Okręgowa Komisja Rewizyjna VIII Kadencji
Przewodnicząca
mgr farm. Malczyk Agnieszka

Członkowie
mgr farm. Godyń Krystyna
mgr farm. Traczyk Irena