Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej VIII Kadencji:
mgr farm. Imielska-Solich Ewa

Zastępcy Okręgowego Rzecznika
Odpowiedzialności Zawodowej:

mgr farm. Jakubiec Elżbieta
mgr farm. Waligóra Arkadiusz