Skład Prezydium Rady Aptekarskiej BOIA VIII Kadencja
Prezes
mgr farm. BAŚCIK Magdalena 
Wiceprezesi
mgr farm. ZABIELNY Barbara
mgr farm. PROCNER Adrianna
Sekretarz
mgr farm. BEN Janina
Zastępca Sekretarza
dr n.  farm. PORĘBSKA-BUDNY Małgorzata
Skarbnik
dr n.  farm. KOWALCZYK Kazimierz
Członek Prezydium
mgr farm. PERZYNA Rafał