2014
MINISTER ZDROWIA
MZ-PLA-460-18630-77/DJ/14

Pan dr Grzegorz Kucharewicz
Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej
ul. Długa 16 00-238 Warszawa

Szanowny Panie Prezesie
Doceniając rolę Farmaceutów pracujących w Aptekach Szpitalnych w systemie ochrony zdrowia, przekazuje w załączeniu stanowisko Ministra Zdrowia w sprawie stosowania leków zawierających imatynib, dostępne również na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia, z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie w środowisku Aptekarzy Szpitalnych zawartych w nim informacji.

Z poważaniem
z upoważnienia MINISTRA ZDROWIA
PODSEKRETARZ STANU Igor Radziewicz-Winnicki
...........
Stanowisko w załączniku.(JB)


Wycofanie z obrotu termometrów szklanych
2014-05-27

Ze strony URPL:
Decyzja w sprawie wycofania z obrotu i z używania termometrów lekarskich szklanych, których wytwórcą jest Yancheng Diling Medical Instruments Co., Ltd., Chiny, autoryzowanym przedstawicielem Robson UK Ltd., UK, a importerem KVARTIM d.o.o., Chorwacja
=> w załączniku.
(JB)Małopolski Oddz.NFZ - o weryfikacji komunikatu LEK
2014-05-27

Komunikat Małopolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia:

2014-05-27
Komunikat w sprawie aptek/punktów aptecznych w sprawie weryfikacji komunikatu LEK

Informujemy, że od dnia 1 czerwca 2014 roku Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ wprowadza nowy sposób weryfikacji komunikatów szczegółowych xml przekazywanych przez apteki (LEK 2.01). Obowiązek weryfikacji sprawozdań szczegółowych dotyczących zrealizowanych refundowanych recept lekarskich wynika treści ust. 3 art. 45 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U.2011,Nr 122, poz.696).
Dane przekazywane przez apteki, po sprawdzeniu poprawności budowy pliku xml, będą otrzymywać status „trwa weryfikacja komunikatu”. Nowy schemat weryfikacji komunikatu LEK zakłada, że wynik sprawdzenia (komunikat zwrotny) zostanie opublikowany w terminie maksymalnie do 48 godzin liczonych od momentu importu pliku (ze swojej strony MOW NFZ będzie dążył do maksymalnego skrócenia czasu potrzebnego na weryfikację plików). Apteka będzie mogła wystąpić z poleceniem wygenerowania projektu zestawienia zbiorczego dopiero po zakończeniu weryfikacji przesłanego pliku (plików). Jednocześnie przypominamy, że w komunikacie zwrotnym wyniki sprawdzeń będą prezentowane jak dotychczas ze statusem „ostrzeżenie” lub „błąd”. W przypadku wystąpienia statusu „ostrzeżenie” apteka zostaje powiadomiona przez Fundusz o potencjalnej nieprawidłowości dotyczącej przekazanych danych (jednak recepta zostanie ujęta w projekcie zestawienia zbiorczego
i zrefundowana). Działanie apteki w tym wypadku powinno sprowadzić się do sprawdzenia zgodności przekazanych danych z danymi zamieszczonymi na oryginale recepty. Status „błąd” oznacza, że apteka przekazała nieprawidłowe dane, które nie zostaną ujęte w projekcie zestawienia zbiorczego (recepta zostaje odrzucona z projektu zestawienia zbiorczego).
Prosimy pamiętać, że w przypadku poprawy recept ze statusem „błąd” lub „ostrzeżenie” należy przekazać nową (wyższą) wersję danej realizacji.

Wydział Gospodarki Lekami
Dział Refundacji i Rozliczeń
.....
(JB)


Odblokowanie kursów i szkoleń z portali edukacyjnych
2014-05-27

Szanowne Koleżanki i Koledzy,
Odblokowanie bezpłatnych kursów i szkoleń z portali edukacyjnych
e-farmacja i e-duk@cja leży w gestii okręgowych izb aptekarskich,
czyli w przypadku członków naszej Izby - w gestii Beskidzkiej Okręgowej
Izby Aptekarskiej. Warunkiem korzystania z powyższych portali są
uregulowane składki członkowskie.
W razie pytań proszę o kontakt z biurem Izby pod numerem telefonu :
33 812-28-85, 33 810-16-20 lub e-mailowo : izbabesk@bb.onet.pl
(BW)


VI Piknik Farmaceutyczny MIXTURA 2014r.
2014-05-27

Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie serdecznie zapraszam na VI Piknik Farmaceutyczny MIXTURA 2014, który odbędzie się w dniu 14 czerwca 2014 r. w Krakowie, ul. Pod Strzechą 16 C. Początek o godz. 13.00
Szczegóły w linku : =>oia.krakow.pl
(BW)


Zaproszenie do udziału w badaniu naukowym
2014-05-20

Zakład Farmacji Społecznej CM UJ zaprasza magistrów farmacji do udziału w międzynarodowym badaniu naukowym pt. „Wskaźniki oceny jakości opieki farmaceutycznej.” Badanie, którego celem jest ocena poziomu usług farmaceutycznych, jest inicjowane i wspierane przez Radę Europy. Wyniki badania mogą przyczynić się do poprawy praktyki farmaceutycznej.
W ramach badania farmaceuci kwalifikują pacjentów i z każdym przeprowadzają jednorazowy wywiad lekowy, który może zająć ok. 25-30 min. Badanie dotyczy pacjentów po 65 r.ż., którzy stosują 5 lub więcej leków, oraz chorych, którym po raz pierwszy zapisano lek do stosowania przewlekle.
Udział w badaniu farmaceutów i pacjentów jest bezpłatny i w pełni anonimowy.
Szczegółowe informacje o badaniu i formularz zgłoszenia na stronie: =>ldv.farmacja.cm-uj.krakow.pl lub telefonicznie 12 62 05 820.
Zapraszamy do udziału!
(BW)


Powstaje Muzeum Historii Farmacji w Sosnowcu
2014-05-14

Na Wydziale Farmaceutycznym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Sosnowcu powstaje Muzeum Historii Farmacji.
Prosimy wszystkich będących w posiadaniu eksponatów związanych z pracą w dawnej aptece, którzy zechcieliby je przekazać lub wypożyczyć np. na rok
powstającemu Muzeum o kontakt z naszą Izbą.
(JB)


KURS NR SC-6/2014
2014-05-12

Kolegium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zaprasza na kurs
"Interakcje i działanie niepożądane leków", który odbedzie się
07 czerwca 2014r.(sobota) o godz. 8:30 w Sali Wykładowej nr 1
Wydziału Farmaceutycznego w Sosnowcu przy ul. Jagiellońskiej 4.
Szczegóły w załączniku.
(BW)


Konferencja naukowo-szkoleniowa 13-14 czerwca 2014r.
2014-05-12

Trzecia Ogólnopolska Konferencja Naukow-Szkoleniowa na temat :
"Prowadzenie opieki farmaceutycznej" w dniach 13-14 czerwiec 2014r.
Miejsce : Dom Gościnny UJ - "Przegorzały" - Kraków, ul. Jodłowa 13
termin rejestracji do 18 maja 2014r.!
Szczegóły w załączniku.
(BW)


KURS NR SC-1/2014 - 28 czerwca 2014r.
2014-05-09

Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska informuje, że w dniu 28.06.2014r.(sobota) o godz. 9.00 w sali Izby organizuje kurs "Andropauza", kurs jest prowadzony przez nowego wykładowcę - lek.med. Małgorzata Dosiak.
Uczestnik uzyskuje 8 punktów twardych.
Zapisy do 16 czerwca 2014r. - pod nr telefonu : 32 364-11-40
Szczegóły w załączniku.
(BW)


Nabór na specjalizację z zakresu farmacji aptecznej
2014-05-06

Zespół Kolegium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ogłosza nabór na specjalizację z zakresu: farmacji aptecznej.
Szczegóły w załączniku.
(BW)


Zmarł mgr Ignacy Ambroży
2014-05-05

Zmarł mgr farm. Ignacy Ambroży długoletni kierownik Apteki Szpitalnej w Cieszynie.
Pogrzeb odbędzie się 6 maja br. o godz. 13.30 w Kościele Św. Jerzego w Cieszynie ul. Frysztacka.
(MT)


ŚL.NFZ - wniosek o otwarcie zamkniętego okresu rozliczeniowego – instrukcja
2014-05-01

Śląski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia -
Wniosek o otwarcie zamkniętego okresu rozliczeniowego – instrukcja
w załączniku.
(JB)


Śląski Oddz.NFZ - uprawnienia Zasłużonego Honorowego Krwiodawcy i Dawcy Przeszczepu
2014-04-24

Śląski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia:

Komunikat nr 71/2014
dla świadczeniodawców w sprawie uprawnień osób
posiadających tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi”
lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”

W związku z licznymi pytaniami oraz sygnałami o nierespektowaniu przepisów, wynikających z Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (j.t. z 2008 roku Dz. U. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), dotyczących szczególnych uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej, przypominamy, że osobom posiadającym tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”, które przedstawią legitymację „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego
Dawcy Przeszczepu” przysługuje:
- zgodnie z art. 43 ww. ustawy – prawo do bezpłatnego, do wysokości limitu finansowania (o którym mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o refundacji), zaopatrzenie w leki objęte wykazem:
1) o którym mowa w art. 37 ustawy o refundacji, w zakresie kategorii, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a tej ustawy,
2) leków, które świadczeniobiorca posiadający tytuł "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" lub "Zasłużonego Dawcy Przeszczepu" może stosować w związku z oddawaniem krwi lub w związku z oddawaniem szpiku lub innych regenerujących się komórek i tkanek albo narządów
- na podstawie recepty wystawionej przez osobę uprawnioną w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji.
- zgodnie z art. 47 c ww. ustawy – prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.
Prosimy o respektowanie zapisów ustawy i zawieszenie w miejscu udzielania świadczeń stosownej informacji dotyczącej powyższych uprawnień, a także przypomnienie pracownikom, szczególnie realizującym czynności z zakresu rejestracji pacjentów, treści ww. przepisów.
.....
(JB)


Wiadomość z ostatniej chwili - ECOP 2014 !
2014-04-24

W załączniku przesyłamy wiadomość z ostatniej chwili o Konferencji ECOP 2014.
(BW)PLAKATY do odbioru
2014-04-23

Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska w Bielsku-Białej uprzejmie informuję,
że w siedzibie Izby są do odbioru PLAKATY z informacją :
„ceny leków refundowanych są jednakowe we wszystkich aptekach”
(BW)Suplementy diety - tekst jednolity rozporządzenia
2014-04-09

W załączniku:
DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 8 kwietnia 2014 r.
Poz. 453
OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 6 lutego 2014 r
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia
w sprawie składu i oznakowania suplementów diety.
Tekst pochodzi ze strony Internetowego Systemu Aktów Prawnych.
Fragmenty:
§ 2. 1. Wykaz witamin i składników mineralnych, które mogą być stosowane w produkcji suplementów diety, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
2. Formy chemiczne witamin i składników mineralnych, które mogą być stosowane w produkcji suplementów diety, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§ 5. 2. Suplementy diety wprowadzane do obrotu znakuje się, umieszczając na opakowaniu następujące informacje:
1) określenie „suplement diety”;
2) nazwy kategorii składników odżywczych lub substancji charakteryzujących produkt lub wskazanie ich właściwości;
3) porcję produktu zalecaną do spożycia w ciągu dnia;
4) ostrzeżenie dotyczące nieprzekraczania zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia;
5) stwierdzenie, że suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety;
6) stwierdzenie, że suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
.........
(JB)


OIA MA PRAWO ŻĄDAĆ ZBADANIA LEGALNOŚCI UŻYWANIA NAZW APTEK ZAWIERAJĄCYCH ELEMENTY REKLAMOWE
2014-04-07

Ze strony NIA:
2014-04-03
KOLEJNY WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
W WARSZAWIE POTWIERDZA, ŻE SAMORZĄD APTEKARSKI MA PRAWO ŻĄDAĆ ZBADANIA LEGALNOŚCI UŻYWANIA NAZW APTEK ZAWIERAJĄCYCH ELEMENTY REKLAMOWE

Izba aptekarska, żądając wszczęcia postępowania administracyjnego, którego przedmiotem ma być zbadanie zgodności z prawem używania w obrocie nazw z elementami reklamowymi, może występować w tym postępowaniu na prawach strony, ponieważ jest to uzasadnione celami statutowymi izb aptekarskich oraz przemawia za tym interes społeczny – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

27 marca 2014 r. w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie rozpatrywana była skarga,
którą Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska w Bielsku-Białej
złożyła na postanowienie Głównego Inspektora Farmaceutycznego utrzymujące w mocy postanowienie Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach, odmawiające wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie zbadania zgodności z prawem używania nazwy apteki zawierającej elementy reklamowe.
W zaskarżonych postanowieniach Główny Inspektor Farmaceutyczny oraz Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach uznali, że izby aptekarskie nie mają prawa strony w postępowaniach administracyjnych dotyczących zakazu reklamy aptek i ich działalności. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uwzględniał skargę i uchylił postanowienie GIF.
Podając motywy ustne orzeczenia, sąd podkreślił, że w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie kształtuje się linia orzecznicza, zgodnie z którą izby aptekarskie mają prawo uczestniczyć na prawach strony w postępowaniach dotyczących ustalenia zgodności z prawem działań podmiotów prowadzących apteki, w szczególności w zakresie przestrzegania zakazu reklamy aptek i ich działalności. Udział ten jest uzasadniony celami statutowymi izb aptekarskich oraz przemawia za tym interes społeczny.

EUGENIUSZ JAROSIK
Biuro Prasowe
Naczelnej Izby Aptekarskiej
.......
(JB)Śl.Oddz.NFZ - komunikat 60/2014 o weryfikacji komunikatu LEK
2014-04-01

Ze strony Śląskiego Oddziału NFZ:

Komunikat nr 60/2014
dla aptek w sprawie weryfikacji komunikatu LEK

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach informuje, że wprowadza nowy sposób weryfikacji komunikatu LEK. Obowiązek weryfikacji komunikatu wynika wprost z treści ust. 3 art. 45 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.
Dane przekazane przez aptekę, po sprawdzeniu poprawności budowy komunikatu, otrzymają status „trwa weryfikacja komunikatu”.
Nowy schemat weryfikacji komunikatu LEK zakłada, że wynik
sprawdzenia (komunikat zwrotny) zostanie opublikowany w terminie do dwóch dni roboczych liczonych od momentu importu pliku.
Apteka będzie mogła wystąpić z poleceniem wygenerowania projektu zestawienia zbiorczego w przypadku zakończenia weryfikacji danych we wszystkich przekazanych komunikatach.
Jednocześnie przypominamy, że w komunikacie zwrotnym sprawdzenia mogą być prezentowane ze statusem „ostrzeżenie” lub „błąd”.
W przypadku wystąpienia statusu „ostrzeżenie” apteka zostaje
powiadomiona przez Fundusz o potencjalnej nieprawidłowości dotyczącej przekazanych danych (recepta zostanie ujęta w projekcie zestawienia zbiorczego). Działanie apteki powinno sprowadzić się do sprawdzenia zgodności przekazanych danych. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości należy przekazać nową („wyższą”) wersję danej realizacji.
Status „błąd” oznacza, że apteka przekazała nieprawidłowe dane, które nie zostaną ujęte w projekcie zestawienia zbiorczego.
Źródło:
Wydział Gospodarki Lekami – 32 735 17 09, 32 735 17 83
.....
(JB)


Śl.NFZ - w sprawie szczególnych uprawnień do bezpłatnych leków
2014-03-28

W załączniku:
Komunikat nr 56/2014 dla świadczeniobiorców i świadczeniodawców
w sprawie szczególnych uprawnień do bezpłatnych leków.

W komunikat wymienia, kto jest uprawniony do bezpłatnych leków
oraz jakimi dokumentami uprawnieni muszą się legitymować.
(JB)Ogłoszenie Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium RP
2014-03-24

Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 2014.45
Ogłoszony: 2014-03-21

obwieszczenie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 18 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
=> dziennikmz.mz.gov.pl
(JB)


Suplement 8.1 do ósmego wydania Farmakopei Europejskiej
2014-03-17

W załącznikach:
KOMUNIKAT PREZESA URZĘDU REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH,
WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH
z dnia 14 marca 2014 roku
w sprawie zawartości Suplementu 8.1
do ósmego wydania Farmakopei Europejskiej.
(JB)


Rozporządzenie w sprawie recept lekarskich - tekst jednolity.
2014-03-16

W załączniku:
Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 319
z 14 marca 2014r
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich.
- ze strony http://dziennikustaw.gov.pl.

Zachęcamy do wnikliwego przeczytania całego tekstu
rozporządzenia w sprawie recept lekarskich z 2012r
wraz z późniejszymi zmianami
- wszystko w jednym akcie prawnym, a więc bardziej czytelne.
(JB)XIX Międzynarodowy Kongres IMEK !
2014-03-11

Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne oddział w Krakowie oraz Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie mają zaszczyt zaprosić państwa na 19 międzynarodowy Kongres IMEK, który odbędzie się w BUDAPESZCIE w dniach 16–20 lipca 2014 r.
Patronat honorowy nad kongresem objął Prezes Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego prof. dr hab. Janusz Pluta oraz Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej dr n. farm Grzegorz Kucharewicz, Prorektor UJ ds. Collegium Medicum prof. dr hab. n. med. Piotr Laidler
Temat wiodący kongresu:
CHOROBY PRZEWLEKŁE WYZWANIEM DLA SPOŁECZEŃSTW XXI WIEKU
Zgłoszenia uczestnictwa można dokonać przez rejestrację na stronie internetowej IMEK lub zgłoszenie mailowe do naszej izby: szkolenia@oia.krakow.pl
W załacznikach szczegóły
(BW)


Śląski Oddz.NFZ - komunikat o weryfikacji danych przesyłanych przez apteki
2014-03-09

Komunikat nr 38/2014 dla aptek województwa śląskiego
w sprawie weryfikacji danych przekazywanych przez wybrane apteki

Informujemy, że Śląski OW NFZ przeprowadza weryfikację danych przekazywanych przez wybrane apteki. W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się z treścią zawiadomienia zamieszczonego na portalu apteki.
Ścieżka dostępu do elektronicznej wersji zawiadomienia jest następująca:
z poziomu działu ADMINISTRACJA I OPCJE (następnie w prawym dolnym rogu okna ekranu portalu należy wybrać „Pokaż więcej…”), z listy dostępnych opcji należy wybrać - POBRANIE PLIKÓW TECHNICZNYCH NFZ
a potem PLIKI DEDYKOWANE.
.....
(JB)


Zarządzenie Prezesa NFZ nr 9/2014
2014-03-06

ZARZĄDZENIE NR 9/2014/DSOZ
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 4 marca 2014 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne

w załącznikach:
zarządzenie oraz załącznik do zarządzenia.

Zarządzenie nr 90/2013, którego dotyczy zmiana => www.nfz.gov.pl
(JB)


Zmiana kategorii dostępności leków Zilola i Viburcol Compositum
2014-03-04

W załączniku - decyzje Prezesa URPL. (JB)


Sprawozdanie o odpadach dla Urzędu Marszałkowskiego za 2013r - do 15 marca
2014-03-04

Przypominamy (ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego):
Podmiot zobowiązany do sporządzania sprawozdań - zgodnie z art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - jest obowiązany sporządzić na formularzu zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, które jest obowiązany przekazać marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, odbierania odpadów komunalnych, zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.
Szczegóły => bip.slaskie.pl

Na samym końcu strony są adresy oraz wejście do wzoru sprawozdania.
(JB)


Sprawozdanie dla GIOŚ za drugie półrocze 2013r - do 15 marca
2014-03-04

Przypominamy (ze strony GIOŚ ):
Sprawozdanie o masie zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu należy przekazywać do GIOŚ w terminie do 31 lipca za okres od 1 stycznia do 30 czerwca i do dnia 15 marca za okres od 1 lipca do 31 grudnia każdego roku.
Wzór sorawozdania => www.gios.gov.pl
(JB)


Kursy - marzec i kwiecień 2014r.
2014-02-28

Kolegium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego w Sosnowcu,
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zaprasza na kursy farmaceutów w ramach szkoleń ciągłych w marcu i kwietniu.
Szczegóły w załączniku.
(BW)


WIF Katowice - komunikat o repelentach w aptekach
2014-02-26

-> w załączniku. (JB)


URPL - Pulneo i Fenspogal - zmiana kategorii dostępności - decyzje
2014-02-26

-> w załączniku. (JB)


Zaproszenie na Europejską Konferencję Farmacji Onkologicznej
2014-02-26

Szanowni Państwo,
Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w największym europejskim spotkaniu z zakresu farmacji onkologicznej - II Europejska Konferencja Farmacji Onkologicznej (ECOP2), organizowanym przez Europejskie Stowarzyszenie Farmacji Onkologicznej i Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Konferencja odbędzie się w dniach 26 - 28 czerwca 2014 roku w Krakowie.
Założeniem spotkania, w którym wezmą udział specjaliści z całego świata, jest zaprezentowanie wiedzy o postępie najnowszych badań klinicznych oraz implementacji wyników do leczenia pacjentów z chorobą nowotworową.
Podstawowym celem konferencji jest promowanie najwyższej jakości standardów opieki farmaceutycznej nad pacjentem onkologicznym, której powodzenie opiera się na ścisłej współpracy pomiędzy lekarzami i farmaceutami.
Tematyka kongresu będzie prezentowana równolegle w aspekcie klinicznym i praktycznym, w formie zarówno wykładów plenarnych, sympozjów naukowych jak i sesji plakatowych.
I Europejska Konferencja Farmacji Onkologicznej odbyła się w Budapeszcie w dniach 27 – 29 września 2012 roku. Skupiła  ponad 500 uczestników z 49 krajów z całego świata. Podczas 19 sesji (klinicznych i praktycznych) 45 zaproszonych specjalistów wygłosiło 112 wykładów.
Bieżące informacje dotyczące konferencji znajdą Państwo na stronie:
http://ecop2014.wordpress.com

Zapraszamy do udziału w ECOP 2014.
Komitet Organizacyjny Konferencji
.....
(JB)


Zmiany w wykazach leków refundowanych wg projektu - opracowanie DATUM
2014-02-23

=> www.datum.pl
(JB)


List NIA do Premiera o dramatycznej sytuacji ekonomicznej aptek
2014-02-23

W załączniku:

Dramatyczna sytuacja ekonomiczna polskich aptek, grożąca destabilizacją systemu dystrybucji aptecznej ... List NIA do Prezesa Rady Ministrów RP.
.....
(JB)


Małopolski Oddz.NFZ - dobór rodzajów środków pomocniczych
2014-02-23

Ze strony Małopolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia:

2014-02-20
Komunikat dla Świadczeniobiorców oraz dla Świadczeniodawców zlecających i realizujących zaopatrzenie w refundowane wyroby medyczne – pieluchomajtki i ich zamienniki

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz.U. z 2013 r., poz. 1565) świadczeniobiorcom, którzy spełniają wymagania zdrowotne określone w ww. przepisach przysługuje na zlecenie lekarza, pielęgniarki lub położnej ubezpieczenia zdrowotnego zaopatrzenie w refundowane pieluchomajtki lub zamiennie pieluchy anatomiczne, majtki chłonne, wkłady anatomiczne lub podkłady.
W przepisach nie określono poziomu chłonności ww. środków absorpcyjnych, w związku z czym dobór właściwego asortymentu powinien być odpowiedni do indywidualnych potrzeb świadczeniobiorcy (czyli w zależności od natężenia nietrzymania moczu, częstotliwości oddawania moczu oraz stopnia samodzielności świadczeniobiorcy). Wykazane w ww. przepisach pieluchomajtki i ich zamienniki przeznaczone są dla świadczeniobiorców ze średnim lub dużym stopniem nietrzymania moczu, tak więc zasadnym jest aby wyroby te właściwie zabezpieczały ich potrzeby, a poziom ich chłonności gwarantował optymalną ochronę i pielęgnację świadczeniobiorcy.

Wydział do Spraw Służb Mundurowych i Świadczeniobiorców
Dział ds. Środków Pomocniczych i Przedmiotów Ortopedycznych
Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
tel. (12)29 88 368,365,364
.....
(JB)


Akcja zbierania głosów
2014-02-13

Na portalu farmacja.net prowadzona jest akcja zbierania głosów pod listem otwartym do Premiera i Ministra Zdrowia. Zachęcamy do przyłączenia się do akcji.
adres strony internetowej: (http://farmacja.net/dzialanie/list-do-MZ)


XIV Mistrzostwa Polski Farmaceutów w Narciarstwie Alpejskim-Karpacz 2014r.
2014-02-13

„Dolnośląska Izba Aptekarska potwierdza, że w dniu 22 lutego 2014 r. odbędę się XIV Mistrzostwa Polski Farmaceutów w Narciarstwie Alpejskim – Karpacz 2014.
Zapraszamy aptekarzy i ich rodziny oraz sympatyków narciarstwa do udziału w zawodach (zgodnie z ustalonym regulaminem).
Tak jak było zaplanowane Mistrzostwa odbędą się w Karpaczu. Nazwa stoku zostanie przedstawiona przez organizatora w piątek (21 lutego), w dniu wydania numerów startowych. Miejsce zawodów jest uzależnione od warunków pogodowych (śniegowych). W obecnej chwili są w Karpaczu stoki, na których pokrywa śnieżna – 50 cm – pozwala na rozegranie zawodów.
Na stronie internetowej Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej można zobaczyć fotografie przedstawiające aktualne warunki śniegowe na jednym ze stoków. Serdecznie wszystkich zapraszamy do udziału.”
(BW)


Komunikat nr I - Piłka nożna halowa
2014-02-10

III MISTRZOSTWA POLSKI OKRĘGOWYCH IZB APTEKARSKICH
W PIŁCE NOŻNEJ HALOWEJ
Termin: 25-27 kwietnia 2014r.
Miejsce: Hala Widowiskowo - Sportowa w Gniewinie, ul. Sportowa 5
Organizator: Gdańska Okręgowa Izba Aptekarska
Warunki zakwaterowania, koszt oraz regulamin zostaną podane
w komunikacie nr2.
Prosimy o uwzględnienie powyższego terminu w swoich planach.
(BW)


List Prezesa NRA do Ministra Zdrowia o stratach poniesionych przez apteki w wyniku zmian cen leków
2014-01-28

List dr Grzegorza Kucharewicza do Ministra Zdrowia - fragment:

Pan Bartosz ARŁUKOWICZ
Minister Zdrowia

W imieniu samorządu aptekarskiego oraz wszystkich farmaceutów prowadzących apteki ogólnodostępne proszę Pana Ministra o podjęcie pilnych i skutecznych działań w celu usunięcia poważnej wady systemu zaopatrywania pacjentów w refundowane leki, która wynika z regulacji ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696, z późn. zm.).

Istota problemu polega na tym, że polscy aptekarze są systematycznie obciążani skutkami finansowymi zmian w wykazach leków refundowanych, wprowadzanych obwieszczeniami Ministra Zdrowia, które są efektem negocjacji między podmiotem odpowiedzialnym a Ministrem Zdrowia.

Obecnie obowiązujący system przerzuca na aptekarzy cały ciężar wprowadzanych, z dnia na dzień, zmian i generuje dotkliwe straty po stronie osób prowadzących apteki. Straty powodowane są koniecznością sprzedawania leków po cenie dużo niższej niż cena, jaka powinna być ustalona z uwagi na cenę ich zakupu w hurtowni farmaceutycznej.

Szacunkowa wartość straty, jaką poniosła przeciętna apteka w wyniku ostatniej przeceny magazynu, dokonywanej na przełomie roku 2013/2014, wyniosła ok. 3 tys. złotych (według danych IMS Polska).
.....
Cały list w załączniku.(JB)


Małopolski Oddz.NFZ - zlecenia na refundowane wyroby medyczne
2014-01-28

Komunikat ze strony Małopolskiego Oddziału NFZ:
2014-01-27
Komunikat dla Świadczeniobiorców oraz dla Świadczeniodawców zlecających i realizujących zaopatrzenie w refundowane wyroby medyczne

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że:
• zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz.U. z 2013 r., poz. 1565):
§ 2. ust. 1. Wyrób medyczny oraz środek pomocniczy, w stosunku do którego uprawnienie do zaopatrzenia zostało potwierdzone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, może być wydany, po tym dniu, zgodnie z dotychczasowymi przepisami, przez okres nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia 2014 r. oraz
• zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy (rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2014 r.)
§ 3 Potwierdzenie uprawnienia do zaopatrzenia wyrobem medycznym dokonane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w przypadku:
1) wyrobów medycznych przysługujących comiesięcznie zachowuje ważność do dnia 31 grudnia 2014 r.;
2) wyrobów medycznych innych niż określone w pkt 1 zachowuje ważność do dnia 31 lipca 2014 r.

W związku z powyższym:
1. Zlecenia wystawione i potwierdzone do refundacji do dnia 31 grudnia 2013 r. (na druku zlecenia obowiązującym do końca czerwca 2014 r. zawierającym kod zaopatrzenia zgodny z Zarządzeniem Prezesa NFZ z dnia 29 października 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi z późn. zm.) mogą zostać zrealizowane do dnia 31 grudnia 2014 r.
2. „Części B” zleceń wydane przed dniem 1 lipca 2014 r. zachowują ważność do 31 grudnia 2014 r.
3. Zlecenia wystawione i potwierdzone do refundacji w terminie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 30 czerwca 2014 r. (na druku zlecenia obowiązującym do końca czerwca 2014 r. zawierającym oznaczenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z 2013 r., poz. 1565) – tj. grupa wyrobów medycznych oznaczona literą i liczba porządkowa – oznaczające jednoznacznie rodzaj asortymentu) mogą być realizowane do dnia 31 lipca 2014 r.

Wydział do Spraw Służb Mundurowych i Świadczeniobiorców
Dział ds. Środków Pomocniczych i Przedmiotów Ortopedycznych
Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
tel. (12)29 88 367, 368,365,364
.....
(JB)PROŚBA o 1% podatku !
2014-01-27

Szanowne Koleżanki i Koledzy!
Zwracamy się z gorącą prośbą o przekazanie 1% podatku
na wsparcie procesu rehabilitacyjnego dla Krzysia.
To wnuczek naszej koleżanki jest chory na bardzo rzadką chorobę.
Wszystkim, którzy przyłączą się do wsparcia rehabilitacji Krzysia
serdecznie dziękujemy.
Szczegóły w załączniku.
(BW)


Zmarła mgr farm. Janina Herma
2014-01-27

Z przykrością zawiadamiamy, że zmarła mgr farm. Janina Herma, długoletni pracownik aptek cieszyńskich.
Pogrzeb odbędzie się 29 stycznia 2014r. (tj. środa) o godz. 12:00 w Kościele im. Najświętszej Maryi Panny w Cieszynie - Bobrku.
Wyrazy głębokiego współczucia i żalu Rodzinie oraz Najbliższym Zmarłego,
składa Rada i Biuro Beskidzkiej Okręgowej Izby Aptekarskiej.
(BW)
Zakończony okres szkoleniowy 01.01.2009r. - 31.12.2013r.!
2014-01-15

Przypominamy, że z dniem 31 grudnia 2013r. zakończył się 5-letni okres edukacyjny dla osób, które rozpoczęły szkolenia od 01 stycznia 2009r.
Prosimy o dostarczenie certyfikatów i zaświadczeń do biura BOIA,
celem zakończenia 5-letniego okresu (2009 -2013)
W razie nie zebrania 100 pkt edukacyjnych jest możliwość złożenia
wniosku przedłużającego okres szkoleniowy do 24 miesięcy.
(wniosek o przedłużenie jest na naszej stronie w zakładce :
PRAWO -Wniosek o przedłuż. okresu edukacyjnego)
Wnioski o przedłużenie okresu edukacyjnego są przyjmowane do 31 marca 2014r.
(BW)


Dyżury Aptek na terenie miata Bielsko-Biała na 2014r.!
2014-01-15

Na terenie miasta Bielsko-Biała dyżury pełnią dwie całodobowe apteki :
Apteka KLIMCZOK przy ul. Cyniarskiej 11 nr tel. 33 812-48-66
Apteka Na Dworcu przy ul. Warszawskiej 2 nr tel. 33 812-24-76,
w związku z powyższym w 2014r. nie będzie dodatkowych dyżurów.
(BW)Numery telefonów do WIF Katowice w Bielsku - Białej
2014-01-12

Ze strony WIF Katowice:

UWAGA, 10.10.2013 uległy zmianie numery telefonów w Bielsku-Białej
tel. (33) 813 62 32;
(33) 811 05 84
fax: (33) 813 62 32
.....
(JB)Śl.WIF - w sprawie sprawozdań z rozchodu I-N i II-P
2014-01-12

Komunikat skierowany do kierowników :
- aptek ogólnodostępnych
- aptek szpitalnych
- działów farmacji szpitalnej

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny uprzejmie informuje,
że odstępuje od sprawozdań za 2013r
z rozchodu środków odurzających grupy I-N
i substancji psychotropowych grupy II-P.
.....
(JB)
ŚL.Oddz.NFZ - środki pomocnicze
2014-01-12

W załączniku:
komunikat i aneks do umowy z załącznikami.
(JB)


Komunikaty OIA w Krakowie - plany kontroli WIF, komunikat NFZ o wyrobach medycznych
2014-01-09

Apteki BOIA podlegające WIF i NFZ w Krakowie zachęcamy do zaglądnięcia na stronę Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie:
=> oia.krakow.pl
(JB)


Śl.Oddz.NFZ - komunikat o receptach CN, DN, IN i BW.
2014-01-09

Komunikat nr 6/2014 dla aptek
w sprawie przekazywania kserokopii recept
zrealizowanych z uprawnieniami CN, DN, IN i BW celem weryfikacji

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach informuje, że od stycznia 2014 nie ma potrzeby przekazywania kopii recept wystawionych i zrealizowanych w aptekach z dodatkowym uprawnieniem CN, DN, IN i BW.
Jednocześnie komunikat nr 84/2012 z dnia 25.04.2012 r. przestaje obowiązywać.
.....
(JB)


Śl.Oddz.NFZ - komunikat dotyczący przesyłanych danych o receptach refundowanych
2014-01-09

Komunikat nr 5/2014 dla aptek
w sprawie ostrzeżeń po weryfikacji pliku z danymi szczegółowymi
dotyczącymi realizacji recept refundowanych

W związku z licznymi zapytaniami Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach wyjaśnia, że wyniki przetworzenia danych zawartych w pliku z danymi szczegółowymi dotyczącymi realizacji recept refundowanych o statusie „Typ problemu: ostrzeżenie” nie powodują
odrzucenia recept z zestawienia refundacyjnego a pełnią jedynie funkcję informacyjną i pojawienie się takiej recepty na liście pozycji zakwestionowanych nie wstrzymuje procedury naliczania szablonu.
.....
(JB)


GIF - komunikat w sprawie obowiązków hurtowni farmaceutycznych
2014-01-09

W załączniku :
komunikat Głównego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie obowiązków hurtowni farmaceutycznych - w kwestii zaopatrzenia.
(JB)


PILNE - zgłaszanie strat w aptece po zmianie cen - do BOIA - do 13 stycznia
2014-01-09

W związku z pismem prezesa NRA w sprawie strat poniesionych przez apteki po ostatniej obniżce cen, prosimy o przesłanie informacji określających wysokość strat poniesionych przez poszczególne apteki do biura BOIA.

Prosimy o podanie dwóch kwot:
1. strata poniesiona w grudniu 2013
2. łączna strata poniesiona w całym roku 2013

Dla aptek korzystających z programu aptecznego Kamsoft stratę zobaczymy w protokole zmian cen detalicznych, których możemy znaleźć w 14 (Magazyn) →Operacje →Raport z przeceny →Dokumenty

Z poważaniem Magdalena Baścik
.....
Straty prosimy zgłaszać do naszej Izby do 13 stycznia (poniedziałek)
najlepiej na adres e-mail izbabesk@bb.onet.pl, lub fax. (033) 812 27 90
tak, aby Panie w Biurze Izby mogły od rana we wtorek zestawiać informacje dla NIA.
(JB)Zmarł mgr farm. Zdzisław Kowalewski !
2014-01-07

Z przykrością zawiadamiamy, że zmarł mgr farm. Zdzisław Kowalewski.
Pogrzeb odbędzie się 11 stycznia 2014r. (tj. sobota) o godz. 11:00 w Kościele Matki Bożej Szkaplerskiej w Tarnowie na Burku.
Wyrazy głębokiego współczucia i żalu Rodzinie oraz Najbliższym Zmarłego,
składa Rada i Biuro Beskidzkiej Okręgowej Izby Aptekarskiej.
(BW)

NRA - apel o zgłaszanie strat w aptekach po ostatniej zmianie cen leków
2014-01-06

Pismo prezesa NRA Grzegorza Kucharewicza w sprawie strat po przecenie leków.
Aktualności, 4 stycznia 2014
Apel o przesyłanie do 16-go stycznia informacji o stratach w aptekach po "noworocznej" przecenie leków. Niezwykle ważne jest abyśmy zebrali jak największą ilość zgłoszeń.
Treść listu prezesa NRA w załączniku.
.....
(JB)Zmiany dotyczące zleceń na wyroby medyczne
2014-01-06

Komunikat nr 1/2014
dla świadczeniodawców wystawiających i realizujących
„Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne na zlecenie”
oraz dla świadczeniobiorców w związku ze zmianami zasad zaopatrzenia
w refundowane wyroby medyczne -
- w załączniku.


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA
z dnia 6 grudnia 2013 r.
w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie
=> www2.mz.gov.pl

Zarządzenie Nr 90/2013/DSOZ
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 24 grudnia 2013 r.

w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne => www.nfz.gov.pl

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 6 grudnia 2013 r.
w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy => www2.mz.gov.pl
(JB)


Przypominamy - zmiana adresu siedziby delegatury NFZ w Bielsku-Białej
2014-01-06

Komunikat nr 138/2013 dla świadczeniobiorców i świadczeniodawców w sprawie zmiany lokalizacji Delegatury Śląskiego OW NFZ w Bielsku-Białej

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ uprzejmie informuje o zmianie lokalizacji Delegatury w Bielsku-Białej. Z dniem 30 grudnia 2013 r. przestaje funkcjonować Delegatura przy ulicy Dworkowej 2 (biuro będzie czynne do godziny 15.30).
Od 31 grudnia 2013 r. placówka zacznie funkcjonować pod nowym adresem: Bielsko-Biała, ulica Karpacka 24.
.....
(JB)


Zaproszenie na Noworoczny koncert w dniu 02 stycznia 2014r.
2014-01-02

Serdecznie zapraszamy srodowisko medyczne wraz z Rodzinami i Przyjaciółmi na Noworoczne spotkanie pracowników służby zdrowia w Katowicach-Panewnikach,
które odbędzie się w dniu 02 stycznia 2014r.(czwartek) o godz. 18:00 w Bazylice Zakonu Braci Mniejszych-Franciszkanów Św.Ludwika Króla i Wniebowziecia NMP w Katowicach-Paniewnikach.
Szczegóły w załączniku.
(BW)


Zmiany w wykazach leków od 1 stycznia 2014
2013-12-23

Ze strony Ministerstwa Zdrowia:
OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2014 r. ==> www.mz.gov.pl

Ze strony DATUM s.c. :

21.12.2013
Opracowanie zmian w listach leków refundowanych przygotowane na podstawie PROJEKTU Ministra Zdrowia
==> www.datum.pl
(JB)
Życzenia Świąteczne
2013-12-23

Z najlepszymi życzeniami, radosnych ,pełnych ciepła i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia,
a w Nowym Roku spełnienia marzeń , szczęścia
i pomyślności
Składają
Prezes z Radą Aptekarską i pracownicy
biura BOIA w Bielsku-BiałejURPL - zmiany kategorii dostępności
2013-12-16

Decyzje Prezesa URPL zmieniające kategorie dostępności
z Rp na OTC dla leków:
Raniberl tabl. 150mg,
Hascofungin płyn,
Fluimucil tabl.mus. 600mg.
Szczegóły w załączniku.
(JB)


XXIII Sympozjum Historii Farmacji w dniach 5-8 czerwca 2014r.
2013-12-16

Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne Oddział w Katowicach oraz Zespół Sekcji Historii Farmacji Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego zapraszają na XXIII SYMPOZJUM HISTORII FARMACJI, które odbędzie się w dniach 5-8 czerwca 2014r. w Ośrodku Wypoczynkowym „Beskid Park” w Bielsku-Białej, al. Armii Krajowej 316.
Szczegóły w załączniku.
(BW)Zmiana lokalizacji Delegatury NFZ w Bielsku-Białej od 31 grudnia
2013-12-13

Komunikat nr 138/2013 dla świadczeniobiorców i świadczeniodawców w sprawie zmiany lokalizacji Delegatury Śląskiego OW NFZ w Bielsku-Białej

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ uprzejmie informuje o zmianie lokalizacji Delegatury w Bielsku-Białej. Z dniem 30 grudnia 2013 r. przestaje funkcjonować Delegatura przy ulicy Dworkowej 2 (biuro będzie czynne do godziny 15.30).
Od 31 grudnia 2013 r. placówka zacznie funkcjonować pod nowym adresem: Bielsko-Biała, ulica Karpacka 24.
.....
Szczegóły w załączniku.(JB)


Zmarła Mama Pani Wiceprezes dr n. farm. Barbary Uniejewskiej
2013-12-03

Z przykrością zawiadamiamy, że zmarła Mama Pani Wiceprezes
dr n. farm. Barbary Uniejewskiej. Pogrzeb odbędzie się 04 grudnia br.
(tj. środa) o godz. 12:00 w Kościele Św. Jana Chrzciciela w Sosnowcu - Niwce przy ul. Wojska Polskiego.
Wyrazy głębokiego współczucia i żalu Rodzinie oraz Najbliższym Zmarłej,
składa Rada i Biuro Beskidzkiej Okręgowej Izby Aptekarskiej.
(BW)Śl.NFZ - zgłaszanie zmian w ewidencji pracowników apteki
2013-11-29

Komunikat nr 130/2013 dla aptek
w sprawie zmiany ewidencji osób zatrudnionych w aptece/punkcie aptecznym
Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina o obowiązku poinformowania Oddziału Wojewódzkiego NFZ przez podmiot prowadzący aptekę/punkt apteczny o każdej zmianie ewidencji osób zatrudnionych w aptece wynikającym z zapisów § 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 roku w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept. (Dz. U. Nr 271, poz. 1606 z późn. zm.).
Termin na zgłaszanie zmian wynosi do pięciu dni roboczych od dnia zakończenia okresu rozliczeniowego, którego dotyczy zmiana.
Apteki, które zgłaszały zmiany w ewidencji personelu (pisemnie bądź przez wpis w Portalu Świadczeniodawcy) proszone są o utworzenie wniosków zgodnie z instrukcją, w celu aktualizacji danych w systemie informatycznym.

Dołączone załączniki:
Instrukcja postępowania w przypadku zmiany ewidencji personelu w aptece/punkcie aptecznym.
.....
(JB)


Legalizacja wag nieautomatycznych po 1 stycznia 2014r
2013-11-29

Ze strony Naczelnej Izby Aptekarskiej:

Komunikat w sprawie legalizacji wag nieautomatycznych po 1 stycznia 2014 r.
Aktualności, 28 listopada 2013

dn. 4 listopada 2013 r.
Komunikat w sprawie legalizacji wag nieautomatycznych
po 1 stycznia 2014 r.

W związku z zamieszczoną na stronie internetowej jednego z producentów wag nieautomatycznych informacją, że legalizacja ponowna wag nieautomatycznych wprowadzonych do obrotu i użytkowania przed 31 grudnia 2003 r., nie będzie możliwa po dniu 31 grudnia 2013 r., Główny Urząd Miar przedstawia poniższe wyjaśnienia.
Zgodnie z art. 29a ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1069), który stosuje się do dnia 31 grudnia 2013 r., podczas legalizacji ponownej wag nieautomatycznych zalegalizowanych na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach i jej przepisów wykonawczych, sprawdzenie przyrządu pomiarowego przeprowadzane może być pod względem zgodności z wymaganiami określonymi w przepisach, na podstawie których przyrząd ten został zalegalizowany, czyli wymaganiami określonymi w przepisach obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach.
Po dniu 1 stycznia 2014 r. wagi nieautomatyczne podlegające prawnej kontroli metrologicznej będą legalizowane po sprawdzeniu spełniania przez te przyrządy, wymagań określonych w przepisach obowiązujących w dniu ich legalizacji. Obecnie obowiązujące wymagania określone są w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wagi nieautomatyczne, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. Nr 26, poz. 152).
Upływ terminu 31 grudnia 2013 r. nie ogranicza możliwości zgłaszania do legalizacji ponownej wag nieautomatycznych wprowadzonych do obrotu i użytkowania przed dniem 31 grudnia 2003 r. Zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach, użytkownik wagi nieautomatycznej podlegającej prawnej kontroli metrologicznej ma obowiązek zgłoszenia tego przyrządu do legalizacji ponownej w sytuacjach określonych w art. 8k ust. 2 ustawy (obowiązek ten zastępczo może być wykonany przez wykonawcę naprawy lub instalacji przyrządu pomiarowego, zgodnie z art. 8k ust. 1 ustawy). Warunkiem użytkowania wagi nieautomatycznej podlegającej prawnej kontroli metrologicznej jest posiadanie wymaganego dowodu prawnej kontroli metrologicznej.
Termin końcowy dopuszczalności zgłaszania do legalizacji ponownej wag nieautomatycznych, w tym wag nieautomatycznych wprowadzonych do obrotu i użytkowania przed dniem 31 grudnia 2003 r., nie jest prawnie określony.
.....
(JB)Konferencja w dniach 29-30 listopad 2013r. w Szczyrku
2013-11-26

Sekcja Aptek Szpitalnych Katowickiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego serdecznie zaprasza do udziału w Konferencji, która odbędzie się w dniach 29-30 listopada 2013 r. w Szczyrku w hotelu KLIMCZOK.
Koszt kursu 100,- zł/osoby, zapisy przyjmuje mgr farm. Małgorzata Sawczuk tel. 33 828-40-18 lub 604-751-491.
Uczestnicy otrzymają:
6 punktów edukacyjnych twardych – za udział w kursie zakończony testem,
4 punkty edukacyjne - za udział w konferencji.
Szczegóły w załączniku.
(BW)Data wejścia w życie Suplementu 2013 do FP IX
2013-11-25

Ze strony URPL:

DZIENNIK URZĘDOWY
URZĘDU REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH,
WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH
Warszawa, dnia 25 listopada 2013 r.

Poz. 1
KOMUNIKAT PREZESA URZĘDU REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH,
WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH
z dnia 25 listopada 2013 r.
w sprawie daty, od której obowiązują wymagania
określone w Suplemencie 2013 do Farmakopei Polskiej wydanie IX
(Suplement 2013 FP IX)

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych (Dz.U. Nr 82, poz. 451, ze zm.) ogłasza się, iż datą, od której obowiązują wymagania określone w Suplemencie 2013 do Farmakopei Polskiej wydanie IX (Suplement 2013 FP IX) w zakresie wymagań narodowych, tj. nieposiadających odpowiedników w Farmakopei Europejskiej, zawartych w dziale „Monografie narodowe”,„Wykaz dawek” i „Wykaz substancji bardzo silnie działających, silnie działających oraz środków odurzających”, jest
dzień 1 stycznia 2014 r.
Prezes Grzegorz Cessak
.....
(JB)


URPL o zgłaszaniu działań niepożądanych
2013-11-25

Informacja Prezesa Urzędu z dnia 25 listopada 2013 roku
w sprawie uruchomienia strony internetowej poświęconej bezpieczeństwu farmakoterapii w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 1245 z 2013 roku)
 
Prezes Urzędu uprzejmie informuje, że w dn. 25 listopada 2013 roku wchodzi w  życie ustawa z dnia 27 września 2013 roku o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw.
Ustawa zmieniając ustawę z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, nadała pacjentom uprawnienia do zgłaszania działań niepożądanych do osób wykonujących zawód medyczny, Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub do podmiotu odpowiedzialnego.
Ustawa nałożyła na Prezesa Urzędu obowiązek stworzenia strony internetowej poświęconej bezpieczeństwu farmakoterapii, która będzie zawierała między innymi:
1.opis systemu zbierania działań niepożądanych,
2.formularze do wykorzystania, przy przekazywaniu informacji o działaniach niepożądanych przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz przez pacjentów lub ich opiekunów,
3.wskazówki, jak wypełniać formularz,
4.zalecenia europejskiego Komitetu ds. Oceny Ryzyka w ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem farmakoterapii (and. Pharmacovigilance Risk Assessment Committee – PRAC),
5.leki podlegające dodatkowemu monitorowaniu,
6.komunikaty dotyczące bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych,
7.streszczenia planów zarządzania ryzykiem,
8.wykaz badań porejestracyjnych dotyczących bezpieczeństwa.
Zachęcamy Państwa do zapoznania się z nową stroną internetową – dzialanianiepozadane.urpl.gov.pl
Prezes
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Leczniczych
/-/ Grzegorz Cessak
......
link do strony ==> dzialanianiepozadane.urpl.gov.pl
(JB)


URPL - komunikat o ryzyku stosowania dożylnie preparatów żelaza
2013-11-19

W załączniku:
komunikat ze strony Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych:
nowe zalecenia dotyczące ryzyka ciężkich reakcji nadwrażliwości związanych ze stosowaniem dożylnych produktów leczniczych zawierających żelazo.
.....
(JB)XIV Mistrzostwa Polskich Farmaceutów
2013-11-19

Dolnośląska Izba Aptekarska we Wrocławiu ma zaszczyt zaprosić farmaceutów i członków ich rodziny - entuzjastów białego szaleństwa, do udziału w XIV Mistrzostwach Polski Farmaceutów w Narciarstwie Alpejskim Karpacz 2014. Termin zawodów - 25 stycznia 2014r.
W tej edycji zwiększamy ilość kategorii startowych tak, aby jak największa liczba uczestników mogła zakosztować smaku zwycięstwa.
Zapisy przyjmowane są w biurze Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej,
tel. 71 321-18-77, 71 322-00-70, e-mail: biuro@dia.com.pl, ewidencja@dia.com.pl. Ilość miejsc jest ograniczona
Więcej informacji, w tym szczegóły dotyczące przyjmowania zgłoszeń znajdą Państwo w załączniku „Informacja o Mistrzostwach Karpacz 2014” oraz na stronie internetowej Dolnoślaskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu.
Zapraszamy serdecznie i zachęcamy do zgłaszania swojego uczestnictwa.
(BW)


SPOTKANIE OPŁATKOWE !
2013-11-18

Szanowne koleżanki i koledzy!!!
Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska organizuje spotkanie opłatkowe i serdecznie zaprasza na to spotkanie.
Spotkanie odbędzie się 13 grudnia 2013r. o godz. 17.00 w sali wykładowej BOIA ul.3 Maja 27/4a w Bielsku-Białej.
Koszt od osoby 50 złotych.
Zgłoszenia przyjmuje biuro Izby do 29.11.br telefonicznie 33/8101620.
(MT)
Zmarła mgr farm. Justyna Górecka
2013-11-18

Z przykrością zawiadamiamy, że zmarła w wieku 33 lat, mgr farm. Justyna Górecka, kierownik apteki ZIKO w Bielsku - Białej. Absolwentka Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach.
Pogrzeb odbędzie się 20 listopada (tj. środa) 2013 roku na Cmentarzu ewangelickim w Sosnowcu przy al. Mireckiego o godz. 12:00.
Wyrazy głębokiego współczucia i żalu Rodzinie oraz Najbliższym Zmarłej,
składa Rada i Biuro Beskidzkiej Okręgowej Izby Aptekarskiej.
(BW)
Nowy projekt szkoleń internetowych
2013-11-15

Uprzejmie informujemy, że Okręgowa Izba Aptekarska w Białymstoku
uruchomiła nowy projekt szkoleń internetowych pod nazwą www.farmaklub.pl
Na chwilę obecną strona www.farmaklub.pl zawiera 4 szkolenia.
W niedalekiej przyszłości planuje uruchomienie kolejnych szkoleń.
(BW)


Śląski Oddz.NFZ - komunikat 121/2013 o czasie pracy delegatur
2013-11-11

Ze strony Śląskiego Oddziału NFZ :

Komunikat nr 121/2013 dla świadczeniobiorców i świadczeniodawców
w sprawie zmiany czasu pracy Biura Obsługi Ubezpieczonych w Katowicach oraz Delegatur Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach uprzejmie informuje,
że od dnia 19 listopada 2013 roku w Delegaturach
w Bielsku-Białej, Częstochowie, Dąbrowie Górniczej i Rybniku
oraz w Biurze Obsługi Ubezpieczonych w Katowicach przy ulicy Kossutha 13
w każdy wtorek
obsługa ubezpieczonych oraz świadczeniodawców będzie prowadzona w godzinach 8.00 - 18.00.
Jednocześnie informujemy, że
w piątki ww. Delegatury oraz BOU będą czynne
od godziny 8.00 do godziny 14.00.
.....
(JB)


Leki dodatkowo monitorowane
2013-11-11

Ze strony NIA:

Unia Europejska (UE) wprowadziła nowa,procedurą oznakowania leków szczególnie uważnie monitorowanych przez organy ds. rejestracji. Leki te opisane są jako „dodatkowo monitorowane".

Leki dodatkowo monitorowane są oznaczone symbolem czarnego odwróconego trójkąta widniejącym na ulotce dołączonej do opakowania oraz w informacji przeznaczonej dla pracowników opieki zdrowotnej, nazywanej Charakterystyką Produktu Leczniczego. Wraz z symbolem zamieszczone jest krótkie zdanie wyjaśniające znaczenie trójkąta.
.....
Całe pismo - w załączniku.(JB)MZ - recepta transgraniczna
2013-11-11

W załączniku nr 1:
komunikat Ministerstwa Zdrowia dla aptekarzy dotyczący nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich wprowadzającej receptę transgraniczną.

W załączniku nr 2:
nowelizacja rozporządzenia w sprawie recept lekarskich,
w której jest mowa o recepcie transgranicznej -
Dziennik Ustaw z 7 listopada 2013r, poz,1293,
pochodzi ze strony Internetowego Systemu Aktów Prawnych.
(JB)


Prezes NRA - o kolejnym ogólnopolskim Badaniu Profilowym Aptek
2013-11-11

Warszawa, 8 listopada 2013 r.

KOMUNIKAT PREZESA NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ

Duże zmiany na rynku farmaceutycznym, jakie zaszły w ostatnim czasie, wpłynęły na kondycję całego sektora, w tym na zmiany liczby i rentowności aptek działających na rynku. Naczelna Izba Aptekarska i IMS Health rozpoczęły współpracę w obszarze oceny zachodzących zmian na dystrybucję leków w Polsce. IMS Health, obecna na polskim rynku farmaceutycznym od ponad 20 lat firma badawcza, rozpoczęła kolejną edycję ogólnopolskiego Badania Profilowego Aptek. Celem tego badania jest uaktualnienie wiedzy na temat polskiego rynku aptek, jego struktury, a także kondycji. Jest to szczególnie ważne w okresie, gdy planowane są kolejne zmiany, mogące w istotny sposób wpływać na przyszłość tego rynku i rentowność prowadzonej działalności. Cele i metody tego badania, realizowanego zgodnie z przyjętymi w branży standardami badawczymi, IMS Health przedstawił Naczelnej Izbie Aptekarskiej.

W najbliższym czasie pracownicy IMS Health będą przeprowadzać bezpośrednio w aptekach wywiady z wybraną grupą właścicieli oraz kierowników aptek. Wszystkie zebrane informacje zostaną zakodowane i zanonimizowane. Wnioski z badania będą przedstawione Naczelnej Izbie Aptekarskiej oraz okręgowym izbom aptekarskim w specjalnie przygotowanych raportach.

Naczelna Izba Aptekarska zwraca się z apelem o aktywne wsparcie projektu realizowanego przez IMS Health, którego wyniki będą stanowiły istotny, dostępny dla NIA zestaw informacji przydatny w debacie na temat polskiego rynku aptek.

dr GRZEGORZ KUCHAREWICZ
Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej
.....
(JB)


SPOTKANIE OPŁATKOWE
2013-11-07

Szanowne koleżanki i koledzy!!!
Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska organizuje spotkanie opłatkowe i serdecznie zaprasza na to spotkanie.
Spotkanie odbędzie się 13 grudnia 2013r. o godz. 17.00 w sali wykładowej BOIA ul.3 Maja 27/4a w Bielsku-Białej.
Koszt od osoby 50 złotych.
Zgłoszenia przyjmuje biuro Izby do 29.11.br telefonicznie 33/8101620.
(MT)


Noworoczny Koncert Aptekarzy - 03.01.2014r.
2013-11-07

Szanowni Państwo!
Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie ma zaszczyt zaprosić na Noworoczny Koncert Aptekarzy, który odbędzie się w dniu 3 stycznia 2014 r. w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie o godz.18.00
Będzie nam miło gościć członków samorządu z innych Izb Aptekarskich.
Uwaga!
Dostępne są już bilety w cenie: 70 zł, 90 zł, 110 zł
Rezerwacja miejsc pod telefonem: 12-264-25-53
(BW)


Komunikat Prezesa NRA ! - WAŻNE
2013-11-07

Szanowni Państwo,
Z up. Pana Prezesa w załączniku przesyłam Komunikat Prezesa NRA w sprawie zakazu reklamy aptek.
(BW)

Komunikat dotyczy pisma Związku Pracodawców Aptecznych PharmaNet -Prezes NRA apeluje o niepodpisywanie tego dokumentu.
(JB)


PILNE - ANKIETA !!!
2013-11-07

Pilne - ankieta dotycząca problemów z elektroniczną
łącznością z Portalem NFZ
- informacje zebrane wg tabeli (strona 2 załącznika)
prosimy pilnie zgłaszać w naszej Izbie
e-mail : izbabesk@bb.onet.pl lub faxem : 33 812-27-90.
(BW)


Suplement 2013 do Farmakopei Polskiej wydanie IX
2013-10-30

W załączniku:
informacja Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych
o Suplemencie 2013 do IX wydania Farmakopei Polskiej.
(JB)


Wydawanie mniejszych dawek - stanowisko MZ
2013-10-29

Ze strony Małopolskiego Oddz.NFZ :

2013-10-29
Informacja dla farmaceutów dotycząca wydawania leków w dawce mniejszej niż zapisana na recepcie

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ przekazuje do wiadomości i stosowania stanowisko Ministerstwa Zdrowia w sprawie dopuszczalności zamiany w aptece refundowanego leku przepisanego na recepcie na tańszy odpowiednik refundowany zawierający mniejszą dawkę terapeutyczną.

Wydział Gospodarki Lekami
Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
Tel. 012/29 88 471, 473
.....
Pismo w załączniku.(JB)
Zmarła mgr farm. Halina Stanisławska
2013-10-28

Z żalem informujemy, że zmarła Pani mgr farm. Halina Stanisławska.
Nabożeństwo pogrzebowe odbędzie się w dniu 29 października 2013r o godz. 14.00 w Kościele Św. Maksymiliana Marii Kolbe w Bielsku-Białej,
po mszy św. złożenie zwłok na cmentarzu przy ul. Grunwaldzkiej w Bielsku-Białej.
Wyrazy głębokiego współczucia i żalu Rodzinie oraz Najbliższym Zmarłej,
składa Rada i Biuro Beskidzkiej Okręgowej Izby Aptekarskiej.
(BW)Konferencja w dniach 29-30 listopada 2013r. !
2013-10-23

Sekcja Aptek Szpitalnych Katowickiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego serdecznie zaprasza do udziału w Konferencji, która odbędzie się w dniach 29-30 listopada 2013 r. w Szczyrku w hotelu KLIMCZOK.
Koszt kursu 100,- zł/osoby, zapisy przyjmuje mgr farm. Małgorzata Sawczuk tel. 33 828-40-18 lub 604-751-491.
Uczestnicy otrzymają:
6 punktów edukacyjnych twardych – za udział w kursie zakończony testem,
4 punkty edukacyjne - za udział w konferencji.
Szczegóły w załączniku.
(BW)Śląski NFZ - o weryfikacji danych przekazywanych przez apteki
2013-10-16

Komunikat nr 111/2013
dla aptek województwa śląskiego
w związku z przeprowadzaną przez Śląski OW NFZ weryfikacją danych
przekazywanych przez wybrane apteki

Informujemy, że Śląski OW NFZ przeprowadza weryfikację danych przekazywanych przez wybrane apteki.
W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się z treścią zawiadomienia zamieszczonego na portalu apteki.
Ścieżka dostępu do elektronicznej wersji zawiadomienia jest następująca:
z poziomu działu ADMINISTRACJA I OPCJE
(następnie w prawym dolnym rogu okna ekranu portalu należy wybrać
„Pokaż więcej…”,
z listy dostępnych opcji należy wybrać - POBRANIE PLIKÓW TECHNICZNYCH NFZ
a potem PLIKI DEDYKOWANE.
.....
(JB)


Posiedzenie naukowo-szkoleniowe 17 październik 2013r. !
2013-10-07

Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska zaprasza na posiedzenie
naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się w sali wykładowej BOIA
w Bielsku-Białej ul. 3 Maja 27/4a.
Termin: 17 października 2013r. (czwartek) o godz. 18.30
Punkty edukacyjne 2.
Zapisy pod nr telefonu : 33 812-28-85
Prowadzący dr n. med. Jarosław Ślifirski - laryngolog, alergolog
Temat : "Jesienne przeziębienia”, "Sprzedaż w aptece - jak zwiększyć zysk w aptece i być konkurencyjnym w stosunku do innych aptek"
(BW)Szkolenia internetowe !
2013-10-03

Podajemy strony internetowe z których można korzystać
i szkolić się bezpłatnie.

Portale bezpłatne:
www.e-dukacja.pl
www.e-farmacja.net
www.e-umed.pl
www.font.edu.pl
www.szkolenia.ptfarm.pl
www.farmacja.edu.pl

(BW)
Opolski Dzień Aptekarza - 12.10.2013r.
2013-10-01

Z upoważnienia Pana Prezesa Andrzeja Prygla przesyłam w załączeniu zaproszenie na Opolski Dzień Aptekarza, który odbędzie się w dniu 12 października 2013 r.w Opolu.
(BW)


II Edycja Konkursu : Nalewki receptury własnej
2013-09-26

Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie wraz z Okręgowa Izbą Aptekarską w Krakowie mają przyjemność zaprosić członków zrzeszonych w wyżej wymienionych Izbach na drugą już edycję:
Odbędzie się on 27 listopada 2013 r. w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie przy ul. Krupniczej 11a w Krakowie. Początek o godzinie 18.00.
Wstęp wolny.
Organizatorzy konkursu zapraszają zarówno do wzięcia udziału w rywalizacji, jak i do uczestnictwa w degustacji. Uradowani sukcesem pierwszej edycji mamy nadzieję, że kolejne Konkursy Nalewek Własnej Receptury będą cieszyły się rosnącą popularnością w obu środowiskach, Lekarskim i Aptekarskim oraz będą sprzyjały dalszej integracji.
W konkursie mogą wziąć udział jedynie nalewki, które nie są dostępne w sprzedaży komercyjnej. Dwie próbki nalewki w ilości po 200 ml można zgłaszać do 26 listopada 2013 r. do godz. 15.00 w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej, ale im wcześniej, tym lepiej. Liczba nalewek zgłaszanych do konkursu przez jednego uczestnika jest dowolna.
Uczestników konkursu prosimy o zapoznanie się i pobranie regulaminu oraz karty zgłoszeniowej konkursu w załącznikach.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!
(BW)


Noworoczny Koncert Aptekarzy w Krakowie - 3 stycznia 2014r.
2013-09-25

Szanowni Państwo!
Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie ma zaszczyt zaprosić na Noworoczny Koncert Aptekarzy, który odbędzie się w dniu 3 stycznia 2014 r. w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie o godz.18.00
Będzie nam miło gościć członków samorządu z innych Izb Aptekarskich.
Rezerwacja miejsc pod telefonem: 12-264-25-53
Szczegóły w załączniku.
(BW)


Konferencja połączona z Kursem - 19 październik 2013r. - sobota
2013-09-23

Katowicki Oddział PTFarm serdecznie zaprasza na I Konferencję Naukowo-Szkoleniową Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością i Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, która odbędzie się w dniu 19.10.2013 r. w godzinach od 8:30 – 15:00 w sali audytoryjnej Domu Lekarza w Katowicach przy ulicy Grażyńskiego 49a. W czasie trwania konferencji odbędzie się bezpłatny kurs S.C.- 29/2013 zakończony testem.
Udział w konferencji jest bezpłatny, a uczestnikom przysługują:
2 punkty edukacyjne - za udział w konferencji
6 punktów edukacyjnych twardych – za udział w kursie.
Szczegółowy program przedstawiamy w załączeniu.
(BW)


Posiedzenie naukowo-szkoleniowe w dniu 17.10.20013r. !
2013-09-20

Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska zaprasza na posiedzenie
naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się w sali wykładowej BOIA
w Bielsku-Białej ul. 3 Maja 27/4a.
Termin: 17 października 2013r. (czwartek) o godz. 18.30
Punkty edukacyjne 2.
Zapisy pod nr telefonu : 33 812-28-85
Prowadzący dr n. med. Jarosław Ślifirski - laryngolog, alergolog
Temat : "Jesienne przeziębienia”, "Sprzedaż w aptece - jak zwiększyć zysk w aptece i być konkurencyjnym w stosunku do innych aptek"
(BW)
Oxodil - cd
2013-09-16

Ze strony NIA:

Skrócenie ważności pozwolenia nr 10836 na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego OXODIL.
Aktualności, 3 września 2013

W związku z publikacją na stronie internetowej Naczelnej Rady Aptekarskiej pisma Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w sprawie sposobu realizacji recept na leki Oxodil, uprzejmie informujemy, że Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego Oxodil (formoteroli fumaras dihydricus) proszek do inhalacji w kapsułkach twardych. 12 pg straciło ważność z dniem 27.08.2013 r. (w załączeniu).

Aktualnie do obrotu dopuszczony jest tylko produkt leczniczy Oxodil PPH i wpisanie na recepcie nazwy skróconej Oxodil, pozwala w sposób jednoznaczny określić przepisany przez lekarza lek.
.....
W załączniku:
pismo POLPHARMY i decyzja Prezesa URPL.
(JB)


NRA do MZ w sprawie zmian w przepisach dotyczących reklamy aptek
2013-09-16

Pismo Prezesa NRA do Ministra Zdrowia ws. zmian w przepisach ustawy - Prawo farmaceutyczne dotyczących zakazu reklamy aptek i ich działalności-
- fragment :

Szanowny Panie Ministrze !
W związku z szeroko zakrojoną akcją propagandową przeciwników przepisów zakazujących reklamy aptek, punktów aptecznych i ich działalności samorząd aptekarski wyraża stanowczy sprzeciw wobec wszelkich działań zmierzających do zakwestionowania tego zakazu. Protestujemy przeciwko wprowadzaniu opinii publicznej w błąd przez sygnatariuszy listu skierowanego do Pana Ministra w sprawie konieczności tzw. doprecyzowania art. 94a ustawy z dnia 6 września 2001 roku - Prawo farmaceutyczne. Treść listu podpisanego przez szefów Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Związku Pracodawców Aptecznych PharmaNET, Polskiej Izby Ubezpieczeń, Centrum im. Adama Smitha, Federacji Pacjentów Polskich (nie po raz pierwszy w działaniach lobbystycznych wykorzystywani są polscy pacjenci) i Izby Gospodarczej Farmacja Polska zawiera informacje niezgodne z prawdą i argumenty, których nie akceptuje samorząd aptekarski i zdecydowana większość polskich farmaceutów.(...)
Całe pismo w naszym załączniku.
(JB)Podpisy pod listem do Ministra Zdrowia można składać do 16 września
2013-09-12

Naczelna Izba Aptekarska
L. Dz. 324/2013
Warszawa, dnia 11 września 2013 r.

KOMUNIKAT PREZESA NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
w sprawie listu aptekarzy do Ministra Zdrowia

Pragnę serdecznie podziękować wszystkim farmaceutom, którzy złożyli podpisy pod listem otwartym aptekarzy do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza. Treść listu zaakceptowało dotychczas około czterech tysięcy członków naszego samorządu. W związku z szeroko zakrojoną akcją propagandową przeciwników przepisów zakazujących reklamy aptek, punktów aptecznych i ich działalności wyrażamy sprzeciw wobec wszelkich działań zmierzających do zakwestionowania tego zakazu. Polskie apteki nie chcą i nie potrzebują reklamy! Pragniemy przedstawić Panu Ministrowi stanowisko aptekarzy wobec praktyk godzących w wizerunek apteki jako placówki ochrony zdrowia i farmaceuty jako osoby wykonującej zawód zaufania publicznego. Podpisy pod listem zamieszczonym na stronie internetowej Naczelnej Izby Aptekarskiej (www.nia.org.pl) można składać do 16 września 2013 roku. Podczas obchodów tegorocznego Ogólnopolskiego Dnia Aptekarza, które odbędą się 18 września w Warszawie, list wręczony zostanie ministrowi zdrowia Bartoszowi Arłukowiczowi.

dr GRZEGORZ KUCHAREWICZ
Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej
.....
(JB)


Metoclopramid - informacja Prezesa URPL
2013-08-25

W załączniku:
Informacja Prezesa Urzędu o zaleceniach Europejskiej Agencji Leków wprowadzenia zmian w stosowaniu metoklopramidu.
Zmiany mają na celu przede wszystkim zmniejszenie ryzyka neurologicznych działań niepożądanych.
Fragmenty:
Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (Committee on Medicinal Products for Human Use, CHMP) Europejskiej Agencji Leków zalecił zmiany w stosowaniu leków zawierających metoklopramid w Unii Europejskiej (UE), włącznie z ograniczeniem dawki i czasu stosowania leku, w celu ograniczenia znanego ryzyka potencjalnie ciężkich, neurologicznych działań niepożądanych.(...)
Przegląd danych potwierdził dobrze znane ryzyko niepożądanych działań neurologicznych, np. krótkotrwałe zaburzenia pozapiramidowe, zaburzenia ruchowe, które mogą obejmować skurcze mięśni (często dotyczą głowy i szyi), oraz dyskinezy późne (niekontrolowane ruchy, np. grymasy i drganie).Ryzyko ostrych (krótkotrwałych) powikłań neurologicznych jest większe w przypadku dzieci (...).
Dowody sugerują, że ryzyko przeważa nad korzyściami stosowania metoklopramidu w schorzeniach wymagających długotrwałego leczenia. Były także bardzo rzadkie przypadki ciężkich działań niepożądanych dotyczących serca i układu krążenia, w szczególności po podaniu iniekcji.(...)
Komitet zalecił przepisywanie metoklopramidu tylko do stosowania przez krótki okres (do 5 dni), oraz że nie powinien być stosowany u dzieci do pierwszego roku życia.(...).
.......
Więcej szczegółów w załączniku.
(JB)Projekt zmian w wykazach refundacyjnych od 1 września wg DATUM
2013-08-25

=> www.datum.pl
(JB)


Małopolski WIF - recepty na nierefundowane III-P, IV-P i II-N
2013-08-22

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT FARMACEUTYCZNY W KRAKOWIE
FAKR-II.8522.148.2013
Kraków dnia 02.08.2013 r.

KOMUNIKAT
Kierownicy aptek ogólnodostępnych
– wszyscy –

W związku z licznymi skargami napływającymi do tut. Inspektoratu, a dotyczącymi odmowy przez apteki realizacji recept na nierefundowane środki odurzające grupy II-N oraz substancje psychotropowe grup III-P i IV-P Małopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Krakowie przypomina, że:

- zgodnie z aktualnym brzmieniem § 11 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich /Dz. U.poz. 260/ zmienionego Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie recept lekarskich /Dz. U. poz. 1506/ „Recepta, na której przepisano wyłącznie leki niepodlegające refundacji posiadające kategorię dostępności „Rp”, nie musi odpowiadać wzorowi określonemu w załączniku nr 6 do rozporządzenia” - dotyczy to również recept na nierefundowane środki odurzające grupy II-N oraz substancje psychotropowe grup III-P i IV-P,

- zgodnie z § 5 ust. 2 ww. rozporządzenia na receptach na których przepisano nierefundowane środki odurzające grupy II-N oraz substancje psychotropowe grup III-P i IV-P oprócz danych określonych w § 5 ust. 1 (które muszą znajdować się na receptach z lekiem o kategorii dostępności Rp i odpłatności 100%) umieszcza się dodatkowo numer PESEL, albo paszportu lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość.

Małopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny
Józef Łoś
.......
(JB)


Małopolski Oddz.NFZ - OXODIL i OXODIL PPH
2013-08-22

2013-08-21
Komunikat dla lekarzy i farmaceutów w sprawie wpisywania na receptach nazw leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

W oparciu o stanowisko Ministerstwa Zdrowia znak: MZ-PLO-460-17665-84/KP/13 z dnia 19 sierpnia 2013 r., Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że w świetle zapisów §3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (Dz.U.2012.260 z późn. zm.), recepta, na której co najmniej jeden z przepisanych, leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych, dla którego wydano decyzję o objęciu refundacją w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych (Dz.U.11.122.696 z późn. zm.), ma być wydany za odpłatnością, o której mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o refundacji, obejmuje dane dotyczące przepisanych leków (…), o których mowa w §6.

Zgodnie z §6 ust.1 pkt 1 ww. rozporządzenia dane dotyczące przepisanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych obejmują: nazwę lub nazwę powszechnie stosowaną (międzynarodową) leku albo rodzajową lub handlową nazwę środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego lub ich nazwę skróconą, która w jednoznaczny sposób pozwala określić przepisany lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrób medyczny.

Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, że w sytuacji gdy do obrotu dopuszczone są dwa leki np. Oxodil i Oxodil PPH, wpisanie na recepcie nazwy skróconej „Oxodil” nie pozwoli w sposób jednoznaczny określić przepisanego leku, w związku z czym w sytuacji gdy lekarz chce wypisać refundowany Oxodil PPH musi wpisać jego pełną nazwę.

Wydział Gospodarki Lekami Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
Tel. 012/29 88 471, 473, 495
.....
W załączniku Małopolski Oddz.NFZ przedstawia pismo,
które jest przy naszym poprzednim komunikacie.
(JB)Oxodil - Oxodil PPH - wydawanie na recepty
2013-08-21

Na stronie Śląskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej znajduje się pismo Ministerstwa Zdrowia będące odpowiedzią na zapytanie Prezesa Rady Aptekarskiej Śląskiej OIA dotyczące realizacji recept na OXODIL.
==> www.katowice.oia.pl
(JB)Prezes URPL - ograniczenia w stosowaniu diklofenaku
2013-08-20

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych - Komunikat do fachowych pracowników opieki zdrowotnej w sprawie ograniczeń w stosowaniu diklofenaku w związku z zagrożeniami sercowo-naczyniowymi.
Szczegóły w załączniku.
(JB)


Prezes URPL - inform. w sprawie ograniczenia stosowania kodeiny u dzieci
2013-08-13

Na stronie URPL ==> www.urpl.gov.pl
jest informacja Prezesa Urzędu z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie rekomendacji Komitetu ds. Oceny Ryzyka w Ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii przyjętej przez CMDh w sprawie ograniczenia stosowania u dzieci kodeiny jako leku przeciwbólowego.

Fragmenty:
· Leki zawierające kodeinę powinny być stosowane jedynie do leczenia ostrego bólu (krótkotrwałego) o umiarkowanym nasileniu u dzieci powyżej 12 roku życia, oraz jedynie jeśli nie można go uśmierzyć żadnym innym środkiem przeciwbólowym, np. paracetamolem lub ibuprofenem. Ograniczenie to wprowadzono ze względu na ryzyko depresji oddechowej związanej ze stosowaniem kodeiny.

· Kodeiny nie powinno się stosować u dzieci (poniżej 18 roku życia), które przeszły operację usuwania migdałków w leczeniu bezdechu sennego, ponieważ ci pacjenci są bardziej podatni na zaburzenia oddychania.

· Informacje o produktach dla tych leków powinny zawierać ostrzeżenia, że dzieci z zaburzeniami oddechowymi nie powinny stosować kodeiny.

Ryzyko działań niepożądanych związane ze stosowaniem kodeiny dotyczy także dorosłych. Kodeina nie powinna być stosowane u ludzi w jakimkolwiek wieku, należących do grupy charakteryzującej się wyjątkowo szybkim metabolizowaniem leków, ani u matek karmiących piersią (ponieważ kodeina może zostać dostarczona do organizmu dziecka z mlekiem matki).
.......
Całe pismo jest na stronie URPL ==> www.urpl.gov.pl
(JB)Zmarła Pani mgr Jadwiga Kohutek
2013-08-13

Z żalem informujemy, że zmarła Pani mgr Jadwiga Kohutek - długoletnia farmaceutka Apteki Bonifratrów w Cieszynie.
Pani Magister dożyła pięknego sędziwego wieku
- w sierpniu skończyła 103 lata.
Pogrzeb odbędzie się 16 sierpnia 2013r o godz. 16.00
w Kościele Pod Wezwaniem Marii Magdaleny w Cieszynie.
(JB)


Sprzedam Punkt Apteczny
2013-08-08

Sprzedam Punkt Apteczny w okolicy Andrychowa lub jego wyposażenie.
Kontakt 602 553 125


Dyżur PRAWNIKA
2013-08-02

W dniach 14 i 21 sierpnia 2013r. nie będzie dyżuru Prawnika
ze wzgledu na urlop wypoczynkowy.
Za utrudnienia przepraszamy.
(BW)
Praca biura
2013-07-24

Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska w Bielsku-Białej uprzejmie informuję,
że w dniach 25 i 26 lipiec br. (czwartek-piątek) biuro Izby będzie nieczynne
z powodów losowych.
Za utrudnienia przepraszamy.
(BW)Komunikat Prezesa NRA w sprawie listu aptekarzy do MZ i ankiety dot. braku dostępności do leków
2013-07-22

KOMUNIKAT PREZESA NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ w sprawie listu aptekarzy do Ministra Zdrowia i ankiety dotyczącej braku dostępności do leków ==> nia.org.pl
(JB)


NIA - LIST APTEKARZY DO MINISTRA ZDROWIA - w sprawie reklamy aptek
2013-07-22

Na stronie NIA jest zamieszczony list aptekarzy do Ministra Zdtrowia.
Fragment listu:
"Szanowny Panie Ministrze!
W związku z bardzo silną akcją propagandową zmierzająca do podważenia zasadności przepisu ustalającego całkowity zakaz reklamy aptek, punktów aptecznych oraz ich działalności JAKO FARMACEUTA STANOWCZO SPRZECIWIAM SIĘ JAKIMKOLWIEK ZMIANOM DOTYCZĄCYM WSKAZANEGO ZAKAZU.
Jako osoba wykonująca zawód zaufania publicznego, zobowiązana do troski o dobro pacjenta, znając obowiązujące przepisy prawa, uważam, że nie istnieje żadna merytoryczna przesłanka do prowadzenia reklamy aptek i świadczonych przez nie usług.(...)
....
Cały tekst listu - w naszym załączniku.
Po wejsciu na stronę NIA można elektronicznie podpisać się pod listem:
==> nia.org.pl
(JB)


OIA Bydgoszcz - spotkanie absolwentów Wydziału Farmaceutycznego AMG
2013-07-22

Informacja OIA w Bydgoszczy:
Komitet Organizacyjny Obchodów 40 lecia ukończenia studiów na Wydziale Farmaceutycznym AMG w 1973 r
uprzejmie prosi koleżanki i kolegów o wzięcie udziału w spotkaniu koleżeńskim w dniach 5-6 października 2013 r w Bydgoszczy.
Kontakt:
prof. Marek Wesołowski GUM Al. Hallera 107, 80-416 Gdańsk
tel. 58 349-910-96 lub 510-291-285
.....
(JB)
Prezes URPL o produktach zawierających hydroksyetyloskrobię
2013-07-15

INFORMACJA PREZESA URZĘDU z dnia 11 lipca 2013 roku
w związku z decyzjami Głównego Inspektora Farmaceutycznego zakazującymi wprowadzania do obrotu roztworów infuzyjnych zawierających hydroksyetyloskrobię*

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL,WM i PB) w związku ze stanowiskiem Komitetu ds. Oceny Ryzyka w Ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii Europejskiej Agencji Leków (PRAC) wskazującym, że korzyści wynikające ze stosowania roztworów infuzyjnych zawierających hydroksyetyloskrobię (HES) nie przeważają ryzyka, zwrócił się do Głównego Inspektora Farmaceutycznego z wnioskiem o zakaz wprowadzania do obrotu przedmiotowych produktów leczniczych.
PRAC zalecił zawieszenie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów zawierających hydroksyetyloskrobię do czasu gdy podmioty odpowiedzialne zidentyfikują grupy chorych, dla których korzyści ze stosowania tych płynów będą większe od ryzyka. Podmioty te mają czas do jesieni br. na przedstawienie swojego stanowiska.
Jednocześnie, Urząd Rejestracji przypomina, że zgodnie z zaleceniami PRAC opartymi na wynikach trzech badań klinicznych, stosowanie tych produktów we wstrząsie hipowolemicznym i u pacjentów w stanie krytycznym, w tym u chorych z sepsą niesie za sobą zwiększone ryzyko uszkodzenia nerek oraz większe ryzyko zgonu [1],[2],[3].
Ponadto, podawanie produktów z hydroksyetyloskrobią w innych wskazaniach należy prowadzić po wnikliwym rozważeniu zagrożeń, biorąc pod uwagę stan kliniczny chorego, korzyści z zastosowanego leczenia oraz ewentualnej możliwości użycia alternatywnej procedury medycznej bądź alternatywnego produktu leczniczego.

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
/-/ Grzegorz Cessak

[1]Perner, A. et al. Hydroxyethyl Starch 130/0.42 versus Ringer’s acetate in severe sepsis. N Engl J Med 2012; 367(2):124-134.
[2]Brunkhorst, F.M. et al. Intensive insulin therapy and pentastarch resuscitation in severe sepsis. N EnglJ Med, 2008; 358(2):125-39.
[3]Myburgh, J.A. et al. Hydroxyethyl starch or saline for fluid resuscitation in intensive care; N Engl J Med 2012; 367(20):1901-11.
2013-07-11 barmal
.......
(JB)


Diaprel MR 60 - informacje producenta
2013-07-14

W załączniku.(JB)


Sprawozdanie ze zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego za I półrocze
2013-07-14

Przypominamy - do końca lipca należy przekazać do GIOŚ sprawozdanie o masie zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektronicznego za okres od stycznia do czerwca 2013r
na adres:
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa
Wzór formularza do wypełnienia jest na stronie GIOŚ
==> www.gios.gov.pl
(JB)
Artykuł Prezesa NRA w nr 6/2013 miesięcznika OSOZ "Wszystko na sprzedaż?"
2013-07-14

Fragment:
Bardzo kosztowna i szeroko zakrojona kampania przeciwników
zakazu reklamy aptek i ich działalności wskazuje, jak ważne interesy
zostały naruszone. Polem bitwy są na razie przede wszystkim środki masowego przekazu.
dr Grzegorz Kucharewicz
Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej
Cały artykuł w załączniku.
(JB)


Spotkanie Prezesów ORA z Inspektorami GIF i WIF
2013-07-14

4 lipca 2013 r. w Pałacu Prymasowskim w Warszawie odbyło się spotkanie Głównego Inspektora Farmaceutycznego Zofii Ulz i wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych z przedstawicielami samorządu aptekarskiego. Naczelną Radę Aptekarską reprezentowali: prezes NRA dr Grzegorz Kucharewicz, wiceprezesi NRA dr Marek Jędrzejczak i Michał Pietrzykowski, sekretarz NRA dr Tadeusz Bąbelek i skarbnik NRA Krzysztof Przystupa, a okręgowe rady aptekarskie - ich prezesi.
Spotkanie zorganizowane z inicjatywy prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej Grzegorza Kucharewicza poświęcone było problemom związanym z przestrzeganiem przepisów dotyczących zakazu reklamy aptek i punktów aptecznych oraz ich działalności (...).
Szczegóły ==> nia.org.pl
(JB)Felieton Prezesa NRA w "Aptekarzu Polskim" o zakazie reklamy
2013-07-14

Felieton Prezesa NRA o zakazie reklamy ukazał się w ostatnim numerze "Aptekarz Polskiego".
Fragment:
KRUCJATA
Gdy podczas prac legislacyjnych w Sejmie nad projektem ustawy o refundacji leków przedstawicielom samorządu aptekarskiego (kierowałem zespołem Naczelnej Izby Aptekarskiej w czasie posiedzeń komisji zdrowia w Sejmie i Senacie) udało się przekonać stronę rządową i posłów do zaaprobowania przepisów dotyczących zakazu reklamy aptek, przeciwnicy tych regulacji natychmiast zapowiedzieli, że nie spoczną, że poruszą niebo i ziemię, żeby ten zakaz zniknął z polskiego porządku prawnego. Codziennie jesteśmy świadkami tej swoistej krucjaty przeciwników zakazu reklamy aptek.(...)
Cały tekst ==> www.aptekarzpolski.pl
(JB)


Śląski Oddz.NFZ zwraca się o pilną weryfikację recept
2013-07-04

Komunikat na Portalu Świadczeniodawcy Śląskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia:

W związku z licznymi błędami w sprawozdawanych przez apteki danych wynikających ze realizowanych recept Śląski OW NFZ udostępnia w załączeniu listę recept zrealizowanych w okresie od 01.04.2013r do 15.06.2013 r. w poszczególnych aptekach, które budzą wątpliwości co do poprawności przekazanych danych.
Prosimy o ich pilną weryfikację.
.....
Cały komunikat oraz listę recept wytypowanych do weryfikacji można odnaleźć po zalogowaniu się na Portalu i wejść w okienku "Nowości".
(JB)Małopolski Oddz.NFZ do aptekarzy - o prawidłowe przekazywanie danych z recept
2013-07-03

Komunikat dla aptek ogólnodostępnych w sprawie nieprawidłowości dotyczących przekazywania danych ze zrealizowanych recept lekarskich w komunikatach xml.

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ zwraca się z uprzejmą prośbą o podjęcie działań dyscyplinujących personel apteczny odpowiedzialny za realizację recept refundowanych w aptekach, w zakresie przekazywania niezbędnych informacji dotyczących zrealizowanych refundowanych recept lekarskich do Małopolskiego OW NFZ.
Zakres przekazywanych informacji precyzuje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia. (Dz.U.2011.294.1742 z późn.zm.) Ponadto § 8.6.2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept (Dz.U.2013.364 j.t.) wskazuje, iż w „W razie stwierdzenia niewykonania lub nienależytego wykonania umowy na realizację recept, będącego następstwem okoliczności, za które pomiot prowadzący aptekę ponosi odpowiedzialność, oddział wojewódzki Funduszu, o którym mowa w § 1 ust. 2, nakłada karę umowną..: [...] „..Wysokość kary umownej wynosi do 2% kwoty refundacji ustalonej w sposób określony w ust. 3-5 w przypadku:...” [...] „...przedstawienia danych o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi objętymi refundacją, niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których oddział wojewódzki Funduszu, o którym mowa w § 1 ust. 2, dokonał nienależnej refundacji”.
W trakcie przeprowadzonej weryfikacji recept, dotyczącej wystawiania recept przez lekarzy bez uprawnień, ujawniono bardzo dużą liczbę przypadków przekazywania przez apteki, innych, bądź nieprawidłowych numerów REGON świadczeniodawców oraz numerów praw wykonywania zawodów lekarzy, a także dat wystawienia z recept refundowanych. Realizowane są również recepty, w których kody kreskowe REGON lub numery prawa wykonywania zawodu są niezgodne z danymi świadczeniodawcy lub lekarza, oznaczonymi na receptach. Wobec aptek, u których stwierdzono nagminne przedstawianie nieprawdziwych danych, w pierwszej kolejności zostaną wszczęte postępowania kontrolne oraz nałożone kary umowne wynikające z treści umów, za przekazywanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym.
Nadmieniamy, że MOW NFZ dołoży wszelkich starań, aby poziom sprawozdawczości aptecznej był rzetelny i odpowiadał dokładnie receptom przedstawionym do refundacji, dlatego też planowane jest wdrożenie wyrywkowych kontroli elektronicznych recept, których głównym celem będzie porównywanie danych z oryginałów recept z danymi, które zostały następnie przekazane do MOW NFZ.
Każdorazowo przed wysłaniem danych ze zrealizowanych refundowanych recept lekarskich do systemu MOW NFZ prosimy o sprawdzenie czy przekazywane dane zgodne są ze staniem faktycznym. Przypominamy jednocześnie, że na podstawie art. 45. ust.12 z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U.2011.122.696 z późn. zm. ) „..korekty do zamkniętego okresu rozliczeniowego apteka może składać w terminie 3 miesięcy od daty jego zamknięcia, nie później jednak niż do 15 marca roku następnego, z zastrzeżeniem ust 9.”. Oznacza to, że apteki mogą nawet do 3 miesięcy wstecz korygować przekazywane dane w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności związanych z realizacją recept.
.....
(JB)


Małopolski Oddz.NFZ o kodach na receptach
2013-06-27

Strona NFZ - Kraków 2013-06-27
Komunikat dotyczący sposobu przedstawiania kodów kreskowych na receptach refundowanych:
W związku z nowelizacją Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich z dnia 8 marca 2012 r. (Dz.U.2012.260 z późn.zm.) od 1 kwietnia 2013 r. recepty refundowane mogą być wystawiane w oparciu o druki zawierające zakresy numeryczne zaczynające się od cyfr ‘02’ i posiadające 22 cyfrową liczbę znaków w kodzie.
Recepty takie muszą ponadto zawierać informacje służące do ich automatycznego odczytu, obligatoryjnie kod kreskowy numeru recepty oraz dodatkowo: kod kreskowy numeru REGON, odpowiadający numerowi umieszczonemu w danych świadczeniodawcy oraz kod kreskowy numeru prawa wykonywania zawodu lekarza, odpowiadający numerowi umieszczonemu w polu dane lekarza na recepcie.
Informujemy ponadto, że zgodnie z cytowanym rozporządzeniem, kody kreskowe REGON i numeru prawa wykonywania zawodu lekarza są wymaganą informacją dodatkową i nie zastępują obowiązku umieszczenia tych informacji w danych świadczeniodawcy (regon) i danych lekarza (npwz). Oznacza to także, że w każdym przypadku numer REGON z pola dane świadczeniodawcy musi być zgodny z numerem REGON przedstawionym w kodzie kreskowym i analogicznie numer prawa wykonywania zawodu z pola dane lekarza musi być zgodny z numerem prawa wykonywania zawodu przedstawionym w kodzie kreskowym.
Niektóre z drukarni w polach dane świadczeniodawcy lub dane lekarza, zamieszczają pod kodami kreskowymi ciąg cyfrowy numeru REGON lub numeru prawa wykonywania zawodu lekarza rozszerzony o trzy dodatkowe cyfry służące do przedstawienia ciągu znaków w postaci kodu kreskowego. Nie jest to błąd, pod warunkiem, że po zaczytaniu kodu – będzie on zgodny z ciągiem numerycznym umieszczonym w danych świadczeniodawcy lub lekarza, a na recepcie będzie przedstawiony w postaci cyfrowej: 9 lub 12 znakowy numer REGON i 7 znakowy numer prawa wykonywania zawodu.
Nie jest konieczne umieszczanie ciągów znaków pod kodami kreskowymi, jeżeli zostały już przedstawione w postaci ciągów numerycznych – 9 lub 12 cyfrowych dla numeru REGON (w polu dane świadczeniodawcy na recepcie) i 7 cyfrowych dla numeru prawa wykonywania zawodu (w polu dane lekarza na recepcie).
Sposób przedstawienia kodów kreskowych na refundowanych receptach lekarskich:
1. Recepta refundowana dla osoby ubezpieczonej lub dla siebie i członków rodziny wystawiona w miejscu udzielania świadczeń.
W zakresie okodowania recepty refundowanej wystawianej dla ubezpieczonych lub dla siebie i członków rodzin w ramach miejsca udzielania świadczeń, obligatoryjnie wymagany jest kod kreskowy recepty wraz z jej numerem oraz: kod kreskowy numeru REGON jednostki, w której została wystawiona recepta i kod kreskowy numeru prawa wykonywania zawodu lekarza.
2. Recepta refundowana dla siebie lub członków rodziny wystawiona poza miejscem udzielania świadczeń.
Recepta wystawiona poza miejscem udzielania świadczeń zawiera numer umowy upoważniającej lekarza zaczynającej się od cyfr ‘9806’ w polu „dane świadczeniodawcy”, który zastępuje numer REGON miejsca udzielania świadczeń. Nie oznacza to jednak wymagalności przedstawienia numeru umowy upoważniającej w postaci kodu kreskowego, ponieważ taki obowiązek został sprecyzowany w rozpozrządzeniu wyłącznie w odniesieniu do numeru REGON miejsca udzielania świadczeń.

W zakresie okodowania recepty, obligatoryjnie wymagany jest kod kreskowy recepty wraz z jej numerem oraz kod kreskowy numeru prawa wykonywania zawodu lekarza.
.....
Na stronie ==> www.nfz-krakow.pl/
znajduje się ten komunikat razem z wzorami recept z kodami.
(JB)


WIF w Katowicach o osobnym stoisku na suplementy diety
2013-06-25

Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach przypomina o obowiązku umieszczania suplementów diety, wyrobów medycznych itp.
w aptekach na wydzielonych stoiskach.
Pismo w załączniku. (JB)Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków refundowanych od 1 lipca
2013-06-25

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA
z dnia 24 czerwca 2013 r.
w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych
specjalnego przeznaczenia żywieniowego
oraz wyrobów medycznych na dzień 1lipca 2013 r
==> www.mz.gov.pl
(JB)Opracowanie zmian na listach refundacyjnych od 1 lipca wg DATUM
2013-06-25

==> www.datum.pl
(JB)


MZ do NRA w sprawie problemów z dostępnością do leków
2013-06-21

W załączniku:
odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na pismo Prezesa NRA dotyczące problemów z dostępnością do niektórych produktów leczniczych.
(JB)


WIF w Katowicach do kierowników hurtowni farmaceutycznych
2013-06-21

W załącznikach:
pisma Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach do kierowników hurtowni farmaceutycznych w związku z decyzjami o wycofaniach produktów leczniczych:
AmBisone i Triderm.
(JB)


Śl.Oddz.NFZ o kodach kreskowych na recepcie
2013-06-18

Komunikat nr 79/2013 dla aptek
w sprawie realizacji recept wystawionych na leki refundowane

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami w trakcie realizacji recept, dotyczącymi sposobu w jaki kod kreskowy przedstawia dane, uprzejmie informujemy, że na recepcie refundowanej dopuszcza się przedstawianie danych w postaci kodów kreskowych jako ciąg 30, 22 lub 18 cyfr, o których mowa w Załączniku 5 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich z dnia 8 marca 2012 r.z późniejszymi zmianami.
Należy zwrócić uwagę, że recepty, na których zastosowano przedstawianie
danych w postaci kodu kreskowego jako ciąg 30, 22 lub 18 cyfr, dodatkowo muszą zawierać wszystkie nieobecne dane (nie wchodzące w skład ww. kodu) określone w §3 ust. 5 rozporządzenia za pomocą techniki służącej do ich automatycznego odczytu (np. numer recepty).
.....
(JB)


II Żeglarskie Mistrzostwa Polski Aptekarzy w dniach 30.08 - 02.09. 2013r.
2013-06-17

W załączeniu przesyłamy informacje na temat organizowanych przez Okręgową Izbę Aptekarską w Olsztynie "II Żeglarskich Mistrzostw Polski Aptekarzy", które odbędą się w Kietlicach w dniach 30.08.-02.09.2013 r.
(BW)GIF o nielegalnym obrocie preparatami z dinitrofenolem
2013-06-16

KOMUNIKAT NR 3/2013
GŁÓWNEGO INSPEKTORA FARMACEUTYCZNEGO
dotyczący nielegalnego handlu niedopuszczonymi do obrotu preparatami na
odchudzanie zawierającymiw swoim składzie 2,4 dinitrofenol

Główny Inspektorat Farmaceutyczny ostrzega przed kupowaniem i stosowaniem niedopuszczonych do obrotu preparatów nazwach "ONP", "ONP Fat Bumer", "2,4 dinitrofenol" oraz .Pure Coffein 200" (300 mg dinitrofenolu na kapsułkę), stosowanych w celu redukcji tkanki tłuszczowej . Oferowane są one jako suplementy diety w postaci tabletek na nielegalnych stronach internetowych i forach. Produkty te stanowią zagrożenie dla zdrowia i
życia przyjmujących je osób.
Związek chemiczny dinitrofenol został zaklasyfikowany jako substancja
niebezpieczna, rakotwórcza oraz toksyczna, która powoduje poważne zaburzenia zdrowotne, uszkodzenie ciała i może doprowadzić do śmierci.
.....
Cały komunikat w załączniku.(JB)


URPL o decyzjach GIF dotyczących Fervexu
2013-06-16

Informacja Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 24 maja 2013 r. w związku z decyzjami GIF w sprawie produktów leczniczych Fervex i Fervex Junior

W nawiązaniu do wydanych w dniu 23.05.2013 r. przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego decyzji o wycofaniu z obrotu wszystkich serii produktów leczniczych Fervex oraz Fervex Junior Urząd Rejestracji informuje co następuje:

Do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych nie wpływały doniesienia o działaniach niepożądanych wskazujących na wadę jakościową wywołaną przedmiotowym zanieczyszczeniem.
Ze zgłoszenia wady jakościowej przesłanego, za pośrednictwem systemu Rapid Alert, przez francuską Agencję ds. Leków, wynika, iż zdarzeniu nadano klasę II co oznacza, iż nie ma zagrożenia dla życia i zdrowia pacjentów i zarekomendowano wycofanie wszystkich serii do poziomu aptek ogólnodostępnych.
W związku z powyższym Główny Inspektor Farmaceutyczny poinformował również na stronie http://www.gif.gov.pl , że produkty wskazane w decyzji wycofującej nr 26/WC/2013 z dnia 23-05-2013 FERVEX oraz nr27/WC/2013 z dnia 23-05-2013 FERVEX JUNIOR nie zagrażają życiu lub zdrowiu pacjentów.
Ponadto, zgodnie z deklaracją firmy Bristol-Myers Squibb Polska Sp. z o.o. przekazaną w związku z zaistniałą sytuacją od dnia 10. maja 2010 roku do dzisiaj nie otrzymano żadnej reklamacji jakościowej związanej z tym problemem.
Dodatkowo, w przeglądzie baz bezpieczeństwa firmy BMS obejmującym ten sam okres, nie stwierdzono zdarzeń niepożądanych, które są bezpośrednio związane z możliwością zakażenia E. faecium. Poszukiwanie odpowiednich zdarzeń niepożądanych wykonano, stosując następujące Terminy Zalecane: ból brzucha, gorączka, wymioty, biegunka oraz w zbiorze High Level Group Term: bakteryjne choroby infekcyjne. Dodatkowe badanie z zastosowaniem tych samych Terminów Zalecanych i obejmujące wymienione powyżej produkty nie ujawniło nowych działań niepożądanych, które byłyby jednoznacznie związane z możliwym zakażeniem E. faecium.
/-/ Wojciech Łuszczyna
Rzecznik Urzędu
.....
(JB)NIA - Komunikat z konferencji dziekanów wydz.farmac.uniwersytetów medycznych
2013-06-16

Ze strony NIA:
KOMUNIKAT Z KONFERENCJI DZIEKANÓW WYDZIAŁÓW FARMACEUTYCZNYCH UNIWERSYTETÓW MEDYCZNYCH W POLSCE
Wrocław, 25 kwietnia 2013 roku.

W komunikacie jest mowa m.in. o konieczności zapisania w przepisach prawnych:
- obowiązku noszenia identyfikatorów przez farmaceutów i techników farmaceutycznych,
- powrotu do obowiązku posiadania przez kierownika apteki specjalizacji,
- apteka dla aptekarza,
- zmiana sposobu naliczania marży na leki refundowane.
Więcej - w załączniku.
(JB)
Sprzedam Aptekę
2013-06-12

Sprzedam aptekę w nowym Ośrodku Zdrowia koło Bielska-Białej.
kontakt: 881 788 750


Śląski Oddz.NFZ - komunikat dla aptek o weryfikacji przekazywanych danych
2013-06-07

Komunikat nr 71/2013 dla aptek województwa śląskiego
w związku z przeprowadzaną weryfikacją danych przekazywanych przez apteki:

Informujemy, że Śląski Oddział Wojewódzki NFZ przeprowadza weryfikację danych przekazywanych przez wybrane apteki.
W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się z treścią zawiadomienia zamieszczonego na portalu apteki.
Ścieżka dostępu do elektronicznej wersji zawiadomienia jest następująca:
z poziomu działu ADMINISTRACJA I OPCJE (następnie w prawym dolnym rogu okna ekranu portalu należy wybrać „Pokaż więcej…”,
z listy dostępnych opcji należy wybrać - POBRANIE PLIKÓW TECHNICZNYCH NFZ,
kolejno PLIKI TECHNICZNE, a potem PLIKI DEDYKOWANE.
.....
(JB)


Posiedzienie naukowo-szkoleniowe : 13 czerwiec 2013r. !
2013-06-04

Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska zaprasza na posiedzenie
naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się w sali wykładowej BOIA
w Bielsku-Białej ul. 3 Maja 27/4a.
Termin: 13 czerwiec 2013r. (czwartek) o godz. 18.30
Punkty edukacyjne 2.
Zapisy pod nr telefonu : 33 812-28-85
Prowadzący Lek. med. Mariusz Góral
Temat : „Przewlekła niewydolność żylna - epidemiologia, etiologia, diagnostyka i leczenie”
(BW)UWAGA - ODWOŁANY KURS z dnia 08 czerwca 2013r.
2013-05-29

Uprzejmie informujemy, że kurs "Bezpieczeństwo stosowania leków", który miał się odbyć w dniu 08 czerwca 2013r. w sobotę ze względu na bardzo małą iloscią osób zostaje ODWOŁANY.
Kurs zostanie wznowiony jesienią.
(BW)

Drużyna Piłkarska przy BOIA
2013-05-23

W Beskidzkiej Okręgowej Izbie Aptekarskiej organizuje się grupa chętnych osób do utworzenia drużyny piłkarskiej (w perspektywie udział w halowych mistrzostwach w piłce nożnej).
Chętnych do udziału w tym przedsięwzięciu prosimy o kontakt z mgr farm. Bartoszem Dziembowskim tel. 601-061-709 lub Biurem Izby tel. 33/8122885.
(MT)


KURS - 08 czerwiec 2013r. - sobota !
2013-05-17

Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska informuje, że w dniu 08 czerwca 2013r.(sobota) o godz. 9.00 w sali Izby organizuje kurs "Bezpieczeństwo stosowania leków". Uczestnik uzyskuje 10 pkt.
Zapisy do 27 maja 2013r. pod nr telefonu : 32 364-11-40 lub
e-mail: kolspecfarm@edu.pl lub rduda@sum.edu.pl
Szczegóły i formularz w załacznikach.
(BW)
NIA - ankieta o brakach leków
2013-05-16

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r.

KOMUNIKAT PREZESA NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
w sprawie ankiety dotyczącej braku dostępności do leków

Na stronach internetowych Naczelnej Izby Aptekarskiej
==> nia.org.pl
można wypełnić ankietę skierowaną do aptek ogólnodostępnych, aptek szpitalnych i punktów aptecznych, dotyczącą braku dostępności do produktów leczniczych zarejestrowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Proszę o regularne wypełnianie ankiety (można to zrobić bezpośrednio na stronie NIA). Należy zwrócić szczególną uwagę, by nie powielać informacji dotyczących już raz zgłoszonego przez aptekę w danym dniu braku konkretnego leku.
Zebrane przez NIA informacje na temat brakujących leków są sukcesywnie przekazywane do Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.

dr GRZEGORZ KUCHAREWICZ
Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej
.....
(JB)Kontrole w aptekach w 2012roku
2013-05-10

Wynik kontroli aptek przez NFZ w 2012 roku.
(BW)


Małopolski Oddz.NFZ - o danych pacjentów uprawnionych na podstawie przepisów o koordynacji
2013-05-09

2013-05-08
Komunikat dla aptek i punktów aptecznych dotyczący sprawozdawania w komunikatach elektronicznych danych z dokumentów potwierdzających prawo osób uprawnionych do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji:
Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami apteka ma obowiązek sprawozdawać w komunikacie elektronicznym dane identyfikujące pacjenta korzystającego ze świadczeń́ opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji, o których mowa m.in. w §3 ust. 1 pkt 2 litera e rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich (Dz.U.2012.260 z późn. zm.): „numer poświadczenia, o którym mowa w art. 52 ust. 2 pkt 9 ustawy - w przypadku korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji, a w razie braku tego poświadczenia - numer dokumentu uprawniającego do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji wystawionego przez właściwą instytucję zagraniczną.”

Apteka przekazuje ww. numer w komunikacie elektronicznym przekazywanym do Oddziału Wojewódzkiego NFZ, którym jest w przypadku:
1. karty EKUZ - numer z pozycji 8
2. Certyfikatu Tymczasowo Zastępującego kartę EKUZ – numer z pozycji 8
3. poświadczenia wydanego przez Oddział Wojewódzki NFZ – numer poświadczenia.

Prosimy o wprowadzanie pełnych numerów poświadczeń i dokumentów potwierdzających uprawnienia (bez pomijania cyfr, liter, ukośników itp.) i sprawdzanie poprawności wprowadzonych danych, widocznych w części B zestawienia zbiorczego, przed zatwierdzeniem szablonu rozliczeniowego.
Usunięcie ewentualnych błędów stwierdzonych podczas weryfikacji dokumentów będzie wymagało wykonania korekty zestawienia zbiorczego recept.

Wydział Gospodarki Lekami
Małopolski OW NFZ
tel. 12/29-88-472, 473, 493
......
(JB)


Nowelizacja rozporządzenia dot. opłaty w porze nocnej
2013-04-25

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA
z dnia 10 kwietnia 2013 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości dopłat pobieranych przez aptekę za ekspedycję produktów leczniczych w porze nocnej oraz określenia grupy produktów leczniczych, za których wydanie w porze nocnej nie pobiera się opłaty
zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw z 19 kwietnia 2013r, poz.478.
Wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 4 maja 2013r.
W załączniku:
tekst rozporządzenia - pochodzi z sejmowej strony Internetowego Systemu Aktów Prawnych.
(JB)Konferencja pt. „Bezpieczeństwo farmakoterapii–jeden problem, różne spojrzenia"
2013-04-25

Zaproszenie od Centrum Informacji o Leku na konferencję:
Szanowni Państwo,
w imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy na II Interdyscyplinarną Konferencję pt. „Bezpieczeństwo farmakoterapii – jeden problem, różne spojrzenia”, która odbędzie się we Wrocławiu w dniach 16 – 17 maja 2013r.
Konferencja będzie okazją do zapoznania się ze zmianami w zakresie bezpieczeństwa farmakoterapii, poszerzenia wiedzy nt. optymalizacji leczenia farmakologicznego oraz przedstawienia zadań i funkcjonowania ośrodków informacji o lekach w krajach UE. Podczas konferencji będzie także poruszany temat stosowania suplementów diety u dzieci i osób starszych oraz kwestie odpowiedzialności zawodowej lekarzy i farmaceutów w udzielaniu fachowej informacji o lekach. Konferencję zakończą warsztaty „Między nauką, a praktyką, czyli jak odpowiadać na pytania lekarzy, farmaceutów i pacjentów związane ze stosowaną farmakoterapią”
Wykłady i warsztaty prowadzić będą wybitni specjaliści z Polski i z zagranicy a udział w konferencji premiowany będzie punktami edukacyjnymi.
Serdecznie zapraszamy do Wrocławia!
W imieniu organizatorów
mgr farm. Ewa Zygadło
Wiceprzewodnicząca Ogólnopolskiej Sekcji Naukowej Informacji o Leku PTFarm
.....
Szczegóły w załączniku.(JB)
Śl.Oddz.NFZ - komunikat 63 o danych pacjentów uprawnionych na podstawie przepisów o koordynacji
2013-04-25

Komunikat nr 63/2013 dla aptek i punktów aptecznych
w sprawie sprawozdawania danych z dokumentów potwierdzających prawo osób uprawnionych do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji

W związku z rozbieżnością przepisów dotyczących danych identyfikujących pacjenta jakie należy sprawozdać w komunikacie elektronicznym w przypadku korzystania przez pacjentów ze świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Fundusz Zdrowia informuje, że zgodnie z zaleceniem Centrali NFZ apteka ma obowiązek sprawozdać w komunikacie elektronicznym dane identyfikujące pacjenta zgodne z treścią Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich § 3. Ust. 1 pkt 2 litera e.
.......
komunikat ze szczegółami w załączniku.
(JB)


Śląski Oddz.NFZ - komunikat 58 o aneksie do umowy przy zmianie konta bankowego
2013-04-25

Komunikat nr 58/2013 dla aptek
w sprawie aneksowania umowy na realizację recept w przypadku zmiany
numeru rachunku bankowego apteki/punktu aptecznego

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że każdorazowa zmiana numeru rachunku bankowego odbywa się na pisemny wniosek apteki wygenerowany w systemie informatycznym NFZ,
za pośrednictwem Portalu Świadczeniodawców.
Instrukcja dla podmiotu prowadzącego aptekę opisująca sposób postępowania w przypadku zmiany numeru rachunku bankowego została przedstawiona w załączniku.
Dołączone załączniki:
1. Instrukcja postępowania w przypadku zmiany numeru rachunku bankowego.
.....
(JB)


Lista skróceń ważności pozwoleń - luty i marzec 2013r
2013-04-25

W załączniku:
Produkty lecznicze, dla których w miesiącu lutym i marcu 2013 roku wydano decyzje o skróceniu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu.
(JB)


UWAGA - fałszywe recepty !
2013-04-25

NA TERENIE CZECHOWIC-DZIEDZIC MŁODA DZIEWCZYNA (20-30LAT), CHARAKTERYSTYCZNE RUDE-RDZAWE WŁOSY PRÓBOWAŁA ZREALIZOWAĆ SFAŁSZOWANE RECEPTY:
-CLONAZEPAM
-TRAMAL RETARD 100
-TRAMAL KROPLE
RECEPTY WCHODZĄ KODEM A PRZYCHODNIA ESCULAP JEST Z BIELSKA-BIAŁEJ. JEDNAK PO SPRAWDZENIU LEKARZ NIE PRACUJE W TEJ PRZYCHODNI I FAŁSZYWY JEST NUMER TELEFONU NA PIECZĄTCE. MOŻE BYĆ PRÓBA REALIZACJI
TYCH RECEPT W OKOLICACH BIELSKA BIAŁEJ.
W ZAŁĄCZENIU SCAN RECEPT.
(BW)


c.d. - instrukcja aneksowania umowy po zmianie kierownika
2013-04-14
Śląski NFZ - aneksowanie umów przy zmianie kierownika
2013-04-14

Komunikat nr 50/2013 dla aptek
w sprawie aneksowania umowy na realizację recept:
w przypadku zmiany na stanowisku kierownika apteki/punktu aptecznego
Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że każdorazowa zmiana na stanowisku kierownika apteki wymaga aneksowania umowy podpisanej z Śląskim OW NFZ przez Podmiot prowadzący aptekę. Zmianę taką Podmiot zgłasza niezwłocznie.
Zgodnie z § 12 ust. 2 umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę zmiany umowy wymagają formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
Instrukcja dla podmiotu prowadzącego aptekę opisująca sposób postępowania w przypadku zmiany na stanowisku kierownika apteki oraz wzory dokumentów niezbędnych do aneksowania umów z aptekami w przypadku zmiany kierownika apteki zostały przedstawiona w załącznikach.
Dołączone załączniki:
Instrukcja postępowania w przypadku zmiany kierownika
Wniosek o aneks do umowy – zmiana kierownika
Zał. 1 Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
Zał. 2 Oświadczenie o odpowiedzialności karnej
Zał. 3 Wzór podpisu i parafy osób podpisujących aneks
Zał. 4 Oświadczenie kierownika apteki
.....
(JB)


Śląski NFZ - pełnomocnictwa do podpisywania zestawień refundacyjnych
2013-04-14

Komunikat nr 51/2013 dla aptek
w sprawie wzorów pełnomocnictw dla aptek/punktów aptecznych
Dział Refundacji i Rozliczeń Aptek udostępnia w załączeniu wzory pełnomocnictw.
Pełnomocnictwa dotyczą sytuacji w której podmiot bądź kierownik apteki/punktu aptecznego upoważnia do podpisywania w swoim imieniu zestawień zbiorczych dot. refundacji cen leków, środków specjalnego
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę.
Dołączone załączniki:
- pełnomocnictwo w imieniu właściciela
- pełnomocnictwo w imieniu kierownika
.....
(JB)


Nowelizacja rozporządzenia w sprawie opłaty pobieranej przez aptekę w porze nocnej
2013-04-14

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA
z dnia 10 kwietnia 2013 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości dopłat pobieranych przez aptekę za ekspedycję produktów leczniczych w porze nocnej oraz określenia grupy produktów leczniczych, za których wydanie w porze nocnej nie pobiera się opłaty

Na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.2) ) zarządza się, co następuje:
§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie maksymalnej wysokości dopłat pobieranych przez aptekę za ekspedycję produktów leczniczych w porze nocnej oraz określenia grupy produktów leczniczych, za których wydanie w porze nocnej nie pobiera się opłaty (Dz. U. Nr 85, poz. 778) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Maksymalna wysokość dopłat pobieranych przez aptekę za ekspedycję leków w porze nocnej, niezależnie od ilości wydanych produktów leczniczych lub realizowanych recept, wynosi 3,20 zł.”.
§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
MINISTER ZDROWIA
..........
Rozporządzenie podpisane przez Ministra Zdrowia - jeszcze nie zostało ogłoszone w dzienniku ustaw.
(JB)


Meloxic tabl.7,5mg - zmiana kategorii dostępności z "Rp" na "OTC"
2013-04-14

Meloxic tabl.7,5mg - zmiana kategorii dostępności z "Rp" na "OTC".
Zmiana wchodzi w życie w ciągu 6 miesięcy od dnia wydania decyzji.
Pismo Prezesa URPL oraz decyzja w załącznikach.
(JB)


Pielgrzymka Służby Zdrowia Jasna Góra 25-26 maja 2013 r.
2013-04-14

Ogólnopolska Pielgrzymka Służby Zdrowia
Jasna Góra 25-26 maja 2013 r.

Rekolekcje dla Służby Zdrowia

Początek: 24 maja godz. 10.00
Zakończenie: 26 maja godz.16.00
Miejsce: Aula Jana Pawła II

Pielgrzymka 25 maja (sobota)
godz. 21.00 Apel Jasnogórski
godz. 22.00 Droga krzyżowa
godz. 23.00 Czuwanie nocne w Kaplicy Obrazu Matki Bożej

26 maja (niedziela)
godz. 9.00 Modlitwa poranna i konferencja (Aula o. Kordeckiego)
godz.10.15 Czuwanie Maryjne na szczycie jasnogórskim
godz.11.00 Msza Święta
godz. 13.00 Rozesłanie
......
(JB)


Przepisy dotyczące narkotyków, psychotropów i prekursorów
2013-04-07

W naszym dziale PRAWO jest jednolity tekst ustawy o przeciwdziałaniu narkomani z 10 stycznia 2012r.
Dla przypomnienia: ustawa ta precyzuje zasady obrotu detalicznego środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami (art.41.)
oraz zawiera wykazy środków odurzających i substancji psychotropowych.
(JB)


Aktualne rozporządzenie w sprawie recept oraz jego nowelizacje są w dziale PRAWO
2013-04-07

W naszym dziale PRAWO jest aktualne rozporządzenie w sprawie recept lekarskich oraz jego nowelizacje - pochodzą ze strony Internetowego Systemu Aktów Prawnych.
(JB)Uwaga kradzieże w Aptekach na terenie Bielska-Białej
2013-04-03

Chcieliśmy poinformować o zdarzających się w ostatnim czasie kradzieżach
w aptekach bielskich. Takie kradzieże miały miejsca w minionych dniach. Schemat jest bardzo podobny, młody mężczyzna kupuje drogie kosmetyki
i inne leki, kiedy towar jest przygotowany przy ladzie, prosi o przyniesienie pieluchomajtek, które znajdują się w magazynie z tyłu apteki i kiedy farmaceuta idzie po proszony towar, klient wychodzi z niezapłaconymi kosmetykami.
(BW)


Informacja dla aptek z terenu działania BOIA podlegających WIF w Krakowie
2013-03-21

Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie na swojej stronie podała
link do strony WIF w Krakowie,
na której jest opublikowany plan kontroli aptek
na terenie działania Wojewódzkiej Inspekcji Farmaceutycznej w Krakowie:
==> www.wrotamalopolski.pl
(JB)


NFZ przypomina o uprawnionych do obsługi poza kolejnością
2013-03-21

Ze strony Śląskiego Oddziału Narodpwego Funduszu Zdrowia:

Komunikat nr 39/2013 dla świadczeniodawców i aptek -
przypomnienie o prawie do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej
oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach poza kolejnością
Przypomina się, że zgodnie z art. 43 ust. 1 i art. 47c ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 164 poz. 1027) świadczeniobiorcom, o których mowa w art. 43 ust. 1 ustawy tj. posiadającym tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”, inwalidom wojennym i wojskowym oraz kombatantom, przysługuje prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznychudzielanych w aptekach poza kolejnością.
......
(JB)


NRA do GIF o sprzedaży bezpośredniej
2013-03-19

W załączniku:
pismo Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej do Głównego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie niezgodnego z polskim Prawem farmaceutycznym zjawiska dystrybucji bezpośredniej.
(JB)


Klasyfikacja odpadów w aptekach
2013-03-19

W załączniku:
pismo przedstawiające stanowisko Ministerstwa Środowiska w sprawie kodów odpadów występujących w aptekach.(JB)


Uzupełnienie do wcześniejszego komunikatu o niepracujących farmaceutach
2013-03-13

W przypadku farmaceutów, którzy >ZAPRZESTALI< wykonywanie zawodu, w kwestii dotyczącej terminów zgłaszania obowiązuje art.15. punkt 6 Ustawy o izbach aptekarskich z dnia 19 kwietnia 1991r z późniejszymi zmanami:

Art.15.6. Osoby, które przestały wykonywać zawód aptekarza , obowiązane są w ciągu trzech miesięcy zawiadomić o tym okręgową radę aptekarską, a w razie ponownego zamiaru rozpoczęcia wykonywania zawodu aptekarza - najpóźniej w ciągu 30 dni od chwili rozpoczęcia pracy.

Do farmaceutów >CZASOWO< pozostających bez pracy stosuje się:

Uchwałę ORA BOIA z 7 lipca 2004r
w sprawie zwolnienia z obowiązku płacenia składek przez farmaceutów czasowo pozostających bez pracy.
Wówczas farmaceuta informuje Beskidzką Okręgową Izbę Aptekarską
w terminie 7 dniu od dnia rozwiązania stosunku pracy, że czasowo pozostaje bez pracy.
Po ponownym zatrudnieniu zgłasza ten fakt w Izbie w ciągu 7 dni od podjęcia pracy.

W załącznikach - w/w uchwała.
(JB)Nowelizacja rozp.o receptach ogłoszona 7 marca 2013r
2013-03-11

W załączniku:
pochodzący ze strony Internetowego Systemu Aktów Prawnych
Dziennik Ustaw z dnia 7 marca 2013r poz. 321
publikujący ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 1 marca 2013 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich.

Fragment ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, na który powołuje się rozporządzenie, dotyczy oznaczenia CN i DN:

Art. 2. 1. Do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w ustawie mają prawo:
1) osoby objęte powszechnym - obowiązkowym i dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym, zwane dalej "ubezpieczonymi",
2) inne, niż ubezpieczeni, osoby posiadające obywatelstwo polskie i posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełniają kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728), co do których nie stwierdzono okoliczności, o której mowa w art. 12 tej ustawy, na zasadach i w zakresie określonych dla ubezpieczonych,
3) inne, niż wymienione w pkt 1 i 2, osoby posiadające obywatelstwo polskie:
a) które nie ukończyły 18. roku życia, lub
b) posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które są w okresie ciąży, porodu lub połogu(...)
.............
(JB)


Farmaceuci pozostający bez pracy nie płacą składek
2013-03-10

Przypominamy:
farmaceuci, którzy przestali pracować w swoim zawodzie - odeszli z apteki,, zostali zwolnieni, zlikwidowali własną aptekę itp.- nie płacą składek członkowskich na izbę aptekarską za czas pozostawania bez pracy.
Fakt pozostawania bez pracy należy zgłosić pisemnie do swojej Izby Aptekarskiej.

W momencie ponownego podjęcia pracy jako farmaceuta - o czym również należy powiadomić swoją Izbę Aptekarską - powraca też obowiązek płacenia składek.

Przepisy nie przewidują możliwości zwolnienia z płacenia składek ani ich zmniejszenia dla pracującego w swoim zawodzie farmaceuty. Natomiast nieopłacone w terminie składki członkowskie i koszty postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Art.66 ustawy o izbach aptekarskich z dnia 19 kwietnia 1991r Dz.U. nr 41 poz.179 z późniejszymi zmianami).
(JB)


Komunikat Śląskiego Oddz.NFZ - o zawiadomieniu na portalu
2013-03-07

Komunikat Śląskiego Oddziału Narodowego Funduszu zdrowia:

Komunikat nr 30/2013 dla aptek województwa śląskiego -
prośba o zapoznanie się z treścią zawiadomienia zamieszczonego na portalu apteki w sprawie weryfikacji danych:
Informujemy, że Śląski OW NFZ przeprowadza weryfikację danych przekazywanych przez wybrane apteki. W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się z treścią zawiadomienia zamieszczonego na portalu apteki.
Ścieżka dostępu do elektronicznej wersji zawiadomienia jest następująca: z poziomu działu ADMINISTRACJA I OPCJE (następnie w prawym dolnym rogu okna ekranu portalu należy wybrać „Pokaż więcej…”), z listy dostępnych opcji należy wybrać - POBRANIE PLIKÓW TECHNICZNYCH NFZ,kolejno PLIKI TECHNICZNE, a potem PLIKI DEDYKOWANE.”
.......
(JB)


Nowelizacja rozporządzenia w sprawie recept lekarskich
2013-03-06

Na stronie Ministerstwa Zdrowia opublikowano rozporządzenie podpisane przez Ministra Zdrowia ale jeszcze nie ogłoszone w Dzienniku Ustaw:

link do strony ==> www.mz.gov.pl

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 1 marca 2013 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich

Na podstawie art. 45 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (Dz. U. poz. 260 i 1506) wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w tabeli lp. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
--------------------------------------------------------------------------------------------
2 - CN - Pacjent, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy
-------------------------------------------------------------------------------------------
3 - DN - Pacjent, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy
--------------------------------------------------------------------------------------------
2) w załączniku nr 4 do rozporządzenia pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) cyfra dwudziesta pierwsza przyjmuje wartość:
a) „8” – dla recept na leki posiadające kategorię dostępności „Rp”, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne podlegające refundacji,
b) „9” – dla recept na leki posiadające kategorię dostępności „Rpw”;”.
§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z tym że:
1) § 1 pkt 1 wchodzi w życie z mocą od dnia 1 stycznia 2013 r.;
2) § 1 pkt 2 wchodzi w życie z mocą od dnia 30 grudnia 2012 r.

MINISTER ZDROWIA
..........
(JB)


NFZ o zdublowanych numerach recept
2013-03-06

W załączniku:
odpowiedź Prezesa NFZ na zapytanie NRA dotyczące dublowania się numerów recept.(JB)


Do 15 marca należy przekazać zestawienie danych o odpadach za 2012r
2013-02-20

Szczegóły na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego:
==> bip.slaskie.pl

Pod koniec strony znajduje się
adres, na który należy wysłać zestawienie
oraz link do
ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ŚRODOWISKA
z dnia 8 grudnia 2010 r.
w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach
wraz z wzorami formularzy.
W załączniku nr 1 do rozporządzenia jest
WZÓR FORMULARZA DO SPORZĄDZANIA I PRZEKAZYWANIA ZBIORCZEGO ZESTAWIENIA DANYCH O RODZAJACH I ILOŚCI ODPADÓW, O SPOSOBACH GOSPODAROWANIA NIMI ORAZ O INSTALACJACH I URZĄDZENIACH SŁUŻĄCYCH DO ODZYSKU LUB UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW
(JB)

Dane podmiotu drukującego na recepcie
2013-02-13

Ze względu na zapytania - fragmenty z rozporządzenia z dnia 9 marca 2012r
w sprawie recept lekarskich (Dz.U.2012 poz.260),
dotyczące danych podmiotu drukującego, umieszczonych na recepcie:

Pragraf 2.4.
Na dole recepty zamieszcza się, w formie wydruku, nazwę i adres lub numer REGON podmiotu drukującego receptę, a w przypadku gdy wydruku dokonuje osoba wystawiająca receptę - zwrot "wydruk własny".
(...)
Paragraf 16.4.
Osoba wydająca realizuje receptę, na której:
1) nie wpisano lub wpisano w sposób błędny dane podmiotu drukującego,
o których mowa w paragrafie 2 ust. 4;
(...)
........
(JB)


Ototalgin - zmiana kategorii dostępności z "Rp" na "OTC"
2013-02-11

W załączniku - decyzja Prezesa URPL.(JB)


Kurs "Andropauza" w Sosnowcu - są jeszcze wolne miejsca
2013-02-08

Są jeszcze wolne miejsca na kurs "Andropauza",
który odbędzie się w Sosnowcu 23 lutego 2013r.
Szczegóły we wcześniejszym naszym komunikacie.
(JB)


Wielkości opakowań leków na receptach
2013-02-07

W załączniku:
pismo Ministra Zdrowia będące odpowiedzią na zapytanie Prezesa Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie, dotyczące wielkości opakowań na recepcie.
(JB)
NFZ o receptach bez regonu
2013-02-05

Komunikat ze strony Śląskiego Oddz.NFZ z 05 lutego 2013r:
O receptach bez REGON-u

W związku z wątpliwościami dotyczącymi interpretacji możliwości wypisywania leków refundowanych przez lekarzy niemających zarejestrowanej praktyki lekarskiej informuję, że Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Agnieszka Pachciarz w zarządzeniu z 30 czerwca 2012 r. w sprawie wzoru umowy
upoważniającej do wystawiania recept na leki refundowane wśród lekarzy mogących zawrzeć taką umowę wymieniła również lekarzy niemających takiej praktyki, a pracujących na podstawie umowy cywilnoprawnej, np. o pracę lub umowy-zlecenia w podmiocie, z którym NFZ nie ma podpisanej umowy na świadczenia zdrowotne.
Wątpliwości, jakie pojawiały się w tej kwestii, wynikały z treści obowiązującego do 29 grudnia 2012 r rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (DzU poz. 260), które obligowało lekarza do umieszczania numeru REGON na recepcie. Zmiana rozporządzenia, która weszła w życie z dniem 30 grudnia 2012 r., expressis verbis wskazała, że dane osoby uprawnionejwpisywane na recepcie obejmują numer REGON wyłącznie wtedy gdy osoba uprawniona taki numerposiada.
Tak zapisana fakultatywność wpisywania numeru REGON rozwiała wszelkie dotychczas pojawiające się wątpliwości odnośnie do możliwości zawierania umów upoważniających do wystawiania receptrefundowanych przez lekarzy wykonujących zawód w innych formach niż wskazane w art. 5 ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (DzU nr 112, poz. 654 z późn. zm.).
Departament Gospodarki Lekami Centrala NFZ
.......
(JB)


NFZ o "starych" drukach recept
2013-02-05

W załączniku:
pismo dotyczące ważności druków recept z 20 - cyfrowym numerem,
z 22 - cyfrowym numerem i okienkiem "choroby przewlekłe",
z 22 - cyfrowym numerem zaczynającym się od "01",bez okienka "choroby przewlekłe",
oraz druków recept na leki "Rpw".
(JB)


Rpw a "data realizacji od dnia" - interpretacja MZ
2013-02-05

W załączniku:
interpretacja Ministerstwa Zdrowia dotycząca możliwości wystawiania do trzech recept na 90 dni leków posiadających kategorię dostępności "Rpw".
(JB)Esberitox N tabletki - kategoria dostępności - OTC
2013-02-05

W załączniku - decyzja. (JB)


Śląski Oddz.NFZ - komunikat 11/2013 o informacji na Portalu
2013-02-05

Komunikat nr 11/2013 dla aptek województwa śląskiego
z dnia 28 stycznia 2013r- prośba o zapoznanie się z treścią zawiadomienia
zamieszczonego w folderze PLIKI DEDYKOWANE

Informujemy, że Śląski Oddział Wojewódzki NFZ przeprowadza kontrolę elektroniczną danych przekazywanych przez apteki. W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się z treścią zawiadomienia zamieszczonego w folderze PLIKI DEDYKOWANE.
Ścieżka dostępu do elektronicznej wersji zawiadomienia jest następująca:
z poziomu działu ADMINISTRACJA I OPCJE (następnie w prawym dolnym rogu okna ekranu portalu należy wybrać „Pokaż więcej…”), z listy dostępnych opcji należy wybrać - POBRANIE PLIKÓW TECHNICZNYCHNFZ,
PLIKI TECHNICZNE, a potem PLIKI DEDYKOWANE.
..............
(JB)


Posiedzienie naukowo-szkoleniowe : 27 luty 2013r.
2013-01-30

Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska zaprasza na posiedzenie
naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się w sali wykładowej BOIA
w Bielsku-Białej ul. 3 Maja 27/4a.
Termin: 27 luty 2013r. (środa) o godz. 18.30
Punkty edukacyjne 2.
Zapisy pod nr telefonu : 33 812-28-85
Prowadzący dr n. med. Jarosław Ślifirski
Wykład - Przebieg, rozpoznanie i leczenie zakażeń układu oddechowego.
(BW)
OIA w Krakowie - odpowiedzi Małopolskiego NFZ na pytania farmaceutów
2013-01-18

Zachęcamy do zaglądnięcia na stronę internetową OIA w Krakowie -
Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie zamieściła na swojej stronie
(komunikat z 17 stycznia 2013r) zbiór odpowiedzi Małopolskiego Narodowego Funduszu Zdrowia na zapytania OIA w Krakowie.
Link do strony OIA w Krakowie:
==> oia.krakow.pl
link do strony OIA w Krakowie z zebranymi odpowiedziami:
==> oia.krakow.pl
(JB)


NIA - komunikat w sprawie wieku kierownika apteki
2013-01-18

W załączniku:
komunikat Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie zmiany warunków wymaganych od osób pełniących funkcję kierownika apteki.
(JB)


NFZ o numeracji recept
2013-01-18

W załączniku:
pismo dotyczące przedostatniej cyfry w numerze recepty.
(JB)


Śląska OIA - szkolenia z udzielania pierwszej pomocy
2013-01-17

Nasza Izba otrzymała od Śląskiej OIA informację:

Szkolenia dla farmaceutów z udzielania pierwszej pomocy
- Katowice - 2013-01-30
Zapraszamy farmaceutów do udziału w szkoleniach z udzielania pierwszej pomocy. Zapisy zostały przedłużone do dnia 21 stycznia br.
Szkolenia odbędą się w następującej formie:
- 1 dzień - wykład pt. "Pierwsza pomoc przedmedyczna w nagłych przypadkach" - dla całej grupy uczestników.
Szkolenia poprowadzi zespół lekarzy specjalizujący się w realizacji kursów z zakresu pierwszej pomocy.
Data: 30 stycznia 2013 rok, godz. 17:00 - 19:00
Miejsce: Śląska Izba Aptekarska w Katowicach, ul. Kryniczna 15
- 2 dzień - warsztaty w grupach maksymalnie 20 osobowych prowadzone na fantomach wysokiej klasy.
Termin warsztatów ustalony będzie indywidualnie z grupami. Zajęcia odbywać się będą w godzinach popołudniowych, czas trwania ok. 4 godz.
Miejsce: Dom Lekarza w Katowicach, ul. Grażyńskiego 49a
Za udział w obydwu szkoleniach będzie można uzyskać dodatkowo 4 punkty edukacyjne "miękkie".
Koszt udziału w dwudniowym szkoleniu wynosi 150 zł.
(pierwotna cena, jaka została zasugerowana przez firmę szkolącą wynosiła 300 zł jednak dzięki dofinansowaniu ze strony Izby i sponsorów została zmniejszona do 150 zł / osobę).
Osoby zainteresowane proszę o przesłanie potwierdzenia udziału w szkoleniach na adres e-mailowy Pana Lecha Wróblewskiego z Izby: wroblewski.lech@farmacja.pl
Wpłaty należy dokonywać na konto Śląskiej Izby Aptekarskiej do dnia 20 stycznia 2013r. z dopiskiem: Szkolenia z pierwszej pomocy - imię i nazwisko
PKO I o/Katowice 59 1020 2313 0000 3002 0019 3508

Z poważaniem
Członek Prezydium Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
oraz Komisji ds. Nauki i Szkoleń
mgr farm. Katarzyna Kandziora - Kuna
..........
(JB)


Prośba o 1% podatku !
2013-01-07

Szanowne Koleżanki i Koledzy!
Ponownie zwracamy się z gorącą prośbą o przekazanie 1% podatku
na wsparcie procesu rehabilitacyjnego dla Krzysia.
To wnuczek naszej koleżanki jest chory na bardzo rzadką chorobę.
Wszystkim, którzy przyłączą się do wsparcia rehabilitacji Krzysia
serdecznie dziękujemy.
Szczegóły w załączniku.
(MT)


Dyżury Aptek na terenie miasta Bielsko-Biała w 2013r.
2013-01-07

Na terenie miasta Bielsko-Biała dyżury pełnią dwie całodobowe apteki :
Apteka KLIMCZOK przy ul. Cyniarskiej 11 nr tel. 33 812-48-66
Apteka Na Dworcu przy ul. Warszawskiej 2 nr tel. 33 812-24-76,
w związku z powyższym w 2013r. nie będzie dodatkowych dyżurów.
(BW)Nowelizacja rozporządzenia w sprawie recept od 30 grudnia 2012
2012-12-31

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich zostało ogłoszone
w Dzienniku Ustaw poz.1506 z 28 grudnia 2012r.
Obowiązuje od 30 grudnia 2012r.
==> dziennikustaw.gov.pl

W załączniku:
Komunikat Ministra Zdrowia dla aptekarzy
w sprawie w/w rozporządzenia.
(JB)


NIA - opłata ryczałtowa za leki recepturowe
2012-12-28

Ze strony NIA:

Warszawa, 28 grudnia 2012 r.
KOMUNIKAT w sprawie zmiany opłaty ryczałtowej za leki recepturowe

Informuję, że z dniem 1 stycznia 2013 r. ulega podwyższeniu wartość najniższego wynagrodzenia, jakie obowiązuje w naszym kraju. Zgodnie z art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych również z dniem 1 stycznia 2013 r. ulega podwyższeniu kwota ryczałtu, jaki pobierają apteki za lek recepturowy.

Obecnie obowiązująca kwota 7,50 PLN zostaje zastąpiona od dnia 1 stycznia nową kwotą 8,00 PLN.

dr GRZEGORZ KUCHAREWICZ
Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej
................
(JB)Śląski Oddz.NFZ - komunikat 198 dotyczący komunikatów 196 i 197
2012-12-28

Ze strony Śląskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia:

Komunikat 198/2012
dotyczy realizacji recept wystawionych na leki refundowane

W nawiązaniu do komunikatów nr 196 i 197 zamieszczonych na stronie internetowej Śląskiego OW NFZ informujemy, że zgodnie z § 31 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 08 marca 2012r. w sprawie recept lekarskich, z jego późniejszymi zmianami, dopuszcza się stosowanie druków recept zgodnych z wzorem obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2012, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2012, na dotychczasowych zasadach. Powyższe oznacza możliwość ordynowania leków na w/w wzorach do dnia 31 grudnia 2012, natomiast realizacja w aptece może nastąpić po tym dniu zgodnie z terminem ważności recepty określonym w ww. rozporządzeniu.
.............
(JB)


Nowelizacja rozporządzenia w sprawie recept lekarskich
2012-12-27

Minister Zdrowia podpisał 21 grudnia 2012r
rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich.

W załączniku tekst podpisanego rozporządzenia,
pochodzący ze strony Ministerstwa Zdrowia.

Rozporządzenie (na tą chwilę) jeszcze się nie ukazało w Dzienniku Ustaw.
(JB)


Komunikaty oddziałów NFZ w sprawie druków recept
2012-12-27

W załącznikach:
- komunikat nr 196/2012 Śląskiego Oddziału NFZ dla aptek,
- komunikat nr 197/2012 Śląskiego Oddziału NFZ dla lekarzy i świadczeniodawców,
- komunikat Małopolskiego Oddziału NFZ dla lekarzy i farmaceutów.
(JB)


Śląski NFZ - komunikaty 179 i 180 o środkach pomocniczych
2012-12-06

W załącznikach:

Komunikat nr 179/2012 dla wnioskodawców
składających wnioski o zawarcie umowy w rodzaju:
zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi
oraz środkami pomocniczymi na rok 2013,

Komunikat nr 180/2012 dla świadczeniodawców
realizujących umowy wieloletnie w rodzaju:
zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi
oraz środkami pomocniczymi w sprawie aneksowania umów na rok 2013
(JB)


Prezes NRA o stanowiskach podjętych przez NRA na posiedzeniu 21.XI.2012
2012-11-28

Aktualności, 27 listopada 2012
Ze strony NIA:

Warszawa, dnia 23 listopada 2012 r.
KOMUNIKAT PREZESA NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
w sprawie stanowisk Naczelnej Rady Aptekarskiej

Na posiedzeniu w dniu 21 listopada 2012 r. Naczelna Rada Aptekarska podjęła praktycznie jednogłośnie siedem stanowisk, w których odniosła się do najważniejszych problemów dotykających polskich aptekarzy.
.....
Dotyczą one m.in. marż na leki refundowane, dyżurów nocnych, reklamy.
Szczegóły ==> nia.org.pl
(JB)


Krakowska OIA zaprasza na Noworoczny Koncert Aptekarzy
2012-11-26

Otrzymaliśmy zaproszenie od Krakowskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej:

Szanowni Państwo!
Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie serdecznie zaprasza na Koncert Noworoczny Aptekarzy, który odbędzie się 14 stycznia 2013 r. o godz. 18.00 w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.
Bilety w cenie 70, 90 i 110 zł można rezerwować w biurze OIA w Krakowie.

Z poważaniem,
Maciej Kołaczkowski

Z upoważnienia Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie,
mgr farm. Barbary Jękot.
...........
==> oia.krakow.pl
(JB)


Śląski Oddz.NFZ - komunikat 172 o kontroli elektronicznej
2012-11-22

Komunikat Śląskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia:

Komunikat nr 172/2012 dla aptek województwa śląskiego -
prośba o zapoznanie się z treścią zawiadomienia
zamieszczonego na Portalu Świadczeniodawcy:

Informujemy, że Śląski OW NFZ przeprowadza kontrolę elektroniczną danych przekazywanych przez apteki. W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się z treścią zawiadomienia zamieszczonego w folderze PLIKI DEDYKOWANE.
Ścieżka dostępu do elektronicznej wersji zawiadomienia jest następująca:
z poziomu działu ADMINISTRACJA I OPCJE (następnie w prawym dolnym rogu okna ekranu portalu należy wybrać „Pokaż więcej…”), z listy dostępnych opcji należy wybrać - POBRANIE PLIKÓW TECHNICZNYCH NFZ,
a potem PLIKI DEDYKOWANE.
......
(JB)Rozporządzenie o surowcach farmaceutycznych c.d.
2012-11-21

W nowym rozporządzeniu w sprawie leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych istotną różnicą w porównaniu z poprzednim rozporządzeniem
jest paragraf dotyczący kosztu sporządzania leku recepturowego w kwestii użytych leków gotowych ( litera b ):

§ 4. Koszt sporządzenia leku recepturowego obejmuje:
1) wartość użytych surowców farmaceutycznych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym leków gotowych:
a) wymienionych w załączniku do rozporządzenia,
b) innych leków niż określone w lit. a,
zamieszczonych w """wykazie refundowanych""" leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, pod warunkiem że przepisana przez lekarza, lekarza dentystę, felczera lub starszego felczera dawka leku recepturowego jest mniejsza od najmniejszej zarejestrowanej dawki leku gotowego w postaci stałej stosowanej doustnie(...)

oraz paragraf dotyczący wartości użytych surowców w kwestii używanej do leków wody:
§ 5. 1. Wartość użytych surowców farmaceutycznych i opakowań ustala się na podstawie ceny hurtowej. Do wartości użytych surowców farmaceutycznych """nie wlicza""" się kosztów """przygotowanej w aptece wody""" wchodzącej w skład leków recepturowych. Do wartości opakowania nie wlicza się kosztów etykiet, korków oraz podkładek(...)
(JB)


Nowe rozporządzenie o surowcach farmaceutycznych obowiązuje od 1 grudnia 2012
2012-11-20

W Dzienniku Ustaw z dnia 16 listopada 2012 r Poz. 1259
zostało ogłoszone
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 6 listopada 2012 r.
w sprawie leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych.

Załącznik 1: tekst rozporządzenia pochodzący ze strony Internetowego Systemu Aktów Prawnych.

Załącznik 2 (=> więcej): dotyczy marży na leki recepturowe - wyciąg z przepisów przygotowany przez NIA.
(JB)


XXII Sympozjum Historii Farmacji „Rośliny w Farmacji” w Ciechanowcu
2012-11-15

Szanowni Państwo! Poznań, dnia 8 X 2012 r.
Uprzejmie informuję, o organizowanym XXII Sympozjum Historii Farmacji „Rośliny w Farmacji”, w Ciechanowcu (w dniach 27 kwietnia – 2 maja 2013 r.), kolejnego sympozjum historycznego na które bardzo serdecznie zapraszamy.
Z wyrazami szacunku dr n. farm. Jan Majewski
Przewodniczący Zespołu Sekcji Historii Farmacji
Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego
.................
Szczegóły w załączniku.
(JB)


XIII Mistrzostwa Polski Farmaceutów w Narciarstwie Alpejskim
2012-11-15

Dolnośląska Okręgowa Izba Aptekarska
organizuje XIII Mistrzostwa Polski Farmaceutów w Narciarstwie Alpejskim
w Karpaczu w styczniu 2012r.
Szczegóły ==> www.dia.com.pl
(JB)


Małopolski Oddz.NFZ - komunikat dla aptek o przesyłaniu kserokopii recept
2012-11-09

Ze strony Małopolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia:
2012-11-09
Komunikat dla aptek i punktów aptecznych w sprawie przesłania kserokopii zrealizowanych recept:
W związku z prowadzoną weryfikacją przekazywanych danych elektronicznych o zrealizowanych refundowanych receptach lekarskich, Wydział Gospodarki Lekami Małopolskiego OW NFZ informuje, że na kontach portalowych wybranych aptek i punktów aptecznych umieszczone zostały komunikaty dotyczące przesłania wymienionych w załączniku kserokopii recept potwierdzonych za zgodność z oryginałem.
Prosimy o zapoznanie się z komunikatami oraz przekazanie do MOW NFZ wskazanych danych.
Przesyłaną korespondencję należy oznaczyć:
1. identyfikatorem apteki wynikającym z zawartej umowy
2. treścią: weryfikacja-leki-październik
Nieprzekraczalny termin przekazania kserokopii recept do MOW NFZ – 16.11.2012 r.
Recepty można przesyłać:
1. drogą elektroniczną, na adres: sekretariat.wgl@nfz-krakow.pl
2. faksem, na numer: 12/29-88-451
3. osobiście na Dziennik Podawczy, Kraków, ul. Batorego 24, lub
4. osobiście do Wydziału Gospodarki Lekami MOW NFZ – Kraków, ul. Racławicka 56a, pok. 15
5. osobiście do Delegatur MOW NFZ

Wydział Gospodarki Lekami Małopolski OW NFZ
tel. 12/29-88-473, 493
..........
(JB)


Zarządzenie Prezesa NFZ nr 75 o numerach recept
2012-11-09

Zarządzenie Nr 75/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 8 listopada 2012 r.
w sprawie ustalenia unikalnego numeru identyfikującego receptę

Na podstawie art. 102 ust.1 i 5 pkt 21 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.1)) oraz § 3 ust. 4 w zw. z pkt 3 załącznika nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (Dz. U. poz. 260) zarządza się, co następuje:
§ 1.
Ustala się następujący sposób budowy unikalnego numeru identyfikującego receptę nadawanego przez oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia od cyfry piątej do dwudziestej, z których:
1) cyfra piąta - przyjmuje wartość "0";
2) cyfra szósta - przyjmuje wartość "0" lub "9";
3) cyfra siódma - przyjmuje wartość "0";
4) cyfra ósma - przyjmuje wartość "0" lub "1";
5) cyfra od dziewiątej do dwudziestej - stanowią kolejny numer recepty w ramach danego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
§ 2.
Traci moc zarządzenie Nr 21/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie ustalenia unikalnego numeru identyfikującego receptę.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
Agnieszka Pachciarz
......
Pismo w załączniku. (JB)


Rozporządzenie o surowcach farmaceutycznych
2012-11-08

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 6 listopada 2012 r.
w sprawie leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych
==> www.mz.gov.pl
Rozporządzenie jest podpisane, ale jeszcze nie ogłoszone.
Dopiero po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw zacznie obowiązywać.
(JB)


NFZ - uprawnienia dodatkowe BW, CN, DN, IN i brak nr oddziału NFZ na recepcie
2012-11-08

W załączniku:
Pismo NFZ ws prawidłowości realizacji recept gdy na receptach w rubryce „Uprawnienie dodatkowe” wpisano kody uprawnień dodatkowych: BW, CN, DN lub IN, natomiast w rubryce „Oddział NFZ" pozostawiono puste miejsce lub wpisano znak „X".
(JB)


Komunikat NIA w sprawie rozporządzenia o surowcach farmaceutycznych
2012-10-25

W załączniku:
komunikat NIA w sprawie rozporządzenia o surowcach farmaceutycznych.
(JB)


Zaproszenie OIA w Krakowie na Jesienne Spotkania z Poezją
2012-10-23

Zaproszenie dla członków naszej Izby, które otrzymaliśmy od Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie:

Zaproszenie
W dniu 10 listopada (sobota) o godz. 11.00 w lokalu OIA w Krakowie
(ul. Kobierzyńska 98/68) odbędzie się Jesienne Spotkanie z Poezją.
Serdecznie zapraszamy nasz Klub Seniora oraz wszystkich miłośników poezji.
Podczas spotkania swoje wiersze będzie czytał gość specjalny – mgr farm. Krzysztof Kokot.

Z poważaniem,
Maciej Kołaczkowski

Z upoważnienia Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie, mgr farm. Barbary Jękot.
.....
(JB)
NFZ o zakazie reklamy aptek
2012-10-23

Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia:
19.10.2012 r.
Komunikat w sprawie zakazu reklamy aptek i punktów aptecznych

Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina o zakazie reklamy aptek i punktów aptecznych zapisanym w art. 94a ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne.
Zgodnie z art. 94a ust 1 Prawa farmaceutycznego zabroniona jest reklama aptek i punktów aptecznych oraz ich działalności. Informacje o lokalizacji i godzinach pracy apteki lub punktu aptecznego nie stanowią reklamy.
Kto wbrew przepisom art. 94a prowadzi reklamę apteki lub punktu aptecznego oraz ich działalności podlega karze pieniężnej w wysokości do
50 000 złotych.
Informacje o stwierdzonych przez kontrolerów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia przypadkach nieprzestrzegania zakazu reklamy będą przekazywane właściwym miejscowo wojewódzkim inspektorom farmaceutycznym oraz przedstawicielom Okręgowych Izb Aptekarskich.

źródło - Departament Gospodarki Lekami, 19.10.2012 r.
.....
(JB)


Blokada od dnia 15.10.2012r numerów recept wydanych do wygasających z dniem 30.06.2012r umów lekarzy
2012-10-19

NFZ przypomina o blokadzie od dnia 15 października 2012r numerów recept wydanych do wygasających z dniem 30 czerwca 2012r umów lekarzy.
W załączniku 1 są komunikaty Małopolskiego i Śląskiego Narodowego Funduszu Zdrowia w tej sprawie.
W załączniku 2 ( -> więcej ) Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, jakie warunki musi spełniać osoba uprawniona do wystawiania recept refundowanych.
(JB)


Prezes NFZ o odrzucaniu przez serwer NFZ szczegółowych raportów refundacyjnych
2012-10-17

Szczegóły w załączniku. (JB)


Preduktal i Preduktal MR
2012-10-02

Komunikat firmy SERVIER o ograniczeniu wskazań terapeutycznych
dla leków Preductal i Preductal MR.
(BW)KOMUNIKAT PREZESA NRA
2012-09-03

W załaczeniu przesyłamy komunikat Prezesa NRA dotyczący uzyskiwania punktów edukacyjnych na "Ogólnopolskim Kongresie Farmaceutycznym 2012r."
(MT)


Śl.NFZ o weteranach oraz poszkodowanych za granicą
2012-08-07

Komunikat nr 128/2012 dla świadczeniodawców i aptek
w sprawie ordynacji i realizacji recept osobom uprawnionym na podstawie posiadanych legitymacji weterana i weterana poszkodowanego (łącznie)
lub legitymacji osoby poszkodowanej poza granicami państwa

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach przypomina o konieczności przestrzegania przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dotyczących osób uprawnionych na podstawie posiadanych legitymacji weterana
i weterana poszkodowanego (łącznie) lub legitymacji osoby poszkodowanej poza granicami państwa.
Jednym z uprawnień określonym w ww. ustawie jest prawo do bezpłatnego zaopatrzenia w leki umieszczone w wykazach leków podstawowych i uzupełniających oraz leki recepturowe na czas leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państw. Recepty w takim przypadku powinny być oznaczane symbolem „PO” i zrealizowane bez żadnej odpłatności ze strony uprawnionego.
Zgodnie z przepisami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu ubiegania się o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w produkty lecznicze stosowane u uprawnionego żołnierza lub pracownika wysokość należnej kwoty dofinansowania stanowiącą różnicę pomiędzy łącznym kosztem leków, których cena była wyższa od limitu finansowania ze środków publicznych, a ich łącznym kosztem sfinansowanym przez Narodowy Fun­dusz Zdrowia w ramach limitu (czyli różnica pomiędzy kosztem leku a limitem jego finansowania przez NFZ) jest przekazywana właściwemu oddziałowi wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia przez jednostkę organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej właściwą do spraw zdrowia.
..............
(JB)


Prezes NFZ o walidacji c.d.
2012-08-07

W załączniku:
odpowiedź Prezesa NFZ na pismo Prezesa NRA dotyczące skutków dla aptekarzy i pacjentów wprowadzenia walidacji mającej na celu sprawdzanie,
czy wszystkie pozycje na jednej recepcie mają ten sam kod uprawnień dodatkowych.
(JB)


Konferencja 06 i 13 październik br. i 25 punktów edukacyjnych !
2012-07-27

Zapraszamy do udziału w Konferencji pt. "Choroby cywilizacyjne XXI wieku"
w dniach : 06 października 2012r. w Warszawie i 13 października 2012r. w Poznaniu. Uczestnicy otrzymają 25 punktów edukacyjnych oraz encyklopedię
lub CD-ROM Kompendium Leków 2012 gratis.
Szczegóły w załączniku.
(BW)


I Żeglarskie Mistrzostwa Polski Aptekarzy 07-09 wrzesnia 2012r.
2012-07-23

Okregowa Izba Aptekarska w Olsztynie organizuje "I Żeglarskie Mistrzostwa Polski Aptekarzy" w dniach 07-09 wrzesień 2012r. Zapisy do 10 sierpnia 2012r.
Szczegóły w załączniku.
(BW)


Półroczne sprawozdanie do GIOŚ
2012-07-09

Przypominamy o obowiązku przesłania do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska sprawozdania o zużytym sprzęcie elektronicznym
za pierwsze półrocze 2012r
do 31 lipca 2012r.
Szczegóły w dziale "PRAWO".
(JB)


Polprazol Max kaps.0,02g - zmiana kategorii dostępności z Rp.na OTC
2012-07-06

Szczegóły w załączniku.(JB)


Śląski NFZ o ważności starych druków recept
2012-07-06

Ze strony Śląskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia:

Komunikat nr 118/2012 dla świadczeniodawców, lekarzy, aptek w związku
z wątpliwościami dotyczącymi wzorów i numeracji recept

W związku z wątpliwościami dotyczącymi wzorów i numeracji recept informujemy, że zgodnie z pismem Ministerstwa Zdrowia numer MZ-PLO-079-14782-1/EW/12 z dnia 28 marca 2012 roku § 31 reguluje sytuację wzorów oraz numeracji recept, gdzie za prawidłowe należy uznać stosowanie starych druków recept z nową numeracją lub nowych ze starą (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 roku w sprawie recept lekarskich Dz.U.12.260 z dnia 9 marca 2012 roku).

Jednocześnie informujemy, że od 1 stycznia 2013 roku wszystkie druki recept muszą mieć nowy wzór oraz muszą posiadać 22-cyfrowy numer recepty nadany przez oddział wojewódzki Funduszu.
............
(JB)NRA - skorygowany komunikat dotyczący realizacji recept w czasie protestu lekarzy
2012-07-04

Komunikat NRA po wprowadzeniu przez NRA poprawki odnośnie nazwy międzynarodowej na recepcie:

Aktualności, 1 lipca 2012 Warszawa, dnia 1 lipca 2012 r.
KOMUNIKAT dotyczący tzw. protestu receptowego

W związku z rozpoczętym protestem osób uprawnionych do wystawiania recept lekarskich Naczelna Izba Aptekarska informuje:
Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich, recepta, na której co najmniej jeden z przepisanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych ma być refundowany, obejmować musi m.in. identyfikator płatnika. Osoba wydająca leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne nie jest uprawniona do uzupełnienia recepty o identyfikator płatnika. Osoba ta nie ustala prawa do świadczeń refundowanych. Wyłączne kompetencje w tym zakresie posiada osoba wystawiająca receptę, tj. lekarz lub felczer.
W związku z tym recepta, która nie zawiera identyfikatora płatnika, nie może być wydana za odpłatnością, o której mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o refundacji.
2. Jeżeli na recepcie wystawionej przez osobę uprawnioną2 znajdują się wszystkie dane wymagane przez obowiązujące przepisy, w tym zamieszczone zgodnie z § 16 rozporządzenia w sprawie recept lekarskich, oraz dodatkowo inne niż określone w rozporządzeniu informacje lub znaki niestanowiące reklamy leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych, np. adnotacja o treści „Refundacja leku do decyzji NFZ”, osoba realizuje receptę z odpłatnością, o której mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o refundacji.
3. Jeżeli na recepcie przepisano co najmniej jeden lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny, wobec którego wydano decyzję o objęciu refundacją w rozumieniu przepisów ustawy o refundacji, a osoba wystawiająca nie jest osobą uprawnioną (np. wystawiający nie jest lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego lub felczerem ubezpieczenia zdrowotnego i nie zawarł umowy upoważniającej do wystawiania recept refundowanych), wówczas adnotacja „Refundacja leku do decyzji NFZ” jest nieprawdziwa i wprowadza w błąd, PONIEWAŻ sugeruje, że NFZ może zmienić obowiązujące przepisy prawa i wypłacić refundację za receptę wystawioną przez osobę nieuprawnioną.
Zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy o refundacji, realizacja świadczeń gwarantowanych z zakresu leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę przysługuje świadczeniobiorcy na podstawie recepty wystawionej przez osobę uprawnioną.
4. Jeżeli na recepcie wystawionej przez osobę uprawnioną znajdują się wszystkie dane wymagane przez obowiązujące przepisy, w tym zamieszczone zgodnie z § 16 rozporządzenia w sprawie recept lekarskich, a nie została określona odpłatnoś, została określona w sposób nieczytelny, błędny lub niezgodny z rozporządzeniem:
- w przypadku gdy lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrób medyczny występuje w jednej odpłatności w wykazie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych i nie wpisano oznaczenia „X” albo „100%” - osoba wydająca wydaje lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrób medyczny za odpłatnością dla tego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego określoną w tym wykazie,
- w przypadku gdy lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrób medyczny występuje w więcej niż jednej odpłatności w wykazie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych i nie wpisano oznaczenia „X” albo „100%” - osoba wydająca wydaje lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrób medyczny za najwyższą odpłatnością dla tego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego określoną w tym wykazie - a recepta zawiera kod uprawnienia dodatkowego pacjenta, osoba wydająca wydaje lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrób medyczny za odpłatnością wynikającą z tego uprawnienia, chyba że zachodzą okoliczności, o których mowa w lit. a - w takim przypadku osoba wydająca wydaje lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrób medyczny za odpłatnością wynikającą z określonego przez nią uprawnienia dodatkowego pacjenta.
5. Osoba wystawiająca receptę, określając przepisany lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny, zobowiązana jest określić m.in.
- nazwę leku albo rodzajową lub handlową nazwę środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego lub ich nazwę skróconą, która w jednoznaczny sposób pozwala określić przepisany lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrób medyczny;
Zgodnie z art. 2 pkt 14 i 15 ustawy – Prawo farmaceutyczne, nazwą produktu leczniczego - jest nazwa nadana produktowi leczniczemu, która może być nazwą własną niestwarzającą możliwości pomyłki z nazwą powszechnie stosowaną albo nazwą powszechnie stosowaną lub naukową, opatrzoną znakiem towarowym lub nazwą podmiotu odpowiedzialnego; nazwa powszechnie stosowana to nazwa międzynarodowa zalecana przez Światową Organizację Zdrowia, a jeżeli takiej nie ma - nazwa potoczna produktu leczniczego.
Wpisanie przez osobę wystawiającą na recepcie nazwy międzynarodowej nie stanowi naruszenia rozporządzenia w sprawie recept lekarskich. (ostatnie zdanie niniejszego tekstu uległo redakcyjnej korekcie w dniu 02 lipca 2012 roku.)
/-/ dr GRZEGORZ KUCHAREWICZ
Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej
.............
(JB)


NFZ i NIA w sprawie przekazywania danych o receptach związanych z protestem
2012-07-04

W załaczniku przesyłamy informacje z posiedzenia Prezydium Naczelnej Rady Apteklarskiej z dnia 3 lipca 2012 r. w sprawie komunikatu Narodowego Funduszu Zdrowia o przekazywaniu do NFZ informacji o receptach wypisywanych w czasie protestu lekarzy.
(BW)
...................
Tekst komunikatu ze strony NIA:

Informacja Prezydium NRA Aktualności, 3 lipca 2012
Warszawa, dnia 3 lipca 2012 r.

Informacja Prezydium NRA
Na nadzwyczajnym posiedzeniu w dniu 3 lipca 2012 Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej zapoznało sie z komunikatami oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącymi przekazywania przez apteki informacji związanych z protestem lekarzy. Prezydium NRA uznało, że nie narusza obowiązujących przepisów prawa przekazywanie przez apteki Narodowemu Funduszowi Zdrowia informacji jedynie o liczbie recept wystawionych w ramach prowadzonego protestu (bez danych dotyczących świadczeniodawców).
....................
Tekst komunikatu pochodzącego ze strony Śląskiego Oddz.NFZ:

Komunikat nr 117/2012 dla aptek i punktów aptecznych
w sprawie protestu lekarzy

W związku z zapowiadaną przez środowisko lekarskie akcją protestacyjną, polegającą na wykorzystywaniu wzorów recept niezgodnych z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich, skutkujących ograniczeniem praw pacjenta do refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych, proszę
o przekazywanie informacji każdego dnia na temat ilości recept zrealizowanych w aptece, a wystawionych w ramach akcji protestu, z informacjami dotyczącymi świadczeniodawców wystawiających recepty.
Informacje prosimy przekazywać w formie elektronicznej na adres e-mail:
protest_recepty@nfz-katowice.pl
...........
(JB)


KOMUNIKAT DLA PACJENTÓW
2012-07-02

Prosimy o wydrukowanie komunikatu i umieszczenie w widocznym miejscu.
Link do pobrania komunikatów: nia.org.pl
(MT)


WAŻNY KOMUNIKAT
2012-07-02

W związku z rozpoczętym protestem osób uprawnionych do wystawiania recept lekarskich Naczelna Izba Aptekarska informuje:
Szczegóły w załączniku.
(MT)
Uwaga ! NRA dokonała korekty w komunikacie, w miejscu dotyczącym nazw międzynarodowych na recepcie - proszę jeszcze raz zapoznać się z treścią komunikatu, który jest w naszym załączniku.
(JB)
Zmiany w wykazach opracowane przez DATUM
2012-06-26

DATUM opracowało zmiany w wykazach refundacyjnych na podstawie projektu obwieszczenia o zmianach:
==> www.datum.pl
(JB)


NFZ - na jednej recepcie - jeden kod uprawnień
2012-06-26

W załączniku:
pismo z NFZ dotyczące kodu uprawnień dodatkowych - na jednej recepcie może być tylko jeden kod uprawnień dodatkowych.
(JB)


Szkolenia internetowe !
2012-06-19

Podajemy strony internetowe z których można korzystać
i szkolić się bezpłatnie.

Portale bezpłatne:
www.e-dukacja.pl
www.e-farmacja.net
www.e-umed.pl
www.font.edu.pl
www.szkolenia.ptfarm.pl
www.farmacja.edu.pl

(BW)


Biosteron 25, Moviprep - zmiana kategorii dostępności
2012-06-13

W załącznikach 1 i 2 :
informacje Prezesa URPL o zmianie kategorii dostępności:
- Biosteron tabletki 25mg z "Rp" na "OTC",
- Moviprep proszek z "OTC" na "Rp".
(JB)


Śl.NFZ o numerach recept i elektronicznych kartach ubezpieczenia zdrowotnego
2012-06-13

Ze strony Śląskiego Oddziału NFZ:

Komunikat nr 105/2012 dla lekarzy i świadczeniodawców
w sprawie numerowania druków recept

Informujmy, że od dnia 01.07.2012r. do numerowania druków recept należy używać wyłącznie puli unikalnych numerów przydzielonych przez Śląski Oddział Wojewódzki NFZ poprzez Portal Personelu (opisanym w komunikacie 96/2012 z dnia 14 maja 2012 r.), Portal Świadczeniodawcy lub pobranych osobiście. Zgodnie z § 31 ust. 3 rozporządzenia MZ z dnia 8 marca 2012r. w sprawie recept lekarskich (Dz. U. z 2012r. poz. 260) recepty, którym zostały nadane 20-cyfrowe unikalne numery zachowują swoją ważność do 31.12.2012 r.
Jednocześnie informujemy, że stosowana w województwie śląskim elektroniczna karta ubezpieczenia zdrowotnego zgodnie z art. 49 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, jest dokumentem potwierdzającym prawo ubezpieczonego do świadczeń opieki zdrowotnej i nadal może być stosowana do automatycznego nanoszenia na drukach recept danych świadczeniobiorcy.
.................
(JB)


ACC 600 i Vostar- zmiana kategorii dostępności na OTC
2012-06-06

W załącznikach:
decyzje o zmianach kategorii dostępności z "Rp." na "OTC"
preparatów:
ACC 600 saszetki i tabletki musujące,
Vostar tabletki 12,5mg
(JB)


Małopolski NFZ o terminie ważności druków recept
2012-06-05

2012-06-05
INFORMACJA DLA LEKARZY I FARMACEUTÓW
DOTYCZĄCA TERMINU WAŻNOŚCI DRUKÓW RECEPT LEKARSKICH

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ uprzejmie informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. (Dz. U. 2012.260):
Dopuszcza się stosowanie druków recept zgodnych ze wzorem obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2012 r., jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2012 r., z wyłączeniem możliwości naniesienia na takiej recepcie w części "Choroby przewlekłe" znaku "P", natomiast z uwzględnieniem uzupełnienia recepty o dane, dotyczące poziomu odpłatności.

Recepty, którym zostały nadane 20-cyfrowe unikalne numery identyfikujące, zachowują ważność. Numery te mogą być nadawane do dnia 31 grudnia 2012 r.
Wydział Gospodarki Lekami
Dział Refundacji i Rozliczeń Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
Tel. 012/29 88 471, 472, 473
.............
(JB)


Śląski NFZ - komunikat dot.recept na podstawie przepisów o koordynacji
2012-06-05

W załączniku:
Komunikat dla aptek i punktów aptecznych w sprawie sprawozdawania danych z dokumentów potwierdzających prawo osób uprawnionych do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koorydnacji.
(JB)


BARDZO WAŻNE !!!
2012-05-30

Planujemy uroczyste Obchody XX-lecia Beskidzkiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w dniu 20 października br.(sobota) godzina 15.00.
Bardzo prosimy o deklarację uczestnictwa w obchodach do dnia 11.06.2012r.
W zależnosci od ilości zgłoszeń wybierzemy optymalną opcję obchodów:
- maximum - Teatr ze spektaklem + oficjalne uroczystości,
- minimum - uroczystości w naszej sali wykładowej.
Bardzo prosimy wszystkich członków naszej Izby o zgłaszanie uczestnictwa
w uroczystościach, telefonicznie lub e-maill:
Telefon: 33/8101620 , 33/8122885,
e - mail: izbabesk@bb.onet.pl
(MT)


Śląski NFZ - komunikaty o receptach CN, DN, IN, BW oraz o korektach
2012-05-17

Komunikat nr 84/2012 dla aptek
w sprawie przekazywania kserokopii recept zrealizowanych z uprawnieniami CN, DN, IN i BW celem weryfikacji

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Fundusz Zdrowia informuje, że w przypadku realizacji  recept z uprawnieniami CN, DN, IN lub BW należy każdorazowo dołączyć kserokopię w/w recept wraz
z taksacją do zbiorczego  zestawienia recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne objęte refundacją w celu weryfikacji.
.......................
Komunikat nr 85/2012 dla aptek
w sprawie przekazywania korekt do zamkniętego okresu rozliczeniowego

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Fundusz przypomina, że zgodnie z Art. 45 pkt. 12 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696 oraz z 2012 r. poz. 95) korekty
do zamkniętego okresu rozliczeniowego apteka może składać w terminie 3 miesięcy od daty jego zamknięcia, nie później jednak niż do 15 marca roku następnego.
...........
(JB)


Informacje o realizowniu recept
2012-05-17

Załącznik 1
- ze strony Ministerstwa Zdrowia - Komunikat dot. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (Dz. U. 2012 Nr 0 poz. 260);

następne załączniki po kliknięciu "więcej" :

- załącznik 2
Ze strony Małopolskiego Narodowego Funduszu Zdrowia:
Komunikat w sprawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012r. w sprawie recept lekarskich (Dz.U. z 9 marca 2012 r. poz. 260);
- załącznik 3
Ze strony Małopolskiego NFZ:
Komunikat dla lekarzy w sprawie refundowanych leków recepturowych
(JB)
 


NFZ o zamiennikach oraz o weryfikacji raportów aptecznych
2012-05-14

Prezes NFZ odpowiada na pismo Prezesa NRA w sprawie interpretacji i stosowania przepisów art. 44 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 maja 2011r o refundacji leków.
Szczegóły w załączniku.
(MT)

Drugi załącznik:
informacja NFZ o weryfikacji kodu uprawnień dodatkowych w raportach aptecznych (kliknąć na "więcej") .
(JB)


Bardzo pilne !!! Aneks do umowy z NFZ podpisać do 10 maja !!!
2012-05-09

Poniżej - komunikat Śląskiego NFZ, a za nim link do komunikatu Małopolskiego NFZ:

Komunikat Śląskiego Narodowego Funduszu Zdrowia:
Komunikat nr 91/2012
dla podmiotów prowadzących aptekę/punkt apteczny w sprawie zawierania aneksów do umów na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Fundusz Zdrowia informuje, że w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. (Dz. U. z dnia 9 marca 2012 r., poz. 259) zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umowy na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept, niezbędne jest podpisanie aneksów aktualizujących treść zawartych umów na realizację recept.
W związku z powyższym na kontach aptek i punktów aptecznych w Portalu NFZ w zakładce „Administracja i opcje” w menu „Pobranie plików technicznych” (dostępne po kliknięciu w „Pokaż więcej”), w ścieżce „Pliki dedykowane > 2012” zostały umieszczone pliki zawierające wzory aneksów. Prosimy o:
- wydrukowanie aneksu w trzech egzemplarzach,
- wpisanie imienia i nazwiska oraz numeru PESEL osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu prowadzącego aptekę/punkt apteczny oraz zaparafowanie pierwszej strony aneksu przez kierownika apteki/punktu aptecznego i osobę reprezentującą podmiot,
- podpisanie aneksu na ostatniej stronie przez kierownika i osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu prowadzącego aptekę/punkt apteczny,
- przekazanie do Śląskiego OW NFZ zaparafowanych i podpisanych trzech egzemplarzy aneksów
w terminie do 10 maja 2012 r.
W przypadku gdy nastąpiła zmiana osoby reprezentującej podmiot należy dołączyć oryginał stosownego upoważnienia oraz wypełniony załącznik Nr 5 do wniosku o zawarcie umowy na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia oraz wyrobów medycznych na receptę, określony w zarządzeniu Nr 94/2011/DGL Prezesa NFZ.
Miejsca przyjmowania aneksów:
Śląski Oddział Wojewódzki NFZ, 40-844 Katowice, ul. Kossutha 13
- Wydział Gospodarki Lekami V piętro, pok. 504 i 508,
- parterowy budynek na przeciwko budynku głównego – punkt dystrybucji recept.
Delegatura w Bielsku-Białej, ul. Dworkowa 2, 43-300 Bielsko-Biała.
Delegatura w Częstochowie, ul. Czartoryskiego 28, 42-200 Częstochowa.
Delegatura w Dąbrowie Górniczej, ul. Dąbrowskiego 9a, 41-300 Dąbrowa Górnicza.
Delegatura w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 9, 44-100 Gliwice.
Delegatura w Rybniku, ul. 3 Maja 29, 44-200 Rybnik.
....................
Proszę dokładnie przeczytać w powyższym komunikacie, z jakiego miejsca na Portalu NFZ, po zalogowaniu się, pobrać aneksy.
...................
Małopolski NFZ - link do strony z komunikatem:
==> www.nfz-krakow.pl
(JB)


Pielgrzymka na Jasną Górę 26-27 maj 2012r.
2012-05-08

Przesyłamy do wiadomości informacje na temat Pielgrzymki na Jasną Górę
w dniach 26-27 maja br. Bardzo serdecznie zapraszam do udziału jak największej reprezentacji środowiska Służby Zdrowia.
Szczegóły w załączniku.
(BW)


OBWIESWZCZENIE MINISTRA ZDROWIA
2012-04-26

Ukazało się OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych obowiązujące od 1 maja 2012 r.
Link do pobrania załączników:nia.org.pl
(MT)
STANOWISKO NRA
2012-04-26

W załączeniu stanowisko Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie zakazu reklamy aptek i punktów aptecznych oraz ich działalności.
Szczegóły w załączniku.
(MT)


Posiedzenie naukowo-szkoleniowe w dniu 26 kwietnia 2012r.
2012-04-17

Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska zaprasza na posiedzenie
naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się w sali wykładowej BOIA
w Bielsku-Białej ul. 3 Maja 27/4a.
Termin: 26 kwiecień 2012r. (czwartek) godz. 18.00
Punkty edukacyjne 2.
Wykład prowadzący : dr Katarzyna Faruga
Temat wykładu: Leki antyhomotoksyczne w praktyce farmaceuty.
(BW)


Uwag prawdopodobni "złodzieje" !!!
2012-04-17

UWAGA !!!
Od kilku dni dwie osoby okradają apteki z tabletek thiocodinu, acodinu i
podobnych. Odbywa się to zazwyczaj przed zamknięciem apteki. Para udaje,
że robi zakupy. Jedna osoba zagaduje farmaceutę, a druga w tym czasie
opróżnia opakowania leków. Następnie rezygnują z zakupów i wychodzą.
W załączniku zdjęcie z kamer monitoringu jednej z aptek, w której
również dokonano kradzieży. Na pierwszym widać sam moment kradzieży, a
na drugim parę w całej okazałości.(załączony materiał uzyskano
dzięki uprzejmości właściciela apteki)
(BW)Rozporzadzenie w sprawie sprowadzania z zagranicy produktów leczniczych
2012-04-11

Rozporzadzenie z dnia 21 marca 2012r. w sprawie sprowadzania z zagranicy produktów leczniczych niezbednych dla ratowania zycia lub zdrowia pacjenta,
szczegóły w załączniku.
(BW)


Informacja o ASPICAM BIO
2012-04-11

Zmiana z Rp na OTC produktu leczniczego ASPICAM BIO,
w załączniku kopia decyzji Prezesa Urzędu.
(BW)


Posiedzenie naukowo-szkoleniowe w dniu 26 kwietnia 2012r.
2012-04-05

Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska zaprasza na posiedzenie
naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się w sali wykładowej BOIA
w Bielsku-Białej ul. 3 Maja 27/4a.
Termin: 26 kwiecień 2012r. (czwartek) godz. 18.00
Punkty edukacyjne 2.
Wykład - prowadzący dr Katarzyna Faruga
Temat wykładu: Leki antyhomotoksyczne w praktyce farmaceuty.
(BW)


DODATKOWE UPRZYWILEJOWANIE
2012-03-30

Weteran poszkodowany dodatkowe uprzywilejowanie dla osób obowiązuje od 30.03.2012.
Link do strony: www.prawo.farmacja.pl
(MT)


LEKARZE BYWAJĄ WROGAMI ZDROWIA
2012-03-30

Przedstawiam pismo Dr Tadeusza Szuby dotyczaca gospodarki lekowej w Polsce.
Szczególy w załaczniku.
(MT)


NFZ W SPRAWIE USTALENIA NUMERU RECEPTY
2012-03-30

Zarządzenie Nr 21/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie ustalenia unikalnego numeru identyfikującego receptę
Szczególy w załaczniku.
(MT)


MINISTER ZDROWIA W SPRAWIE REKLAMY APTEK
2012-03-30

Odpowiedź Ministra Zdrowia do Prezeza Grzegorza Kucharewicza w sprawie naruszenia zakazu reklamy aptek.
Szczególy w załaczniku.
(MT)


Minister Zdrowia odpowiada
2012-03-29

Pismo Ministerstwa Zdrowia Sekretarza Stanu Jakuba Szulca do Prezesa NRA w sprawie interpretacji art.9 o refundacji leków.
Szczególy w załączniku.
(MT)


Pismo Głównego Inspektora Farmaceutycznego
2012-03-28

Pismo GIF Zofii Ulz do Prezesa NRA Grzegorza Kucharewicza dotyczy zakazu reklamy aptek i ich działalnosci oraz reklamy leków refundowanych.
Szczegóły w załączniku.
(MT)


INFORMACJA ZE SPOTKANIA W KOMISJI ZDROWIA
2012-03-19

Na stronie Naczelnej Izby Aptekarskiej ukazał się komunikat ze spotkania w dniu 14 marca br. w Komisji Zdrowia na temat wdrożenia przepisów o refundacji leków.
Link do strony:nia.org.pl


KOMUNIKAT MINISTRA ZDROWIA z dnia 16 marca 2012r
2012-03-19

W dniu 16 marca 2012r ukazał się komunikat Ministra Zdrowia w sprawie interpretacji art. 9 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o refundacji"
Szczegóły w załączniku.
(MT)Informacje gromadzone przez apteki dla NFZ
2012-03-16

W dniu 14 marca weszło w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia.
Link do strony:www.mz.gov.pl


PISMO PREZESA NRA DO MINISTRA ZDRWIA
2012-03-14

W załaczniku przedstawiamy pismo do Ministra Zdrowia w sprawie niemożności stosowania art. 9 ust. 2 Ustawy o refundacji leków ... przez świadczeniodawców.
Szczególy w załączniku.


NIEDOZWOLONA REKALAMA APTEK
2012-03-12

Na stronie Naczelnej Izby Aptekarskiej mozemy przeczytać korespondencje Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie powstrzymania niedozwolonej reklamy aptek ogólnodostępnych.
Link do strony: nia.org.pl
(MT)


Komunikat w sprawie recept lekarskich
2012-03-12

Przedstawiamy komunikat Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie nowego rozporządzenia w sprawie recept lekarskich W dniu 8 marca 2012 r. minister zdrowia podpisał nowe rozporządzenie w sprawie recept lekarskich, obowiązujące od dnia 10 marca 2012 r.
Szczególy w załączniku.
(MT)


ROZPORZĄDZENIE MZ O RECEPTACH
2012-03-09

W dniu 10 marca wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra zdrowia w sprawie recept lekarskich.
Szczególy na stronie : nia.org.pl
oraz umieszczone jest również na portalu internetowym prawo farmacja dla osób, które posiadają dostęp.
(MT)


KOMUNIKAT PREZESA NRA W SPRAWIE REKLAMY
2012-03-08

Komunikat Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej z dnia 6.03.2012r w sprawie reklamy aptek.
Szczególy w załączniku.
(MT)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA
2012-03-05

W dniu 2 .03.2012r opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczególowych warunków i trybu postepowania ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami kategorii 1.rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 2.03.2012r. Dziennik Ustaw pozycja 236.
Link do rozporządzenia: dziennikustaw.gov.pl


KOMUNIKAT PREZESA NRA z dnia 1 marca 2012
2012-03-05

W dniu 29 lutego 2012r w Warszawie odbyła się konferencja uzgodnieniowa dotycząca nowego projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie recept lekarskich.
Szczegóły w załączniku.
(MT)


Zmiana refundacji leków od 1.03.2012r.
2012-02-28

Na stronie Naczelnej Izby Aptekarskiej znajduje się obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 marca 2012 r.
Link do strony:nia.org.pl
(MT)


KOMUNIKAT PREZESA NRA
2012-02-28

W dniu 21.02.2012r odbyło się spotkanie w zakresie przygoptowania aktów wykonawczych do ustawy o refundacji leków w którym brał udział Prezes NRA.
Szczegóły w załączniku.
(MT)


Sprawozdanie o odpadach - uzupełnienie komunikatu
2012-02-20

Na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego są szczegóły dotyczące sprawozdania o odpadach - są tam przepisy oraz wzory nowych formularzy, które składa się za 2011r:
=> bip.slaskie.pl
(JB)


UWAGI I PROPOZYCJE DO ROZPORZĄDZENIA
2012-02-20

Przedstawiamy uwagi i propozycje Naczelnej Rady Aptekarskiej do projektu Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich.
Szczególy na stronie : nia.org.pl
(MT)


Serwis Prawny Lex Pharma !
2012-02-17

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska w Bielsku-Białej zakupiła możliwość korzystania z Farmaceutycznego Serwisu Prawnego Lex Pharma dla wszystkich członków naszej Izby.
Osoby, które mają uregulowane składki członkowskie prosimy o kontakt drogą e-mailową celem uzyskania loginu i hasła do powyższego portalu internetowego.
(BW)


UWAGA -sprawozdanie o odpadach za 2011-do 15 marca 2012
2012-02-17

Sprawozdanie z ilości odpadów przekazanych do utylizacji za 2011r
należy przekazać do Urzędu Marszałkowskiego do 15 marca 2012r,
Szczegóły w naszym dziale PRAWO.
(MT)


LIST DO MZ w spr aptek DOZ
2012-02-13

Środowiska zrzeszające polskich farmaceutów zarówno naukowcy jak i samorząd aptekarski przyjęły z zadowoleniem i satysfakcją fakt obowiązywania od początku 2012 roku przepisów, które min. zabraniają reklamowania się aptek i ustanawiają sztywne, jednakowe ceny na wszystkie refundowane produkty lecznicze.
Ciąg dalszy w załączniku.
(MT)PISMO PREZESA NRA W SPRAWIE RECEPT
2012-02-13

Kontrowersje wokół recept ciąg dalszy – pismo Prezesa NRA do Ministra Zdrowia w związku z interpretacją Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dot. nadruku „Refundacja do decyzji NFZ”.KOMUNIKAT PREZESA NRA
2012-02-13

Przesyłamy komunikat Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie nowelizacji ustawy refundacyjnej wchodzącej w życie w dniu 9.02.2012r.
Szczególy w załączniku.
(MT)


Informacja dla kierowników APTEK !
2012-02-13

Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska uprzejmie informuje,
że od lutego 2012r. wszystkie informacje będą wysyłane drogą e-mailową,
a nie jak dotychczas telefonogramami.
W przypadku zmiany adresu e-mailowego apteki, prosimy poinformować
Biuro Beskidzkiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Bielsku-Białej.
(BW)PROŚBA O 1% PODATKU
2012-02-10

Szanowne Koleżanki i Koledzy!
Zwracamy się z gorącą prośbą o przekazanie 1% podatku
na wsparcie procesu rehabilitacyjnego dla Krzysia.
To wnuczek naszej koleżanki jest chory na bardzo rzadką chorobę.
Wszystkim, którzy przyłączą się do wsparcia rehabilitacji Krzysia
serdecznie dziękujemy.
Szczegóły w załączniku.
(MT)


Posiedzienie naukowo-szkoleniowe : 01 marzec 2012r. !
2012-02-08

Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska zaprasza na posiedzenie
naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się w sali wykładowej BOIA
w Bielsku-Białej ul. 3 Maja 27/4a.
Termin: 01 marzec 2012r. (czwartek) godz. 18.15
Punkty edukacyjne 4.
Tematy : Choroba refleksowa przełyku – leczenie farmakologiczne.
Zespół jelita drażliwego – postępowanie i leczenie.
Zgłoszenia i zapisy przyjmuje : Marcin Serafin (J&J)
Telefon : 693-132-859
e-mail : mserafin@its.jnj.com
Szczegóły w załączniku.
(BW)Nowelizacja ustawy refundacyjnej
2012-02-01

W Dzienniku Ustaw nr 0 z 25 stycznia 2012r w poz.95 została ogłoszona ustawa z dnia 13 stycznia 2012 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw.
Nowelizacja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Fragmenty nowelizacji:
Art. 7. 1. Apteka nie jest obowiązana do zwrotu refundacji ceny leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego na zasadach określonych w art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy, o której mowa
w art.1, realizowanej na podstawie recept, które zostały wystawione przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, przez osoby uprawnione niezgodnie z art. 48 ust. 8 ustawy, o której mowa w art. 1.
2. Postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 1, nie wszczyna się, a wszczęte umarza.

Art.48 ust. 8 ustawy refundacyjnej, do którego odnosi się cytowany fragment brzmiał:
8. Osoba uprawniona jest obowiązana do zwrotu Funduszowi kwoty stanowiącej równowartość kwoty nienależnej refundacji wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia dokonania refundacji, o której mowa w art. 46 ust. 7, w przypadku:
1) wypisania recepty nieuzasadnionej udokumentowanymi względami medycznymi;
2) wypisania recepty niezgodnej z uprawnieniami świadczeniobiorcy;
3) wypisania recepty niezgodnie ze wskazaniami zawartymi w obwieszczeniach, o których mowa w art. 37.
.....
(JB)Śl.NFZ - komunikat o zdublowanych danych po przesłaniu zestawienia
2012-02-01

Ze strony Śląskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 30 stycznia 2012r:

Komunikat nr 30/2012 w sprawie sposobu rozwiązania problemu ze zdublowanymi danymi przesłanymi z aptek

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że apteki, które mają zdublowane dane po przesłaniu zestawienia zbiorczego, w którym zamiast numeru wersji zmieniono ID realizacji, w celu rozwiązania problemu powinny odrzucić propozycję szablonu ze strony NFZ,
a następnie przesłać nowy plik z nowym numerem wersji, w którym zostaną usunięte wszystkie realizacje z pliku (plików), który był wysłany jako pierwszy, pozostawiając tylko plik, który ostatecznie zawiera poprawne dane i powinien być zaczytany do systemu informatycznego NFZ.

W przypadku otrzymania informacji, że nie jest możliwe przesłanie danych z powodu zakończenia okresu sprawozdawczego, konieczne jest przesłanie prośby do Dyrektora Śląskiego OW NFZ
o umożliwienie poprawy danych za pierwszy okres rozliczeniowy 2012 roku. Prośbę można przesłać faksem na numer: 32 735 19 96 lub mailem (skan): apteki_umowy@nfz-katowice.pl
Źródło:
Wydział Gospodarki Lekami, telefon: 32 735 17 09; 32 735 17 83
.....
(JB)Mistrzostwa Farmaceutów w Narciarstwie Alpejskim
2012-01-27

11 lutego w Karpaczu odbędą się
XII Mistrzostwa Polski Farmaceutów w Narciarstwie Alpejskim.
Zgłoszenia - do 31 stycznia 2012r.
Szczegóły w załączniku na plakacie.
(JB)


Sfałszowane recepty z Warszawy na Tramal, Clonazepam itp
2012-01-27

Do Naczelnej Izby Aptekarskiej zwrócił się z prośbą lekarz, którego recepty ktoś od dłuższego czasu podrabia - recepty takie pojawiają się na terenie całego kraju:

Zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc.
Jestem lekarzem medycyny, specjalistą chorób wewnętrznych. Pracuję w POZ w Warszawie przy ul Wrzeciono 10c, dzielnica -Bielany. Przychodnia należy do SP ZZLO Warszawa –Żoliborz z główną siedzibą przy
ul.Szajnochy 8.
Od około kwietnia-maja 2011 nieznane osoby fałszują moje recepty i posługują się przy tym moimi danymi jako lekarza na pieczące , podrabiają przy tym pieczątkę nagłówkową SPZZLO Warszawa- Żoliborz .
Recepty są wypisywane na pacjentów nie należących do naszej poradni, na drukach wydrukowanych jako „wydruk własny” na preparaty lecznicze Tramadolum i Clonazepamum w różnych postaciach, dawkach i opakowaniach na chorobę przewlekłą.
Od maja 2011 sprawą tą zajmuje się policja i prokuratura. Do dnia dzisiejszego pomimo prowadzonego śledztwa nieznane osoby nadal próbują realizować podrobione recepty w różnych miastach Polski ( odbieram telefony od farmaceutów z prośbą o potwierdzenie zgodności i prawdziwości recept).
Proszę o wysłanie do wszystkich aptek w kraju informacji o możliwości trafienia do nich takich recept do realizacji. Jeżeli otrzymają Państwo receptę się na Tramadolum , Clonazepamum ( lub inne leki psychotropowe lub środki odurzające budzące Państwa wątpliwość) na choroby przewlekłe z pieczątką lekarską z moimi danymi ( Wadim Sołtysiuk) proszę o kontakt z moją poradnią celem weryfikacji.
Poradnia posiada komputerowy system rejestracji naszych pacjentów i jesteśmy w stanie od razu dać odpowiedź, czy dany pacjent u nas jest w rejestrze. Dodatkowo informuję, że posługuję się receptami wydrukowanymi tylko i wyłącznie w drukarni – zamawiamy centralnie a nie jak jest podane na podrobionych receptach „wydruk własny”.
Będę bardzo wdzięczny za pomoc i wsparcie w zaprzestaniu realizacji podrobionych recept.
Z poważaniem
Lek med. Wadim Sołtysiuk Specjalista chorób wewnętrznych
POZ Wrzeciono 10c Warszawa
Tel do poradni 22 -835-32-14
Poradnia czynna 8.00-18.00
.....
(JB)


Śl.Oddz.NFZ - generowanie poprawnych szablonów rozliczeniowych
2012-01-25

Ze strony Śląskiego Oddziału NFZ:
Komunikat nr 27/2012 z 24 stycznia 2012r
dla aptek w sprawie generowania poprawnych szablonów rozliczeniowych

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że z dniem dzisiejszym został udostępniony prawidłowy szablon zestawienia refundacyjnego. Wygenerowane wcześniej, wydrukowane i złożone w Śląskim OW NFZ, zestawienia w formie papierowej zawierają błędy rachunkowe.
Prosimy zatem o ponowne wygenerowanie szablonu zestawienia refundacyjnego, ze szczególnym zwróceniem uwagi na poprawność kwot zawartych w poszczególnych kolumnach zestawienia (wartość leków – dopłata = kwota podlegająca refundacji) oraz zgodność kwoty refundacji w wygenerowanym szablonie z kwotą refundacji wynikającą z systemu aptecznego.
Wszelkie nieprawidłowości prosimy zgłaszać drogą mailową na adres:
apteki_umowy@nfz-katowice.pl
....
(JB)


Apel NRA - protest aptekarzy trwa
2012-01-25

Ze strony NIA:

PROTEST APTEKARZY TRWA !
Mając na uwadze dobro pacjenta oraz uwzględniając deklaracje Ministra Zdrowia złożone wobec środowiska aptekarskiego, VI Krajowy Zjazd Aptekarzy wezwał wszystkich aptekarzy do zmiany formy protestu poprzez zrezygnowanie z codziennego zamykania aptek w godzinach 13.00-14.00.

Równocześnie Zjazd podtrzymał wezwanie do rygorystycznego, wymaganego przez obowiązujące przepisy prawa badania formalnej poprawności recept lekarskich oraz wydawania leków refundowanych wyłącznie na podstawie prawidłowo wystawionych recept.
ŻĄDAMY ZAPRZESTANIA KARANIA APTEKARZY ZA WADLIWIE WYSTAWIONE RECEPTY!

SZANOWNI PACJENCI
Żądajcie od swoich lekarzy prawidłowo wystawionych recept!

dr GRZEGORZ KU CHAREWICZ
Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej
............................................
w załączniku:
plakat opracowany przez NIA, do wydrukowania i wywieszenia w aptece,
skierowany do pacjentów.
(JB)


Komunikat MZ o zamiennikach
2012-01-23

W załączniku:
komunikat Ministerstwa Zdrowia w sprawie interpretacji art.44 ustaw o refundacji leków.
(JB)


Prezes NRA na nową kadencję - dr Grzegorz Kucharewicz
2012-01-23

Na VI Krajowym Zjeździe Aptekarzy w Szczyrku
w dniu 21 stycznia 2012r
delegaci wybrali Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej na nową kadencję
- został nim ponownie dr Grzegorz Kucharewicz.
(JB)


Uchwała Krajowego Zjazdu Aptekarzy o zmianie formy protestu
2012-01-23

Uchwała VI Krajowego Zjazdu Aptekarzy
z dnia 21 stycznia 2012 r.
w sprawie zmiany formy protestu członków samorządu aptekarskiego

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 856. z późn zm). VI Krajowy Zjazd Aptekarzy postanawia co następuje:

§ 1.
VI Krajowy Zjazd Aptekarzy, mając na uwadze dobro pacjenta oraz uwzględniając deklaracje Ministra Zdrowia złożone podczas Zjazdu, wzywa wszystkich członków samorządu aptekarskiego do zmiany formy protestu poprzez zrezygnowanie z codziennego zamykania aptek w godzinach 13-14.

Równocześnie, podtrzymuje się wezwanie do rygorystycznego, wymaganego przez obowiązujące przepisy prawa oraz umowę z NFZ, badania przez aptekarzy formalnej poprawności recept lekarskich oraz wydawania leków refundowanych wyłącznie na podstawie prawidłowo wystawionych recept.

Dalsze decyzje dotyczące protestu podejmie Naczelna Rada Aptekarska, po otrzymaniu i analizie treści ostatecznych projektów rozporządzeń Ministra Zdrowia zmieniających:
1) rozporządzenie w sprawie recept lekarskich;
2) rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz VI Krajowego Zjazdu Aptekarzy
mgr farm. Marcin SKRABALAK

Przewodniczący VI Krajowego Zjazdu Aptekarzy
mgr farm. Bożena ŚLIWA
.....
(JB)MZ o wydawaniu glukometrów z apteki
2012-01-19

W załączniku - pismo z komunikatem w sprawie możliwości wydawania glukometrów przez apteki.
(JB)


Rozporządzenie dotyczące leków recepturowych
2012-01-19

Nadal obowiązuje stare rozporządzenie Ministra Zdrowia
z dnia 24 stycznia 2011 r
w sprawie wykazu leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne, wysokości opłaty ryczałtowej za leki podstawowe i recepturowe, ilości leku recepturowego, którego dotyczy opłata ryczałtowa oraz sposobu obliczania kosztu sporządzania leku recepturowego.
Na stronie Śląskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej -
opracowanie Pana dr Stanisława Piechuli wyjaśniające ten problem:
=> www.katowice.oia.pl
(JB)Listy NRA do Prezydenta RP oraz Prezesa Rady Ministrów
2012-01-19

List wystosowany do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Prezesa Rady Ministrów:
=> nia.org.pl
(JB)


Śląski Oddz.NFZ - instrukcja przekazywania zestawień
2012-01-18

==> www.nfz-katowice.pl
(JB)


Apel Prezesa NRA o przyłączanie się aptek do protestu
2012-01-18

Warszawa 17.01.2012 r.
Aptekarze
Właściciele Aptek
Kierownicy Aptek
(wszyscy)

A P E L
Wykonując decyzje Naczelnej Rady Aptekarskiej proszę wszystkich o przyłączenie się do protestu i realizację go w formach zalecanych przez Naczelną Radę Aptekarską.
Prace nad ustawą z dnia 13 stycznia 2012 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wchodzą w ostatnie, najważniejsze stadium.
Tylko jednolita i stanowcza postawa całego środowiska aptekarskiego doprowadzi do oczekiwanych przez nas zmian.
Pokażmy jutro, jak i w następnych dniach naszą jedność w dążeniu do wspólnego celu.
Nasze postulaty zgłaszane są od kilku lat, ich realizacja nie spowoduje dodatkowych wydatków Narodowego Funduszu Zdrowia oraz nie obciąży w żaden sposób polskich pacjentów.
Chcemy tylko normalności w relacjach aptek z Narodowym Funduszem Zdrowia, tzn. aby wszelkie kary dotyczyły wyłącznie zachowań, za które aptekarze ponoszą odpowiedzialność, a nie były instrumentem „reperowania" budżetu Funduszu.
Bardzo proszę o przyłączenie się do protestu.

dr GRZEGORZ KUCHAREWICZ
Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej

dr Marek Jędrzejczak
Wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej
........
(JB)Przypominamy - od dziś protest aptekarzy
2012-01-16

Od dnia dzisiejszego - poniedziałek 16 stycznia 2012r
zgodnie z wczorajszymi komunikatami na naszej stronie
i komunikatem Naczelnej Rady Aptekarskiej z 14 styczna 2012r
rozpoczynamy w aptekach protest
zamykając je w godzinach 13.00 - 14.00,
wydając leki pacjentom tylko w nagłych przypadkach.
Pamiętajmy, że protestujemy w interesie nas wszystkich,
bez podziału na apteki farmaceutów, nie-farmaceutów,
czy apteki sieciowe.

Prezes BORA dr Kazimierz Kowalczyk
Wiceprezes mgr Anna Przybyła
Sekretarz Janina Ben

................
We wcześniejszych komunikatach są wzory plakatów
do wywieszenia w aptekach:
jeden informuje tylko o proteście i godzinach zamknięcia,
drugi zawiera postulaty, których spełnienia się domagamy.
(JB)


Protest aptekarzy - dlaczego?
2012-01-15

Pamiętajmy, że protest nie dotyczy tylko - tak jak się o tym głównie mówi -
pieczątek "Refundacja do decyzji NFZ" na receptach - jest to tylko jeden z elementów na recepcie niezgodny z rozporządzeniem w sprawie recept lekarskich, które dokładnie precyzuje, co ma być na recepcie i mówi też, że na recepcie niczego innego nie można umieszczać.
Powtórzmy za komunikatem NRA:
Ż Ą D A M Y ! ! !
- Możliwości uzyskania przez Pacjenta leku tańszego niż przepisany na recepcie (zmiany art. 44 ustawy refundacyjnej).
- Zaprzestania karania aptekarzy za błędy na receptach przez nich niezawinione (uchylenia art. 43 ust.1 pkt. 6 ustawy refundacyjnej).
- Rzeczywistej abolicji dla aptek w związku z wydawaniem leków na wadliwe recepty wystawione podczas protestu lekarzy, po 1 stycznia 2012 roku (zmiany ustawy z dnia 13 stycznia 2012 r. o zmianie ustawy refundacyjnej)
Zdrowie i dobro pacjenta dobrem narodu.
.....
(JB)Protest - drugi wzór plakatu
2012-01-15

W załączniku - drugi wzór plakatu.
(JB)


Decyzja Naczelnej Rady Aptekarskiej o rozpoczęciu protestu 16 stycznia 2012r
2012-01-15

Warszawa dn. 14.01.20112 r.
Komunikat Naczelnej Rady Aptekarskiej

W dniu 14 stycznia 2012r. Naczelna Rada Aptekarska podjęła decyzję o rozpoczęciu protestu, wzywając wszystkich aptekarzy do:

1) ograniczenia począwszy od dnia 16 stycznia 2012 r. pracy
w godzinach 13.00 – 14.00 jedynie do realizacji recept w nagłych przypadkach;

2) rygorystycznego wymaganego przez obowiązujące przepisy prawa oraz umowę z NFZ, badania formalnej poprawności recept lekarskich i wydawania leków refundowanych jedynie na podstawie recepty prawidłowo wystawionej.

Naczelna Rada Aptekarska

Protest
w godzinach 13.oo -14.oo
APTEKI NIECZYNNE
realizują recepty tylko
w nagłych przypadkach

DLA BEZPIECZEŃSTWA PACJENTA
i BEZPIECZEŃSTWA PRACY APTEKARZY
Ż Ą D A M Y ! ! !
Możliwości uzyskania przez Pacjenta leku tańszego niż przepisany na recepcie (zmiany art. 44 ustawy refundacyjnej).
Zaprzestania karania aptekarzy za błędy na receptach przez nich niezawinione (uchylenia art. 43 ust.1 pkt. 6 ustawy refundacyjnej).
Rzeczywistej abolicji dla aptek w związku z wydawaniem leków na wadliwe recepty wystawione podczas protestu lekarzy, po 1 stycznia 2012 roku (zmiany ustawy z dnia 13 stycznia 2012 r. o zmianie ustawy refundacyjnej)
Zdrowie i dobro pacjenta dobrem narodu.

Naczelna Rada Aptekarska
.....
W załączniku - propozycja plakatu do wydrukowania i umieszczenia w widocznym miejscu w aptece.
(JB)


Ustawa refundacyjna o wydawaniu odpowiedników
2012-01-13

Art.44.
1. Osoba wydająca leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne OBJĘTE REFUNDACJĄ ma obowiązek poinformować świadczeniobiorcę o możliwości nabycia leku OBJĘTEGO REFUNDACJĄ, innego niż lek przepisany na recepcie, o tej samej nazwie międzynarodowej, dawce, postaci farmaceutycznej, która nie powoduje powstania różnic terapeutycznych, i o tym samym wskazaniu terapeutycznym,
którego CENA DETALICZNA nie przekracza LIMITU finansowania ze środków publicznych oraz CENY DETALICZNEJ leku PRZEPISANEGO na recepcie. Apteka ma obowiązek zapewnić dostępność tego leku.
2. Osoba wydająca leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne OBJĘTE REFUNDACJĄ ma obowiązek, na żądanie świadczeniobiorcy, wydać lek, O KTÓRYM MOWA w ust.1, którego cena detaliczna jest niższa niż cena leku przepisanego na recepcie. Nie dotyczy to sytuacji, w której osoba uprawniona dokonała odpowiedniej adnotacji na druku recepty, wskazując na niemożność dokonania zamiany przepisanego leku.
(duże litery w tekście - JB)
.................................
(JB)


NFZ - komunikat w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz przekazywanych NFZ
2012-01-12

Komunikat ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia z 10.01.2012r:

Narodowy Fundusz Zdrowia w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 roku w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz. U. nr 294 poz. 1742) przedstawia aptekom i producentom oprogramowania aptecznych systemów informatycznych opis wymiany komunikatów elektronicznych pomiędzy NFZ a aptekami/punktami aptecznymi, które zawarły z NFZ umowę na realizację recept w celu zapoznania się i dostosowania tych systemów do zmian w procesie rozliczeń, wprowadzonych rozporządzeniem i ustawą refundacyjną.
==> www.nfz.gov.pl
(JB)


Rząd przyjął nowelizację ustawy refundacyjnej
2012-01-12

Informacja ze strony Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z 10 stycznia 2012r:

"Rząd przyjął nowelizację ustawy refundacyjnej, w której dokonano istotnych zmian.

Najważniejszą jest możliwość objęcia (na podstawie decyzji podejmowanej przez ministra zdrowia) refundacją leku o wskazaniach do stosowania, dawkowania lub podawania innego niż to określono w Charakterystyce Produktu Leczniczego. Chodzi o zapewnienie możliwości objęcia refundacją leków przepisywanych ze względu na ich zastosowanie kliniczne, a nie tylko ze względu na zakres rejestracji.

Lekarze nie będą karani za niewłaściwe wypisanie recepty (chodzi np. o receptę wypisaną niezgodnie z uprawnieniami pacjenta). Ci z nich, którzy do chwili wejścia w życie nowych przepisów wystawili taką receptę, będą objęci abolicją.

Zmieni się ponadto sposób naliczania marży detalicznej dla leków i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego sprowadzanych z zagranicy. Chodzi o tzw. import docelowy leku dla konkretnego pacjenta, realizowany na podstawie szczegółowych i zweryfikowanych zaleceń lekarza. Zrównano marżę detaliczną dla tych leków z marżą detaliczną obowiązującą dla pozostałych rodzajów leków, dzięki czemu pacjenci będą mieli większy dostęp do tych środków.
......
(JB)


Bardzo ważne - protest aptekarzy BOIA !
2012-01-12

W dniu 12 stycznia 2012r zostało zawiązane pogotowie strajkowe Beskidzkiej Okręgowej Izby Aptekarskiej.
W ten sposób protestujemy przeciwko obecnej wersji nowelizacji ustawy refundacyjnej, która uwzględnia tylko postulaty lekarzy,
a nie uwzględnia postulatów aptekarzy.

Praca w aptekach staje się coraz bardziej stresująca - aptekarz realizując receptę, zamiast przede wszystkim zająć się prawidłowym wydaniem leku na receptę i pacjentem, dla którego lek jest przeznaczony musi zastanawiać się,
co w tej recepcie może być złego, za co może być ukarany.
Sytuacja finansowa aptek jest coraz trudniejsza - realne zagrożenie zwrotem refundacji za lek wydany zgodnie tylko z zasadą "dla dobra pacjenta", sprawia, że coraz bardziej stajemy się urzędnikami kontrolującymi czy są prawidłowo wydrukowane i wypełnione druki, w tym wypadku druki recept,
a dla pacjentów jesteśmy "czepiającymi się" biurokratami, którzy nie chcą wydać na zniżkę potrzebnego leku z niezrozumiałych dla nich powodów.

W związku z tym od 13 stycznia 2012r
dostosujemy się do zaleceń Naczelnej Izby Aptekarskiej
(pełny komunikat w naszym załączniku)
i będziemy realizować recepty ściśle wg przepisów rozporządzenia w sprawie recept lekarskich z dnia 23 grudnia 2011r.

A więc m.in. "nie powinny być realizowane recepty z jakimikolwiek błędami formalnymi czy dodatkowymi znakami, takimi jak przystawiana przez lekarzy pieczątka "Refundacja do decyzji NFZ" " - cytat z komunikatu NIA.
Takie recepty wg rozporządzenia nie podlegają refundacji.

Prosimy też zwrócić uwagę na zapis:
Paragraf 15.1. 1) Jeżeli na recepcie nie wpisano, wpisano w sposób nieczytelny lub niezgodny z rozporządzeniem:
h) odpłatności określonej w wykazie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych:
- w przypadku, gdy lek (...) występuje w jednej odpłatności - osoba wydająca dokonuje w tym zakresie zmiany(!!!) stosując właściwą odpłatność;
osoba wydająca zamieszcza wówczas na rewersie (!) recepty odpowiednią adnotację oraz swój podpis,(...)
(wykrzykniki - JB)
(JB)


Śl.Oddz.NFZ przypomina o uprawnionych poza kolejnością
2012-01-10

Ze strony Śląskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia:
Komunikat nr 8/2012
o prawie do korzystania poza kolejnością
ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych

Przypominamy, że zgodnie z art. 47c Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2008 roku nr 164; poz. 1027 z późn. zm.), inwalidom wojennym i wojskowym, kombatantom oraz Zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi i Zasłużonym Dawcom Przeszczepu przysługuje prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.

Powyższe prawo obejmuje świadczenia realizowane poza rejestrem oczekujących określonymw art. 20 wskazanej wcześniej ustawy oraz przyjęcie poza kolejnością w dniu zgłoszenia.
Każdy świadczeniodawca jest zobowiązany do respektowania szczególnych uprawnień dla wymienionych grup osób.

Źródło: Wydział Spraw Świadczeniobiorców, Dział Skarg i Wniosków
telefon: 32 735 05 13; 32 735 05 45
.....
(JB)


Ważne !
2012-01-09

Informujemy, że w siedzibie Izby są do nabycia naklejki z informacją, że apteka ma podpisaną umowę z NFZ - cena za 1 szt. : 10 zł.
(BW)
PYTANIA ZWIAZANE Z REALIZACJĄ RECEPT
2012-01-05

Wszystkie pytania zwiazane z realizacją recept prosimy zgłaszać pisemnie na naszą skrzynkę e-maill. Pytania te przekażemy do Oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia w celu przygotowania spotkania z kierowników aptek z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Przypominamy nasz adres e-maill : izbabesk@bb.onet.pl
(MT)


Wspólny komunikat NRL, NRA, Prezesa NFZ,Ministra Zdrowia i reprezentacji pacjentów
2012-01-05

Na stronie Ministerstwa Zdrowia przedstawiono wspólny komunikat Zespołu Naczelnej Rady Lekarskiej, Zespołu Naczelnej Rady Aptekarskiej, reprezentacji środowiska pacjentów, Prezesa NFZ oraz Ministra Zdrowia:
www.mz.gov.pl
(JB)


Zarządzenie Prezesa NFZ nr 1/2012 - numeracja recept oraz komunikat NFZ
2012-01-04

Zarządzenie Nr 1/2012/DGL
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 stycznia 2012 r.
w sprawie określenia zasad numeracji recept,
link do strony z zarządzeniem:
==> www.nfz.gov.pl
.........................................................................................
Komunikat NFZ
4 stycznia 2012 r.
Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, ze do chwili ukazania się nowego Zarządzenia Prezesa NFZ regulującego zasady numeracji recept na znakach od cyfry piątej do dwudziestej, Oddziały Wojewódzkie będą wydawały numery recept na dotychczasowych zasadach (numery 20-znakowe).

Jednocześnie informujemy że samodzielne kodowanie przez Świadczeniodawców lub osoby uprawnione oraz następnie przekazywanie zrealizowanych recept z 22-znakowym numerem jest nieuprawnione, gdyż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 roku (Dz. U. nr 294 poz. 1739) - to Oddział Wojewódzki NFZ przydziela unikalne numery identyfikujące recepty.
Oryginał komunikatu:
==> www.nfz.gov.pl
(JB)


Dyżury Aptek na terenie miasta Bielsko-Biała w 2012r.
2012-01-04

Na terenie miasta Bielsko-Biała dyżury pełnią dwie całodobowe apteki :
Apteka KLIMCZOK przy ul. Cyniarskiej 11 nr tel. 33 812-48-66
Apteka Na Dworcu przy ul. Warszawskiej 2 nr tel. 33 812-24-76,
w związku z powyższym w 2012r. nie będzie dodatkowych dyżurów.
(BW)


Prezes NFZ o numeracji starych druków recept
2012-01-04

Ze strony Naczelnej Izby Aptekarskiej - komunikat podpisany przez Prezesa NFZ:
Komunikat
Apteki i świadczeniodawcy

W związku z brakiem publikacji w Dzienniku Ustaw Rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 roku w sprawie recept lekarskich i brakiem czasu na dostosowanie systemów informatycznych świadczeniodawców i aptek do obsługi nowego wzoru recept oraz sposobu numeracji recept w formie kodu 22 znakowego, informuję, że zgodnie z art. 29 ust. 1 ww. rozporządzenia do czasu dostosowania systemów informatycznych SOW NFZ wydaje lekarzom recepty na dotychczasowych zasadach z użyciem kodu 20 znakowego. Recepty z kodem o takiej formie podlegają refundacji.
Informacja o dostosowaniu systemu zostanie przekazana w odrębnym komunikacie.
.....
Pismo w oryginale - w naszym załączniku.
(JB)


WAŻNA INFORMACJA
2012-01-04

Informujemy,że jest do odbioru plakat i wywieszki dla pacjenta. Wywieszkie dla pacjentów są w cenie 2 złote 1 sztuka.


Wykaz leków refundowanych
2012-01-03

Na stronie Ministerstwa Zdrowia:
OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2012 r
==> www2.mz.gov.pl
Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia nr.11 poz. 79 z dnia 29 grudnia 2011 r.
(JB)


Wzór tablicy dla aptek posiadających umowy z NFZ
2012-01-03

Do wcześniejszego komunikatu w tej sprawie dodano wzór dla punktów aptecznych.
==> www.nfz.gov.pl
(JB)


Prezes NFZ o receptach z pieczątką "Refundacja do decyzji NFZ"
2012-01-03

W załączniku:
komunikat z podpisem Prezesa NFZ.
(JB)


MAŁOPOLSKI ODDZ.NFZ W SPRAWIE DRUKÓW RECEPT I BUDOWY NUMERU RECEPTY
2012-01-02

Ze strony Małopolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia:
2012-01-02

KOMUNIKAT DLA LEKARZY I FARMACEUTÓW W SPRAWIE DRUKÓW RECEPT I BUDOWY NUMERU RECEPTY
W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie recept lekarskich (Dz.U.11.294.1739) i wynikających stąd zmian w zakresie budowy numeru recepty, tj. zmiany długości kodu recepty z dotychczasowych 20 cyfr na kody 22 cyfrowe z przedostatnią cyfrą recepty „8” dla recept białych i „9” dla recept różowych informujemy, że w chwili obecnej Małopolski OW NFZ nie dystrybuuje jeszcze nowych zakresów numerycznych recept.
W związku z powyższym do czasu, w którym Małopolski OW NFZ nie rozpocznie dystrybucji nowych numerów 22 cyfrowych recept z przedostatnią cyfrą „8” należy używać wyłącznie dotychczasowych druków recept 20 cyfrowych z przedostatnimi cyframi w zakresie od „5” do „8” (w przypadku recept dystrybuowanych przez Małopolski OW NFZ – przedostania cyfra kontrolna przyjmuje wartość „6”). Zgodnie z zapisami powyższego rozporządzenia recepty „o starym wzorze” mogą być używane do dnia 30 czerwca 2012 r.
Informujemy ponadto, że recepty z przedostatnią cyfrą „6” rozszerzone do 22 cyfr (niektóre z aplikacji do wystawiania recept oferują taką funkcjonalność ) nie spełniają warunków budowy recepty określonych w załączniku nr 4 rozporządzenia w sprawie recept lekarskich i nie mogą być traktowane jako recepty podlegające refundacji.
.....
(JB)


Śląski Oddz.NFZ - Komunikat nr 3/2012 dla aptek i lekarzy w sprawie pytań o recepty
2012-01-02

Ze strony Śląskiego Oddz.Narodowego Funduszu Zdrowia:
Komunikat nr 3/2012 dla aptek i lekarzy
w sprawie wystawiania i realizacji recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 w sprawie recept lekarskich oraz Obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych, Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach udostępnia adres recepty@nfz-katowice.pl, na który można kierować pytania dotyczące kwestii wystawiania i realizacji recept.
......
(JB)


Prezes NFZ o receptach z pieczątką "Refundacja do decyzji NFZ"
2012-01-02

Na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia - Komunikat Prezesa NFZ
==> www.nfz.gov.pl
W załączniku - komunikat z podpisem Prezesa NFZ
(JB)


Minister Zdrowia o receptach "starych" i "nowych"
2012-01-02

pismo w załączniku.
(JB)


NIA - stanowisko w sprawie recept z adnotacją i innymi niezgodnościami
2011-12-31

Na stronie Naczelnej Izby Aptekarskiej jest stanowisko NIA w sprawie recept z niezgodnościami formalnymi,
które mogą się pojawić od 1 stycznia w aptekach:
==> nia.org.pl
(JB)


Wzór tablicy z logo NFZ do wywieszenia w aptece
2011-12-30

Ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia:

Wzór tablicy dla aptek
Zgodnie z § 6 ust 3 umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę NFZ przedstawia wzór informacji dla apteki posiadającej umowę z NFZ .
Cały tekst informacji ze szczegółami:
==> www.nfz.gov.pl
(JB)
Rozporządzenie w sprawie recept - załączniki
2011-12-30

Rozporządzenie w sprawie recept lekarskich
zawiera załączniki, wśród których jest m.in.nowy wzór recepty.
Prosimy zapoznać się z nimi na stronie Ministerstwa Zdrowia:
==> www.mz.gov.pl
(JB)


Komunikat o ważności recept z adnotacją oraz o problemach z Portalem NFZ
2011-12-30

Ze strony Naczelnej Izby Aptekarskiej:
Komunikat NFZ w sprawie ważności recept od 1 stycznia 2012 roku oraz informacja o możliwości złożenia przez aptekę wniosku na zawarcie umowy z OW NFZ na wydawanie leków refundacyjnych w formie "papierowej".
Aktualności, 29 grudnia 2011

Naczelna Izba Aptekarska
L.dz. P-301/2011
Warszawa, dnia 29 grudnia 2011 r.

Szanowni Państwo
W dniu dzisiejszym, odpowiadając na kilkukrotne moje apele dotyczące uproszczenia sposobu składania wniosków o zawarcie umów na realizację recept oraz wyjaśnienia statusu recept z adnotacją „Refundacja leku do decyzji NFZ" Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przesłał Komunikat, który przekazuję w załączeniu

Prezes NRA Dr Grzegorz KUCHAREWICZ
_______________________________________________
Komunikat NFZ
Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że recepty wypisane przez lekarza posiadającego umowę na wypisywanie leków refundowanych z adnotacją : „Refundacja leku do decyzji NFZ” w przypadku realizacji w aptece będą uznawane za spełniające warunki objęcia refundacją przy spełnieniu wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie recept

W załączeniu przekazuję do wykorzystania komunikat zamieszczony na stronie internetowej NFZ w sprawie ważności recept. Informuje również Pana Prezesa, że w dniu dzisiejszym wydałem polecenie Dyrektorom Oddziałów Wojewódzkich NFZ, aby w związku ze zgłaszanymi właścicieli aptek trudności z zalogowaniem się do Portalu NFZ udostępnili wzór wniosków w postaci dokumentu pdf.

Prezes Narodowego Fundusz Zdrowia
dr n. med. Jacek Paszkiewicz
.....
W załączniku - oryginał w/w pism.
(JB)


Małopolski Oddz.NFZ - bardzo ważne !
2011-12-30

Ze strony Małopolskiego Oddz.NFZ:
2011-12-29
Komunikat dla aptek i punktów aptecznych
w sprawie postępowania o zawarcie umów na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę
BARDZO WAŻNE!
Małopolski Oddział Wojewódzki informuje, że przyjmowanie wniosków o zawarcie umów na realizację recept odbywać się będzie do dnia 30 grudnia 2011 r. do godziny 20.00 w miejscach:
Kraków - Wydział Gospodarki Lekami, ul. Racławicka 56a tel. 12 29-88-4 (59, 71, 72, 73, 78, 93)
Tarnów - Delegatura MOW NFZ, Al. Solidarności 5-9, tel. 14 69-63-156
Nowy Sącz - Delegatura MOW NFZ, ul. Jagiellońska 52, 18 540-23-16 oraz 18 442-27-39
UWAGA!
Złożenie wniosku w formie elektronicznej wymaga bezwzględnego złożenia do MOW NFZ dokumentów w formie papierowej, w przeciwnym razie wniosek elektroniczny zostanie anulowany bez rozpatrzenia.

Dodatkowo prosimy apteki i punkty apteczne, które złożyły wnioski w formie papierowej o bieżące monitorowanie statusów złożonych wniosków na portalu.
Status wniosku „zakończony” oznacza, że złożenie wniosku zakończyło się podpisaniem umowy.

Wydział Gospodarki Lekami
Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ
.....
(JB)


Śl.NFZ - o godzinach pracy punktów przyjmujących wnioski o umowy
2011-12-30

Ze strony Śląskiego Oddz.NFZ:

Komunikat nr 193/2011
dla aptek składających wnioski o zawarcie umów na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę
w sprawie godzin pracy

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że wnioski o zawarcie umów na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę w formie papierowej można składać osobiście (osoba/y uprawnione do reprezentowania podmiotu wraz z kierownikiem):
- w siedzibie Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Katowicach, ul. Kossutha 13
budynek główny, pokój 504, 508, 501, 512
niski budynek na przeciwko budynku głównego
- w delegaturach Śląskiego OW NFZ:
Delegatura w Bielsku-Białej, ul. Dworkowa 2, 43-300 Bielsko-Biała
Delegatura w Częstochowie, ul. Czartoryskiego 28, 42-200 Częstochowa
Delegatura w Dąbrowie Górniczej, ul. Dąbrowskiego 9a, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Delegatura w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 9, 44-100 Gliwice
Delegatura w Rybniku, ul. 3 Maja 29, 44-200 Rybnik

W dniach 29.12.2011 - 31.12.2011 obowiązywać będzie wydłużony czas pracy pracowników obsługujących proces zawierania umów z aptekami zarówno w oddziale jak i w delegaturach :
29.12.2011 w godzinach 8.00 do 20.00
30.12.2011 w godzinach 8.00 do 20.00
31.12.2011 w godzinach 8.00 do 18.00
Źródło:
Wydział Gospodarki Lekami – 32 735 17 09, 32 735 17 83
.....
(JB)


Komunikat Naczelnej Izby Aptekarskiej w sprawie umów o refundację
2011-12-28

W załączniku:
komunikat NIA z 28 grudnia 2011r dotyczący umów o refundację.
(JB)


Małopolski Oddz.NFZ - w sprawie umów o refundację
2011-12-28

Na stronie Małopolskiego Oddziału NFZ jest dostępny cały czas ten sam
Komunikat w sprawie postępowania o zawarcie umów na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę
z dnia 20 grudnia:
==> www.nfz-krakow.pl
(JB)


Śl.Oddz.NFZ - komunikat nr 192 dot.umów o refundację
2011-12-28

Ze strony Śląskiego Oddziału NFZ:

Komunikat nr 192/2011
w sprawie przekazywania wniosków o zawarcie umów na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina,
że po przekazaniu wniosku o zawarcie umowy na realizację recept refundowanych w portalu NFZ osoba/y uprawnione do reprezentowania podmiotu wraz z kierownikiem powinny zgłosić się do siedziby Śląskiego OW NFZ bądź delegatury celem złożenia wniosku w wersji papierowej oraz podpisania umowy.
......
(JB)Rozporządzenie w sprawie recept lekarskich z 23 grudnia 2011r
2011-12-27

W załączniku:
rozporządzenie w sprawie recept lekarskich
- pochodzi ze strony Ministerstwa Zdrowia.
(JB)


Przypominamy - jutro (28 grudnia - środa) - zebranie kierowników
2011-12-27

ZEBRANIE KIEROWNIKÓW APTEK
W związku z chaosem prawnym dotyczącym rozporządzenia w sprawie recept lekarskich organizujemy spotkanie z kierownikami aptek w dniu 28.12.2011r. (środa) w siedzinbie naszej Izby w Bielsku-Białej ul. 3 Maja 27/4a.
Wyznaczamy następujące terminy zebrań dla kierowników aptek z poszczególnych powiatów:
I powiat suski i oświęcimski godz. 17.00,
II powiat cieszyński i żywiecki godz. 18.00,
III powiat bielski i miasto Bielsko-Biała godz. 19.00
(==> komunikat z 21 grudnia)
(JB)


Śląski Oddz.NFZ - komunikat 188 dot.zał.4 i 5 umowy refund.
2011-12-27

Komunikat nr 188/2011
w sprawie sposobu reprezentacji i sposobu wypełniania załącznika nr 4 i 5 oraz danych rejestrowych wniosku o zawarcie umowy
na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę.

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że:
1.do podpisania umowy niezbędny jest podpis kierownika apteki/punktu aptecznego lub osoby pełniącej obowiązki kierownika, zgłoszonej do Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego. Kierownik nie może upoważnić innej osoby do podpisania umowy w jego imieniu.
2.załącznik nr 4 – w załączniku powinien znaleźć się podpis i parafa osób, które będą podpisywały umowę/wniosek czyli:
kierownika
właściciela (lub osoby przez niego upoważnionej)
3.załącznik nr 5 – podpisy osób reprezentujących właściciela wynikających z KRS lub innych dokumentów podmiotu (członkowie zarządu, wspólnicy spółki cywilnej itp.).
4.w przypadku braku wpisów dotyczących danych rejestrowych apteki na wniosku:
wpisu do ewidencji aptek ogólnodostępnych (zezwolenia)
wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego
- dane te można dopisać na wniosku ręcznie. W takim przypadku jednak należy dostarczyć dokumenty rejestrowe z wnioskiem do OW NFZ. Zezwolenie wymagane jest niezależnie od sposobu wypełnienia danych rejestrowych.
Źródło:
Wydział Gospodarki Lekami, telefon: 32 735 17 09, 32 735 17 83
...........
(JB)Zmiany w wykazach, rozporządzenie o receptach
2011-12-27

23 grudnia ukazało się na stronach Ministerstwa Zdrowia:
- Obwieszczenie w sprawie wykazu leków refundowanych (...),
- Rozporządzenie w sprawie recept lekarskich,
- Rozporządzenie w sprawie informacji gromadzonych przez apteki i przekazywanych do NFZ.
Na stronach Naczelnej Izby Aptekarskiej,(zaraz pod życzeniami) są odnośniki do wymienionych przepisów. Link do strony NIA:
www.nia.org.pl
(JB)


Śląski Oddz.NFZ - zapytania w sprawie umów o refundację recept
2011-12-22

Ze strony Śląskiego Oddziału NFZ:

Komunikat nr 187/2011
w sprawie udostępnienia dedykowanego konta mailowego dla aptek/punktów aptecznych do składania zapytań i zgłaszania problemów w związku z postępowaniem o zawarcie umów na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę.

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o uruchomieniu dedykowanego konta mailowego dla aptek/punktów aptecznych do składania zapytań i zgłaszania problemów w związku z postępowaniem o zawarcie umów na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę.
Wszelką tego typu korespondencję proszę kierować na adres:
apteki_umowy@nfz-katowice.pl
.............
(JB)Małopolski Oddz.NFZ - komunikat o zawieraniu umów na refundację
2011-12-21

Na stronie Małopolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia:
Komunikat w sprawie postępowania o zawarcie umów na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę
==> www.nfz-krakow.pl
(JB)


BARDZO PILNE !!!
2011-12-21

ZEBRANIE KIEROWNIKÓW APTEK
W związku z chaosem prawnym dotyczącym rozporządzenia w sprawie recept lekarskich organizujemy spotkanie z kierownikami aptek w dniu 28.12.2011r. (środa) w siedzinbie naszej Izby w Bielsku-Białej ul. 3 Maja 27/4a.
Wyznaczamy następujące terminy zebrań dla kierowników aptek z poszczególnych powiatów:
I powiat suski i oświęcimski godz. 17.00,
II powiat cieszyński i żywiecki godz. 18.00,
III powiat bielski i miasto Bielsko-Biała godz. 19.00
W załączeniu przesyłamy Nasze Stanowisko.


Śląski Oddz.NFZ - komunikat o zawieraniu umów na refundację recept
2011-12-21

Na stronach Śląskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia:
Komunikat 186/2011
w sprawie postępowania o zawarcie umów na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego
oraz wyrobu medycznego na receptę
oraz instrukcje
==> www.nfz-katowice.pl

W załączniku - sam komunikat 186.
(JB)


Zarządzenie Prezesa NFZ nr 95 w sprawie korzystania z Portalu NFZ
2011-12-20

Zarządzenie Nr 95/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 19 grudnia 2011 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia - link do strony:
www.nfz.gov.pl
(JB)


Zarządzenie Prezesa NFZ nr 94 w sprawie zawierania umów o refundację recept
2011-12-20

Zarządzenie Nr 94/2011/DGL
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 19 grudnia 2011 r.

w sprawie warunków postępowania dotyczących zawarcia umowy na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na recepty -
- link do strony:
www.nfz.gov.pl

(JB)


Komunikat NIA - nie będzie zmian na listach do końca 2011r
2011-12-17

Komunikat NIA:

Aktualności, 16 grudnia 2011
Naczelna Izba Aptekarska
L. dz. P-289/2011

Warszawa, dnia 16 grudnia 2011 r.
Komunikat w sprawie wykazów refundacyjnych

Na podstawie informacji uzyskanych w Ministerstwie Zdrowia Naczelna Izba Aptekarska informuje, że tzw. wykazy refundacyjne, tj. rozporządzenia Ministra Zdrowia:
1) w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością;
2) w sprawie limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością;
3) w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające;
4) w sprawie wykazu cen urzędowych hurtowych i detalicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych,

- nie będą już zmieniane w 2011 roku.

dr GRZEGORZ KUCHAREWICZ
Prezes Naczelnej Izby Aptekarskiej
.........
(JB)


Umowy na realizację recept - stanowisko NRA
2011-12-15

W załączniku:
stanowisko Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie umów na realizację recept.

Informacja dla niecierpliwych - Dziennika Ustaw z rozporządzeniem dotyczącym umów na realizację recept jeszcze nie ma.

Przypominamy o komunikacie Śląskiego NFZ o uzupełnieniu danych - komunikat na naszej stronie pod datą 12.12.2011r.
(JB)


Projekt rozporządzenia o receptach - stanowisko NRA
2011-12-15

W załączniku:
stanowisko Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie projektu rozporządzenia w sprawie recept lekarskich.

Ponieważ dużo osób zgłasza się do naszej Izby z zapytaniem, gdzie można zapoznać się z projektem rozporządzenia o receptach przypominamy, że dostęp do niego jest we wcześniejszym komunikacie na naszej stronie, pod datą 17.11.2011r.
(JB)


Projekt zmian w wykazach opracowany przez DATUM
2011-12-13

Na stronach DATUM znajduje się opracowanie PROJEKTU rozporządzeń o zmianach na listach refundacyjnych:
www.datum.pl
(JB)


O umowach o refundację c.d.
2011-12-13

Rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept zostało podpisane, ale jeszcze nie jest ogłoszone w Dzienniku Ustaw.
Po ukazaniu się Dziennika Ustaw będziemy mogli przekazać bliższe informacje dotyczące umów.
Prosimy o przeczytanie wcześniejszych naszych komunikatów - jest tam komunikat Śląskiego Narodowego Funduszu Zdrowia o uzupełnienie danych wg podanej instrukcji.
(JB)Rozporządzenie o umowach refundacyjnych podpisane
2011-12-12

Minister Zdrowia podpisał rozporządzenie refundacyjne.
Komunikaty i informacje w tej sprawie na stronie Naczelnej Izby Aptekarskiej:
www.nia.org.pl
oraz nia.org.pl
tekst rozporządzenia wraz z wzorem umowy- na stronie Ministerstwa Zdrowia:
www.mz.gov.pl
(JB)


NFZ Katowice - komunikat o uzupełnienie danych
2011-12-12

Komunikat nr 182/2011
w sprawie konieczności uzupełnienia danych podmiotu prowadzącego aptekę/punkt apteczny:

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o konieczności niezwłocznego uzupełnienia danych podmiotu prowadzącego aptekę / punkt apteczny zgodnie z załączoną instrukcją.
..........................
instrukcja na stronie Śląskiego NFZ
www.nfz-katowice.pl
i w naszym załączniku.
(JB)Nowy projekt zmian w wykazach leków refundowanych
2011-12-09

Na stronach Ministerstwa Zdrowia opublikowano nowe projekty zmian na listach leków refundowanych - wykazy, ceny, limity,
które miałyby wejść w życie 16 grudnia 2011r.
==> www.mz.gov.pl
(JB)
Naczelna Rada Aptekarska o umowach z NFZ
2011-12-09

Warszawa, 6 grudnia 2011 r.

KOMUNIKAT NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
Stanowisko

Naczelna Rada Aptekarska apeluje do kierowników i właścicieli aptek ogólnodostępnych o wstrzymanie się z podpisywaniem umów z Narodowym Funduszem Zdrowia, o których mowa w art. 41 ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, w razie utrzymania dotychczasowej treści projektów rozporządzeń przygotowywanych przez Ministra Zdrowia RP (rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept, rozporządzenie w sprawie recept lekarskich), których przepisy kwestionowane są przez samorząd aptekarski.

Obecna treść projektów tych rozporządzeń nie zabezpiecza konstytucyjnych uprawnień pacjentów do otrzymania leków refundowanych oraz nie zapewnia aptekom przysługującego im prawa do zwrotu refundacji za leki wydawane z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego.

Naczelna Rada Aptekarska prowadzi rozmowy zarówno dotyczące projektu rozporządzenia o umowach na realizację recept, jak i projektu rozporządzenia o receptach lekarskich. Dopiero uzgodnienie treści tych dwóch rozporządzeń, w tym przyjęcie zasady, że każdemu ubezpieczonemu w ramach jego uprawnień, niezależnie od błędów formalnych na recepcie, przysługuje lek refundowany, pozwoli na wydanie przez NRA pozytywnej opinii w sprawie podpisania przez apteki umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Naczelna Rada Aptekarska
Warszawa, 6 grudnia 2011 r.
....................................
Komunikat pochodzi ze strony NIA ==> www.nia.org.pl
(JB)


Po Zjeździe
2011-11-30

W dniu 26 listopada 2011r odbył się Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Beskidzkiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, o czym informowaliśmy już w poprzednim komunikacie.
Zjazd miał miejsce w siedzibie naszej Izby, w Bielsku-Białej. Na rozpoczęcie obrad Prezes - wtedy jeszcze mijającej kadencji - Pan dr Kazimierz Kowalczyk odczytał list od Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej Pana dr Grzegorza Kucharewicza, skierowany do uczestników Zjazdu - list jest w naszym załączniku.
Na Zjeździe wybrano przedstawicieli naszego Samorządu, którzy będą reprezentować Izbę przez najbliższą kadencję, do 2015r.

Na naszej stronie internetowej w dziale "Struktura BOIA" jeszcze nie naniesiono zmian - zostaną one dokonane po pierwszym posiedzeniu nowo wybranych : Prezesa oraz członków Rady Aptekarskiej i wtedy podamy pełny skład wszystkich organów samorządowych działających w obrębie naszej Izby.
(JB)


Prezes BOIA na VI kadencję
2011-11-28

W dniu 26 listopada 2011r
na Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym
Bieskidzkiej Okręgowej Izby Aptekarskiej
został ponownie wybrany
Prezesem Rady Aptekarskiej BOIA
Pan dr Kazimierz Kowalczyk.
Gratulujemy Panu Prezesowi
ponownego wyboru !
(JB)


Rozporządzenie w sprawie recept lekarskich - projekt
2011-11-17

Na stronie Ministerstwa Zdrowia jest dostępny tekst projektu Rozporządzenia w sprawie recept lekarskich, który miałby obowiązywać od 1 stycznia 2012r
==> www.mz.gov.pl

Wybrane fragmenty:
§ 6. 1. Dane dotyczące przepisanych leków (...) obejmują:
(...)
6) odpłatność leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego przyjmującą wartość:
a) B – dla leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznych wydawanego bezpłatnie,
b) R – dla leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznych wydawanego za odpłatnością ryczałtową,
c) 30 % – dla leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego wydawanego za odpłatnością 30% limitu finansowania,
d) 50 % – dla leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznych wydawanego za odpłatnością 50% limitu finansowania,
e) 100 % – dla leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego wydawanego za pełną odpłatnością.
( proszę obejrzeć sobie dokładnie nowy wzór recepty, który jest na stronie 20 projektu - jest tam rubryka na wpisywanie przez lekarza odpłatności przy każdym przepisywanym leku, nie ma osobnego "okienka" na "P" - JB)
§ 16.(...)
5. Termin realizacji recepty na leki recepturowe lub leki sporządzone na podstawie etykiety aptecznej, nie może przekroczyć 5 dni od daty jej wystawienia.
§ 17. 1. Refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne wydaje się:
1) w pełnych opakowaniach;
2) w ilości maksymalnie zbliżonej, jednak nie mniejszej niż ilość określona przez osobę wystawiającą receptę.
2. Jeżeli nie przyczyni się to do zmiany gwarantowanej przez producenta jakości leku, a pacjent otrzyma lek w odpowiednio oznakowanym opakowaniu własnym apteki określonym w odrębnych przepisach, osoba wydająca antybiotyk lub lek przepisany w postaciach parenteralnych albo zawierający substancje odurzające, substancje psychotropowe lub inne leki oznaczone symbolem „Rpw” dzieli ilość leku zawartą w opakowaniu, by maksymalnie zbliżyć ją do ilości określonej przez osobę wystawiającą receptę; dzieleniu nie
podlegają opakowania bezpośrednie. (...)
.................
(JB)Konferencja Sekcji Naukowej Informacji o Leku
2011-11-17

W załączniku:
informacja dotycząca konferencji Sekcji Naukowej Informacji o Leku Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego nt. leków pediatrycznych, która odbędzie się w grudniu w Warszawie.
(JB)Zmiany na listach leków refundowanych od 16 listopada
2011-11-07

Rozporządzenia na stronie Ministerstwa Zdrowia:
mz.gov.pl
(JB)


Przypomnienie o zebraniach przedwyborczych
2011-10-12

Wszyscy członkowie Beskidzkiej Okręgowej Izby Aptekarskiej otrzymali już imienne zaproszenia z informacją o tym, w jakim terminie jaki rejon ma swoje zebranie przedwyborcze.
Na zebraniach będziemy wybierać z pośród siebie delegatów, którzy na Okręgowym Zjeździe Sprawozdawczo - Wyborczym BOIA będą reprezentować nas, czyli beskidzkich aptekarzy oraz nasze interesy,
a także wybiorą nowe organy samorządu aptekarskiego na nową,
czteroletnią kadencję :
Prezesa,
Okręgową Radę Aptekarską,
Okręgowy Sąd Aptekarski,
Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej,
Okręgową Komisję Rewizyjną.
Zamiast ciągle marudzić i narzekać, że jest żle albo, że mogłoby być lepiej trzeba przyjść i zobaczyć co da się zrobić,
podzielić się własnymi spostrzeżeniami, pomysłami, czy chęciami do pracy
w samorządzie.
We wszystkich rejonach zebrania będą się rozpoczynać o godzinie 18.30:
- powiat żywiecki - 18.10.2011r,
- powiat cieszyński - 19.10.2011r,
- powiat suski - 20.10.2011r,
- powiat bielski - 21.10.2011r,
- powiat oświęcimski - 27.10.2011r.
Szczegóły dotyczące miejsca zebrań są w zaproszeniu, które do każdego członka BOIA zostały wysłane.
(JB)


Termin ważności recepty - interpretacja NFZ
2011-10-07

Małopolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia opublikował na swojej stronie pismo Zastępcy Prezesa d/s Medycznych NFZ w sprawie terminów realizacji recept:
www.nfz-krakow.pl
(JB)


Sprawozdanie o zużytym sprzęcie elektronicznym
2011-07-08

Przypominamy o obowiązku składania sprawozdania ze zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego,
za pierwsze półrocze 2011r.
Sprawozdania należy składać do 31 lipca 2011r
do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.
Szczegóły w naszym dziale PRAWO.
(JB)


Pismo MZ o zasadach wypisywania narkotyków na receptach
2011-06-10

W załączniku:
pismo z Ministerstwa Zdrowia o zasadach wypisywania recept na preparaty odurzające i narkotyczne - chodzi głównie o obowiązek wpisywania słownie całkowitej ilości substancji czynnej w leku przepisanym na recepcie.
(JB)


Zapytania w sprawie ustawy refundacyjnej można kierować do Prezesa NRA
2011-06-10

Naczelna Izba Aptekarska
L.dz. P-142/2011
Warszawa, 8 czerwca 2011 r.

Komunikat Naczelnej Izby Aptekarskiej
Szanowni Państwo
Koleżanki i Koledzy Aptekarze

25 maja 2011 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, która wprowadza szereg istotnych zmian w zakresie zasad finansowania leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych ze środków publicznych.
Nowa ustawa może budzić w naszym aptekarskim środowisku wątpliwości interpretacyjne. W związku z tym jako Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej postanowiłem przygotować wyjaśnienie przepisów nowej ustawy, w zakresie dotyczącym aptek i aptekarzy.
Jeżeli macie Państwo wątpliwości, pytania lub trudności w interpretacji nowej ustawy albo docierają do Państwa niejasne bądź sprzeczne informacje od podmiotów trzecich, uprzejmie proszę kierować swoje zapytania na adres e-mailowy: prezes@nia.org.pl
Wiele osób i podmiotów zainteresowanych jest w dezinformowaniu polskich aptekarzy oraz stworzeniu atmosfery niepewności i zagrożenia. Proszę z rozwagą i dużym dystansem podchodzić do rozpowszechnianych przez niektóre osoby, w tym niestety niektórych członków samorządu aptekarskiego, katastroficznych wizji związanych z nową ustawą.
Oferuję Państwu pomoc organów Naczelnej Izby Aptekarskiej w uzyskaniu rzetelnej i obiektywnej informacji. Państwa pytania będą stanowić ważną wskazówkę przy opracowywaniu prawnego komentarza, dotyczącego poszczególnych przepisów ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

dr GRZEGORZ KUCHAREWICZ
PREZES NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
.....
(JB)


Prezydent RP podpisał ustawę refundacyjną
2011-05-26

KOMUNIKAT NACZELNEJ IZBY APTEKARSKIEJ
26 maja 2011 r.

25 maja 2011 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.
9 września 2010 r. Ministerstwo Zdrowia skierowało do konsultacji społecznych i międzyresortowych długo oczekiwany przez środowisko aptekarskie projekt ustawy refundacyjnej. Opinie dotyczące powyższego projektu i propozycje zmian nadesłały wszystkie okręgowe izby aptekarskie. 8 października 2010 r. w Ministerstwie Zdrowia zostały złożone obszerne uwagi i propozycje Naczelnej Rady Aptekarskiej, odnoszące się do projektu tej ustawy.
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych odbyło się 27 października 2010 r. 14 grudnia 2010 r. powołana została sejmowa podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu tej ustawy, która zakończyła prace 17 lutego 2011 r. 25 marca 2011 r. Sejm RP przyjął rządowy projekt ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Ustawa przesłana została do Senatu RP. Na posiedzeniu plenarnym 28 kwietnia 2011 r. Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy refundacyjnej. Stanowisko Senatu rozpatrywane było przez Sejm 12 maja 2011 r. Przyjęto część poprawek. Ustawa przekazana została Prezydentowi RP do podpisu 17 maja 2011 r.
W posiedzeniach sejmowej podkomisji nadzwyczajnej oraz sejmowej i senackiej komisji zdrowia uczestniczyli członkowie samorządu aptekarskiego. Pracami zespołu przedstawicieli Naczelnej Izby Aptekarskiej kierował prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej dr Grzegorz Kucharewicz.

dr GRZEGORZ KUCHAREWICZ
PREZES NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
......
(JB)


Zaproszenie Prezesa UOKiK do obejrzenia konferencji
2011-05-20

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
zaprasza do obejrzenia na żywo 25 maja 2011r
konferencji na temat: Fuzje pod kontrolą.
Szczegóły w załączniku.
(JB)


Spotkanie absolwentów Wydz.Farm.Ak.Med.w Poznaniu
2011-05-20

UWAGA ABSOLWENCI Z ROKU 1981

Spotkanie absolwentów Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Poznaniu, rok ukończenia 1981, odbędzie się w dniu 8 października 2011 w Hotelu „Olimpia” w Poznaniu.
Ze względów organizacyjnych prosimy zgłaszać swój udział wraz z danymi do kontaktu do dnia 10 czerwca 2011. Szczegóły spotkania podamy w terminie późniejszym.

Prosimy przekazać te informacje innym.
Zgłoszenia:
Hanna Borowiak tel. 602 440 884, apteka.pharco@neostrada.pl
Grazyna Kasprzyk tel. 65 540 14 44, remedium2@kkw.com.pl
Z pozdrowieniami Hanna Borowiak
......
(JB)


Ketonal żel - na receptę
2011-05-19

W załączniku decyzja Ministra Zdrowia o zmianie kategorii dostępności leku Ketonal żel 50g i 100g z "OTC" na "Rp".
(JB)


UWAGA - PROGRAM DTP
2011-04-27

Szanowni Państwo,
uprzejmie prosimy aptekarzy o przekazywanie informacji
droga e-mailową na adres izby : izbabesk@bb.onet.pl
dotyczących o dostępności programu dla aptek oraz o jego
wpływie na dostępność do produktów leczniczych GSK dla aptek i pacjentów.
Szczegóły w załączniku z NIA
(BW)


NFZ o receptach "Rpw" z datą realizacji "od dnia"
2011-03-17

Recepty "różowe" mogą być realizowane tylko w terminie 14 dni od daty ich wystawienia przez lekarza. Zapis w rozporządzeniu w sprawie recept lekarskich dotyczący możliwości wypisania trzech recept na kolejne miesięczne kuracje ich nie dotyczy, gdyż podlegają osobnym przepisom zawartym w rozporządzeniu w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych(...).
W załączniku:
pisma z Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia w tej sprawie.
(JB)


Uwaga - sprawozdanie o odpadach za 2010r - do 15 marca 2011r
2011-02-25

Sprawozdanie z ilości odpadów przekazanych do utylizacji za 2010r
należy przekazać do Urzędu Marszałkowskiego do 15 marca 2011r,
a nie - jak poprzednie lata - do końca marca.
Jest to zmiana wprowadzona znowelizowaną ustawą o odpadach,
ogłoszoną w Dzienniku Ustaw nr 185 poz.1243 z 2010r.
Szczegóły w naszym dziale PRAWO.
(JB)


Sprawozdanie o zużytym sprzęcie elektronicznym - do 15 marca
2011-02-24

Przypominamy:
o przesłaniu sprawozdania dla Głównego Inspektora Ochrony Środowiska
o zużytym sprzęcie elektronicznym do 15 marca 2011r
za drugie półrocze 2010r .
Szczegóły w naszym dziale PRAWO.
(JB)Artykuł z "Gazety Wyborczej" o receptach, lekarzach i aptekarzach (na końcu)
2011-02-07

Artykuł z "Gazety Wyborczej" z dnia 03 luty 2011r - tekst pochodzi z wydania internetowego "Gazety Wyborczej"
(zachęcamy do przeczytania szczególnie ostatniego zdania artykułu - dotyczy aptekarzy!):

Lekarze boją się recept
Anna Twardowska
2011-02-03, ostatnia aktualizacja 2011-02-03 08:28

Ponad sześć tysięcy lekarzy podpisało petycję do minister zdrowia. Boją się kar za złe wypisane recepty.
Petycję przygotował i zbiera pod nią podpisy lekarski portal społecznościowy www.konsylium24.pl. Należy do niego 22 tys. lekarzy. W stan pogotowia postawił ich projekt ustawy o lekach refundowanych.
- Resort zdrowia chce obarczyć nas jednoosobową odpowiedzialnością za wypisanie recepty na lek refundowany, jeśli okaże się, że pacjent nie miał do niego prawa. A skąd ja mam wiedzieć, czy chory ma takie uprawnienia? - pyta Michał Feldman, założyciel portalu.
Dzisiaj dowodem ubezpieczenia jest druk RMUA lub książeczka ubezpieczeniowa. Zdaniem lekarzy zrzeszonych w konsylium24.pl te dokumenty bardzo łatwo podrobić. - Chcemy mieć dostęp on-line do Centralnego Wykazu Ubezpieczonych, który prowadzi NFZ - mówią.
Chory może nie mieć przy sobie dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie. Zostanie przyjęty, a dowód ubezpieczenia musi dostarczyć później. - Jeśli tego nie zrobi i okaże się, że okłamał mnie w sprawie ubezpieczenia, będę musiał oddać NFZ pieniądze za refundację i jeszcze zapłacić karę - mówi Feldman.
Od czasu, gdy problem recept dyskutowany jest na konsylium24.pl lekarze częściej sprawdzają, czy pacjent ma prawo do refundacji.
Najbardziej jednak doktorzy boją się oskarżeń, że zapisali pacjentowi lek niezgodnego z jego schorzeniem. Feldman: - Wypisując lek opieram się na standardach i wytycznych towarzystw naukowych. Ale jeśli po wejściu w życie ustawy, urzędnik NFZ stwierdzi, że lek był nieodpowiedni dla tego chorego, to zostanę ukarany. Problem w tym, że nie ma żadnych receptariuszy zalecanych przez Fundusz, więc czym się kierować?
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej (NRL) Maciej Hamankiewicz uważa, że petycja przygotowana przez portal niepotrzebnie wywołuje panikę: - Lekarz już dzisiaj jest odpowiedzialny za złe wypisanie recepty i musi zapłacić karę, jeśli popełnił błąd. Nie wszyscy o tym wiedzą, bo być może nie mieli takich doświadczeń.
Lekarze spierają się, czy źle wypełniona recepta może grozić więzieniem. Zdaniem prawników NRL to nieprawda. To nie błąd przy wypisywaniu recepty jest zagrożony karą więzienia lecz "żądanie lub przyjęcie korzyści majątkowej lub osobistej lub jej obietnicy w zamian za wystawienie recepty lub powstrzymanie się od jej wystawienia" - twierdzą prawnicy NRL. Innymi słowy, kara jest, ale za korupcję.
Tak też uspokaja lekarzy Ministerstwo Zdrowia. Lekarz skazany prawomocnie za korupcję straci na rok umowę z NFZ na wypisywanie recept refundowanych.
Monika Jezierska-Kazberuk, lekarka rodzinna z Krakowa, także zapisana do konsylium24.pl, uważa, że ustawa napisana jest jakby każdy lekarz był przestępcą. - Karane ma być wypisanie leku jak i wstrzymanie się od wypisania. Bez podania kryteriów. Można więc zmanipulować i sprowokować problem tak, żeby wynikało, że lekarz oczekiwał korzyści. To znaczy, że podczas każdej wizyty trzeba uważać na wszystko, aby nikt nie zinterpretował czegokolwiek jako próby osiągnięcia korzyści - mówi.

Konsylim24.pl postuluje, by to apteki sprawdzały, czy ktoś ma prawo do refundacji leków. Kto nie ma, zapłaci pełną cenę.

Źródło: Gazeta Wyborcza
http://wyborcza.pl/1,75478,9044140,Lekarze_boja_sie_recept.html#ixzz1DHq5j3Oe
................
(JB)Nowe rozporządzenie o lekach recepturowych
2011-02-07

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA
z dnia 24 stycznia 2011 r.
w sprawie wykazu leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne, wysokości opłaty ryczałtowej za leki podstawowe i recepturowe, ilości leku recepturowego, którego dotyczy opłata ryczałtowa oraz sposobu obliczania kosztu sporządzania leku recepturowego
Dziennik Ustaw nr 23 z dnia 2 lutego 2011r.
Obowiązuje z dniem ogłoszenia.
W naszym załączniku:
tekst rozporządzenia pochodzący ze strony Internetowego Systemu Aktów Prawnych.
(JB)


Pilne - pismo WIF Katowice
2011-01-28

Pismo z Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Katowicach:

Szanowni Państwo ! - Katowice, dnia 27.01.2011r.

W dniu 20 stycznia 2011r. minął termin składania sprawozdań z rozchodu środków odurzających w 2010r.
Dziękuję Wszystkim Państwu, którzy szybko i terminowo przysłali sprawozdanie.
Niestety do dnia 27 stycznia 2011r. nie wszyscy kierownicy aptek wywiązali się z powyższego obowiązku.
np. pojedyncze apteki z następujących miast Bieruń, Bytom, Dąbrowa Górnicza ,Gliwice, Jastrzębie Zdrój , Jaworzno, Katowice, Kuźnia Raciborska, Lędziny, Mysłowice, Pszczyna , Piekary Śląskie, Pyskowice, Ruda Śląska , Sosnowiec, Tychy , Wodzisław Śląski , Zabrze, Żory oraz z terenu byłych Delegatur.
Otrzymaliśmy bardzo dużo sprawozdań z aptek które nie prowadzą obrotu środkami odurzającymi.
Bardzo proszę nie przysyłać tego typu sprawozdań ( zawierających tylko wzór sprawozdania)
W załączeniu przesyłam obowiązujący wzór, który już od grudnia 2010r., jest dostępny na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Katowicach.
Link bezpośredni: http://swif.katowice.uw.gov.pl/inne/sprawozdanie_apteki_2010.pdf

Kierowników aptek którzy nie przysłali w terminie sprawozdania proszę o pilny kontakt
tel. 032) 204 89 95
Insp. farmaceutyczny Anna Karmańska
..........
Informowaliśmy już o tym we wcześniejszych komunikatach (05.01.2011r).
W dzisiejszym załączniku jest wzór sprawozdania dla aptek ogólnodostępnych,
a we wcześniejszych komunikatach również dla aptek szpitalnych, przy czym apteki szpitalne składają sprawozdania do 30 stycznia 2011r.
(JB)


NFZ - korekta kodów EAN do ostatniego rozporządzenia
2011-01-26

Pismo Prezesa NFZ w załączniku. (JB)


GIF o sprzedaży leków OTC za pośrednictwem Allegro
2011-01-20

Szczegóły w załączniku. (JB)


Komunikat WIF o brakach leków
2011-01-20

Komunikat WIF Katowice:
Szanowni Państwo,
1. Na podstawie pisma Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 30 grudnia 2010 roku, Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach informuje, iż „(...) firma Boehringer Ingelheim Sp. z o.o. pismem z dnia 21 grudnia 2010 roku zawiadomiła o stałym wstrzymaniu obrotu produktem leczniczym Mucosolvan (Ambroxoli hydrochloridum), roztwór do wstrzykiwań, 15mg/2ml (Nr pozwolenia: 1023).”
W przypadku produktu leczniczego Mucosolvan występują odpowiedniki.

2. Firma Pfizer Trading Polska Sp. z o.o. informuje o „(...) tymczasowym wstrzymaniu obrotu produktem leczniczym Dalacin C roztwór do wstrzykiwań i infuzji 150 mg/ml, 1 ampułka – 2ml z powodu przejściowych niewystarczających mocy produkcyjnych(...)”.

Z poważaniem
Anna Josz, WIF Katowice
......
(JB)


Dziennik Ustaw nr 251 i 253
2011-01-14

Szanowni Państwo,
Apteki, które były zapisane na zakup Dziennika Ustaw
proszeni są do odbioku w siedzibie BOIA w godzinach pracy biura.
(BW)


c.d.
2010-12-27

Rozporządzenie Ministra Zdrowia1 z dnia 22 grudnia 2010 r.
w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające :
www.mz.gov.pl
(JB)

c.d.
2010-12-27

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2010 r.
w sprawie limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością:
www.mz.gov.pl
(JB)


Praca biura
2010-12-22

Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska w Bielsku-Białej
uprzejmie informuję, że w dniu 24 grudnia (piątek) 2010r.
i 31 grudnia (piątek) 2010r. biuro Izby będzie nieczynne.
Za utrudnienia przepraszamy.
(BW)PILNE
2010-12-14

Uprzejmie informujemy, że termin wejścia w życie rozporządzeń refundacyjnych został przesunięty na 1 styczeń 2011r.
załącznik
MT


Spotkanie OPŁATKOWE !
2010-12-03

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Z A P R O S Z E N I E

Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska jak co roku tradycyjne
organizuje spotkanie opłatkowe i serdecznie zaprasza koleżanki i kolegów
na to spotkanie.
Spotkanie odbędzie się 17 grudnia 2010r. o godz. 17.00 w sali wykładowej
Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska ul. 3 Maja 27/4a w Bielsku- Białej.
Koszt od osoby 50,00.
Zgłoszenia przyjmuje biuro Izby do 13 grudnia 2010r.
telefonicznie (033/812 28 85)

PREZES
Beskidzkiej Okręgowej Rady Aptekarskiej
dr farm. Kazimierz Kowalczyk

(BW)Małopolski NFZ o zleceniach na przedmioty ortoped. i środki pomocn.
2010-11-24

Ze strony Małopolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia:
2010-11-19
Komunikat dla Świadczeniodawców wypisujących i realizujących zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi dotyczący staranności, czytelności, kompletności i prawidłowości wypisywania zleceń lekarskich na zaopatrzenie przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze zgodnie z obowiązującymi przepisami-

w związku z licznymi problemami przy weryfikacji wypisywania i realizacji zleceń lekarskich na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze pod względem ich zgodności z obowiązującymi przepisami Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie zwraca się z uprzejmą prośbą do Świadczeniodawców o staranne, czytelne, kompletne i zgodne z przepisami wypełnianie danych oraz wyraźne przybijanie pieczątek na zleceniach lekarskich na zaopatrzenie w refundowane wyroby medyczne.
Wymóg ten dotyczy zarówno świadczeniodawców zlecających jak i realizatorów przedmiotowych świadczeń.
Prosimy również przy wypełnianiu zleceń lekarskich na każdym etapie realizacji świadczenia o stosowanie nazewnictwa i kodów zaopatrzenia zgodnych z obowiązującymi w tym zakresie przepisami (tj. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze (Dz.U. 09.139.1141) oraz Zarządzeniem Nr 58/2009/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29 października 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi (z póżn. zm.)) oraz wypełnianie wszystkich wymaganych danych.
Równocześnie przypominamy o niedopuszczalności stosowania korektora na zleceniach. W przypadku błędów osoba która błędnie wypełniła wymagane informacje, ma obowiązek naniesienia poprawek poprzez skreślenie błędnych danych tak by były one czytelne pomimo skreślenia, a następnie wprowadzenie poprawek poprzez odnotowanie właściwych danych, podpisanie czytelnym podpisem i podbicie odpowiednią pieczątką (lekarza lub świadczeniodawcy). W przypadku skomplikowanych sytuacji prosimy o równoczesne załączenie pisemnego wyjaśnienia dotyczącego okoliczności powstania błędów na zleceniu.
Staranne, czytelne, kompletne i prawidłowe wypełnianie zleceń zgodnie z obowiązującymi przepisami i ww. uwagami umożliwi świadczeniobiorcom prawidłową realizację zaopatrzenia bez konieczności odsyłania pacjentów przez pracowników Punktów Ewidencyjnych bądź realizatorów (w przypadku zaopatrzenia cyklicznego) do lekarzy celem prawidłowego wypisania lub uzupełnienia zleceń na środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne oraz zapobiegnie zwrotom zleceń do realizatorów zaopatrzenia w związku z niemożliwością ich rozliczenia przez MOW NFZ.
Prawidłowość zlecania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze zarówno pod względem merytorycznym jak i formalnym ma istotne znaczenie, ponieważ prawidłowo wypisane zlecenie lekarskie na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze jest dokumentem rozliczeniowym, stanowiącym podstawę do refundacji zrealizowanego świadczenia zdrowotnego.

Dział ds. Środków Pomocniczych i Przedmiotów Ortopedycznych, MOW NFZ
.............
(JB)


UWAGA - odwołany KURS z dnia 27.11.2010r.!!!
2010-11-18

Uprzejmie informujemy, że w zwiazku z bardzo małą iloscią osób zapisanych na kurs w dniu 27.11.2010r. (sobota) o tematyce : "Współczesna antybiotyko- i chemioterapia chorób infekcyjnych" zostaje on ODWOŁANY.
O nowym terminie kursu powiadomimy w przyszłym roku.
(BW)
Śląski NFZ - komunikat w sprawie realizacji cesji wierzytelności
2010-10-22

Ze strony Śląskiego Oddziału NFZ:
Komunikat nr 80/2010 w sprawie realizacji cesji wierzytelności przyszłych
o zapłatę kwot refundacji - w załączniku.
(JB)


Projekt ustawy refundacyjnej po zmianach
2010-10-15

Link do strony Ministerstwa Zdrowia z projektem ustawy refundacyjnej po zmianach, w wersji przekazanej na Radę Ministrów:
www.mz.gov.pl
(JB)


Uwagi Naczelnej Rady Aptekarskiej do projektu ustawy refundacyjnej
2010-10-15

Uwagi Naczelnej Rady Aptekarskiej do projektu ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych przesłane do Ministerstwa Zdrowia:
---> www.nia.org.pl
(JB)


Rada Aptekarska BOIA o projekcie ustawy refundacyjnej
2010-10-11

Rada Aptekarska naszej Izby zajęła stanowisko dotyczące projektu ustawy refundacyjnej, który opublikowało Ministerstwo Zdrowia na swojej stronie internetowej.
Zachęcamy do zapoznania się z tymi dokumentami.
Ustawa refundacyjna będzie dotyczyć nas bezpośrednio, np. gdy będzie chodzić o obowiązek zawierania przez kierowników aptek umów z Narodowym Funduszem Zdrowia o refundację recept, czy też gdy będzie mowa o cenach urzędowych i marżach dla hurtowni i aptek.
Link do strony z ustawą refundacyjną ---> www.mz.gov.pl
w naszym załączniku:
stanowisko Rady Aptekarskiej BOIA dotyczące ustawy refundacyjnej.
(JB)


Śląski NFZ o dostępie do rejestru recept zablokowanych
2010-10-01

Komunikat ze strony Śląskiego Oddziału NFZ:

Komunikat nr 66/2010 dla aptek i punktów aptecznych
w sprawie udostępnienia centralnego rejestru recept zablokowanych

Z dniem 1 października 2010 r. pod adresem
http://recepty.nfz.gov.pl/ap-rzrl
zostanie udostępniony przez Centralę NFZ centralny rejestr recept zablokowanych.
Rejestr ten jedynym ogólnopolskim rejestrem recept wycofanych z obrotu.
.....
link do strony:
recepty.nfz.gov.pl
(JB)


NFZ - dostęp do rejestru recept zablokowanych
2010-10-01

Komunikat ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia:

Komunikat dla aptek
Dotyczący udostępnienia Centralnej Bazy Recept Zablokowanych

Informujemy, że od dnia 1 października br. Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia pod adresem http://recepty.nfz.gov.pl/ap-rzrl/ udostępnia możliwość korzystania z rejestru recept zablokowanych. Aplikacja posiada funkcjonalność ręcznej weryfikacji statusu recepty za pomocą wyszukiwarki oraz umożliwia pobieranie plików XML zawierających zakresy numerów recept wycofanych z obrotu. Dodatkowa funkcjonalność dedykowanego interfejsu (webserwis) umożliwia pobranie plików bezpośrednio do aplikacji aptecznych.

W repozytorium dostępne są numery recept zablokowanych na terenie całego kraju od dnia 1 stycznia 2008 r.

Proces zasilający repozytorium uruchamiany jest raz dziennie, wówczas jeśli danej doby doszło do wycofania z obrotu zakresu numerów recept, po godzinie 22:00 informacja o blokadzie zostaje udostępniona w wygenerowanym pliku. Datą wycofania z obrotu zakresu numerów recept, jest data dnia następnego po dacie blokady dostępnej w plikach pobieranych ze wskazanego repozytorium, a nie jak dotychczas data ustanowienia blokady w poszczególnych OW NFZ.

Jednocześnie informuję, że od dnia 1 października br. będzie to jedyne źródło, dzięki któremu Fundusz będzie wywiązywał się z obowiązku przekazywania w formie elektronicznej informacji o zablokowanych numerach recept wszystkim aptekom, zgodnie z zapisami § 13 ust.3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie recept lekarskich (Dz.U.2007.97.646).

Dokumentacja techniczna
* Opis komunikatu XML
* Opis dostępu do usługi
....................................
link do strony NFZ z komunikatem i załącznikami:
www.nfz.gov.pl
(JB)


Komunikat MZ o roziglitazonie
2010-10-01

Komunikat ze strony Ministerstwa Zdrowia:MINISTER ZDROWIA
Warszawa, 24 września 2010 r.

Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie leków zawierających rozyglitazon

Minister Zdrowia informuje, iż pojawiły się podejrzenia, iż poziom bezpieczeństwa leków zawierających rozyglitazon nie jest zadowalający. Działania w sprawie wyjaśnienia, czy leki zawierające tę substancję czynną są bezpieczne dla pacjentów podjęła już Komisja Europejska. Niezwłocznie po wydaniu w tym zakresie decyzji przez Komisję Europejską, zarówno Minister Zdrowia, jak i Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych podejmą wszelkie niezbędne działania w zakresie dotyczącym obrotu na terenie Polski lekami zawierającymi rozyglitazon.

Minister Zdrowia pragnie uczulić lekarzy, aby zachowali szczególną ostrożność w zakresie przepisywania leków zawierających rozyglitazon.
Pacjenci przyjmujący leki zawierające rozyglitazon powinni udać się do lekarza w celu zasięgnięcia porady i ewentualnej zmiany terapii.

Z upoważnienia Ministra Zdrowia
Podsekretarz Stanu Marek Haber
.....
(JB)


NFZ w sprawie wczytywania korekt
2010-09-27

Ze strony Śląskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia:

Komunikat nr 58/2010 dla aptek w sprawie wczytywania korekt

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, iż w związku z przeprowadzoną aktualizacją począwszy od dnia 01.10.2010 r. nie ma możliwości technicznych wczytywania korekt do niezaksięgowanych sprawozdań refundacyjnych (w szczególności korekt usuwających błędy w zbiorczych zestawieniach recept podlegających refundacji). Tym samym przyjmowane będą tylko sprawozdania refundacyjne i korekty dla których wczytano w portalu świadczeniodawcy komunikaty elektroniczne bez błędów.

Informujemy także, w związku z częstymi przypadkami, iż korekty ujemne muszą być wygenerowane z systemu aptecznego w trybie U lub P (usunięcie lub poprawa), wygenerowanie korekty ujemnej w trybie D (dodanie pozycji) spowoduje odrzucenie korekty.
.....
(JB)


Dostęp do rejestru recept zablokowanych
2010-09-27

Ze strony Naczelnej Izby Aptekarskiej:

Komunikat NFZ dla aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych w sprawie rejestru recept zablokowanych.
K o m u n i k a t
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia zamierza udostępnić aptekom i punktom aptecznym możliwość korzystania z rejestru recept zablokowanych w trybie on-line, jak również pobierania plików zawierających zblokowane numery recept.
Pod adresem http://recepty.nfz.gov.pl/ap-rzrl zostanie udostępniony Centralny rejestr recept wycofanych z obrotu.
Ponadto na stronach internetowych OW NFZ zostaną zamieszczone odnośnik kierujące do rejestru recept zablokowanych:
http://recepty.nfz.gov.pl/ap-rzrl wraz z informacją,
że jest to ogólnopolskie rejestr recept wycofanych z obrotu.
UWAGA:
Rejestr będzie dostępny od dnia 1 października 2010
.....
(JB)


Terminy wypłaty refundacji
2010-09-17

Komunikat ze strony Śląskiego Oddziału NFZ z dn.17.09.2010r:

Komunikat nr 52/2010 dla aptek w sprawie płatności

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, że wypłata refundacji cen leków i wyrobów medycznych podlegających refundacji wydanych dla osób ubezpieczonych oraz dla osób uprawnionych na podstawie przepisów o koordynacji odbywa się na zasadach określonych w art. 63 Ustawy
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (Dz. U. z dnia 27 września 2004 r. z późniejszymi zmianami).
W oparciu o powołane przepisy Śląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że refundacja cen leków i wyrobów medycznych jest dokonywana w terminie 15 dni po dacie otrzymania zestawienia refundacyjnego.
.....
(JB)


"Ostrzeżenia" w zestawieniu refundacyjnym
2010-09-17

Komunikat ze strony Śląskiego Oddziału NFZ z dn.17.09.2010r:

Komunikat nr 51/2010 dla aptek w sprawie błędów
zawierających w swoim opisie „OSTRZEŻENIE:”

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że pojawiające się w komunikatach zwrotnych informacje o błędach zawierające w swoim opisie „OSTRZEŻENIE:” (kody błędów: 60503015; 60503016; 60503011; 61102004; 3131) dotyczą recept wystawionych w okresie do końca sierpnia na kuponach RUM, których ważność została wydłużona do końca września. Informację tą należy traktować jedynie jako ostrzeżenie a nie błąd, gdyż nie powoduje ona odrzucenia wykazanych recept z komunikatu elektronicznego.
.....
(JB)Powtórzony komunikat o receptach od 1 września
2010-09-03

Ze strony Śląskiego Oddziału NFZ dnia 03.09.2010r:
Powtórzony Komunikat nr 35/2010
Lekarze, świadczeniodawcy i apteki

Informujemy, że recepty wystawione na kuponach RUM do 31 sierpnia włącznie mogą być realizowane do 30 września 2010 roku.
Jednocześnie przypominamy, że od 1 września 2010 roku recepty należy wypisywać wyłącznie na drukach recept białych wydrukowanych z systemu po okazaniu przez pacjenta elektronicznej karty ubezpieczenia zdrowotnego lub też na białych receptach wypisywanych przez lekarzy (na podstawie
przydzielonego zakresu numerów).
Ponadto przypominamy, że od 1 września kupon wolny nie może stanowić recepty lekarskiej.
...............
(JB)Nowe recepty - telefon do NFZ
2010-09-03

Ze strony Śląskiego NFZ:

Komunikat nr 39/2010
dla lekarzy, świadczeniodawców i aptek
w związku z wprowadzeniem nowych recept lekarskich

W związku z licznymi wątpliwościami dotyczącymi wprowadzania nowych recept lekarskich uprzejmie informujemy o możliwości przesyłania faksem na numer (032) 735 17 04 recept budzących wątpliwości co do możliwości ich realizacji. Ponadto informujemy, że Śląski OW NFZ uruchomił dodatkowy numer telefonu:
(32) 735 17 02, pod którym udziela informacji związanych z realizacją nowych recept.
..........
(JB)


Uwaga - nowy komunikat Śl.Oddz.NFZ oreceptach RUM
2010-08-25

Ze strony Śląskiego Oddziału NFZ dnia 25.08.2010r:
Komunikat nr 35/2010
Lekarze, świadczeniodawcy i apteki

Informujemy, że recepty wystawione na kuponach RUM do 31 sierpnia włącznie mogą być realizowane do 30 września 2010 roku.
Jednocześnie przypominamy, że od 1 września 2010 roku recepty należy wypisywać wyłącznie na drukach recept białych wydrukowanych z systemu po okazaniu przez pacjenta elektronicznej karty ubezpieczenia zdrowotnego lub też na białych receptach wypisywanych przez lekarzy (na podstawie
przydzielonego zakresu numerów).
Ponadto przypominamy, że od 1 września kupon wolny nie może stanowić recepty lekarskiej.
...............
(JB)


Omega med pregna - ostrzeżenie Państwowego Zakładu Higieny
2010-08-24

Szczegóły w załączniku.(JB)Informacja dla pacjentów o receptach RUM
2010-08-17

Zachęcamy do wywieszania w swoich aptekach informacji dla pacjentów o tym, że "żólte" recepty wystawione w placówkach działających na terenie woj. śląskiego od 1 września 2010r nie będą przez Śląski Oddział NFZ refundowane. W załączniku - propozycja takiej informacji - jest to komunikat Śl.NFZ, na którym - we własnym zakresie - podkreślono fragmenty interesujące dla pacjentów.
(JB)


Również jeden z wcześniejszych komunikatów o receptach
2010-08-12

Komunikat nr 23/2010
dla lekarzy, świadczeniodawców i aptek
w związku z wprowadzeniem przez Śląski OW NFZ ujednoliconej numeracji recept lekarskich oraz jednolitego wzoru druku recepty

W związku z wprowadzeniem przez Śląski OW NFZ ujednoliconej numeracji recept lekarskich i wprowadzeniem jednolitego wzoru druku recepty przypominamy, że recepty wystawiane na drukach kuponów RUM (w tym kupony wolne) mogą być realizowane do dnia 31.08.2010r.
Ze względu na powyższe, recepty z określoną datą realizacji od dnia, których termin realizacji określony będzie po 31.08.2010r. powinny być wystawiane na drukach recept oznaczonych symbolem „Rp.” (tzw. białych). Z dniem 01.09.2010r. recepty wystawione w placówkach działających na terenie woj. śląskiego na drukach kuponów RUM nie będą podlegały refundacji.
Jednocześnie przypominamy, że dla pacjentów z krajów UE lub ubezpieczonych w innych niż Śląski oddziałach NFZ oraz w sytuacji kiedy pacjent nie posiada przy sobie elektronicznej karty ubezpieczenia zdrowotnego wydanej przez Śląski OW NFZ należy użyć druku recepty oznaczonej symbolem „Rp.”.
.....
Można też na stronie Śląskiego Oddziału NFZ przypomnieć sobie wszystkie komunikaty dotyczące w/w kwestii:
www.nfz-katowice.pl
(JB)


Przypominamy - recepty RUM tylko do 31.08.2010r
2010-08-12

Przypominamy komunikat Śląskiego NFZ:
"Recepta wystawiona na kuponie RUM może zostać zrealizowana do 31.08.2010r.
Od 01 wrzesnia 2010r. refundowane bedą wyłącznie recepty typu „Rp.” (druk recepty w kolorze białym) i „Rp.w” (druk recepty w kolorze różowym) o numerach zgodnych z nowym algorytmem" -
- całe pismo z wzorami recept w naszym załączniku.
(JB)


Ważność Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego
2010-08-09

Zarządzenie Nr 35/2010/DSS Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 3 sierpnia 2010 r
w sprawie okresu ważności Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawanej na pobyt czasowy w związku z wyjazdem turystycznym -
- w załączniku.
(JB)


Aptekarz Polski - Pismo NIA nr 47/2010 (25e).
2010-08-09

Aptekarz Polski - Pismo Naczelnej Izby Aptekarskiej numer 47/2010 (25e):
www.nia.org.pl
(JB)Ważny komunikat kupony RUM
2010-07-29

Pismo NFZ dotyczace kuponów RUM.
Szczegóły w załączniku.
MT.


Małopolski Oddz.NFZ o uprawnionych do obsługi poza kolejnością
2010-07-05

2010-07-02
Komunikat w sprawie uprawnień do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością

W związku z napływającymi informacjami o nierespektowaniu przez niektórych świadczeniodawców uprawnień świadczeniobiorców określonych w art. 43 oraz 47c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.08.164.1027 z póź. zm.), Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie przypomina, iż: inwalidzi wojenni, inwalidzi wojskowi, kombatanci, świadczeniobiorcy posiadający tytuł: „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”, mają prawo (po okazaniu stosownego dokumentu uprawniającego) do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.

Jednocześnie zobowiązujemy wszystkich świadczeniodawców do bezwzględnego przestrzegania przywołanych przepisów oraz zamieszczenia stosownych informacji w widocznym miejscu (np. na tablicy ogłoszeń) w każdym miejscu udzielania świadczeń.

Wydział Spraw Świadczeniobiorców
(12) 29 88 307
.............
(JB)Małop.Oddz.NFZ o potwierdzaniu odbioru środ.pomocn.
2010-07-05

2010-06-29
Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi dotyczący wyrażania zgody przez osoby odbierające zaopatrzenie w refundowane środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne na przetwarzanie danych osobowych dla celów dowodowych.

W oparciu o stanowisko Centrali NFZ oraz wzory zleceń lekarskich na zaopatrzenie w środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne stanowiących załączniki nr 4 i 5 do Zarządzenia Nr 58/2009/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29 października 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie uprzejmie informuje, że znajdująca się w IV części zlecenia klauzula o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez osobę odbierającą refundowane środki pomocnicze lub przedmioty ortopedyczne, jest niezbędna do celów realizacji świadczenia. Powyższe dane zbierane są w celach dowodowych, związanych z odbiorem refundowanych przedmiotów ortopedycznych lub środków pomocniczych, do czego NFZ ma prawo ze względu na obowiązek prawidłowego wydatkowania, rozliczania i monitorowania środków publicznych.
W związku z powyższym w przypadku skreślenia ww. klauzuli na zleceniu przez osobę odbierającą zaopatrzenie świadczeniodawca ma obowiązek odmówić realizacji świadczenia.

Dział ds. Środków Pomocniczych i Przedmiotów Ortopedycznych, MOW NFZ
...............
(JB)


Małop.NFZ o ubezpieczonych wg przepisów o koordynacji
2010-06-25

2010-06-24
Komunikat dla lekarzy, aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych w sprawie wystawiania i realizacji recept lekarskich dla pacjentów uprawnionych do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji -
link do strony:
www.nfz-krakow.pl
(JB)


W sprawie Firmy Caro 5 reklamującej się jako hurtownia farmaceutyczna
2010-06-16

Zapytanie Naczelnej Izby Aptekarskiej do GIF:
Warszawa, 8 czerwca 2010 r.
Szanowna Pani ZOFIA ULZ Główny Inspektor Farmaceutyczny

W związku z rozsyłaniem do aptekarzy oferty firmy Caro5 sp. z o.o. w Oświęcimiu (KRS 000350853), reklamującej się jako jedna z największych hurtowni farmaceutycznych na świecie, proszę o pilne przekazanie Naczelnej Izbie Aptekarskiej odpowiedzi na pytanie, czy wyżej wymieniona firma otrzymała zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

dr GRZEGORZ KUCHAREWICZ Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej
.........................................................................................
Odpowiedź Głównego Inspektora Farmaceutycznego:

Warszawa 10.06.2010
Pan Grzegorz Kucharewicz
Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej
ul, Długa 16
00 - 238 Warszawa

Szanowny Panie Prezesie
W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 08.08.2010r. skierowane do Głównego Inspektora Farmaceutycznego, uprzejmie informuję, że hurtownia farmaceutyczna Caro 5 sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu, nie posiada zezwolenia na prowadzenie obrotu hurtowego produktami leczniczymi.

Z poważaniem Zofia Ulz
.......................
Oryginalne pisma są na stronie NIA w załącznikach:
www.nia.org.pl
(JB)


Aptekarze poszkodowani w powodzi
2010-06-11

Prosimy aptekarzy - członków naszej Izby - poszkodowanych w wyniku ostatnich powodzi na naszym terenie, o kontakt z Izbą.
(JB)


Pilne - stany surowicy przeciwtężcowej w aptekach
2010-05-24

"Szanowni Państwo,
Uprzejmie proszę o podanie stanu surowicy przeciw tężcowej w Państwa aptece.
Na informacje oczekuję do dnia 24 maja najpóźniej do godziny 10:00.

Informacje powyższe prosze przekazywać mailem na adres infbb@o2.pl lub faxem na numer 33 813 65 04.

Sprawę proszę potraktować jako bardzo istotną.

dr n. farm. Lucyna Bułaś
WIF w Katowicach,
Bielsko-Biała"
.......
(JB)


Stan szczepionek w aptekach - korekta do komunikatu
2010-05-24

Korekta do komunikatu poprzedniego - stan szczepionek należy podać tylko jednorazowo dzisiaj:

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny
w K a t o w i c a c h
40-074 Katowice, ul. Raciborska 15
Katowice, 24 maja 2010.
WIF.KA-051-13/2010

Kierownicy
Aptek Ogólnodostępnych
w s z y s c y
W nawiązaniu do przesłanej w dniu 21 maja 2010 r. prośby o przekazanie informacji dotyczącej ilości preparatów szczepionkowych przeciwko tężcowi i durowi brzusznemu, znajdujących się na stanach magazynowych aptek ogólnodostępnych, Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach uprzejmie, iż w/w informacje należy przesłać jednorazowo w dniu dzisiejszym, drogą elektroniczną na adres swiif_kc@pro.onet.pl lub faxem na numer: 32 20-87-469.

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny
dr n. farm. Izabela Majewska
...........
(JB)


Śląski WIF - stan szczepionek w aptekach
2010-05-21

Śląski Wojewódzki
Inspektor Farmaceutyczny
w K a t o w i c a c h
40-074 Katowice, ul. Raciborska 15
Katowice, 21 maja 2010.
WIF.KA-051-13/2010

Kierownicy Aptek Ogólnodostępnych
w s z y s c y

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach zwraca się z prośbą o przekazanie informacji dotyczącej ilości preparatów szczepionkowych przeciwko tężcowi i durowi brzusznemu, znajdujących się na stanach magazynowych aptek ogólnodostępnych.
Powyższą informację należy przekazać do dnia 24 maja 2010 do godz. 11.00. oraz każdego następnego dnia (do odwołania) do godz. 9.00. drogą elektroniczną na adres swiif_kc@pro.onet.pl
lub faxem na numer: 32 20-87-469.

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny
dr n. farm. Izabela Majewska
.............
W załączniku oryginał pisma.
(JB)


Aptekarz Polski - Pismo NIA nr 44/2010 (22e)
2010-05-21

Aptekarz Polski - Pismo Naczelnej Izby Aptekarskiej numer 44/2010 (22e)
www.nia.org.pl
(JB)


Śląski NFZ o realizacji recept lekarskich oraz kuponów RUM
2010-05-21

W załączniku:
przypominamy komunikat Śląskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia
również w kwestii druków recept.
(JB)


Małop.NFZ o realizacji recept lekarskich oraz kuponów RUM
2010-05-20

Ze strony Małopolskiego Oddziału NFZ:
2010-05-17
Aktualny komunikat dla aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych w sprawie realizacji recept lekarskich oraz kuponów RUM

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 12 maja 2010 r. oraz w oparciu o nowe stanowisko Zastępcy Prezesa ds. Medycznych NFZ Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ anuluje komunikat z dnia 12 maja 2010 r. dla aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych w sprawie realizacji recept lekarskich oraz kuponów RUM.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z aktualnym stanowiskiem Centrali NFZ recepty lekarskie oraz kupony RUM o budowie numerów innej niż określona w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich (Dz.U.07.97.646 z późn. zm.), mogą być realizowane najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2010 r.
Niniejsza informacja została również przekazana na konta aptek w Portalu Świadczeniodawcy i jest dostępna w zakładce Nowości i komunikaty.
Wydział Gospodarki Lekami -Dział Refundacji i Rozliczeń
Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
Tel. 012/29 88 471

Załacznik:
Załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich
.............
załącznik jest w naszym załączniku.
(JB)Środ.pomocn.i przedm.ortop.dla przebywających w jedn.opieki stacjonarnej
2010-05-20

Warto wiedzieć:
ze strony Małopolskiego Oddziału NFZ:
"2010-05-19
Komunikat w sprawie wystawiania zleceń na wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi pacjentom przebywającym w jednostkach opieki stacjonarnej – przypomnienie

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie przypomina lekarzom wystawiającym zlecenia na wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi – zarówno jednorazowe (przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze), jak i przy stałym zaopatrzeniu (tzw. zaopatrzenie w środki pomocnicze przysługujące comiesięcznie – realizowane w oparciu o „Część B” zlecenia lekarskiego), że zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz.U. Nr 140, poz. 1147 ze zm.), wymienione w powyższym dokumencie zaopatrzenie jest zapewniane pacjentom przez zakład opieki stacjonarnej w którym przebywa pacjent i w okresie pobytu nie może być przedmiotem wniosku o refundację.
Zakład opiekuńczo-leczniczy, w którym przebywa pacjent, zobowiązany jest zawiadomić lekarza POZ danego pacjenta o jego przyjęciu oraz wypisie. Przypominamy również, że każdy lekarz wystawiający wniosek winien pozyskać taką informację w prawidłowo zebranym wywiadzie od pacjenta lub osoby występującej w jego imieniu.
Sekcja POZ, PRO, OPD i STM
tel. 29-88-267,135
..............
(JB)


Zasady realizacji recept na leki na choroby przewlekłe
2010-05-20

Ze strony Małopolskiego Oddziału NarodowegoFunduszu Zdrowia:
"2010-05-20
Komunikat dla lekarzy, aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych w sprawie wystawiania i realizacji recept lekarskich

W związku z licznymi przypadkami wystawiania recept lekarskich na leki przysługujące w ramach leczenia chorób przewlekłych, które Pacjentom nie przysługują z powodu braku występowania określonej choroby przewlekłej, Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina o zasadach obowiązujących w zakresie ordynacji lekarskiej oraz refundacji leków."
Cały komunikat w załączniku - zachęcamy do przeczytania - są tam konkretne przykłady leków.
(JB)


Zmiana nazwy Solvay Pharma Polska na Abbott Products Polska
2010-05-20

W załączniku:
pochodzące ze strony NIA pismo w sprawie zmiany nazwy firmy
Solvay Pharma Polska Sp. z o.o. na Abbott Products Polska Sp. z o.o.
(JB)


GIF - komunikat w sprawie przechowywania leków termolabilnych
2010-05-20

W załączniku:
komunikat Głównego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie obowiązku przechowywania leków termolabilnych w warunkach zgodnych z wymaganiami określonymi przez wytwórcę.
Chodzi również o zakres kontroli prowadzonych przez inspektorów farmaceutycznych w aptekach, dotyczących przechowywania leków.
(JB)


Poltram, Tramal - fałszywe recepty
2010-05-10

Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach
informuje, że ciągle w różnych miejscach województwa pojawiają się sfałszowane recepty na Poltram lub Tramal. Są one opatrzone pieczątkami z różnych części Polski. Należy zwracać szczególną uwagę przy realizacji recept na w/w preparaty. W Bielsku-Białej pojawiła się też sfałszowana recepta na Megace w płynie, o czym informowaliśmy w jednym z wcześniejszych komunikatów.
(JB)


Seroquel XR - raz jeszcze
2010-05-06

W komunikacie z 30.04.2010r podaliśmy infoormację o wydawaniu leku SEROQUEL XR pochodzącą ze strony Małopolskiego NFZ.
Teraz w załączniku podajemy komunikat w tej sprawie zamieszczony na stronie NIA skierowany do wszystkich aptek.
Chodzi o to, "iż lek Seroquel XR nie spełnia wszystkich wymagań określonych w art. 38 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008r., nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), a zatem dopóki nie zostanie wpisany przez Ministra Zdrowia do wykazu leków refundowanych, nie może być finansowany przez NFZ."
Szczegóły w załączniku.
(JB)


Zgłaszanie techników - ciąg dalszy
2010-05-05

W załączniku:
drugie pismo Śląskiego WIF dotyczące wczorajszego pisma - chodzi o zgłaszanie nie tylko liczby zatrudnionych techników, ale również o podanie imion i nazwisk.
Trzeba podać także adres zatrudniającej apteki.
Termin zgłoszeń - do 12 maja 2010r.
(JB)


Śląski WIF - zgłaszanie techników farmaceutycznych
2010-05-04

W załączniku:
Pismo Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach do kierowników aptek ogólnodostępnych, aptek szpitalnych oraz działów farmacji szpitalnej z prośbą o zgłoszenie ilości techników pracujących
w aptece.
(JB)


Claritine 10mg po10 tabletek
2010-04-30

Na stronie Krakowskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej jest zamieszczona Decyzja Ministra Zdrowia dotycząca leku Claritine w opakowaniach po 10 tabletek.
Link do strony:
oia.krakow.pl
(JB)


Prezes NFZ o wydawaniu leku SEROQUEL XR
2010-04-30

Ze strony Małopolskiego Oddz.NFZ:
2010-04-28
Komunikat w sprawie wydawania z aptek preparatu Seroquel XR

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ przekazuje do wiadomości Pismo Prezesa NFZ, dotyczące wydawania produktów leczniczych w postaci tabletek powlekanych zawierających w swoim składzie substancję czynną kwetiapina, na leki z tą samą substancją czynną, lecz będące w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu (Seroquel XR).
W związku z opinią Ministra Zdrowia, stanowiącą że preparat Seroquel SR nie spełnia warunków, określonych w art. 38 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.08.164.1024 z późn. zm.) nie może być on finansowany przez NFZ jako zamiennik leku wpisanego na listę leków refundowanych.
Informujemy jednocześnie, że MOW nie będzie refundował recept na lek Seroquel SR realizowanych na podstawie art. 38 cytowanej wyżej ustawy od dnia 1 maja 2010 r.
Niniejsza informacja została również przekazana na konta aptek w Portalu Świadczeniodawcy i jest dostępna w zakładce Nowości i komunikaty.

Wydział Gospodarki Lekami Dział Monitorowania, Analiz i Kontroli
tel. (12) 29 88 459
.................
Pismo Prezesa NFZ ze strony Małopolskiego Oddz.NFZ w naszym załączniku.
(JB)


DYŻURY APTEK
2010-04-30

Przypominamy kierownikom aptek o wywieszanie dodatkowych dyżurów aptek.


UWAGA !!! BARDZO WAŻNE !!!!
2010-04-29

Komunikat dla aptek oraz lekarzy województwa śląskiego w związku z wprowadzeniem przez Ślaski OW NFZ ujednoliconej numeracji recept lekarskich i wprowadzeniem jednolitego wzoru druku recepty.

1.) Komunikat dla aptek województwa śląskiego

Źródło informacji:
http://www.nfz-katowice.pl/dokumenty/12/2010-04-28_komunikat-apteki.pdf

Katowice, dnia 28 kwietnia 2010r.

Narodowy Fundusz Zdrowia
Śląski Oddział Wojewódzki w Katowicach


Wszystkie apteki/punkty apteczne w woj. śląskim

W związku z wprowadzeniem przez Śląski OW NFZ ujednoliconej numeracji recept lekarskich i wprowadzeniem jednolitego wzoru druku recepty informujemy, że z dniem 01 września 2010r. zostanie wycofany z powszechnego stosowania jako druk recepty lekarskiej druk kuponu RUM (druk w kolorze żółtym).

Recepta wystawiana na kuponie RUM zostanie zastąpiona powszechnie używanym drukiem recepty typu „Rp” (tzw. białej) z dodatkowymi kodami kreskowymi.

Recepta wystawiona na kuponie RUM może zostać zrealizowana do 31.08.2010r.

W związku z powyższym dopuszczone do stosowania w okresie przejściowym (nie dłużej niż do 31.08.2010r.) będą druki recept wystawione na kuponie RUM, których numer rozpoczyna się cyframi:
- 0 lub 2 - recepta wystawiona na druku kuponu RUM w kolorze żółtym i zgodna z przykładem zamieszczonym w załączniku 1,
- 12 - recepta wystawiona na druku kuponu RUM w kolorze żółtym, numer recepty na pozycji 19 ma wartość „8”, zgodna z przykładem zamieszczonym w załączniku 2.

Od 01 maja 2010r. świadczeniodawcom/lekarzom działającym na terenie województwa śląskiego będą przydzielane/wydawane wyłącznie recepty typu „Rp.” (druk recepty w kolorze białym) i „Rp.w” (druk recepty w kolorze różowym) o numerach rozpoczynających się cyframi 12, których przykłady przedstawiono w załącznikach 4,5.

Natomiast świadczeniobiorcom na podstawie elektronicznej karty ubezpieczenia zdrowotnego recepty wystawione będą na drukach zgodnych z załącznikiem nr 3 i posiadały będą dodatkowe kody kreskowe umożliwiające automatyczne wprowadzenie, przez osobę realizującą receptę w aptece, danych dot. nr REGON świadczeniodawcy, nr PESEL pacjenta, nr PWZ lekarza oraz standardowo numer recepty. Dodatkowe kody kreskowe będą naniesione automatycznie na druk recepty podczas generowania recepty u świadczeniodawcy.

Również od 01 września 2010r. dla osób korzystających ze świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji refundacji podlegają leki i wyroby medyczne wypisane wyłącznie na drukach recept, których przykłady zamieszczono w załączniku 4 i 5.

W przypadku recept typu „Rp.w” wystawianych na środki odurzające, substancje psychotropowe nie wprowadza się żadnych zmian. Druki tychże recept są wydawane przez Śląski OW NFZ uprawnionym podmiotom wyłącznie w kolorze różowym i są zabezpieczone mikrodrukiem, znakiem wodnym i filtrami UV.

Reasumując świadczeniobiorcom korzystającym ze świadczeń na terenie województwa śląskiego od 01.09.2010r. będą wystawiane recepty wyłącznie na drukach, których przykłady przedstawiono w załączniku 3,4,5.

Recepty wystawiane w pozostałych województwach mogą być realizowane na dotychczasowych zasadach.


Pełna treść komunikatu w załączeniu w pliku PDF.
Fałszywa recepta na MEGACE
2010-04-09

W załączniku:
informacja o fałszywej recepcie na MEGACE
która pojawiła się na terenie Bielska-Białej.
(JB)


WIF o fałszywych receptach na Tramal i Poltram na Śląsku
2010-04-09

W załączniku:
komunikat WIF w Katowicach o fałszywych receptach na Tramal i Poltram.
(JB)


Ketoprofen - działania niepożdane
2010-04-09

W załączniku:
pochodzące ze strony URPL pismo o działaniach niepożądanych ketoprofenu,
również w żelu.
(JB)


Informacja biura - UWAGA !
2010-04-01

Biuro Izby BOIA w dniu 2 kwietnia 2010r. (piątek) będzie nieczynne.
Za utrudnienie przepraszamy.Protopic - bezpieczeństwo stosowania
2010-03-15

W załączniku:
ze strony URPL informacja producenta maści PROTOPIC dotycząca zasad bezpiecznego stosowania tego preparatu. Jest to wiedza przydatna również farmaceutom, chociaż właściwie producent kieruje ją do lekarzy.
(JB)


Sulfarinol - zasady stosowania
2010-03-15

W załączniku:
ze strony Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych
informacja producenta dotycząca zasad stosowania kropli do nosa SULFARINOL. Producent nie zaleca stosowania SULFARINOLU u dzieci poniżej 12 roku życia.
(JB)


GIF - komunikat dotyczący sibutraminy
2010-03-10

(JB)


Delegaci na Zjazd !
2010-03-04

Mamy potwierdzoną informację, że gościem na naszym Zjeździe w sobotę będzie Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Pan dr Grzegorz Kucharewicz.
Będą też przedstawiciele Czasopisma Aptekarskiego. Będzie więc bardzo uroczyście.
Stawmy się licznie na Zjazd aby pokazać, że mimo iż jesteśmy liczebnie małą Izbą, to nie brak nam członków odpowiedzialnych, obowiązkowych, którym leżą na sercu sprawy naszego zawodu.
Nasz Gość ma informacje z "pierwszej ręki" jeśli chodzi o problemy, które NIA porusza w kontaktach z Ministerstwem Zdrowia, NFZ i innymi ważnymi dla nas instytucjami - może więc być bardzo ciekawie jeżeli różnymi pytaniami sprowokujemy Pana Prezesa do dyskusji.

Spotkajmy się też jako koleżanki i koledzy "po fachu" - trzeba wyjść ze swoich aptek i przekonać się, że inni mają podobne problemy, a poza problemami są też przyjemności ze spotkania i zwyczajnych, koleżeńskich rozmów.
Do Zobaczenia na Zjeździe !
(JB)


Przypominamy delegatom - w sobotę Zjazd !
2010-03-02

Przypominamy wszystkim delegatom Beskidzkiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, że w sobotę - 6 marca 2010r - o godz.10.00 - w siedzibie naszej Izby -odbędzie się Zjazd Sprawozdawczy.
(JB)


Sprawozdanie o zebranym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
2010-02-24

Sprawozdanie o zebranym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym za okres od
1 lipca do 31 grudnia minionego roku należy przekazać do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w terminie do 15 marca.
Wzór sprawozdania jest w załączniku, a szczegóły w naszym dziale PRAWO.

Informacja ze strony GIOŚ:
"Sprawozdania mogą być przekazywane w formie:
- Pisemnej, na adres:
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa
- Dokumentu elektronicznego, opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.), na adres skrzynki podawczej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska .

Nie złożenie wymaganych przepisami prawa sprawozdań podlega karze grzywny."
..............
(JB)Corega Extra Strong - informacja firmy GLAXO
2010-02-23

W załączniku:
informacja firmy Glaxo dotycząca zagrożeń wynikających z niewłaściwego stosowania kremu do protez Corega Extra Strong.
(JB)


Testy Optium Xido mogą być traktowane jako odpowiednik pasków Sensor Electrodes i Optium.
2010-02-18

W załączniku ze strony NIA:
pismo NFZ - testy Optium Xido mogą być traktowane jako odpowiednik pasków Sensor Electrodes i Optium.
(JB)


Fałszywe recepty
2010-02-18

W załączniku:
pismo Zastępcy GIF o pojawieniu się fałszywych recept Z Warszawy w różnych rejonach kraju.
(JB)


Małopol.NFZ - komunikat potwierdzeniach odbioru przedm.ortop.i śr.pomocn.
2010-02-18

2010-02-18
Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Krakowie w oparciu o zapisy § 14 i 15 Zarządzenia Nr 58/2009/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29 października 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi uprzejmie wyjaśnia, że potwierdzeniem odbioru przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego jest czytelny podpis osoby odbierającej w IV części zlecenia, z podaniem imienia i nazwiska oraz nr PESEL.
Prosimy o bezwzględne stosowanie się do ww. przepisów.

Dział ds. Środków Pomocniczych i Przedmiotów Ortopedycznych, MOW NFZ
..........
(JB)
Aptekarz Polski - pismo NIA nr 41/2009 (19e).
2010-02-10

Aptekarz Polski - Pismo Naczelnej Izby Aptekarskiej numer 41/2009 (19e)
www.nia.org.pl
(JB)


Małopolski NFZ - komunikaty dla realizujących wnioski na śr.pomocn.i przedm.ortop.
2010-02-02

Komunikaty są cztery - podajemy linki do każdego z nich osobno:
1. www.nfz-krakow.pl
2. www.nfz-krakow.pl
3. www.nfz-krakow.pl
4. www.nfz-krakow.pl
(JB)


Przypomnienie komunikatu o przesyłaniu zestawień
2010-02-01

Komunikat ze strony Śląskiego Oddz.NFZ:
Katowice, dnia 20 stycznia 2010r.
Apteki woj. śląskiego

W związku z zapowiadaną istotną zmianą technologii przesyłania danych informujemy, że dotychczasowe rozwiązanie polegające na wykorzystaniu poczty elektronicznej do przesyłania zestawień refundacyjnych z dniem 23.01.2010r. zostaje wyłączone.
Zestawienia refundacyjne należy przekazywać przez Portal Śląskiego OW NFZ,
dostarczyć osobiście lub wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.
.....
(JB)


Informacje o sibutraminie
2010-01-29

W załączniku:
informacja opracowana przez Europejską Agencję Leków dotycząca bezpieczeństwa stosowania sibutraminy.
(JB)


Małop.NFZ - przypomnienie o rachunkach bankowych
2010-01-27

Ze strony Małopolskiego NFZ:
2010-01-26
BARDZO WAŻNA INFORMACJA dla wszystkich ŚWIADCZENIODAWCÓW oraz APTEK dotycząca nowych zasad ustalania oraz zmiany numerów rachunków bankowych:
Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie przypomina o konieczności bardzo pilnego wykonania procedury ustalenia rachunku bankowego, zgodnie z komunikatem z dnia 6 stycznia 2010r. Brak zastosowania się do powyższych wytycznych uniemożliwi rozliczanie świadczeń.
............
Jest to przypomnienie dotyczące komunikatu zamieszczonego na naszej stronie pod datą 12.01.2010r.
(JB)
Małop.NFZ - komunikat o wnioskach dot. rachunku bankowego
2010-01-22

Ze strony Małopolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia:
2010-01-22
Komunikat dla świadczeniodawców realizujących zaopatrzenie w refundowane środki pomocnicze i przedmioty Ortopedyczne – ponowna generacja plików umx

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie informuje, że w związku z pojawiającymi się problemami z wczytywaniem plików umx (wersja elektroniczna umowy), w zakresie ZPO, do programów rozliczeniowych, w dniu 19.01.2010 roku została powtórzona operacja generacji ww. plików dla świadczeniodawców, którzy przesłali przez Portal Świadczeniodawcy wniosek dot. rachunku bankowego na 2010 rok. W celu pobrania pliku umx należy się zalogować do serwisu ISI - https://isi.nfz-krakow.pl/isi/logowanie.php?r=%2Fisi%2Findex.php.

Dział ds. Środków Pomocniczych i Przedmiotów Ortopedycznych, MOW NFZ
...........
(JB)Śl.NFZ - komunikat o przesyłaniu zestawień
2010-01-21

Komunikat ze strony Śląskiego Oddz.NFZ:
Katowice, dnia 20 stycznia 2010r.
Apteki woj. śląskiego

W związku z zapowiadaną istotną zmianą technologii przesyłania danych informujemy, że dotychczasowe rozwiązanie polegające na wykorzystaniu poczty elektronicznej do przesyłania zestawień refundacyjnych z dniem 23.01.2010r. zostaje wyłączone.
Zestawienia refundacyjne należy przekazywać przez Portal Śląskiego OW NFZ,
dostarczyć osobiście lub wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.
.......................
W załączniku: oryginał komunikatu ze strony NFZ.
(JB)


Śl.NFZ o konieczności złożenia wniosku dot. kont bankowych świadczeniodawcy
2010-01-21

Śląski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia - komunikat dotyczy świadczeniodawców, w tym apteki mające umowy o realizację refundowanych wniosków na przedm. ortopedyczne i środki pomocnicze):

"WAŻNY komunikat dla świadczeniodawców udzielających świadczeń zdrowotnych - przypomnienie o konieczności złożenia wniosku dotyczącego kont bankowych świadczeniodawcy:
W związku z Zarządzeniem Prezesa NFZ nr 89/2009/BK w sprawie procedury ustalania oraz zmiany rachunku bankowego świadczeniodawców (…), przypominamy o konieczności złożenia wniosku dotyczącego kont bankowych świadczeniodawcy za pośrednictwem Portalu Świadczeniodawcy (Portal Świadczeniodawcy → umowy na realizacje świadczeń → moje umowy → konto bankowe (zmień) → wprowadź → przekaż do OW NFZ → drukuj).
Wniosek powinien zostać sporządzony do każdego rodzaju świadczeń odrębnie, NAWET JEŚLI NUMER RACHUNKU NIE ULEGŁ ZMIANIE. Jest to warunek konieczny do przygotowania umowy na rok 2010. Wniosek powinien zostać sporządzony w momencie pojawienia się w Portalu Świadczeniodawcy umowy na 2010 rok, na statusie „umowa kompletna”. Gotowy wniosek należy przesłać (drogą elektroniczną przez portal do Śląskiego OW NFZ) i wydrukować.

Dla każdego rodzaju umowy należy wysłać wyłącznie jeden wniosek.

Wydrukowany i podpisany przez upoważnione osoby wniosek, należy przedłożyć przy podpisywaniu umowy.
O terminie i miejscu podpisywania umów zostaną Państwo powiadomieni odrębnym komunikatem."
.............................
W naszym załączniku:
Zarządzenie Prezesa NFZ nr 89/2009/BK wraz z wzorem wniosku dla aptek.
(JB)
Małop.NFZ o ustalaniu oraz zmianie numerów rachunków bankowych
2010-01-12

2010-01-06
Komunikat w sprawie funkcjonalności
w Portalu Świadczeniodawcy oraz w Portalu SZOI
dotyczącej ustalania oraz zmiany numerów rachunków bankowych
- Świadczeniodawcy we wszystkich rodzajach świadczeń
( w tym apteki rozliczające się za refundowane wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi)
---> www.nfz-krakow.pl
......
(JB)


Małop.NFZ o kwalifikacjach osób realizujących zaop. w przedm.ortop.i środ.pom.
2010-01-12

W załączniku:
Komunikat ze strony Małopolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia:
2010-01-11
Wymagania dotyczące kwalifikacji osób realizujących świadczenia na podstawie umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne będące PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYMI ORAZ ŚRODKAMI POMOCNICZYMI
................
(JB)


BIURO IZBY NIECZYNNE
2009-12-23

W dniach 24 i 31 grudzień 2009r. biuro Izby nieczynne.
Za utrudnienia przepraszamy.


Śląski NFZ - komunikaty dotyczące środków pomocniczych
2009-12-10

link do strony Śląskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia z ostatnimi komunikatami dotyczącymi zmian w zakresie środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych:
www.nfz-katowice.pl
(JB)


Małopolski Oddz.NFZ o zleceniach na środki pomocnicze w grudniu
2009-12-09

2009-12-09
Komunikat dla świadczeniodawców realizujących zaopatrzenie w refundowane środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne:
W związku z zagrożeniem przekroczenia budżetu na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w 2009 r. Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie w okresie od 01.12.2009 r. do 31.12.2009 r. wprowadził ograniczenia w wypisywaniu, potwierdzaniu i realizacji zleceń lekarskich na środki pomocnicze o miesięcznym okresie użytkowania. Ograniczenie to oznacza, ze w ww. terminie można realizować zaopatrzenia w środki pomocnicze o miesięcznym okresie użytkowania wyłącznie na 1 miesiąc tzn. na grudzień 2009 r. Komunikat w tej sprawie ukazał się na stronie internetowej MOW NFZ w dniu 01.12.2009 r., również informacja ta została przekazana drogą mailową w dniu 01.12.2009 r. i w systemie ISI w dniu 02.12.2009r. wszystkim realizatorom zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, którzy realizują środki pomocnicze o miesięcznym okresie użytkowania.
W przypadkach jeśli realizator przed otrzymaniem ww. informacji zrealizował zlecenie na okres dłuższy niż grudzień, MOW NFZ zobowiązuje się uwzględnić stosowne wyjaśnienie Realizatora zamieszczone na odwrocie zlecenia i dokonać refundacji w oparciu o te wyjaśnienia.

Dział ds. Środków Pomocniczych i Przedmiotów Ortopedycznych, MOW NFZ
St. Specjalista Edyta Gara
...............
(JB)
Śląski Oddz.NFZ przypomina o nowych wzorach zleceń i terminach ich ważności
2009-12-09

W załączniku:
komunikat Śląskiego Oddz.NFZ przypominający o zmianach dotyczących zleceń na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.
(JB)


Śląski Oddz.NFZ o nowych wzorach zleceń na środki pomocn. i przedm.ortop.
2009-12-09

Komunikat dla świadczeniobiorców oraz świadczeniodawców wystawiających i świadczeniodawców realizujących zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi
w sprawie nowych wzorów zleceń :

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że w dniu 29 października 2009 roku Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia wydał zarządzenie Nr 58/2009/DSOZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi, które obowiązywać będzie od 1 stycznia 2010 roku. Zarządzenie to określa również wzory zleceń na:
1.zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środki pomocnicze (z wyłączeniem środków pomocniczych przysługujących comiesięcznie) – załącznik nr 4 do zarządzenia.;
2.zaopatrzenie w środki pomocnicze przysługujące comiesięcznie „Część A” -
załącznik nr 5 i „Część B” – załącznik nr 6 do zarządzenia;
3.wykonanie naprawy przedmiotu ortopedycznego – załącznik nr 11 do zarządzenia.
W związku z powyższym zlecenia wystawione po dniu 1 stycznia 2010 roku na drukach zleceń niezgodnych z wzorami określonymi w wyżej powołanym zarządzeniu Prezesa NFZ nie będą rejestrowane i potwierdzane do realizacji w Śląskim OW NFZ.
Zlecenia na zaopatrzenie w środki pomocnicze przysługujące comiesięcznie, które nie wymagają rejestracji i potwierdzenia w NFZ, wystawione po dniu 1 stycznia 2010 roku na druku niezgodnym
z wzorem określonym w zarządzeniu Nr 58/2009/DSOZ Prezesa NFZ, a przyjęte przez świadczeniodawców do realizacji, nie zostaną zrefundowane.

Wzory ww. zleceń znajdują się na stronie internetowej Śląskiego OW NFZ: www.nfz-katowice.pl w dziale: DRUKI DO POBRANIA.
............
link do strony z zarządzeniem 58/2009/DSOZ ---> www.nfz.gov.pl
link do strony DRUKI DO POBRANIA ---> www.nfz-katowice.pl
(JB)


Małopolski NFZ o środkach pomocniczych
2009-12-02

Ze strony Małopolskiego Oddziału NFZ:
2009-12-01
Komunikat dla Świadczeniodawców zlecających oraz realizujących zaopatrzenie w wyroby medyczne będące PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYMI I ŚRODKAMI POMOCNICZYMI
W związku z zagrożeniem przekroczenia budżetu na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w 2009 r. Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie uprzejmie informuje, że w okresie od 01.12.2009 r. do 31.12.2009 r. mogą być wypisywane i realizowane zlecenia lekarskie na środki pomocnicze o miesięcznym okresie użytkowania wyłącznie na 1 miesiąc tzn. na grudzień 2009 r. Wszystkie zlecenia bez względu na to, że omyłkowo zostaną zlecone i zrealizowane na okres dłuższy niż grudzień 2009 r. (tzn. styczeń i luty 2010 r.) będą podlegać refundacji wyłącznie za 1 miesiąc (grudzień). Za utrudnienia przepraszamy.

Dział ds. Środków Pomocniczych i Przedmiotów Ortopedycznych, MOW NFZ
......................
(JB)


Komunikat dla aptek dotyczący dostępu do Portalu NFZ
2009-12-02

Komunikat dla aptek dotyczący dostępu do Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia:
Śląski OW NFZ informuje, że termin przejścia ze sprawozdawczości danych elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej i dyskietek na transfer za pomocą Portalu NFZ został przesunięty na dzień 31.12.2009 r. Do tego czasu pliki zawierające dane elektroniczne można przesyłać jak dotychczas drogą mailową.
..............
Cały komunikat w naszym załączniku.
(JB)


Fałszywa recepta na Poltram 96ml
2009-11-26

Szczegóły w załączniku.
(JB)


Aptekarz Polski - Pismo Naczelnej Izby Aptekarskiej numer 38/2009 (16e) .
2009-11-23

www.nia.org.pl
(JB)


Tamiflu - informacja Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie farmacji aptecznej
2009-11-23

W załączniku:
informacja Konsultanta Wojewódzkiego Pani dr n.farm. Lucyny Bułaś o przygotowaniu leku recepturowego zawierającego oseltamivir w dawkach pediatrycznych.
(JB)


Tamiflu - przygotowanie roztworu z kapsułek w aptece
2009-11-20

W załączniku:
ze strony Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych - przygotowanie roztworu Tamiflu z kapsułek twardych w aptece.
(JB)


Jak stosować preparat TAMIFLU
2009-11-20

W załączniku:
informacja ze strony Ministerstwa Zdrowia - jak stosować preparat Tamiflu.
(JB)


Postępowanie w przypadku grypy
2009-11-20

W załączniku:
informacja ze strony Ministerstwa Zdrowia: Informacja dla lekarzy
w sprawie postępowania w związku z przypadkami grypy A/H1N1.
Informacja jest skierowana do lekarzy, ale zachęcamy również farmaceutów do zapoznania się z nią.
(JB)


Odwołane spotkanie 26.11.2009 - II części
2009-11-18

Witam Serdecznie!

Uprzejmie informuje Państwa o odwołaniu spotkania w dniu 26.11.2009 roku.
O następnym terminie spotkania poinformujemy.
MT
NFZ o dokumentach potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych
2009-11-13

NFZ przedstawia na swojej stronie informację na temat dokumentów potwierdzających prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych.
Tekst tego komunikatu w naszym załączniku.
(JB)


Pismo BOIA do NFZ w związku ze zmianą sposobu przesyłania zestawień
2009-11-13

W załączniku:
pismo Beskidzkiej Okręgowej Izby Aptekarskiej do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia za pośrednictwem Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej
dotyczące zmiany sposobu przesyłania zestawień refundacyjnych przez apteki z terenu Śląskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
(JB)


Farmakopea Polska VIII w siedzibie BOIA
2009-10-29

Nasza Izba zakupiła trzytomowy egzemplarz Farmakopei Polskiej VIII. Jest ona dostępna do przeglądania na miejscu w siedzibie BOIA . Zachęcamy członków naszej Izby, którzy nie mają dostępu do tego wydania Farmakopei, a chcą z niego skorzystać - do wizyty w Izbie.
(JB)


Komunikat NRA ze spotkania w Ministerstwie Zdrowia
2009-10-28

Komunikat NRA ze spotkania w Ministerstwie Zdrowia w dniu 27 października br. dotyczącego projektu rozporządzenia w sprawie recept lekarskich.
Fragmenty:
W spotkaniu prowadzonym przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia - Marka Twardowskiego oraz Rzecznika Praw Pacjenta - Krystynę Barbarę Kozłowską uczestniczyli przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia, Naczelnej Rady Lekarskiej i Naczelnej Rady Aptekarskiej. W spotkaniu uczestniczył także wicedyrektor departamentu Polityki Lekowej i Farmacji - dr Wojciech Giermaziak.(...)
Prezes NRA Grzegorz Kucharewicz i pozostali (wiceprezes NRA dr M. Jędrzejczak, prawnicy - E. Jędrzejewski i K. Baka) podkreślali doniosłość zasady, że aptekarz nie może odpowiadać za wadliwie wystawioną receptę, a ta zasada musi przyświecać wszystkim przepisom rozporządzenia w sprawie recept lekarskich. Wskazywali również na brak symetrii w traktowaniu aptek przez NFZ w porównaniu z relacją NFZ - lekarz. Przytaczali liczne przypadki krzywdzących aptekarzy praktyk NFZ związanych z kontrolami aptek i odbieraniem należnych refundacji za najdrobniejsze uchybienia wystawionych przez lekarzy recept.(...)
Zaproponowali zmodyfikowaną wersję § 34 jako kompromisową:
"§ 34. 1. Apteka albo punkt apteczny nie realizuje recepty na lek lub wyrób medyczny bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością lub na zasadach, o których mowa w art. 43-46 ustawy, jeżeli na recepcie brak własnoręcznego podpisu osoby wystawiającej receptę lub danych określonych w§ 3 ust. 1 pkt 2 lit. a i b oraz pkt 4-7, z zastrzeżeniem § 16.(...)
Cały komunikat ---> w załączniku.
(JB)


Raport NFZ o zawyżaniu marż w aptekach
2009-10-21

==>> www.nfz.gov.pl
(JB)


Śl.Oddz.NFZ o DHC Continus
2009-10-21

Komunikat Śląskiego Oddz.NFZ z 19.10.2009r:
"W związku pismem Ministra Zdrowia informujemy, iż z dniem zamieszczenia
komunikatu produkty lecznicze DHC Continus wyszczególnione w załączonym
piśmie Ministra Zdrowia zmieniają kategorię dostępności z „Rpw” na „Rp”."
W naszym załączniku:
jeszcze raz pismo Ministerstwa Zdrowia.
(JB)


GIF w sprawie substancji silnie działających
2009-10-20

W załączniku:
Pismo Głównego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie substancji silnie działających, m.in. o możliwościach technika farmaceutycznego w tej kwestii
oraz o przechowywaniu.
(JB)


Małop.NFZ o sposobie potwierdzania na zleceniach odbioru środ.pomocn.itp.
2009-10-20

Ze strony Małopolskiego Oddz.NFZ:
2009-10-20
Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE BĘDĄCE PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYMI I ŚRODKAMI POMOCNICZYMI dotyczący sposobu potwierdzania na zleceniach odbioru zrealizowanego zaopatrzenia
W związku z licznymi zastrzeżeniami świadczeniodawców i świadczeniobiorców odnośnie sposobu potwierdzania odbioru zaopatrzenia w III części zlecenia Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Krakowie wystąpił ze stosownym zapytaniem do Centrali NFZ i w oparciu o aktualne wytyczne Centrali NFZ uprzejmie wyjaśnia, że potwierdzeniem odbioru zaopatrzenia wyrobu medycznego jest czytelny podpis osoby odbierającej w III części zlecenia, z podaniem imienia i nazwiska oraz nr PESEL, a w przypadku gdy podpis osoby odbierającej nie jest czytelny, osoba realizująca świadczenie (świadczeniodawca lub upoważniona przez niego osoba) powinna obok wpisać czytelnie imię i nazwisko osoby odbierającej.
Powyższe stanowisko w sprawie zostało potwierdzone pismem Prezesa NFZ znak : CF/NFZ/DSOZ/2009/075/0690/w/18083/PAG z dnia 30.09.2009 r.

Dział ds. Środków Pomocniczych i Przedmiotów Ortopedycznych, MOW NFZ
...........
(JB)


Inform. Prezydium NIA o działaniach w sprawie rozp.o receptach
2009-10-20

Ze strony NIA:
Informacja Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej o działaniach NRA dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich:
==>> www.nia.org.pl
Na dzień 27 października br. zaplanowane zostało spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia z przedstawicielami Naczelnej Rady Aptekarskiej, Naczelnej Rady Lekarskiej oraz Narodowego Funduszu Zdrowia, którego przedmiotem będzie uzgodnienie najważniejszych przepisów przyszłego rozporządzenia w sprawie recept lekarskich.
............
(JB)


"Rzeczpospolita": nieczytelne recepty nie są refundowane
2009-10-19

Link do strony dziennika "Rzeczpospolita" z artykułem==>> www.rp.pl
(JB)


Komunikat dla aptek dotyczący dostępu do Portalu NFZ
2009-10-19

Bardzo ważna informacja dla aptek - podajemy linki do stron NFZ ze szczegółami:
Śląski OW NFZ informuje, że planuje przejście na sprawozdawczość za pomocą Portalu NFZ z dniem 30.11.2009r:
Komunikat dla aptek dotyczący dostępu do Portalu NFZ
www.nfz-katowice.pl
Instrukcja nr 1 - jak uzyskać dostęp do Portalu
www.nfz-katowice.pl
Instrukcja nr 2 - jak sprawozdawać dane z apteki
www.nfz-katowice.pl
W naszym dziale PRAWO również można zapoznać się z w/w komunikatem oraz instrukcjami, w tytule "NFZ sprawozdawczość".

(JB)


Decyzje GIF ws. "sprzedaży bezpośredniej AstryZeneca"
2009-10-13

Na stronie NIA:
Decyzje Głównego Inspektora Farmaceutycznego ws. "sprzedaży bezpośredniej AstryZeneca" ==>>www.nia.org.pl
(JB)


MZ o wydawaniu preparatu DHC Continus
2009-10-01

W załączniku:
pismo Ministerstwa Zdrowia.
(JB)


MZ o przechowywaniu szczepionek na etapie apteka - pacjent
2009-10-01

W załączniku - pisma Ministerstwa Zdrowia o przechowywaniu oraz udzielaniu informacji o przechowywaniu szczepionek.
(JB)


Komunikat w sprawie wzrostu wydatków NFZ na refundację leków
2009-09-28

Na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia:
Komunikat w sprawie wzrostu wydatków NFZ na refundację leków
www.nfz.gov.pl
(JB)


Małop.NFZ o przekazywaniu informacji o wynikach weryfikacji zest.refund.
2009-09-18

Ze strony Małopolskiego Oddz.NFZ:
2009-09-14
Komunikat dla aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych w sprawie sposobu przekazywania informacji o wynikach weryfikacji aptecznej

W związku z dodatkową automatyczną weryfikacją plików szczegółowych xml dotyczących realizacji recept na leki refundowane, Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie informuje, że apteki oraz punkty apteczne przekazujące dane elektroniczne za pośrednictwem Portalu Świadczeniodawcy, nie będą otrzymywać w formie pisemnej komunikatów o wynikach weryfikacji. Komunikaty przekazywane są jedynie drogą elektroniczną poprzez umieszczenie ich w Panelu Nowości.
Pisemna informacja o błędach wynikających z weryfikacji będzie ekspediowana drogą pocztową, tylko w przypadku aptek, które nie korzystają z internetowej formy przekazywania sprawozdawczości.
Katarzyna Latko
Wydział Gospodarki Lekami
Dział Refundacji i Rozliczeń Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
Tel. 012/29 88 471
...............
(JB)


Komunikat dot.nazewnictwa przedmiotów ortoped. i środków pomocniczych.
2009-09-18

Ze strony Śląskiego Oddz.NFZ:
Komunikat dla świadczeniodawców w rodzaju:
zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi
i środkami pomocniczymi - zgodność nazewnictwa zleconego zaopatrzenia

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 31 sierpnia 2009 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze (Dz. U. Nr 139, poz. 1141).
W związku z tym, że rozporządzenie to nie zawiera kodów przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, świadczeniodawcy wystawiający i realizujący zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi są zobowiązani do stosowania nazewnictwa zalecanych przedmiotów czy środków zgodnego z zawartym w ww. rozporządzeniu.
.............
(JB)


WIF w Katowicach w sprawie Clexane
2009-09-09

W załączniku - pismo WIF w Katowicach do kierowników aptek.
(JB)


Archiwum aktualności  Copyrights 2005 BOIA. All rights reserved.