STRUKTURA BESKIDZKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ

Prezes
mgr farm. Magdalena BAŚCIK

Wiceprezesi
mgr farm. Adrianna Procner
mgr farm. Barbara Zabielny

Sekretarz
mgr farm. Janina Ben

Zastępca Sekretarza
dr n.farm. Małgorzata Porębska-Budny

Skarbnik
dr n.farm. Kazimierz Kowalczyk

Członek Prezydium
mgr farm. Grzegorz Biel