MZ - komunikat w sprawie rozp. pilotażu w zakresie usług farmaceuty dotyczących zdrowia reprodukcyjnego.