Komunikat bezpieczeństwa dotyczący produktów leczniczych: Eliquis, Pradaxa, Xarelto, Lixiana

W załączniku: pismo Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych. Jest to komunikat bezpieczeństwa dotyczący stosowania produktów leczniczych: Eliquis, Pradaxa, Xarelto, Lixiana.

Komunikat bezpieczeństwa Eliquis, Pradaxa, Xarelto, Lixiana

(JB)