Okręgowa Komisja Rewizyjna IX Kadencji
Przewodnicząca
mgr farm. Traczyk Irena

Członkowie
mgr farm. Godyń Krystyna
mgr farm. Kwiecień Aleksandra