Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej IX Kadencji:
mgr farm. Imielska-Solich Ewa

Zastępcy Okręgowego Rzecznika
Odpowiedzialności Zawodowej:

mgr farm. Janosz Dominik
mgr farm. Waligóra Arkadiusz