ul. 3 Maja 27/4a
43-300 Bielsko-Biała
tel. (033) 810 16 20
tel. (033) 812 28 85
fax. (033) 812 27 90


2013-02-20  Do 15 marca należy złożyć sprawozdanie ze sprzętu elektronicznego za II pólrocze 2012

Sprawozdanie o masie zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu należy przekazywać do GIOŚ w terminie do 31 lipca za okres od 1 stycznia do 30 czerwca i do dnia 15 marca za okres od 1 lipca do 31 grudnia każdego roku na adres:

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

Link do strony Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska,
na której znajduje się wzór sprawozdania:
==> www.gios.gov.pl
(JB)
  Copyrights 2005 BOIA. All rights reserved.