Składka członkowska dla członków
Beskidzkiej Okręgowej Izby Aptekarskiej wynosi miesięcznie:

70 zł – kierownik apteki ogólnodostępnej lub hurtowni farmaceutycznej;
40 zł – kierownik apteki szpitalnej, zakładowej, działu farmacji szpitalnej, punktu aptecznego;
40 zł – farmaceuta – pracownik apteki ogólnodostępnej, szpitalnej, zakładowej, działu farmacji szpitalnej, punktu aptecznego, hurtowni farmaceutycznej oraz farmaceutów zatrudnionych w innych miejscach (m.in. w składach celnych, konsygnacyjnych,
w Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej, w naukowo-zawodowych czasopismach farmaceutycznych w ramach merytorycznej działalności redakcyjnej, w charakterze nauczyciela akademickiego na wydziałach lub w innych jednostkach organizacyjnych szkół wyższych, które prowadzą studia na kierunku farmacja);
40 zł – farmaceuta posiadający PWZ a z prawa tego nie korzystający;
10 zł – farmaceuta, który przeszedł na emeryturę lub rentę i zaprzestał wykonywania zawodu;

Nr konta do wpłacania składek: 02 1050 1070 1000 0001 0027 4505

ING Bank Śląski Oddział w Bielsku-Białej